Nei til EUs advokater Kjell Brygfjeld og Bent Endresen i Høyesterett. (Foto: Eivind Formoe/Nei til EU.)

– Staten unnviker realitetene

Fjerde dag i Høyesterett: – Skal man vurdere realitetene i konsekvensene av de beslutninger det avstås myndighet til? Selvsagt skal man det, uttalte Nei til EUs advokat i sluttreplikken for Høyesterett.

Siste dag med ACER-saken i Høyesterett åpnet med at staten sluttførte sitt hovedinnlegg, før det var Nei til EUs tur til å gi et kort svarinnlegg.

– Høyst ærverdige rett, rikets øverste dommere. Staten unnviker realitetene i de spørsmål som tas opp, innledet Nei til EUs advokat Kjell Brygfjeld i sin replikk. Han fortsatte:

– Skal man vurdere realitetene i konsekvensene av de beslutninger det avstås myndighet til? Selvsagt skal man det. Bruken av den avståtte myndighet går ut på regulering av det europeiske strømmarkedet, som har betydning for utvekslingen av strøm og strømprisen for kunder i Norge. Formålet med energiregelverket og formålet med vedtakene er å tilrettelegge for et mest mulig friksjonsfritt marked for elektrisk kraft.

– Kan ikke regulere for lavere strømpris

Brygfjeld tilbakeviste statens anførsler om at utvekslingen av kraft uansett er regulert av EØS-avtalens hovedregler som blant annet forbyr eksportrestriksjoner på varer.

– Tredje energimarkedspakke medfører ytterligere restriksjoner på adgangen til å regulere krafteksporten, slik det også er vurdert av RME (Reguleringsmyndigheten for energi) i deres rapport til regjeringen fra august i fjor. Fra punkt til punkt beskriver RME hvordan handlingsrommet begrenses av regelverket i energipakken. Man kan ikke regulere markedet med formål om en lavere strømpris i Norge, forklarte Brygfjeld.

Advokaten fortsatte videre: – Dette er det materielle innhold av den vedtakskompetansen som ACER-ESA-RME har. Myndighetsoverføringen dreier seg om forskriftsmyndighet, forvaltningsmyndighet og også domstolsmyndighet.

Innholdet i ACERs kompetanse ble ikke vurdert

ACER-forordningen i tredje energimarkedspakke artikkel 8 er hjemmelen for at ACER treffer bindende vedtak. Innholdet i bestemmelsen er videre konkretisert gjennom flere kommisjonsforordninger, som var vedtatt i EU da Stortinget behandler ACER-saken, men ble ikke behandlet for innføring i EØS før i 2021.

– Det er ikke mulig å vurdere hva ACER-forordningens artikkel 8 innebærer uten å trekke inn kommisjonsforordningene. Selv om forordningene var vedtatt, ble de likevel ikke benyttet av lovavdelingen for å vurdere innholdet i artikkel 8, anførte Brygfjeld.

– Det er ikke gjort noen vurdering av dette materielle innholdet i forbindelse med energipakken. Dette skiller seg fra vurderingen av myndighetsoverføring i saken om finanstilsyn, der det er en mer inngående vurdering av hva som ligger i de overnasjonale organenes kompetanse, utdypet Nei til EUs advokat.

Finanstilsynsaken ble behandlet av Stortinget etter Grunnloven § 115.

Stort bilde i toppen: Nei til EUs advokater Kjell Brygfjeld og Bent Endresen i Høyesterett. (Foto: Eivind Formoe/Nei til EU.)

reLATERT

Se alle arrangementer

Norwegian Supreme Court to rule on ‘unconstitutional’ transfer of sovereignty 

25. sep. 2023

Transfer of authority to the EU Energy Agency ACER is at odds with the Norwegian Constitution, according to the civil action claim against the State Ministry of Foreign Affairs.

Den nye Hansaregionen

17. sep. 2023

Effektiv strømutveksling i EU-markedet er ikke det samme sett fra Stavanger og Hamburg.

Nei, NRK. Nei til EUs ACER-søksmål handler ikke om å «sabotere EØS-avtalen»

14. sep. 2023

Når NRK omsider nevner søksmålet Nei til EU har reist mot staten, velger Nyhetsmorgen å gi en forvrengt og feilaktig framstilling av hva saken dreier seg om.

Kommuner, vannkraftverk og strømutgifter

11. sep. 2023

Ny rapport: Noen sammenhenger og konsekvenser av en liberalisert kraftbransje.

Acer kan stå for fall

11. sep. 2023

Uavhengig av tausheten til NRK og riksmedia er det skrevet rettshistorie i Høyesterett denne uka.

Runddans om RME

08. sep. 2023

Tredje dag i Høyesterett: Reguleringsmyndigheten for energi (RME) skal være uavhengig av norske myndigheter og gjennomføre vedtakene som kommer fra ESA og ACER. Er RME da et norsk organ?

RME korker igjen for utbetaling av flaskehalsinntekter

07. sep. 2023

Statnett ville bruke flaskehalsinntekter til å bremse nettleieøkning. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sa nei. RME fungerer som EU-byrået ACERs forvaltningsorgan i Norge.

Når alarmen går i Høyesterett

06. sep. 2023

Hvem vet: Kanskje lå det symbolikk i at alarmen uforvarende ble utløst under rettsforhandlingene i Høyesterett onsdag.

- En historisk og rettshistorisk sak

05. sep. 2023

Første dag i Høyesterett: ACER utøver en myndighet som er mer omfattende enn det som ble lagt til grunn da Stortinget gjorde sitt ACER-vedtak. - Utviklingen i EU slår også inn i det regelverket som ble innført med tredje energimarkedspakke, påpeker Nei til EUs advokat Kjell Brygfjeld.

ACER-saken er i gang i Høyesterett

05. sep. 2023

Nå har Høyesterett startet sin behandling av Nei til EUs anke i ACER-saken. Følg saken direkte her.

Når én pluss én blir én

04. sep. 2023

Vil Høyesterett sette strek for Stortingets praksis med å avstå suverenitet stykkevis og delt uten å gjøre opp samlet regnskap?

Se ACER-saken direkte! 

01. sep. 2023

Høyesterett har besluttet å strømme behandlingen av anken i Nei til EUs ACER-sak. Det vil si at du kan følge saken direkte på video.