22 treff på Fiskeri

14. feb. 2019

Folkeretten gir Norge eksklusiv rett til snøkrabba

Høyesterett har enstemmig avvist anken fra et latvisk fartøy med ugyldig EU-lisens. Fartøyet «Senator» er tidligere dømt for ulovlig fangst av snøkrabbe utenfor Svalbard.

05. okt. 2017

EØS og fiskerinæringa

I vår kom første del av Nei til EUs EØS-melding, skrevet av Dag Seierstad. Nå kommer andre del, som blant annet handler om fiskeri.

06. mars 2018

Sjømat og EØS

Debattmøte: Hvilken betydning har EØS-avtalen for sjømatnæringen og hva er alternativet?

28. nov. 2018

Fisken er vår!

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Nei til EU mener at det er på høy tid at retten til de marine ressurser grunnlovsfestes, som en eiendomsrett for det norske folk i fellesskap.

22. jan. 2019

EU vil ha torsken vår uansett

Det er merkelig at fisk, som i all hovedsak ikke er omfattet av EØS-avtalen, nå blir gjort til viktigste argument for å beholde avtalen.

21. jan. 2019

NtEU Fakta: EØS og fiskerinæringa

Fiskerinæringa omfattes bare delvis av EØS-avtalen, men det har likevel kommet en rekke EU-tilpasninger og EØS har svekket den nasjonale styringen av oppdrettsnæringen.

08. feb. 2019

Nyttig møte med landets nest største industri

Norsk EU-motstand, landbruks- og fiskeripolitikk og viktigheten av handelsadgang til Europa var noen av temaene da Nei til EU møtte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).

19. feb. 2019

Derfor kan vi fortsatt selge fisk til EU uten EØS-avtalen

Seks grunner til at vi kan selge fisken vår til EU uten EØS.

24. april 2019

– Vi vil styre fiskeressursene selv. Bli medlem i Nei til EU

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU får råderett over fiskeressursene. Derfor er jeg medlem i Nei til EU, sier Petter Myklebust.

12. mars 2019

Fiskerikonferansen 2019

Lørdag 23. mars er det fiskerikonferanse i Bodø.