Aktivister med plakat som sier «Forsvar folkets nei».

Utadrettet arbeid

Det er svært viktig for Nei til EU som organisasjon og folkebevegelse at fylkes- og lokallaga driver bevisst utadrettet virksomhet.  

Gå til:

 

Aktivitet

Standsvirksomhet  

[Til toppen]

 • Kommune-, fylkes- og stortingsvalg er gode anledninger til å stå på stand for Nei til EU. Messer, festivaler og andre lokale tilstelninger i kommunen er andre gode anledninger. 

 • På stand trenger man aktuelt informasjonsmateriell som er tilpasset både de som har mye kunnskap om EU, og de som ikke er så kjent med EU fra før.  

 • Standen brukes til å informere om ei aktuell sak og til å reklamere for et kommende møte. 

 • En stand skal være ryddig og med lagsmedlemmer som er imøtekommende. Det er viktig å være tilgjengelig når man står på stand, og en bør gjøre seg synlige med jakkemerker eller t-skjorte. En standsaktivist bør unngå å sitte for mye eller stå for lenge i samtaler med andre standsaktivister 

 • For at folk skal legge merke til standen, er plakater og rollups viktige effekter. Du kan bestille materiell i nettbutikken.    

 • Skal fylkeslaget ha stand på offentlig sted bør politiet, kommunen og/eller andre ansvarlige aktører kontaktes for tillatelse. Stand på offentlige plasser trenger ofte tillatelse. Er det en mobil løpeseddelutdeling på offentlig sted, er det ikke nødvendig med tillatelse. Er det ved et kjøpesenter, må det søkes senterledelsen om standstillatelse. 

Møtevirksomhet 

[Til toppen]

Når laget skal arrangere møter er det viktig å mobilisere aktivister og andre medlemmer. Har laget mulighet til det, kan dere ta en ringerunde for å invitere medlemmer. 

Gjennom stands, informasjon til aktuelle lag og foreninger, annonsering, utdeling av plakater/flygeblad, e-postutsendelse og god informasjon på sosiale medier når man ut til mange interesserte og potensielt nye medlemmer.

Møter i Nei til EU burde ha et tema som engasjerer folk lokalt, kunnskapsrike innledere eller et debattpanel og engasjerte møtedeltakere. Det er viktig å ta godt i mot nye ansikter, og laget bør legge til rette for at alle som ønsker det, får ta del i diskusjonene.

Det er viktig for våre medlemmer, både nye og de som har vært med ei stund, å få ta del i et hyggelig sosialt miljø. Sosial aktivitet er derfor en nødvendighet for å engasjere nye og for å holde på eksisterende medlemmer og for at styret i laget skal motiveres for nye oppgaver. Servering og kulturelle innslag skaper en god ramme for politiske og organisatoriske møter.   

Nei til EU skal være en møteplass for hele nei-siden, og det er mangfold og takhøyde som skaper en ordentlig folkebevegelse. Kultur har alltid vært viktig i neibevegelsen, og et kunstnerisk innslag gjør et alltid et møte både triveligere og mer komplett.   

 

Markeringer

[Til toppen]

(Kommer)

 

Informasjonskampanjer

[Til toppen]

 

Sosiale media [Til toppen]

Nei til EUs fylkeslag har ulik aktivitet på Facebook, men her er noen generelle tips som vi håper kan være til nytte. 

Dele poster fra Nei til EUs Facebookside 

Vi anbefaler å dele poster fra Nei til EUs Facebookside. Der er det stor aktivitet med nettsaker, nyhetslenker, delebilder med mer. For å dele trykker du på knappen med dele-pila, og «Del på ei side». Dersom du administrerer flere Facebook-sider, må du passe på å velge rett side. Videre kan du legge inn egen kommentar, og velge om du inkluderer den originale posten. 

Del saker fra nettet 

Dere kan dele saker fra neitileu.no og fra andre nettsider som har aktuelle EU og EØS-saker. Den enkleste måten er å markere adresselinjen, kopiere adressen og lime den inn i en post på fylkeslagets Facebookside. Når du har limt inn lenken og fått opp forhåndsvisning av artikkelen du lenker til, kan du markere lenke-teksten og skrive inn din egen kommentar. Ta med et sitat fra artikkelen eller fylkeslagets egen mening. Husk å legg med verveinfo til slutt. 

Inviter venner 

Inviter gjerne Facebookvenner til å følge fylkets Facebookside. 

Post egne tekster 

Skriver dere leserinnlegg eller er aktive i media, så post det på fylkets side. Leserinnlegg og andre lengre tekster bør først postes på fylkeslagets nettsider på neitileu.no, og deretter deles slik det er beskrevet over. Send innlegg og andre tekster til fylkessek@neitileu.no for publisering. Da får du tilbake en lenke du kan poste når rådgiverne har lagt artikkelen ut på neitileu.no. 

Lenk til bli medlem 

Husk også å ta med lenke til https://neitileu.no/bli-medlem når dere poster på Facebook. Det fungerer! Det er så enkelt som å lime inn denne lenken som en del av posten: https://neitileu.no/bli-medlem 

Kommenter og diskuter 

For å skape aktivitet og engasjement er det fint om tillitsvalgte skriver kommentarer og diskuterer både på Nei til EUs og fylkeslagets side. Som administrator er det viktig å passe på om man kommenterer i rollen som fylkeslagets offisielle talsperson, eller som privatperson. 

Spør om hjelp 

Ta kontakt med sindre.humberset@neitileu.no om dere har spørsmål om sosiale media. 

Retningslinjer for sosiale media [Til toppen]

Nei til EUs sider på sosiale media er møteplasser på samme måte som møter og andre sammenhenger. Det betyr at de samme retningslinjene for hvordan Nei til EU skal framstå og hvordan deltakerne skal opptre, gjelder. Det vil si at hos oss stiller alle på like fot, og alle skal møtes med respekt i en inkluderende organisasjon. Les mer om organisasjonskultur her.

Den viktigste regelen for sosiale media er hentet fra Nei til EUs retningslinjer for trygg organisasjon. Der står det at «Det skal vises respekt for alle mennesker, uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet, alder, religion, seksuell legning, sosial status, etnisk bakgrunn og politisk ståsted».

Disse retningslinjene gjelder for all kommunikasjon fra Nei til EU på alle plattformer. Både fra sentralleddet, fylkeslaga og fra lokallaga. Administratorer må holde et øye med kommentarfeltet og skjule de som er grovt usaklige. Brukere som bryter med våre retningslinjer, bør utestenges. 

Med utgangspunkt i retningslinjene for trygg organisasjon er det laget mer konkrete retningslinjer for enkelte plattformer. Her er for eksempel debattreglene for Nei til EUs Facebooksider: 

 • Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
 • Vær saklig og hold deg til tema
 • Ta ballen – ikke spilleren!  
 • Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.
 • Ved brudd på reglene vil følger bli utestengt fra siden, uten advarsel. 
 • Er du uenig i en eventuell utestengelse? Ta kontakt med oss på neitileu@neitileu.no

 

Vær kildekritiske

Det er viktig at vi leser artikler før vi deler dem.  Hvor artikkelen er publisert betyr også noe. Selv om mange artikler på en nettside kan være gode kan det være negativt for Nei til EU å publisere fra siden. Nei til EU sentralt deler aldri artikler fra Resett.no, Document.no og Steigan.no, fordi disse sidene står for langt fra Nei til EUs verdigrunnlag og har fritt fram for fremmedfiendtlige kommentarer og konspirasjonsteorier.  Dersom Nei til EU bidrar til å spre slikt innhold vil det gå ut over omdømmet og troverdigheten vår, samt at det fører til at medlemmer og sympatisører vender seg bort fra Nei til EU. 

Medieutspill

[Til toppen]

Her har vi noen tips om hvordan dere kan kontakte lokalmedia for å få omtale av aktivitet eller komme på med innlegg. 

 • Erfaringsmessig fungerer direkte kontakt med media bedre enn utsending av pressemeldinger. Det er en fordel å vite hvem i redaksjonen som bruker å lage slike saker. Dersom man ikke har egne kontakter, så kan man ringe til redaksjonen. Det er gjerne slik nye kontakter blir skapt. 

 • Send gjerne ut en pressemelding eller invitasjon i forkant av arrangement og møter. Følg opp med en telefon til redaksjonen dagen før arrangementet. Det kan også være mulig å få omtale på forhånd dersom man sender en pressemelding som kan klippes inn som en notis i avisen. I etterkant av arrangementet kan man sende tekst og bilde fra arrangementet til media. 

 • De fleste lokalaviser er interesserte i leserinnlegg. Nei til EU sentralt sender av og til innlegg bredt ut til alle aviser, men det er mye bedre med innlegg fra lokale aktivister og tillitsvalgte. Det er også mye lettere for lokale å komme på. 

 • Trenger du inspirasjon og bakgrunnsstoff til innlegg så har nettsidene veldig mye godt innhold. Vi oppfordrer også hele organisasjonen til å låne fritt fra tekstene som ligger ute. Her kan du bla gjennom alle artiklene som ligger ute. Eller du kan søke på temaet du vil skrive om. 

 • Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål eller trenger hjelp. 

Medlemsblad

[Til toppen]

Har fylkeslaget eget medlemsblad, innkallinger eller ønsker å sende annen info til alle medlemmene, vil det være lurt å avtale med trykkeriet eller liknende at det sendes som massebrev. Det er rimeligere enn å betale full brevporto. Slike sendinger kan også sendes elektronisk til de som har e-postadresse registrert, og så i posten til de andre.

Stort bilde i toppen: Aktivister med plakat som sier «Forsvar folkets nei».