27 treff på Fiskeri

06. mai 2020

Kvotemeldinga må trekkes tilbake!

Regjeringen trosser kystopprøret og vedtar kvotemeldinga. Nei til EU krever utsettelse med ny konsekvensutredning.

14. feb. 2020

EU utfordrer til omkamp om Svalbardtraktaten

Svalbardtraktaten, som gir Norge «full og uinnskrenket overhøyhet», er hundre år. Traktaten har vist seg levedyktig. Norsk suverenitet har stort sett blitt respektert av alle, bortsett fra EU.

30. nov. 2019

Nei til EU krev respekt for norsk rett

Nei til EU forventar at den norske regjeringa krev respekt for norsk rett, og at EU bøyer seg for Høgsterett sin dom i snøkrabbesaka.

14. feb. 2019

Folkeretten gir Norge eksklusiv rett til snøkrabba

Høyesterett har enstemmig avvist anken fra et latvisk fartøy med ugyldig EU-lisens. Fartøyet «Senator» er tidligere dømt for ulovlig fangst av snøkrabbe utenfor Svalbard.

03. feb. 2020

Vett 1-2020: Handel med sjømat

Det er merkelig at fisk, som i all hovedsak ikke er omfattet av EØS-avtalen, blir forsøkt gjort til et hovedargument for å beholde avtalen.

03. okt. 2019

Fiskerikonferansen var en suksess

Nei til EUs fiskerikonferanse i Tromsø 28.–29. september var en suksess med over 70 deltakere.

Tid: Lørdag 28. september 2019 kl. 11:00 - Søndag 29. september 2019 kl. 12:30
Sted: Saga Hotell, Tromsø

25 år etter folkeavstemningen – 25 år med EØS. Hva skjer med fiskeriene?

Konferanse Saga Hotell i Tromsø, 28.-29. september 2019.

24. april 2019

– Vi vil styre fiskeressursene selv. Bli medlem i Nei til EU

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU får råderett over fiskeressursene. Derfor er jeg medlem i Nei til EU, sier Petter Myklebust.

Tid: Lørdag 23. mars 2019 kl. 11:00 - 18:00
Sted: Skagen Hotell i Bodø

Fiskerikonferansen 2019

Lørdag 23. mars er det fiskerikonferanse i Bodø.

19. feb. 2019

Derfor kan vi fortsatt selge fisk til EU uten EØS-avtalen

Seks grunner til at vi kan selge fisken vår til EU uten EØS.