Utadrettet arbeid og aktivitet

Det er svært viktig for Nei til EU som organisasjon og folkebevegelse at fylkes- og lokallaga driver bevisst utadrettet virksomhet.  

Gå til:

Medieutspill

[Til toppen]

Her har vi noen tips om hvordan dere kan kontakte lokalmedia for å få omtale av aktivitet eller komme på med innlegg. 

 • Erfaringsmessig fungerer direkte kontakt med media bedre enn utsending av pressemeldinger. Det er en fordel å vite hvem i redaksjonen som bruker å lage slike saker. Dersom man ikke har egne kontakter, så kan man ringe til redaksjonen. Det er gjerne slik nye kontakter blir skapt. 

 • Send gjerne ut en pressemelding eller invitasjon i forkant av arrangement og møter. Følg opp med en telefon til redaksjonen dagen før arrangementet. Det kan også være mulig å få omtale på forhånd dersom man sender en pressemelding som kan klippes inn som en notis i avisen. I etterkant av arrangementet kan man sende tekst og bilde fra arrangementet til media. 

 • De fleste lokalaviser er interesserte i leserinnlegg. Nei til EU sentralt sender av og til innlegg bredt ut til alle aviser, men det er mye bedre med innlegg fra lokale aktivister og tillitsvalgte. Det er også mye lettere for lokale å komme på. 

 • Trenger du inspirasjon og bakgrunnsstoff til innlegg så har nettsidene veldig mye godt innhold. Vi oppfordrer også hele organisasjonen til å låne fritt fra tekstene som ligger ute. Her kan du bla gjennom alle artiklene som ligger ute. Eller du kan søke på temaet du vil skrive om. 

 • Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål eller trenger hjelp. 

Standsvirksomhet  

[Til toppen]

 • Kommune-, fylkes- og stortingsvalg er gode anledninger til å stå på stand for Nei til EU. Messer, festivaler og andre lokale tilstelninger i kommunen er andre gode anledninger. 

 • På stand trenger man aktuelt informasjonsmateriell som er tilpasset både de som har mye kunnskap om EU, og de som ikke er så kjent med EU fra før.  

 • Standen brukes til å informere om ei aktuell sak og til å reklamere for et kommende møte. 

 • En stand skal være ryddig og med lagsmedlemmer som er imøtekommende. Det er viktig å være tilgjengelig når man står på stand, og en bør gjøre seg synlige med jakkemerker eller t-skjorte. En standsaktivist bør unngå å sitte for mye eller stå for lenge i samtaler med andre standsaktivister 

 • For at folk skal legge merke til standen, er plakater og rollups viktige effekter. Du kan bestille materiell i nettbutikken.    

 • Skal fylkeslaget ha stand på offentlig sted bør politiet, kommunen og/eller andre ansvarlige aktører kontaktes for tillatelse. Stand på offentlige plasser trenger ofte tillatelse. Er det en mobil løpeseddelutdeling på offentlig sted, er det ikke nødvendig med tillatelse. Er det ved et kjøpesenter, må det søkes senterledelsen om standstillatelse. 

Møtevirksomhet 

[Til toppen]

Når laget skal arrangere møter er det viktig å mobilisere aktivister og andre medlemmer. Har laget mulighet til det, kan dere ta en ringerunde for å invitere medlemmer. 

Gjennom stands, informasjon til aktuelle lag og foreninger, annonsering, utdeling av plakater/flygeblad, e-postutsendelse og god informasjon på sosiale medier når man ut til mange interesserte og potensielt nye medlemmer.

Møter i Nei til EU burde ha et tema som engasjerer folk lokalt, kunnskapsrike innledere eller et debattpanel og engasjerte møtedeltakere. Det er viktig å ta godt i mot nye ansikter, og laget bør legge til rette for at alle som ønsker det, får ta del i diskusjonene.

Det er viktig for våre medlemmer, både nye og de som har vært med ei stund, å få ta del i et hyggelig sosialt miljø. Sosial aktivitet er derfor en nødvendighet for å engasjere nye og for å holde på eksisterende medlemmer og for at styret i laget skal motiveres for nye oppgaver. Servering og kulturelle innslag skaper en god ramme for politiske og organisatoriske møter.   

Nei til EU skal være en møteplass for hele nei-siden, og det er mangfold og takhøyde som skaper en ordentlig folkebevegelse. Kultur har alltid vært viktig i neibevegelsen, og et kunstnerisk innslag gjør et alltid et møte både triveligere og mer komplett.   

Informasjonskampanjer

[Til toppen]

Medlemsblad

[Til toppen]

Har fylkeslaget eget medlemsblad, innkallinger eller ønsker å sende annen info til alle medlemmene, vil det være lurt å avtale med trykkeriet eller liknende at det sendes som massebrev. Det er rimeligere enn å betale full brevporto. Slike sendinger kan også sendes elektronisk til de som har e-postadresse registrert, og så i posten til de andre.