– Intensiverer EØS-debatten

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland mener Fellesforbundets landsmøte viser at EØS-debatten vil bli stadig viktigere fram mot Stortingsvalget 2021.

– Nei til EU er fornøyde med at Fellesforbundet samlet vil utrede EØS-alternativer. EØS var en hovedsak på landsmøtet og i media. Det er også et sterkt signal at over to hundre delegater ønsket at EØS-utredningen skulle ha et klart mål om å si opp EØS-avtalen.

– Debatten på landsmøtet fikk tydelig fram konsekvensene av 25 år med EØS-avtalen. Forholdene i arbeidslivet har forverret seg ytterligere på de fire årene siden Fellesforbundet sist behandlet EØS-spørsmålet på landsmøtet i 2015, sier Kleveland.

– Debatten om EØS må uansett tas. Virkningene av EØS-avtalen på det norske arbeidslivet er for ødeleggende, slik vi har fått mange eksempler på i Fellesforbundets landsmøte disse dagene.

– Vi merker oss også at Fellesforbundet vedtok at Norge ikke skal være tilsluttet ACER. Det må forstås som at de vil at Norge trekker seg fra EUs energibyrå. Spørsmålet er hvordan skal det gjøres som EØS-medlem? Det er ikke forenlig, sier Kleveland.

Utredning  av alternativ til EØS-avtalen – ikke ut av EØS

Hadde EØS-motstanderne vunnet ville det trolig betydd ut av EØS på LO-kongressen i 2021 og et stort press på et nytt flertall ved stortingsvalget. Slik gikk det ikke, men EØS-tilhengerne må nå virkelig finne og utfordre handlingsrommet om de vil unngå at EØS-motstanderne får flertall. Første test er landsmøtets klare vedtak om å avvikle bemanningsbransjen og strakstiltak i bransjer/regioner og et glassklart vedtak om å reversere ACER-vedtaket og stanse utenlandskabler.

Med 300 mot 218 stemmer vedtok landsmøtet i Fellesforbundet å støtte flertallet i redaksjonskomiteens innstilling om å kreve en offentlig utredning, en NOU, om alternativ til EØS-avtalen. Mindretallet ville også ha utredning men med sikte på å tre ut av EØS-avtalen. 42 % av delegatene stemte for det som nestleder i Fellesforbundet  karakteriserte som et klart Ut av EØS-vedtak. 

For å få sitt flertall har både Fellesforbundets ledelse og APs leder gått langt for å love både å utnytte og tøye handlingsrommet i EØS-avtalen.  Støre lovte en storopprydning i arbeidslivet. Landsmøtet vedtok enstemmig å avvikle bemanningsbransjen og strakstiltak i enkelte bransjer/regioner. Redaksjonskomiteens enstemmige innstilling sier også at den dagen ACER kan pålegge nye utenlandskabler, den dagen skal Norge ut av ACER-samarbeidet. Og den planlagte Skottlandskabelen North-Connect skal stanses.

Det var likevel på ACER ledelsen led nederlag. Med 265 mot 253 stemmer fikk Stig Hansen fra Østfold vedtatt et klart nei til ACER-vedtak:  Stortingets ACER-vedtak må reverseres, alle utenlandskabler stansen, og Fellesforbundet må støtte et faglig initiativ til å utrede om ACER-vedtaket, uten bruk av ¾ flertall, er i strid med grunnloven. Med 268 mot 247 stemmer fikk Boye Ullmann i tillegg vedtatt forslag som advarer mot ESAs syn på at utgåtte vannkraftkonsesjoner skal behandles etter EUs tjenestedirektiv.  Fellesforbundet vil protestere mot at ESA skal kunne presse Norge for å privatisere norsk vannkraft.

Fellesforbundets vedtak legger også til grunn at EUs nye utsendingsdirektiv ikke vil ødelegge for at Reise, Kost og Losji fortsatt skal gjelde for alle reiser innad i Norge. Et syn som kan henge i en tynn tråd når revidert direktiv innføres i juni 2020.

– Alle som har fulgt Fellesforbundet landsmøter ser at både styrken og bredden i EØS-motstanden øker. Det er nå opp til EØS-tilhengerne å vise at sosial dumping kan stanses innenfor EØS-avtalens rammer. For første gang kan vi oppleve at handlingsrommet prøves ut.  Forbud mot bemanningsbransjen og kamp mot ACER og nye kabler blir testen, avslutter Kathrine Kleveland.

  • For spørsmål og kommentarer kontakt Kathrine Kleveland på 928 25 162.

Stort bilde: Ståle Knoff Johansen la fram innstillingen fra mindretallet i redaksjonskomiteen. Skjermbilde fra Fellesforbundets livesending. 

reLATERT

Se alle arrangementer

ACER-anken er levert

08. nov. 2019

- NAV-skandalen viser behovet for rettslig prøving av hvordan EØS-regler gjennomføres i Norge, påpekes det i Nei til EUs anke i ACER-søksmålet. Nei til EU mener Oslo tingrett har tatt feil på en rekke punkter da søksmålet ble avvist.

Krogstad ville ikke ta stilling

08. nov. 2019

Etter et landsmøte der EØS-avtalen dominerte fra begynnelse til slutt, så gir det ikke mening å vise til tidligere vedtak.

NAV-skandalen utfordrer EØS-lojaliteten

07. nov. 2019

NAV-skandalen handler mer om arbeidslinja enn om trygdeeksport. Mest av alt handler den om at læren om nasjonalt manøvreringsrom innenfor EØS-regelverket, har fått et alvorlig skudd for baugen.

ACER-søksmålet er nødvendig

04. nov. 2019

Det er overraskende at Aftenposten ikke ser noe «klanderverdig» ved at den ene statlige myndigheten ukritisk kopierer den andre. Oslo tingrett har hentet sin begrunnelse fra regjeringsadvokatens disposisjon uten at rettens egne vurderinger kommer tilstrekkelig til syne.

LO-kongressens alternativ til EØS

29. okt. 2019

«Norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU-regler.» Dette ble vedtatt enstemmig på de to siste LO-kongressene, den i 2013 og den i 2017.

EØS-debatt? – Skal bli!

28. okt. 2019

Fellesforbundet vil få utreda om det fins alternativ til EØS. Det blir det EØS-debatt av.

EØS bestemmer

25. okt. 2019

Ny pamflett fra De Facto. Hvordan EØS-avtalen overstyrer arbeidslivslovgivning, tariffavtaler, jernbane og energipolitikk.

Lar EU innrede handlingsrommet

24. okt. 2019

For utenriksminister Ine Eriksen Søreide handler norsk europapolitikk om å anmode kokkene i Brussel om å bruke litt mindre krydder i maten, men høflig sluke hele retten når den først står på bordet.

Fellesforbundet er ikke lenger et Ja til EØS-forbund

24. okt. 2019

Det er ikke uventet at EØS-motstandere og EØS-tilhengere har forskjellig syn på vedtakene på Fellesforbundets landsmøte.

Brexit på biblioteket

24. okt. 2019

Brexit – Hva vil Storbritannias veivalg si for EU, Norge og EØS-avtalen? Det var spørsmålet på et godt besøkt møte i Kristiansand.

Domstolen kopierer staten

21. okt. 2019

Nei til EU ble nektet å saksøke staten for å avgi suverenitet til Acer. Domstolens kjennelse er avskrift fra regjeringsadvokatens notater, mener Nei til EUs advokater.

– Derfor anker vi

18. okt. 2019

Oslo tingrett har avvist Nei til EUs ACER-søksmål, men Nei til EU anker avgjørelsen til lagmannsretten. Vi trenger fortsatt økonomiske bidrag for føre saken videre.