Maler

Her finner du ulike maler som kan være til nytte for laget ditt.

Gå til: 


Budsjett- og regnskapsmal [Til toppen]

Nærmere beskrivelse på hvordan malen brukes finner du nederst på denne siden. Der vil du og finne andre økonomirelaterte maler.


Brevmaler [Til toppen]


Powerpointmaler [Til toppen]

 

Forslag til innkalling, saksliste og protokoll [Til toppen]