KV Svalbard inspiserer fiskefartøy.

Nærmere en fiskekrig med EU i Svalbardsonen

Konflikten handler ikke lenger bare om fisk. Den handler om norsk suverenitet på Svalbard og i Svalbardsonen spesielt.

EU sendte en note til den norske regjering 26.2.2021. Norge svarte 4 mai. 28.6 svarer EU i en enda skarpere tone enn tidligere. EU er «klare til å ta alle nødvendige gjenopprettende (remedial)mottiltak mot Norge for å sikre EUs legitime fiskerirettigheter og interesser.»

Konflikten handler ikke lenger bare om fisk. Den handler om norsk suverenitet på Svalbard og i Svalbardsonen spesielt. Svalbardtraktaten krever likebehandling mellom de land som har signert avtalen. Norge mener den bare gjelder innefor territorialgrensa på 12 nautiske mil. Siden Svalbard er norsk gir havretten Norge en økonomisk sone rundt Svalbard der Svalbardtraktaten ikke gjelder.

EU hevder at enten gjelder likebehandlingsprisnippet også i fiskerisona og at det gir rett for alle som er med på Svalbardtraktaten til å fastsette sine egne kvoter eller så er det internasjonalt farvann med fullstendig fritt fiske.

Med dette utgangspunktet blir det spesielt når EU anklager Norge og Russland for å fastsette for høye og ikke bærekraftige kvoter. Får EU det som de vil er det jo fritt fram for rovfiske i Svalbardsonen. Helt uten bærekraft. I tillegg er ikke EU et signaturland i Svalbardtraktaten.

EU nøyer seg heller ikke med å kreve torsk. De mener at EU også står fritt til å gi sine medlemsstater lisens til å fange snøkrabbe. Og utsteder lisenser til medlemsland.

Den norske regjering er like klar. Fiskevernsonen er norsk økonomisk sone. Norge har i utgangspunktet ingen plikt til å gi kvoter til andre land i sin sone. Norge har likevel valgt å gi kvoter bygd på historisk fangst før sonen ble opprettet i 1978. Når Storbritannia går ut av EU får EU og UK kvoter bygd på samme prinsipp. Samme prinsipp ble fulgt da Øst-Tyskland ble en del av Tyskland og Polen gikk inn i EU. Deres kvoter ble overført EU. Når EU viser til at de er enige med Storbritannia svarer regjeringen at de to ikke kan avtale noe som helst der Norge har suverenitet

EU nå nærmer seg nå å ha fisket opp den kvoten Norge har fastsatt. Da har Norge varslet at kystvakten vil bringe inn trålerne. Det er trolig derfor EU i sin note benekter Norges rett til å kreve rapportering av fangst.

Med til bildet hører at EU er i ferd med å lage sin strategi for Arktis. Et viktig skritt er å bli observatør i Arktisk Råd. Den norske regjeringen påpeker at kriteriene for å bli observatør innebærer anerkjennelse av de arktiske statenes suverenitet, suverene rettigheter og jurisdiksjon i Arktis. EUs fastsettelse av egne kvoter bryter med dette.

Regjeringen advarer mot at striden vil få følger både for utenriks og sikkerhetspolitikken. Det er åpenbart at EU prøver å så splid mellom Norge og Russland.

Vennligsinnet er ikke EUs opptreden. Det er en reell fare for at dette kan utvikle seg til mer enn en ordkrig. En eventuell ny regjering må følge opp regjeringens prinsippfaste holdning.

Stort bilde i toppen: KV Svalbard inspiserer fiskefartøy. (Foto: Forsvaret/Torbjørn Kjosvold)

reLATERT

Se alle arrangementer

Høringsuttalelse forslag til endring i pliktforskriften 

07. okt. 2021

Tildeling av fangstkvoter og tildeling av konsesjoner er heldigvis ikke en del av EØS-avtalen. Vi mener den eneste løsningen er å tilbakeføre  de såkalte pliktkvotene til kystflåten.

EU tar seg til rette. Blir det fiskekrig?

16. aug. 2021

EU tar seg til rette i Svalbardsonen. Det kan være en forsmak på den arktisstrategien som unionen er i ferd med å utarbeide.

Tøv om EØS-avtalen og fiskerieksporten

16. aug. 2021

Det er ikkje grenser for kva bløffar og påstandar EØS-tilhengarar kan komma med. I siste nummer av Fiskeribladet hevdar stortingsmann Skjelstad (V) at EØS er avgjerande for fiskerieksporten. Veit han ikkje at fiskerieksporten er regulert av handelsavtalen frå 1973, herunder «fiskeribrevet»?

Tøv om EØS-avtalen og fiskerieksporten

16. aug. 2021

Det er ikkje grenser for kva bløffar og påstandar EØS-tilhengarar kan komma med. I siste nummer av Fiskeribladet hevdar stortingsmann Skjelstad (V) at EØS er avgjerande for fiskerieksporten. Veit han ikkje at fiskerieksporten er regulert av handelsavtalen frå 1973, herunder «fiskeribrevet»?

Ny handelsavtale med Storbritannia

08. juni 2021

Den nye avtalen gir bedre vilkår for norsk eksport av sjømat, men britene har fått kvoter for svin, kylling og grønt som undergraver norsk landbruk. Nå er det ekstra nødvendig at regjeringen krever reduksjon i EUs tollfrie kvoter for landbruksvarer.

EU på røvartokt til Svalbard

22. mars 2021

EU har tatt seg rett til å fordela fiskekvotar i Svalbard-sona. Dei har fastsett kvotar både for eigne medlemsland og for Storbritannia, som ikkje lenger er medlem i EU.

Fisker i fjernt farvann

15. mars 2021

EU utfordrer kyststatenes rettigheter i nord og sør, med like stor appetitt på tunfisk som torsk.

Blir det fiskekrig mellom Norge og EU? 

19. feb. 2021

EU går til strid mot norsk suverenitet og fastsetter torskekvoter i fiskevernsonen rundt Svalbard helt på egenhånd. Dette er uakseptabel framferd fra EU.  

Bedre for fisken med Brexit enn EØS

19. jan. 2021

Storbritannia får med Brexit bedre markedsadgang til EU på fisk enn Norge har med EØS-avtalen.

«Kvotebytte» er ikke noe «bytte» men ran av nord-norsk torsk  

01. des. 2020

Mens den nord-norske sjarkflåte er sulteforet med små torskekvoter planlegger minister Odd Emil Ingebrigtsen å gi bort opp mot 29.000 tonn fisk til EU, skriver Peter Ørebech.

Ingen grunn til å avgi fiskekvoter til EU når Storbritannia ikke lenger er medlem

16. nov. 2020

Kvoteforhandlinger kreves ved økonomisk betydelig fiske av delte bestander. Etter at Storbritannia er ute av EU har Norge og EU ingen slike bestander av fisk som ikke allerede er dekket av eksisterende avtaler. Det fins ingen grunn til at Norge skal avgi kvoter til EU.

Hvorfor skal ikke Norge få samme avtale på veterinær grensekontroll som Færøyene uten en EØS-avtale?

16. nov. 2020

Sjømat Norge har stadig gjentatt at uten EØS-avtalen vil det oppstå store og kostbare forsinkelser på grensa fordi veterinæravtalen opphører.