– Positivt at Ap stiller spørsmål om tilslutning til Acer

– Nei til EU ser det som positivt at Aps stortingsgruppe stiller spørsmål ved forslaget fra regjeringen om tilslutning til Acer og EUs energiunion, sier Idar Helle, nestleder i Nei til EU.

– Vi ser en kraftig og berettiget uro rundt omkring i landet også i Ap, og mange Ap-lag har tatt standpunkt mot EUs energibyrå Acer. Særlige forventninger har vi til Aps krav om at Norge skal beholde «selvstendig kontroll over alle avgjørelser med betydning for energitryggheten i Norge». Det er svært vanskelig å se hvordan det kan gjøres om vi blir underlagt EUs energibyrå Acer.

idar_helle
Idar Helle

– Et annet viktig krav fra Ap er at flaskehalsinntektene kan brukes til å «redusere nettariffene så vel som til vedlikehold og utbygging av det norske strømnettet». Dette står i direkte motstrid til hva EU-kommisjonen har foreslått i den pågående endringen av EUs energiregelverk i Brussel (vinterpakken), sier Helle.  

– Nei til EU ser dessuten helt sentrale problemer ved den foreslåtte EU-tilknytningen som Ap ikke stiller spørsmål ved. Hvordan kan den nye Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sies å være en norsk myndighet når RME skal instrueres av EUs energibyrå Acer, via ESA – og være uavhengig av nasjonale myndigheter? Når EUs energibyrå har tilsynet og avgjør tvister mellom landene, kan norske myndigheter da regulere energiflyten i utenlandskablene ut fra nasjonale prioriteringer?

– Oppstår det strid om regelverket vi er underlagt, er det Acer, ESA og EFTA-domstolen som fortolker og praktiserer regelverket. Da er det ikke Norge som bestemmer.

Idar Helle mener det viktigste spørsmålet likevel er dette:

– Kan Arbeiderpartiets forutsetning om at regjeringen og Stortinget skal avklare spørsmålet om fortsatt norsk styring på energiområdet skje innenfor rammene av Acer og EUs tredje energimarkedspakke? Om Norge først underlegges EUs energibyrå og regelverk, har det ingen virkning på EUs beslutninger om fem år hva en norsk statsminister mente eller «avklarte» i 2018. Oppstår det strid om regelverket vi er underlagt, er det Acer, ESA og EFTA-domstolen som fortolker og praktiserer regelverket. Da er det ikke Norge som bestemmer. Det er nettopp dette som gjør dette spørsmålet til en så alvorlig suverenitetsavståelse.

– Det er også likegyldig hva vi skriver i energiloven, eller til og med Grunnloven, hvis vi blir underlagt EUs myndighet. I forholdet mellom Norge og EU har overvåkingsorganet ESAs tolkninger forrang foran både Grunnloven og Høyesterett. Det ble nylig også fastslått av ESAs tidligere avdelingsdirektør, høyesterettsadvokat Per Anders Bjørgan,i møte med Ap’s eget arbeidslivsutvalg (ABC Nyheter 12.02.18).

– At ikke engang Grunnloven kan stå opp mot EU-retten, sier noe om hvor lite Aps krav og en såkalt garanti fra regjeringen vil være verdt, den dagen det oppstår en tolkningsstrid om krafteksporten og Norge har underlagt seg EU-regelverket. Det fins bare én måte å avklare og garantere den norske kraftpolitikken på. Det er å beholde norsk suverenitet og ikke legge Norge inn under EUs energibyrå. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Domstolen kopierer staten

21. okt. 2019

Nei til EU ble nektet å saksøke staten for å avgi suverenitet til Acer. Domstolens kjennelse er avskrift fra regjeringsadvokatens notater, mener Nei til EUs advokater.

– Derfor anker vi

18. okt. 2019

Oslo tingrett har avvist Nei til EUs ACER-søksmål, men Nei til EU anker avgjørelsen til lagmannsretten. Vi trenger fortsatt økonomiske bidrag for føre saken videre.

Oslo tingrett avviste ACER-søksmålet, Nei til EU anker

11. okt. 2019

Oslo tingrett har gitt staten medhold i at Nei til EU ikke skal få fremme ACER-søksmålet for domstolene. Nei til EU anker avgjørelsen.

VETT 3-2019: EUs utvikling

01. okt. 2019

Nei til EUs skriftserie VETT nr. 3 2019 gir aktuelle perspektiver på energiunionen, euroen, EU-hæren, klima og brexit.

– Det er anstaltmakeri å avvise ACER-søksmålet

23. sep. 2019

Regjeringsadvokaten mener staten forsvarer demokratiet ved å ville avvise ACER-søksmålet. Nei til EUs advokater mener det tvert imot er udemokratisk å nekte Nei til EU å føre saken for retten.

ACER-søksmålet: – Stor betydning for norsk samfunnsliv

23. sep. 2019

Oslo tingrett behandler i dag statens påstand om å avvise ACER-søksmålet. – Norsk energipolitikk har vært avgjørende for oppbyggingen av velferden vår. For Nei til EU er dette en konkret grunn til å fremme saken, forklarte Kathrine Kleveland i retten.

ACER: Derfor saksøker Nei til EU staten

23. sep. 2019

Staten skaper egne regler om suverenitetsavståelse og vil ikke la domstolen prøve om dette står seg mot Grunnloven. Det er ikke en rettsstat verdig.

Acer-saken i Oslo tingrett 23. september

20. sep. 2019

Acer-saken i Oslo tingrett 23. september kl 9.00. Rettsforhandlingene er i sal 383.

ACER lawsuit putting the rule of law in Norway to test

20. sep. 2019

The Norwegian State objects to let the court have its say on the ACER lawsuit put forward by No to the EU. This is not worthy of a country where the rule of law should prevail.

ACER-søksmålet og statsmakten

18. sep. 2019

Staten skaper egne regler om suverenitetsavståelse og vil ikke la domstolen prøve om dette står seg mot Grunnloven. Det er ikke en rettsstat verdig.

Norsk gass holder trykket oppe i energiunionen

29. aug. 2019

Et nytt prosjekt skal føre norsk gass til Polen og de baltiske statene, tvers igjennom Danmark og Østersjøen. Samtidig strammer EU grepet overfor gassleverandører som Norge – og særlig Russland.

Under ACERs administrasjon

20. aug. 2019

Debatten om EUs energipakke 4 og ACER fortsetter. Den nye energipakken gir blant annet EUs energibyrå rett til å opprette lokalkontor i enkeltland for ekstra tilsyn.