Rogaland Nei til EU til kamp mot ACER

Amina Ødegaard Prestbakk ble gjenvalgt på årsmøtet i Rogaland Nei til EU den 12. februar. Årsmøtet vedtok følgende uttalelse:

Rogaland Nei til EU til kamp mot ACER og straumprissjokket

Kampen mot straumkrisa rettar seg mot energiunionen vi er med i utan å vera medlemsland i EU. Den norske EU-tilknytinga er til stort tap og skade for folk flest, set norsk industri i alvorleg fare og trugar norsk grønsakdyrking. Årsmøtet i Rogaland Nei til EU slår fast at ny EU-kamp på dette grunnlaget er nødvendig og er i gang. 

Norsk nasjonal energi styring må til for å sikra folket rimeleg tilgang til sin eigen straum og berga norsk industri.

På same måten trengst verkeleg klimapolitikk utan binding til EU  på grunnlag av tilrådingar frå FN og internasjonal klimaforsking.

Ut frå energikrisa og klimakrisa må den norske EU-tilknytinga forandrast og bygga på norsk sjølvråderett.

(Samrøystes vedtak)

Årsmøtet gjenvalde Amina Ødegaard Prestbakk som leiar, med desse styremedlemmene: Espen Watne, Leiv Olsen, Anita Utsola, Olav Gjesteland, Marthe Lien Hamre, Livar Sømme, Eline Ødegaard Prestbakk og Håvard Hundsdal.

Varamedlemmer: Gunnar Sirevåg, Kate Elin Norland, Nils Melbøe.

Rogaland Nei til EU hadde ved årsskiftet 1762 betalande medlemmer, éin meir enn ved førre årsskifte.

Advokatane Bent Endresen og Kjell Brygfjeld orienterte om den pågåande rettssaka om ACER. Det var Rogaland Nei til EU som tok initiativet til at organisasjonen skulle saksøka regjeringa for brot på Grunnloven då Stortinget vedtok EUs energipakkar utan å følgja Grunnlovens § 115. Roy Pedersen, leiar i Nei til EU, gjorde greie for den politiske situasjonen, med ACER og straumprissjokket som særleg aktuelle saker.

 

På vegne av

Rogaland Nei til EU

Leiv Olsen

(AU-medlem)

tlf. 948 29 008

reLATERT

Se alle arrangementer

Sommercupen 2022

22. juni 2022

I begynnelsen av juni braket det løs med den store sommercupen 2022!

Ny De Facto-rapport om Strømpriskrisen

23. mai 2022

Last ned rapporten «Strømpriskrisen. Årsaker og effektive mottiltak», skrevet av Isak Lekve og Idar Helle i De Facto.

Uttalelse fra Oslo Nei til EU om ACER og strømpriser

23. mai 2022

Kraftlinjer over fjord og fjell har symbolisert kretsløpet i samholds-Norge. Vi må ta krafta tilbake fra markeds-Norge, før det er for seint.

Nei til EU med lederskifte

23. mai 2022

Nåværende leder Roy Pedersen i Nei til EU har bedt om avløsning. Valgkomiteen, ledet av Heming Olaussen, har nå oppgaven med å få på plass ny leder, som skal velges på organisasjonens landsmøte i november.

Krafttak på kongressen 

18. mai 2022

LO-kongressen kan brukes til å berge strømprisene – og regjeringsprosjektet. 

Nei til EU tar avstand fra Steigan.no 

10. mai 2022

Nei til EU tar avstand fra Steigan.no fordi nettstedet sprer konspirasjonsteorier, vaksinedesinformasjon, antisemittisme og unnskyldninger for Russlands invasjon av Ukraina.

1. mai er vår kamp- og festdag 

01. mai 2022

Russlands angrep på Ukraina kaster mørker skygger innover den internasjonale kamp- og festdagen 1. mai. Europa har nok krigsminnesmerker. Krigen må derfor stoppes og russiske styrker trekkes ut. 

Du må betale mer for strømmen du aldri fikk 

22. april 2022

Nettselskapene plusser på nettleia med femøringen de fikk i avslag fra Statnett. 

Ny grafisk profil for Nei til EU

19. april 2022

Nå tar Nei til EU i bruk en ny logo og en ny grafisk profil. Profilen er utarbeidet av Von kommunikasjon, og vi gleder oss til å vise fram en ny side av Nei til EU. 

EU gir dyr strøm i Norge

19. april 2022

Strømpriskrisa rammer vanlige folk, industri og landbruk. Nei til EU sier nei til å la EU-markedet og energibyrået ACER styre strømflyten til og fra Norge.

Årsmøter og strømpriser

17. april 2022

Både Buskerud Nei til EU og Drammen Nei til EU har avholdt sine årsmøter. Vi kunne vært langt flere. Oppmøte er et problem. Ikke bare for Nei til EU, men for organisasjonslivet over hele landet. Demokrati krever at folk engasjerer seg og stiller opp. Hva må til?

Nytt styre i Møre og Romsdal Nei til EU

11. april 2022

Jan David Anti er valgt til ny leder i Møre og Romsdal Nei til EU. Han er bygningsarbeider, opprinnelig fra Karasjok, men nå bosatt i Kristiansund.