Nordland slo an tonen i ACER-saken

Nordland Nei til EU gjennomførte et godt fylkesårsmøte i Bodø lørdag 21. april på hotell Nordlys.

Ulf Ulriksen fra Vefsn ble valgt til ny fylkesleder. Siden han ikke var tilstede, sendte han umiddelbart etter valget en hilsen til årsmøtet der han skrev gledet seg til å sette i gang. 

Årsmeldinga viser et fylkeslag som har gjennomført 11 styremøter, deltatt på Trondheimskonferansen, ulike samlinger, og har to representanter i sentralstyret. Gjenverving, valgkamp, meningsmåling om EØS har også stått på dagsorden. 

Først og fremst har imidlertid fokuset vært på ACER. I Acerssaken var Nordland i front da Nordland fylkesting som første folkevalgte organ vedtok en enstemmig uttalelse mot ACER. Fagforeninger på industristeder, som Mo i Rana viste også aktiv motstand mot ACER. 

Leder i Nei til EU, Kathrine Kleveland var invitert årsmøtet og holdt en innledning om aktuelle politiske saker i Nei til EU. Hun startet med å si hvor viktig og inspirerende det var for henne å besøke medlemmene og  ta på pulsen det som skjer i fylkene. 

– Det er en stor glede å reise rundt i landet vårt. Jeg har vært i Nordland Nei til EU for tre år siden, den gang i Svolvær. Jeg glemmer aldri da vi sang på Hurtigruta som lå i land på kvelden. 

Innledningen hadde overskriften «Stopp suverenitetsavståelse», for om ACER-saken er tapt i Stortinget 22. mars, er det fortsatt et håp om at Island kan stoppe EUs tredje energipakke. Nei til EU har vedtatt å starte innsamling med søksmål om ACER saken som formål, siden ACER-saken ikke ble behandlet med 3/4 flertall etter paragraf 115.

Nei til EU har også fått 2000 nye medlemmer, og hun oppfordret fylkeslaget til på ringe de nye medlemmene for å ønske dem velkommen og få dem med i arbeidet. 

Ellers var hun innom EUs forslag til arbeidslivsbyrå, der et EU-byrå for arbeidslivet kan bety et tilbakeskritt i kampen mot sosial dumping. Brexit gir en ny mulighet for EØS-debatt, og hun viste en kort film som viser at all skremselspropagandaen høre i forkant britene ikke har slått til, verken om økonomi, arbeidsledighet mm. 

På årsmøtet etterpå vedtok Nordland Nei til EU en handlingsplan med ønske om fortsatt stor aktivitet,  blant annet ønsker de å starte opp Ungdom mot EU-lag i Nordland. 

Ny leder Ulf Ulriksen, nestleder Tine Olsen og nytt styremedlem Linda Forsvik ble valgt på årsmøtet. Kasserer Ragnhild Arnesen og styremedlem Lars Nielsen var ikke på valg. 

Avgått fylkesleder Christian Torseth ble takket med varme ord for innsatsen.

Nordland

En bukett avgåtte og gjenvalgte styremedlemmer i Nordland Nei til EU sammen med leder i Nei til EU, Kathrine Kleveland. Videre foran fra venstre Tine Olsen, Frøydis Finnseth og Marianne Kilavik, bak fra venstre Christian Torseth og Lars Nielsen. Foto: Edgar Iversen

reLATERT

Se alle arrangementer

Gratulerer Reidun – ny leder i Ungdom mot EU

07. feb. 2019

Reidun Berntsen Heggen ble valgt som ny leder på Ungdom mot EUs landsmøte 3. februar. Allerede et par dager etterpå møttes lederne og generalsekretærene i Ungdom mot EU og Nei til EU til et nyttig og godt kontaktmøte.

Hordaland Nei til EU: Vil ha fleire lokallag og fleire medlemer

04. jan. 2019

Hordaland Nei til EU vil ha fleire medlemer og fleire aktive lokallag. Fylkeslaget vil også skape ei sosial ramme rundt arbeidet.

Nei til EU hadde medlemsvekst i 2018!

04. jan. 2019

I 2018 gjekk medlemstalet opp, etter fleire år med nedgang. – Vi treng framleis fleire unge, og vi treng kvinner, seier generalsekretær Thomas Haug.

Stans forskrifter om EUs energipakke

03. jan. 2019

Regjeringen har laget forskrifter som skal gjennomføre EUs tredje energimarkedspakke i Norge. Gjennomføringen bør stanses fordi energipakken ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen og Nei til EU har reist søksmål om brudd på Grunnloven.

Vi blir flere!

02. jan. 2019

Nei til EU har flere medlemmer i 2018 enn i 2017 og kan med det skilte med medlemsframgang i året som gikk.

God jul og godt nytt år fra Nei til EU!

21. des. 2018

Nei til EU ønsker deg og dine en god jul og et godt nytt år. Vi tar nå juleferie og er tilbake 2. januar 2019.

Acer-søksmålet er i gang: Saksøker Erna Solberg

20. des. 2018

Nei til EU går nå til søksmål mot statsminister Erna Solberg om å ikke gjennomføre EUs energipakke 3 fordi stortingsvedtaket om norsk tilslutning til ACER er ugyldig.

Grunnlovens paragraf 115 og ACER-saken

20. des. 2018

Nei til EU går til søksmål mot Erna Solberg. Hans Petter Graver, professor dr. juris Universitetet i Oslo, har skrevet betenkningen på oppdrag fra Nei til EU.

Aktivisten: Reidun Berntsen Heggen

20. des. 2018

Standpunkt vil bli betre kjend med aktivistar og tillitsvalde. I dette nummeret presenterer vi Reidun Berntsen Heggen.

Standpunkt 1-2019

12. des. 2018

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om at debatten om EØS-avtalen har tatt en ny vending etter vedtaket i Fellesforbundets største avdeling, og kravet om ny EØS-utredning fra SV.

Markerte Islands suverenitet mot ACER

04. des. 2018

1. desember var det 100 års jubileum for Islands suverenitet. Blant markeringene var et møte i Reykjavik mot å godta EUs tredje energipakke og ACER.

– Vi trenger unge, og vi trenger kvinner

30. nov. 2018

– Medlemsmassen er ryggraden i Nei til EU. Vi trenger medlemmer for å ha en fortsatt aktiv grasrot, sier generalsekretær Thomas Haug.