12 treff på Fiskeri

05. okt. 2017

EØS og fiskerinæringa

I vår kom første del av Nei til EUs EØS-melding, skrevet av Dag Seierstad. Nå kommer andre del, som blant annet handler om fiskeri.

19. okt. 2017

NtEU Fakta: EØS og fiskerinæringa

Fiskerinæringa omfattes bare delvis av EØS-avtalen, men det har likevel kommet en rekke EU-tilpasninger og EØS har svekket den nasjonale styringen av oppdrettsnæringen.

06. mars 2018

Sjømat og EØS

Debattmøte: Hvilken betydning har EØS-avtalen for sjømatnæringen og hva er alternativet?

28. nov. 2018

Fisken er vår!

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Nei til EU mener at det er på høy tid at retten til de marine ressurser grunnlovsfestes, som en eiendomsrett for det norske folk i fellesskap.

23. mars 2017

Standpunkt 2-2017

Standpunkt 2-2017, utgitt mars 2017.

13. feb. 2018

Nei til EUs utvalg

Oversikt over Nei til EUs utvalg, nedsatt av styret.

14. jan. 2014

Vett 1 2014: Rettferdig handel?

EUs handelspolitikk og norsk handlefrihet utenfor unionen.

27. okt. 2017

Uken som gikk: Hvem skal styre strømmen?

Regjeringen møter motbør mot å legge Norge under EUs energibyrå ACER. Samtidig er det skjær i sjøen for utstasjoneringsdirektivet i EU.

15. okt. 2017

EØS-meldingen del 2: 25 år med EØS

EØS-meldingen del 2: 25 år med EØS – EØS-avtalens prinsipper og institusjoner.

13. april 2018

Uka som gikk: Bla opp for suvereniteten

ACER-saken ruller videre også etter Stortingets vedtak. Nei til EU har denne uken startet innsamling til søksmål om brudd på Grunnloven. I LO er misnøyen og frustrasjonen mot ACER-vedtaket stor.