Nordland slo an tonen i ACER-saken

Nordland Nei til EU gjennomførte et godt fylkesårsmøte i Bodø lørdag 21. april på hotell Nordlys.

Ulf Ulriksen fra Vefsn ble valgt til ny fylkesleder. Siden han ikke var tilstede, sendte han umiddelbart etter valget en hilsen til årsmøtet der han skrev gledet seg til å sette i gang. 

Årsmeldinga viser et fylkeslag som har gjennomført 11 styremøter, deltatt på Trondheimskonferansen, ulike samlinger, og har to representanter i sentralstyret. Gjenverving, valgkamp, meningsmåling om EØS har også stått på dagsorden. 

Først og fremst har imidlertid fokuset vært på ACER. I Acerssaken var Nordland i front da Nordland fylkesting som første folkevalgte organ vedtok en enstemmig uttalelse mot ACER. Fagforeninger på industristeder, som Mo i Rana viste også aktiv motstand mot ACER. 

Leder i Nei til EU, Kathrine Kleveland var invitert årsmøtet og holdt en innledning om aktuelle politiske saker i Nei til EU. Hun startet med å si hvor viktig og inspirerende det var for henne å besøke medlemmene og  ta på pulsen det som skjer i fylkene. 

– Det er en stor glede å reise rundt i landet vårt. Jeg har vært i Nordland Nei til EU for tre år siden, den gang i Svolvær. Jeg glemmer aldri da vi sang på Hurtigruta som lå i land på kvelden. 

Innledningen hadde overskriften «Stopp suverenitetsavståelse», for om ACER-saken er tapt i Stortinget 22. mars, er det fortsatt et håp om at Island kan stoppe EUs tredje energipakke. Nei til EU har vedtatt å starte innsamling med søksmål om ACER saken som formål, siden ACER-saken ikke ble behandlet med 3/4 flertall etter paragraf 115.

Nei til EU har også fått 2000 nye medlemmer, og hun oppfordret fylkeslaget til på ringe de nye medlemmene for å ønske dem velkommen og få dem med i arbeidet. 

Ellers var hun innom EUs forslag til arbeidslivsbyrå, der et EU-byrå for arbeidslivet kan bety et tilbakeskritt i kampen mot sosial dumping. Brexit gir en ny mulighet for EØS-debatt, og hun viste en kort film som viser at all skremselspropagandaen høre i forkant britene ikke har slått til, verken om økonomi, arbeidsledighet mm. 

På årsmøtet etterpå vedtok Nordland Nei til EU en handlingsplan med ønske om fortsatt stor aktivitet,  blant annet ønsker de å starte opp Ungdom mot EU-lag i Nordland. 

Ny leder Ulf Ulriksen, nestleder Tine Olsen og nytt styremedlem Linda Forsvik ble valgt på årsmøtet. Kasserer Ragnhild Arnesen og styremedlem Lars Nielsen var ikke på valg. 

Avgått fylkesleder Christian Torseth ble takket med varme ord for innsatsen.

Nordland

En bukett avgåtte og gjenvalgte styremedlemmer i Nordland Nei til EU sammen med leder i Nei til EU, Kathrine Kleveland. Videre foran fra venstre Tine Olsen, Frøydis Finnseth og Marianne Kilavik, bak fra venstre Christian Torseth og Lars Nielsen. Foto: Edgar Iversen

reLATERT

Se alle arrangementer

Standpunkt 1-2019

12. des. 2018

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om at debatten om EØS-avtalen har tatt en ny vending etter vedtaket i Fellesforbundets største avdeling, og kravet om ny EØS-utredning fra SV.

Markerte Islands suverenitet mot ACER

04. des. 2018

1. desember var det 100 års jubileum for Islands suverenitet. Blant markeringene var et møte i Reykjavik mot å godta EUs tredje energipakke og ACER.

– Vi trenger unge, og vi trenger kvinner

30. nov. 2018

– Medlemsmassen er ryggraden i Nei til EU. Vi trenger medlemmer for å ha en fortsatt aktiv grasrot, sier generalsekretær Thomas Haug.

Island utsetter ACER-avgjørelse

23. nov. 2018

Den islandske regjeringen utsetter behandlingen av EUs tredje energimarkedspakke og ACER til våren, skriver Nationen. Energiministeren utelukker ikke ytterligere utsettelser.

Videoer fra "hvem styrer landene når markedet tar over"

20. nov. 2018

Stortinget må bruke vetoretten mot Jernbanepakke IV

12. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Uansett om man støtter jernbanereformen eller ikke, burde man kunne enes om at jernbanepolitikk er noe vi trenger demokratisk og nasjonal kontroll over.

Kraftsamling for nei-alliansen

09. nov. 2018

På Nei til EUs landsmøte møtes to hundre delegater, ansatte, gjester og representanter fra våre gode samarbeidsorganisasjoner. Audun Lysbakken, Per Olav Lundteigen og Bjørnar Moxnes hilset landsmøtet.

– Opplagt inngripende myndighetsoverføring

08. nov. 2018

– Det er nokså opplagt at vi ikke står overfor en lite inngripende overføring av myndighet, sier jussprofessor Hans Petter Graver.

Nei til EU saksøker Erna Solberg

07. nov. 2018

Nei til EU går nå til søksmål mot statsminister Erna Solberg om å ikke gjennomføre EUs energipakke 3 fordi stortingsvedtaket om norsk tilslutning til ACER er ugyldig.

Grunnlovens § 115 og ACER-saken

07. nov. 2018

Betenkning avgitt til Nei til EU av Hans Petter Graver, professor dr. juris Universitetet i Oslo

Peter Ørebech debatterte Acer på Island

01. nov. 2018

I oktober var jusprofessor Peter Ørebech fra Universitetet i Tromsø på Island, der han ble intervjuet av radio og TV, og holdt innledning på Universitetet.

Nytt Nei til EU-lag i Vesterålen og Lødingen

24. okt. 2018

Etter forespørsler fra enkeltmedlemmer i regionen og fra enkeltlag, er lagene i regionen samt Lødingen samla til ett lag, Vesterålen og Lødingen Nei til EU.