Rogaland Nei til EU til kamp mot ACER

Amina Ødegaard Prestbakk ble gjenvalgt på årsmøtet i Rogaland Nei til EU den 12. februar. Årsmøtet vedtok følgende uttalelse:

Rogaland Nei til EU til kamp mot ACER og straumprissjokket

Kampen mot straumkrisa rettar seg mot energiunionen vi er med i utan å vera medlemsland i EU. Den norske EU-tilknytinga er til stort tap og skade for folk flest, set norsk industri i alvorleg fare og trugar norsk grønsakdyrking. Årsmøtet i Rogaland Nei til EU slår fast at ny EU-kamp på dette grunnlaget er nødvendig og er i gang. 

Norsk nasjonal energi styring må til for å sikra folket rimeleg tilgang til sin eigen straum og berga norsk industri.

På same måten trengst verkeleg klimapolitikk utan binding til EU  på grunnlag av tilrådingar frå FN og internasjonal klimaforsking.

Ut frå energikrisa og klimakrisa må den norske EU-tilknytinga forandrast og bygga på norsk sjølvråderett.

(Samrøystes vedtak)

Årsmøtet gjenvalde Amina Ødegaard Prestbakk som leiar, med desse styremedlemmene: Espen Watne, Leiv Olsen, Anita Utsola, Olav Gjesteland, Marthe Lien Hamre, Livar Sømme, Eline Ødegaard Prestbakk og Håvard Hundsdal.

Varamedlemmer: Gunnar Sirevåg, Kate Elin Norland, Nils Melbøe.

Rogaland Nei til EU hadde ved årsskiftet 1762 betalande medlemmer, éin meir enn ved førre årsskifte.

Advokatane Bent Endresen og Kjell Brygfjeld orienterte om den pågåande rettssaka om ACER. Det var Rogaland Nei til EU som tok initiativet til at organisasjonen skulle saksøka regjeringa for brot på Grunnloven då Stortinget vedtok EUs energipakkar utan å følgja Grunnlovens § 115. Roy Pedersen, leiar i Nei til EU, gjorde greie for den politiske situasjonen, med ACER og straumprissjokket som særleg aktuelle saker.

 

På vegne av

Rogaland Nei til EU

Leiv Olsen

(AU-medlem)

tlf. 948 29 008

reLATERT

Se alle arrangementer

Den nye Hansaregionen

17. sep. 2023

Effektiv strømutveksling i EU-markedet er ikke det samme sett fra Stavanger og Hamburg.

Nei til EU søker politisk rådgiver

08. sep. 2023

Nei til EU søker politisk rådgiver i 100 % fast stilling. Søknadsfrist er 19. oktober 2023.

Takk for i år, Arendalsuka 

18. aug. 2023

Nei til EU takker for seg etter en givende Arendalsuke, med spennende debatter og interessante samtaler på stand.  

– Bruk handlingsrommet og sei opp EØS-avtalen 

16. aug. 2023

Debattmøtet til Nei til EU under Arendalsuka hadde temaet «Handlingsrommet i EØS-avtalen – kan det brukes for å sikre politisk kontroll med strømprisen?» 

Folkestyreutvalget utreder EØS-avtalen og alternativer

13. juni 2023

Nei til EUs folkestyreutvalg er i full gang med å utrede konsekvenser av EØS-avtalen og alternativer til dagens avtale. Utvalget skal levere en rapport mot slutten av året, samt temanotater underveis i arbeidet.

Gunn Bodil Mathisen valgt til ny leder i Finnmark Nei til EU

26. mai 2023

På årsmøtet som ble avholdt 25. mai ble Gunn-Bodil Mathisen fra Bjørnevatn valgt som ny leder i Finnmark Nei til EU.

Strøm og landbruk i Heidal

12. mai 2023

Flotte omgivelser og gode diskusjoner når Sel og Heidal Nei til EU inviterte til åpent møte på tradisjonsrike Øvre Aaseng gard.

Energipolitiske handlingsmuligheter

05. mai 2023

Kravet melder seg med stor styrke: ta kontroll med kraften – ut av ACER. Hvordan kan vi frikople norske strømpriser fra EU-markedet?

Ny leder i Nord-Trøndelag Nei til EU

03. mai 2023

Jon Olav Forbord ble valgt til ny leder for Nord-Trøndelag Nei til EU på fylkesårsmøtet 25. mars 2023. 

Høringssvar til Energikommisjonens rapport

02. mai 2023

Høring av NOU 2023:3 «Mer av alt – raskere» – Svar fra Nei til EU 

Nytt styre

28. april 2023

Styret i Østfold Nei til EU 2023

310 nye medlemmer på en uke

27. april 2023

– Midtveis i kampanjeperioden er vi på veldig god vei til å nå målet for vervekampanjen, sier verveansvarlig Karl-Sverre Holdal.