– Intensiverer EØS-debatten

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland mener Fellesforbundets landsmøte viser at EØS-debatten vil bli stadig viktigere fram mot Stortingsvalget 2021.

– Nei til EU er fornøyde med at Fellesforbundet samlet vil utrede EØS-alternativer. EØS var en hovedsak på landsmøtet og i media. Det er også et sterkt signal at over to hundre delegater ønsket at EØS-utredningen skulle ha et klart mål om å si opp EØS-avtalen.

– Debatten på landsmøtet fikk tydelig fram konsekvensene av 25 år med EØS-avtalen. Forholdene i arbeidslivet har forverret seg ytterligere på de fire årene siden Fellesforbundet sist behandlet EØS-spørsmålet på landsmøtet i 2015, sier Kleveland.

– Debatten om EØS må uansett tas. Virkningene av EØS-avtalen på det norske arbeidslivet er for ødeleggende, slik vi har fått mange eksempler på i Fellesforbundets landsmøte disse dagene.

– Vi merker oss også at Fellesforbundet vedtok at Norge ikke skal være tilsluttet ACER. Det må forstås som at de vil at Norge trekker seg fra EUs energibyrå. Spørsmålet er hvordan skal det gjøres som EØS-medlem? Det er ikke forenlig, sier Kleveland.

Utredning  av alternativ til EØS-avtalen – ikke ut av EØS

Hadde EØS-motstanderne vunnet ville det trolig betydd ut av EØS på LO-kongressen i 2021 og et stort press på et nytt flertall ved stortingsvalget. Slik gikk det ikke, men EØS-tilhengerne må nå virkelig finne og utfordre handlingsrommet om de vil unngå at EØS-motstanderne får flertall. Første test er landsmøtets klare vedtak om å avvikle bemanningsbransjen og strakstiltak i bransjer/regioner og et glassklart vedtak om å reversere ACER-vedtaket og stanse utenlandskabler.

Med 300 mot 218 stemmer vedtok landsmøtet i Fellesforbundet å støtte flertallet i redaksjonskomiteens innstilling om å kreve en offentlig utredning, en NOU, om alternativ til EØS-avtalen. Mindretallet ville også ha utredning men med sikte på å tre ut av EØS-avtalen. 42 % av delegatene stemte for det som nestleder i Fellesforbundet  karakteriserte som et klart Ut av EØS-vedtak. 

For å få sitt flertall har både Fellesforbundets ledelse og APs leder gått langt for å love både å utnytte og tøye handlingsrommet i EØS-avtalen.  Støre lovte en storopprydning i arbeidslivet. Landsmøtet vedtok enstemmig å avvikle bemanningsbransjen og strakstiltak i enkelte bransjer/regioner. Redaksjonskomiteens enstemmige innstilling sier også at den dagen ACER kan pålegge nye utenlandskabler, den dagen skal Norge ut av ACER-samarbeidet. Og den planlagte Skottlandskabelen North-Connect skal stanses.

Det var likevel på ACER ledelsen led nederlag. Med 265 mot 253 stemmer fikk Stig Hansen fra Østfold vedtatt et klart nei til ACER-vedtak:  Stortingets ACER-vedtak må reverseres, alle utenlandskabler stansen, og Fellesforbundet må støtte et faglig initiativ til å utrede om ACER-vedtaket, uten bruk av ¾ flertall, er i strid med grunnloven. Med 268 mot 247 stemmer fikk Boye Ullmann i tillegg vedtatt forslag som advarer mot ESAs syn på at utgåtte vannkraftkonsesjoner skal behandles etter EUs tjenestedirektiv.  Fellesforbundet vil protestere mot at ESA skal kunne presse Norge for å privatisere norsk vannkraft.

Fellesforbundets vedtak legger også til grunn at EUs nye utsendingsdirektiv ikke vil ødelegge for at Reise, Kost og Losji fortsatt skal gjelde for alle reiser innad i Norge. Et syn som kan henge i en tynn tråd når revidert direktiv innføres i juni 2020.

– Alle som har fulgt Fellesforbundet landsmøter ser at både styrken og bredden i EØS-motstanden øker. Det er nå opp til EØS-tilhengerne å vise at sosial dumping kan stanses innenfor EØS-avtalens rammer. For første gang kan vi oppleve at handlingsrommet prøves ut.  Forbud mot bemanningsbransjen og kamp mot ACER og nye kabler blir testen, avslutter Kathrine Kleveland.

  • For spørsmål og kommentarer kontakt Kathrine Kleveland på 928 25 162.

Stort bilde: Ståle Knoff Johansen la fram innstillingen fra mindretallet i redaksjonskomiteen. Skjermbilde fra Fellesforbundets livesending. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Høyesterett legger fram ACER-kjennelse

27. feb. 2021

Følg framleggelsen av Høyesteretts kjennelse i ACER-saken mandag 1. mars kl 9:00.

Brexit viser at en frihandelsavtale er mulig 

24. feb. 2021

Brexit aktualiserer kravet om en offentlig utredning av en frihandelsavtale mellom Norge og EU, skriver Roy Pedersen i lederartikkelen i Standpunkt.

Kraftprisene kan koste husholdningene dyrt

15. feb. 2021

Norsk vannkraft ble bygget ut av fellesskapet med to formål. Det ene var å sikre billig stabil kraft – for å gi landet konkurransekraft til å utvikle norske arbeidsplasser. Det andre var å sikre strøm til norske husholdninger.

Meningsmåling om EØS

15. feb. 2021

Sentios meningsmåling for februar viser en tilbakegang for de som støtter en frihandelsavtale framfor EØS.

EØS-AVTALEN BETYR SOSIAL DUMPING

02. feb. 2021

Nordland Nei til EU er en tverrpolitisk organisasjon som har medlemmer fra mange parti, både fra regjeringspartiene og opposisjonen. Det som forener oss er kampen for å forsvare folkets nei i folkeavstemningene i 1972 og 1994.

Trange kår for kabotasje etter brexit

29. jan. 2021

De liberale kabotasjereglene i EØS skaper trøbbel i Norge, særlig innen godstrafikken og i luftfarten. Storbritannia strammer derimot kraftig inn på alle transportsektorer, slik avtalen med EU gir rom for.

Nødnummer 112 må brukes mot Wizz Air

27. jan. 2021

Regjeringa stiller krav om respekt for faglige rettigheter når den lyser ut konkurranse om statlig kjøp av 18 mindre trafikkerte flyruter. Dette er bra, men på ingen måte nok til å stanse virksomheten til Wizz Air på norske innenriksruter.

- Stortinget kan ikke vedta EUs fjerde jernbanepakke med alminnelig flertall

26. jan. 2021

Høyesterett har fått spørsmål fra Stortinget om EUs fjerde jernbanepakke kan vedtas med alminnelig flertall, slik regjeringen har foreslått, i forhold til Grunnlovens bestemmelser om suverenitetsavståelse. Nei til EU har nå sendt innlegg til Høyesterett om spørsmålet.

Brexits blanke ark

20. jan. 2021

Maktforhold i det britiske samfunnet avgjør hvem avtalen mellom Storbritannia og EU er bra for.

Norge trenger ikke EØS

20. jan. 2021

Brexit-avtalen har – ikke overraskende - skapt stor uro blant markedsliberalistene i Høyre.

Brexit viser at det finnes alternativer til EØS-avtalen  

20. jan. 2021

Det har snart gått en måned siden Brexit ble fullført med en ny handelsavtale mellom EU og Storbritannia inngått 24. desember.

– ACER-saken er prinsipiell

18. jan. 2021

Høyesterett avsluttet i dag rettsforhandlingene i ACER-saken. – Saken er prinsipiell. Det alene er et argument for at søksmålet bør fremmes for domstolene, anførte Nei til EUs advokater. Om noen uker kommer kjennelsen.