Nordland slo an tonen i ACER-saken

Nordland Nei til EU gjennomførte et godt fylkesårsmøte i Bodø lørdag 21. april på hotell Nordlys.

Ulf Ulriksen fra Vefsn ble valgt til ny fylkesleder. Siden han ikke var tilstede, sendte han umiddelbart etter valget en hilsen til årsmøtet der han skrev gledet seg til å sette i gang. 

Årsmeldinga viser et fylkeslag som har gjennomført 11 styremøter, deltatt på Trondheimskonferansen, ulike samlinger, og har to representanter i sentralstyret. Gjenverving, valgkamp, meningsmåling om EØS har også stått på dagsorden. 

Først og fremst har imidlertid fokuset vært på ACER. I Acerssaken var Nordland i front da Nordland fylkesting som første folkevalgte organ vedtok en enstemmig uttalelse mot ACER. Fagforeninger på industristeder, som Mo i Rana viste også aktiv motstand mot ACER. 

Leder i Nei til EU, Kathrine Kleveland var invitert årsmøtet og holdt en innledning om aktuelle politiske saker i Nei til EU. Hun startet med å si hvor viktig og inspirerende det var for henne å besøke medlemmene og  ta på pulsen det som skjer i fylkene. 

– Det er en stor glede å reise rundt i landet vårt. Jeg har vært i Nordland Nei til EU for tre år siden, den gang i Svolvær. Jeg glemmer aldri da vi sang på Hurtigruta som lå i land på kvelden. 

Innledningen hadde overskriften «Stopp suverenitetsavståelse», for om ACER-saken er tapt i Stortinget 22. mars, er det fortsatt et håp om at Island kan stoppe EUs tredje energipakke. Nei til EU har vedtatt å starte innsamling med søksmål om ACER saken som formål, siden ACER-saken ikke ble behandlet med 3/4 flertall etter paragraf 115.

Nei til EU har også fått 2000 nye medlemmer, og hun oppfordret fylkeslaget til på ringe de nye medlemmene for å ønske dem velkommen og få dem med i arbeidet. 

Ellers var hun innom EUs forslag til arbeidslivsbyrå, der et EU-byrå for arbeidslivet kan bety et tilbakeskritt i kampen mot sosial dumping. Brexit gir en ny mulighet for EØS-debatt, og hun viste en kort film som viser at all skremselspropagandaen høre i forkant britene ikke har slått til, verken om økonomi, arbeidsledighet mm. 

På årsmøtet etterpå vedtok Nordland Nei til EU en handlingsplan med ønske om fortsatt stor aktivitet,  blant annet ønsker de å starte opp Ungdom mot EU-lag i Nordland. 

Ny leder Ulf Ulriksen, nestleder Tine Olsen og nytt styremedlem Linda Forsvik ble valgt på årsmøtet. Kasserer Ragnhild Arnesen og styremedlem Lars Nielsen var ikke på valg. 

Avgått fylkesleder Christian Torseth ble takket med varme ord for innsatsen.

Nordland

En bukett avgåtte og gjenvalgte styremedlemmer i Nordland Nei til EU sammen med leder i Nei til EU, Kathrine Kleveland. Videre foran fra venstre Tine Olsen, Frøydis Finnseth og Marianne Kilavik, bak fra venstre Christian Torseth og Lars Nielsen. Foto: Edgar Iversen

reLATERT

Se alle arrangementer

Klassiske nei-skjorter til superpris

23. aug. 2019

Nå har vi funnet skjulte skatter i kjelleren! T-skjortene, med motiv som «Verda er større enn EU», blir nå solgt i nettbutikken til hundre kroner, inkludert frakt.

Under ACERs administrasjon

20. aug. 2019

Debatten om EUs energipakke 4 og ACER fortsetter. Den nye energipakken gir blant annet EUs energibyrå rett til å opprette lokalkontor i enkeltland for ekstra tilsyn.

Ny kamp mot ACER

19. aug. 2019

I vår vedtok ministerrådet EUs fjerde energimarkedspakke. Dette bekrefter ytterligere en gang at energien skal styres enda mer fra EU. ACER som var en del av den tredje energipakke, vil få mer makt. Medlemslandene i EU må implementere den nye energipakka i eget lovverk, og implementeringen vil også komme til behandling i Stortinget p.g.a. vår EØS-avtale.

Appell på Arendalsuka 2019

14. aug. 2019

Folkestyre, suverenitet, solidaritet og lokaldemokrati er hedersord for Nei til EU, sa Kathrine Kleveland i sin appell i Arendal 13. august 2019.

EU presser på for utbygging i norsk natur

12. aug. 2019

Debatten om vindkraftutbygging har gått høyt i sommer. Mange er bekymret for omfattende nedbygging av sårbar norsk natur.

Strømmen styres av EU

09. aug. 2019

Elektrisitetsdirektivet som nå er revidert og som er en del av EU sin nye energipakke 4, levner ingen tvil, strømmen styres av EU.

Ny kamp mot ACER

09. aug. 2019

Nei til EU varsler ny ACER-debatt skrev NTB i sommer, i et oppslag som gikk landet rundt. Hvorfor maser vi om EUs energibyrå igjen?

Omkamp om vannkraftressursene

07. aug. 2019

Overvåkingsorganet ESA forsøker seg på omkamp om norske vannkraftkonsesjoner. EØS-avtalens vaktbikkje mener det norske konsesjonssystemet kan være i strid med EUs tjenestedirektiv.

Ingen grunn til bekymring Lier-Hansen?

06. aug. 2019

Leder i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen er i Klassekampen 27.7.2019 helt uten bekymring for EUs energipakker. Han er imot nye utenlandskabler, og mener at her står norske myndigheter helt fritt til å nekte konsesjon.

Enda mer makt til ACER?

05. aug. 2019

Det ACER vedtar, sendes til ESA som fatter samme vedtak og sender det til RME som fatter samme vedtak

EUs energipakke 4 og kraftkonsesjoner

31. juli 2019

Steg for steg innebærer tilknytningen til EUs energiunion svekket nasjonal kontroll og myndighet på energiområdet.

Energipakke 4: EU styrer strømmen

24. juli 2019

Notat om hvordan suverenitetsavståelsen til EU blir mer og mer omfattende når EU utvikler sin energiunion.