Rogaland Nei til EU til kamp mot ACER

Amina Ødegaard Prestbakk ble gjenvalgt på årsmøtet i Rogaland Nei til EU den 12. februar. Årsmøtet vedtok følgende uttalelse:

Rogaland Nei til EU til kamp mot ACER og straumprissjokket

Kampen mot straumkrisa rettar seg mot energiunionen vi er med i utan å vera medlemsland i EU. Den norske EU-tilknytinga er til stort tap og skade for folk flest, set norsk industri i alvorleg fare og trugar norsk grønsakdyrking. Årsmøtet i Rogaland Nei til EU slår fast at ny EU-kamp på dette grunnlaget er nødvendig og er i gang. 

Norsk nasjonal energi styring må til for å sikra folket rimeleg tilgang til sin eigen straum og berga norsk industri.

På same måten trengst verkeleg klimapolitikk utan binding til EU  på grunnlag av tilrådingar frå FN og internasjonal klimaforsking.

Ut frå energikrisa og klimakrisa må den norske EU-tilknytinga forandrast og bygga på norsk sjølvråderett.

(Samrøystes vedtak)

Årsmøtet gjenvalde Amina Ødegaard Prestbakk som leiar, med desse styremedlemmene: Espen Watne, Leiv Olsen, Anita Utsola, Olav Gjesteland, Marthe Lien Hamre, Livar Sømme, Eline Ødegaard Prestbakk og Håvard Hundsdal.

Varamedlemmer: Gunnar Sirevåg, Kate Elin Norland, Nils Melbøe.

Rogaland Nei til EU hadde ved årsskiftet 1762 betalande medlemmer, éin meir enn ved førre årsskifte.

Advokatane Bent Endresen og Kjell Brygfjeld orienterte om den pågåande rettssaka om ACER. Det var Rogaland Nei til EU som tok initiativet til at organisasjonen skulle saksøka regjeringa for brot på Grunnloven då Stortinget vedtok EUs energipakkar utan å følgja Grunnlovens § 115. Roy Pedersen, leiar i Nei til EU, gjorde greie for den politiske situasjonen, med ACER og straumprissjokket som særleg aktuelle saker.

 

På vegne av

Rogaland Nei til EU

Leiv Olsen

(AU-medlem)

tlf. 948 29 008

reLATERT

Se alle arrangementer

Vervekampanjen er i gang!

22. mai 2024

Vårens vervekampanje ble sparket i gang på Rådsmøte 21. april, og holder i år på helt frem til 16 juni. Vi er nå halvveis inn i vervekampanjen, og kampanjen går så det suser.

Organisasjonen Nei til EU 

15. mai 2024

Nei til EU som organisasjon er bygget opp gjennom kampen mot EU før folkeavstemningene om norsk EU-medlemskap i 1972 og 1994 og har vært avgjørende for videre motstand mot norsk EU-medlemskap og EØS. 

Styrearbeid

15. mai 2024

Generelt om styrearbeid 

Landsmøteforberedelsene er i gang

15. mai 2024

I november er det landsmøte i Nei til EU og allerede nå er flere forberedende landsmøtekomiteer i gang med arbeidet og ønsker å få innspill fra fylkeslag, lokallag og medlemmer.

Jan Tore Knoff valgt til ny leder i Hedmark Nei til EU

06. mai 2024

På årsmøtet i Hedmark Nei til EU lørdag 5. mai, ble Jon Tore Knoff valgt til ny leder. Han etterfølger Harald Dyrkorn som leder.

Gå med Nei til EU 1. mai!

26. april 2024

1. mai markerer arbeidernes dag og Nei til EU samles over hele landet for å vise styrke og solidaritet i kampen for sosial rettferdighet.

Årsmøte i Nord-Trøndelag Nei til EU

18. april 2024

Det ble få endringer i sammensettinga av styret i NT Nei til EU på årsmøtet den 19. mars. Ny i styret ble Anita Dahl, mens det ble gjenvalg av de styremedlemmene og varamedlemmene som var på valg. Jon Olav Forbord ble gjenvalgt som leder.

Det EU-styrte kraftregimet kan gi nye prisbomber

20. mars 2024

Norge har mistet adgangen til ensidig å bestemme nye prisområder for strømmen.

Protokoll fra fylkesårsmøtet i Buskerud Nei til EU 2024

19. mars 2024

Fylkesårsmøtet i Buskerud Nei til EU 2024 ble avholdt på Kongsberg 9. mars 2024. Her finner du protokollen fra årsmøtet.

Vedtekter Buskerud Nei til EU

18. mars 2024

Buskerud Nei til EUs vedtekter ble sist endret på årsmøtet i mars 2024.

Vel møtt til årsmøte i ditt fylkeslag! 

22. feb. 2024

Nei til EUs fylkeslag er nå i gang med gjennomføring av årsmøter.  

Minneord Paul Magnus Gamlemshaug 

15. feb. 2024

Den 6. februar fikk vi den triste beskjeden at vår venn og kollega i Aust-Agder Nei til EU, Paul Magnus Gamlemshaug, var gått bort.