– Intensiverer EØS-debatten

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland mener Fellesforbundets landsmøte viser at EØS-debatten vil bli stadig viktigere fram mot Stortingsvalget 2021.

– Nei til EU er fornøyde med at Fellesforbundet samlet vil utrede EØS-alternativer. EØS var en hovedsak på landsmøtet og i media. Det er også et sterkt signal at over to hundre delegater ønsket at EØS-utredningen skulle ha et klart mål om å si opp EØS-avtalen.

– Debatten på landsmøtet fikk tydelig fram konsekvensene av 25 år med EØS-avtalen. Forholdene i arbeidslivet har forverret seg ytterligere på de fire årene siden Fellesforbundet sist behandlet EØS-spørsmålet på landsmøtet i 2015, sier Kleveland.

– Debatten om EØS må uansett tas. Virkningene av EØS-avtalen på det norske arbeidslivet er for ødeleggende, slik vi har fått mange eksempler på i Fellesforbundets landsmøte disse dagene.

– Vi merker oss også at Fellesforbundet vedtok at Norge ikke skal være tilsluttet ACER. Det må forstås som at de vil at Norge trekker seg fra EUs energibyrå. Spørsmålet er hvordan skal det gjøres som EØS-medlem? Det er ikke forenlig, sier Kleveland.

Utredning  av alternativ til EØS-avtalen – ikke ut av EØS

Hadde EØS-motstanderne vunnet ville det trolig betydd ut av EØS på LO-kongressen i 2021 og et stort press på et nytt flertall ved stortingsvalget. Slik gikk det ikke, men EØS-tilhengerne må nå virkelig finne og utfordre handlingsrommet om de vil unngå at EØS-motstanderne får flertall. Første test er landsmøtets klare vedtak om å avvikle bemanningsbransjen og strakstiltak i bransjer/regioner og et glassklart vedtak om å reversere ACER-vedtaket og stanse utenlandskabler.

Med 300 mot 218 stemmer vedtok landsmøtet i Fellesforbundet å støtte flertallet i redaksjonskomiteens innstilling om å kreve en offentlig utredning, en NOU, om alternativ til EØS-avtalen. Mindretallet ville også ha utredning men med sikte på å tre ut av EØS-avtalen. 42 % av delegatene stemte for det som nestleder i Fellesforbundet  karakteriserte som et klart Ut av EØS-vedtak. 

For å få sitt flertall har både Fellesforbundets ledelse og APs leder gått langt for å love både å utnytte og tøye handlingsrommet i EØS-avtalen.  Støre lovte en storopprydning i arbeidslivet. Landsmøtet vedtok enstemmig å avvikle bemanningsbransjen og strakstiltak i enkelte bransjer/regioner. Redaksjonskomiteens enstemmige innstilling sier også at den dagen ACER kan pålegge nye utenlandskabler, den dagen skal Norge ut av ACER-samarbeidet. Og den planlagte Skottlandskabelen North-Connect skal stanses.

Det var likevel på ACER ledelsen led nederlag. Med 265 mot 253 stemmer fikk Stig Hansen fra Østfold vedtatt et klart nei til ACER-vedtak:  Stortingets ACER-vedtak må reverseres, alle utenlandskabler stansen, og Fellesforbundet må støtte et faglig initiativ til å utrede om ACER-vedtaket, uten bruk av ¾ flertall, er i strid med grunnloven. Med 268 mot 247 stemmer fikk Boye Ullmann i tillegg vedtatt forslag som advarer mot ESAs syn på at utgåtte vannkraftkonsesjoner skal behandles etter EUs tjenestedirektiv.  Fellesforbundet vil protestere mot at ESA skal kunne presse Norge for å privatisere norsk vannkraft.

Fellesforbundets vedtak legger også til grunn at EUs nye utsendingsdirektiv ikke vil ødelegge for at Reise, Kost og Losji fortsatt skal gjelde for alle reiser innad i Norge. Et syn som kan henge i en tynn tråd når revidert direktiv innføres i juni 2020.

– Alle som har fulgt Fellesforbundet landsmøter ser at både styrken og bredden i EØS-motstanden øker. Det er nå opp til EØS-tilhengerne å vise at sosial dumping kan stanses innenfor EØS-avtalens rammer. For første gang kan vi oppleve at handlingsrommet prøves ut.  Forbud mot bemanningsbransjen og kamp mot ACER og nye kabler blir testen, avslutter Kathrine Kleveland.

  • For spørsmål og kommentarer kontakt Kathrine Kleveland på 928 25 162.

Stort bilde: Ståle Knoff Johansen la fram innstillingen fra mindretallet i redaksjonskomiteen. Skjermbilde fra Fellesforbundets livesending. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Siste sjanse for å stoppe ACER. Gi ditt bidrag!

11. feb. 2020

– Vi gir oss ikke! Lagmannsretten, bak meg her, skal snart avgjøre anken vår. Din støtte vil gjøre det mulig for Nei til EU å føre ACER-saken videre, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

Unødvendig utskilling av offentlige tjenester

11. feb. 2020

Oslo Economics har levert sin andre rapport om Hjelmengutvalget. Forslaget er at offentlige virksomheter med omsetning over 12 millioner kroner skal skilles ut som bedrifter.

ACER-søksmålet: EØS-avtalen har skapt en ny situasjon i norsk rett

04. feb. 2020

Nei til EU mener at EØS-avtalen har skapt en ny rettslig situasjon i Norge, og forholdet til Grunnloven kan ikke håndteres internt i forvaltningen uten adgang til rettslig prøving. Nå skal lagmannsretten ta stilling til om ACER-søksmålet kan fremmes eller ikke.

Trondheimskonferansen utfordrer EØS-avtalen

04. feb. 2020

Med godt over 600 tillitsvalgte samlet til felles ordskifte er Trondheimskonferansen ei kraft å regne med i fagbevegelsen.

Nye ACER-forordninger

03. feb. 2020

De sa at ACER bare hadde myndighet på tekniske spørsmål. Men det hender at "tekniske spørsmål" har stor betydning for samfunnet.

Trondheimskonferansens hederspris til Dag Seierstad

03. feb. 2020

Dag Seierstad er blitt tildelt Trondheimskonferansens hederspris. Dette er andre gang hedersprisen utdeles.

Vett 1-2020: Handel med sjømat

03. feb. 2020

Det er merkelig at fisk, som i all hovedsak ikke er omfattet av EØS-avtalen, blir forsøkt gjort til et hovedargument for å beholde avtalen.

– Brexit er en seier for demokratiet

31. jan. 2020

Storbritannia forlater EU fredag 31. januar. Det er en historisk hendelse at et land melder seg ut av EU, og det er ekstra utfordrende for EU at det er en av stormaktene i Europa som går ut.

EØS og sosial dumping på Trondheimskonferansen 2020

31. jan. 2020

Nei til EU deltar på Trondheimskonferansen 2020 med eget førseminar og sterkt i programmet. – Sosial dumping og et uryddig arbeidsliv stadig gjør at flere blir kritiske til EØS-avtalen, sa generalsekretær Thomas Haug i åpningen av seminaret.

– Respektér lokaldemokratiet, krever islandsk og norsk nei-bevegelse

24. jan. 2020

Heimssyn og Nei til EU forlanger at den islandske og norske regjering straks trekker tilbake sin henstilling til EU om å innskjerpe en meldeplikt som vil vingeklippe det lokale sjølstyret.

Oppstart av Nord-Helgeland Nei til EU

21. jan. 2020

Nordland Nei til EU har siste året drevet og reorganisert lokallagene i fylket, og nå er det oppstart av Nord-Helgeland Nei til EU som formelt skal skje på et møte den 26. februar.

ACER-søksmålet: Meningsløst å måtte vente til store skader for samfunnet er skjedd

21. jan. 2020

Borgarting lagmannsrett skal nå vurdere ACER-søksmålet. Nei til EU viser til flere sammenlignbare søksmål som har blitt fremmet for domstolene. ACER-saken er høyst aktuell og med stor samfunnsmessig betydning. Lagmannsretten må omgjøre tingrettens avvisning av søksmålet.