43 treff på Likestilling og mangfold

Tid: Lørdag 11. november 2023 kl. 10:00 - 16:00
Sted: Røde kors konferansesenter, Hausmanns gate 5, Oslo.

Kvinnekonferansen 2023

Kvinneutvalget i Nei til EU arrangerer konferanse med hovedtema: «Pusher EU dårlig helse og fattigdom?»

08. mars 2023

8. mars 2023: Kjerringer mot at EU skal styre strømmen

Uttalelse fra kvinnepolitisk utvalg til 8. mars.

06. mars 2023

– Bli med på kvinnedagen 8. mars!

Reidun Berntsen Heggen oppfordrer alle til å gå under parolen til «Kjerringer mot at EU skal styre strømmen» på kvinnedagen.

21. nov. 2022

Arbeidslivet for kvinner i EU 

Kvinner i EU har i dag en lavere tilgang på arbeidslivet enn menn og kvinner tjener også mindre enn menn.

20. okt. 2022

En brei, antirasistisk organisasjon

Nei til EU kan bli en slagkraftig og brei organisasjon om vi klarer å markere oss med en tydelig antirasistisk profil.

Tid: Lørdag 26. november 2022 kl. 10:00 - 16:00
Sted: Røde kors konferansesenter i Hausmannsgata Lokalet, ‘Nøytralitet’.

Nei til EUs kvinnekonferanse 2022

Hovedtema på konferansen: Kvinnestemmer, kvinner stemmer, kvinner bestemmer!

07. mars 2022

Kjerringer mot at EU styrer strømmen 

I år kommer jeg til å gå under parolen «kjerringer mot at EU styrer strømmen». Dette er ikke ny parole fra Nei til EU, men med tanke på vinterens strømkrise har denne parolen vist seg å være brennende aktuell.

Tid: Søndag 08. mars 2020 kl. 18:00
Sted: Aktivitetshuset, Otta

Kvinner vil og kan!

Den internasjonale kvinnedagen 8. mars. Tema: Kvinner - vil og kan!

23. okt. 2019

Helse og velferd i fokus på årets kvinnekonferanse. Meld deg på i dag!

Kvinnekonferansen til Nei til EU 2. og 3. november kaster seg over et høyaktuelt tema: Velferd og helse for kvinner i EU og Norge.

28. okt. 2018

Likestillingspolitikk i Norden og i EU

I den grad nordisk likestillingspolitikk slår inn i EU, er det med Sverige som pådriver. Medlemskap i EU ser ut til å forklare lite av interne nordiske forskjeller.