56 treff på Fiskeri

29. april 2024

Fisken må til land, skape arbeidsplasser og levende lokalsamfunn 

Nei til EU støtter kystopprøret. Våre fiskeressurser er folkets felles eiendom og skal bygge landet. Ikke EU. 

Tid: Lørdag 23. september 2023 kl. 12:00
Sted: Finnsnes Hotel, Strandveien 2, 9300 Finnsnes

Åpent møte om fiskeri 23. september

Troms Nei til EU arrangerer åpent møte på Finnsnes hotell lørdag 23. september kl. 12.00.

10. okt. 2022

Høringsuttalelse til Kvotemeldinga

– Vi vil understreke viktigheten og verdien av at Norge utenfor EU kan føre en selvstendig fiskeripolitikk.

09. sep. 2021

Nærmere en fiskekrig med EU i Svalbardsonen

Konflikten handler ikke lenger bare om fisk. Den handler om norsk suverenitet på Svalbard og i Svalbardsonen spesielt.

16. aug. 2021

EU tar seg til rette. Blir det fiskekrig?

EU tar seg til rette i Svalbardsonen. Det kan være en forsmak på den arktisstrategien som unionen er i ferd med å utarbeide.

22. mars 2021

EU på røvartokt til Svalbard

EU har tatt seg rett til å fordela fiskekvotar i Svalbard-sona. Dei har fastsett kvotar både for eigne medlemsland og for Storbritannia, som ikkje lenger er medlem i EU.

15. mars 2021

Fisker i fjernt farvann

EU utfordrer kyststatenes rettigheter i nord og sør, med like stor appetitt på tunfisk som torsk.

19. feb. 2021

Blir det fiskekrig mellom Norge og EU? 

EU går til strid mot norsk suverenitet og fastsetter torskekvoter i fiskevernsonen rundt Svalbard helt på egenhånd. Dette er uakseptabel framferd fra EU.  

16. nov. 2020

Ingen grunn til å avgi fiskekvoter til EU når Storbritannia ikke lenger er medlem

Kvoteforhandlinger kreves ved økonomisk betydelig fiske av delte bestander. Etter at Storbritannia er ute av EU har Norge og EU ingen slike bestander av fisk som ikke allerede er dekket av eksisterende avtaler. Det fins ingen grunn til at Norge skal avgi kvoter til EU.

16. nov. 2020

Hvorfor skal ikke Norge få samme avtale på veterinær grensekontroll som Færøyene uten en EØS-avtale?

Sjømat Norge har stadig gjentatt at uten EØS-avtalen vil det oppstå store og kostbare forsinkelser på grensa fordi veterinæravtalen opphører.