– Positivt at Ap stiller spørsmål om tilslutning til Acer

– Nei til EU ser det som positivt at Aps stortingsgruppe stiller spørsmål ved forslaget fra regjeringen om tilslutning til Acer og EUs energiunion, sier Idar Helle, nestleder i Nei til EU.

– Vi ser en kraftig og berettiget uro rundt omkring i landet også i Ap, og mange Ap-lag har tatt standpunkt mot EUs energibyrå Acer. Særlige forventninger har vi til Aps krav om at Norge skal beholde «selvstendig kontroll over alle avgjørelser med betydning for energitryggheten i Norge». Det er svært vanskelig å se hvordan det kan gjøres om vi blir underlagt EUs energibyrå Acer.

idar_helle
Idar Helle

– Et annet viktig krav fra Ap er at flaskehalsinntektene kan brukes til å «redusere nettariffene så vel som til vedlikehold og utbygging av det norske strømnettet». Dette står i direkte motstrid til hva EU-kommisjonen har foreslått i den pågående endringen av EUs energiregelverk i Brussel (vinterpakken), sier Helle.  

– Nei til EU ser dessuten helt sentrale problemer ved den foreslåtte EU-tilknytningen som Ap ikke stiller spørsmål ved. Hvordan kan den nye Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sies å være en norsk myndighet når RME skal instrueres av EUs energibyrå Acer, via ESA – og være uavhengig av nasjonale myndigheter? Når EUs energibyrå har tilsynet og avgjør tvister mellom landene, kan norske myndigheter da regulere energiflyten i utenlandskablene ut fra nasjonale prioriteringer?

– Oppstår det strid om regelverket vi er underlagt, er det Acer, ESA og EFTA-domstolen som fortolker og praktiserer regelverket. Da er det ikke Norge som bestemmer.

Idar Helle mener det viktigste spørsmålet likevel er dette:

– Kan Arbeiderpartiets forutsetning om at regjeringen og Stortinget skal avklare spørsmålet om fortsatt norsk styring på energiområdet skje innenfor rammene av Acer og EUs tredje energimarkedspakke? Om Norge først underlegges EUs energibyrå og regelverk, har det ingen virkning på EUs beslutninger om fem år hva en norsk statsminister mente eller «avklarte» i 2018. Oppstår det strid om regelverket vi er underlagt, er det Acer, ESA og EFTA-domstolen som fortolker og praktiserer regelverket. Da er det ikke Norge som bestemmer. Det er nettopp dette som gjør dette spørsmålet til en så alvorlig suverenitetsavståelse.

– Det er også likegyldig hva vi skriver i energiloven, eller til og med Grunnloven, hvis vi blir underlagt EUs myndighet. I forholdet mellom Norge og EU har overvåkingsorganet ESAs tolkninger forrang foran både Grunnloven og Høyesterett. Det ble nylig også fastslått av ESAs tidligere avdelingsdirektør, høyesterettsadvokat Per Anders Bjørgan,i møte med Ap’s eget arbeidslivsutvalg (ABC Nyheter 12.02.18).

– At ikke engang Grunnloven kan stå opp mot EU-retten, sier noe om hvor lite Aps krav og en såkalt garanti fra regjeringen vil være verdt, den dagen det oppstår en tolkningsstrid om krafteksporten og Norge har underlagt seg EU-regelverket. Det fins bare én måte å avklare og garantere den norske kraftpolitikken på. Det er å beholde norsk suverenitet og ikke legge Norge inn under EUs energibyrå. 

reLATERT

Se alle arrangementer

EØS verner subsidier til kryptovaluta

27. mai 2020

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. I to år har de forhandlet med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringen seg. Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere.

ACER-saken er anket til Høyesterett

28. april 2020

Nei til EU har nå anket ACER-søksmålet videre til Høyesterett. – Lagmannsretten har unnlatt å vurdere hvilken betydning vedtak fra reguleringsmyndigheten kan få, heter det i ankeskrivet.

NorthConnect-kabelen til Skottland er ikke død

23. april 2020

Forslag om å si nei til konsesjon til NorthConnect, samt et annet forslag om å kreve at overføringskabelen blir fjernet fra EUs liste over prioriterte prosjekt, ble behandlet i Stortinget torsdag 23. april.

NorthConnect er utsatt!

26. mars 2020

De ville si ja men de hadde folket og Stortinget mot seg. De kunne sagt nei men da fikk de EU mot seg. De utsatte NorthConnect.

Staten vil stenge sikkerhetsventilen i EØS-saker

20. mars 2020

Borgarting lagmannsrett har opprettholdt avvisningen av ACER-søksmålet. Lagmannsretten tilkjenner derimot ikke Staten saksomkostningene. Nei til EU vil nå gjennomgå kjennelsen for å vurdere anke til Høyesterett.

ACER-saken er forsvar for Grunnloven

12. mars 2020

Snart ett og et halvt år etter at Nei til EU saksøkte staten for brudd på Grunnloven, pågår fortsatt «saken om saken», altså om Nei til EU får fremme ACER-saken i norske domstoler.

Storebror EU strammer grepet om «søster Afrika»

10. mars 2020

Tilgang til Afrikas ressurser er et «grønt» sikkerhetsspørsmål for EU. Unionen satser derfor hardt på et strategisk partnerskap med det afrikanske kontinentet.

– Skrinlegg NorthConnect nå!

09. mars 2020

Flere hundre tillitsvalgte stilte med 50 fagforeningsfaner foran Stortinget 9. mars med krav om at den omstridte NorthConnect-kabelen skrinlegges en gang for alle.

Siste sjanse for å stoppe ACER. Gi ditt bidrag!

11. feb. 2020

– Vi gir oss ikke! Lagmannsretten, bak meg her, skal snart avgjøre anken vår. Din støtte vil gjøre det mulig for Nei til EU å føre ACER-saken videre, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

ACER-søksmålet: EØS-avtalen har skapt en ny situasjon i norsk rett

04. feb. 2020

Nei til EU mener at EØS-avtalen har skapt en ny rettslig situasjon i Norge, og forholdet til Grunnloven kan ikke håndteres internt i forvaltningen uten adgang til rettslig prøving. Nå skal lagmannsretten ta stilling til om ACER-søksmålet kan fremmes eller ikke.

Trondheimskonferansen utfordrer EØS-avtalen

04. feb. 2020

Med godt over 600 tillitsvalgte samlet til felles ordskifte er Trondheimskonferansen ei kraft å regne med i fagbevegelsen.

Nye ACER-forordninger

03. feb. 2020

De sa at ACER bare hadde myndighet på tekniske spørsmål. Men det hender at "tekniske spørsmål" har stor betydning for samfunnet.