23 treff på Likestilling og mangfold

01. nov. 2017

Siste sjanse for å melde deg på kvinnekonferansen

Lørdag 4. og søndag 5. november er Nei til EUs kvinnekonferanse i Oslo. Du kan fortsatt melde deg på!

10. april 2018

Nei til EU gratulerer Berit Ås med 90-årsdagen i dag, 10. april!

Leder Kathrine Kleveland har på vegne av Nei til EU sendt takk, gode ord og teaterbilletter på Det Norske Teateret i forbindelse med jubileet.

10. sep. 2018

Vett-hefte om arbeidsliv for kvinner i Norge og EU

Norges deltakelse i EUs indre marked påvirker kvinners muligheter på arbeidsmarkedet og kvinners inntektsutvikling.

15. feb. 2018

Nei til EUs kvinnekonferanse 2018

Kvinnekonferansen 2018 «​Kvinne​lønn og fattige familier i Norge og EU» foregår i helgen 27.–28. oktober.

28. okt. 2018

Likestillingspolitikk i Norden og i EU

I den grad nordisk likestillingspolitikk slår inn i EU, er det med Sverige som pådriver. Medlemskap i EU ser ut til å forklare lite av interne nordiske forskjeller.

03. okt. 2017

Kvinner og sosial dumping i Norge og EU

Kvinnekonferansen til Nei til EU går av stabelen første helga i november. Artikkel fra Standpunkt 5-2017.

08. mars 2018

8. mars: Kjerringer mot at EU skal styre strømmen

Planene om norsk tilslutning til den tredje energimarkedspakken og dermed energiunionen til EU, blir framstilt som et grønt og vakkert framtidsprosjekt. Kraftkjerringer lar seg ikke lure.

15. mai 2018

Fingrene av pappafatet, EU

Diskriminering av fedre kan vi ordne opp i uten hjelp fra EU. I alle fall når EU selv ikke praktiserer likebehandling av kvinner og menn.

23. mai 2018

Skal vi la en domstol i Luxemburg bestemme?

Margaret Eide Hillestad, leder i Kvinneutvalget i Nei til EU, svarer Europabevegelsens generalsekretær Kirsti Methi om foreldrepermisjonen.

03. okt. 2011

4-2011: Kvinner i krise

EU og likestillingspolitikk