Roy Pedersen holder appell ved strømprisalliansens markering 20. januar 2022 foran Stortinget.

– Vannkrafta er vår! Ut av ACER og EUs energiunion

Roy Pedersens appell ved strømprisalliansens markering 20. januar 2022 foran Stortinget

Kjære strømprisallianse!

Det er helt nødvendig å hjelpe folk i denne akutte strømpriskrisa. Men subsidier løser ikke sjølve problemet og hjelper ikke industrien. Stortingsflertallet må slå fast at strøm ikke kan være en vare som alle andre. Vi må ha nasjonal kontroll med arvesølvet og hvordan det blir brukt.
Vi er for kraftsamarbeid med våre naboer. Men krafteksport skal ikke gå på bekostning av folks behovs for strøm til en levelig pris. Tidligere kunne Stortinget gripe inn med styring og regulering. Men med tilslutningen til ACER og EUs energimarkedspakke tre, som inkluderer forordningen om grensekryssende krafthandel, settes egne lover til side. Vi kan ikke godta at Stortingsvedtak parkeres på grunn av EØS. Nå må nødparagrafen i avtalens artikkel 112 brukes. Løftene i Hurdalserklæringa om nasjonal kontroll med energien må gjennomføres. Derfor:

Reguler krafteksporten, spesielt ved lav fyllingsgrad i vannmagasinene!

Situasjonen med strømpriser som går gjennom taket er ikke bare et problem for meg og deg. Tilknytningen til EUs kraftmarked gir strømregninger som rammer industri og kommunale tjenester. Det nuller ut billig strøm som konkurransefortrinn for industrien der tusenvis av arbeidsplasser står i fare. Flere småbrukere og heiltidsbønder vil tenke på å gi opp. Vi krever politisk gjennomføringsevne og krever følgende:

Reguler krafteksporten, spesielt ved lav fyllingsgrad i vannmagasinene!

Regjeringa er tjent med å lytte - og handle.
Vi vil at strømmarkedet skal styres framfor at markedet styrer oss. Om nødvendig i nærkamp med EØS og EØS-politiet ESA.
Og sjøl om ikke alle vil ha handelsavtale framfor EØS, må vi sammen jobbe for å ta tilbake politisk kontroll med strømmen. Det er ingen skam å snu. Vi må reforhandle EUs tredje energimarkedspakke og forhindre at Stortingsflertallet slutter seg til den fjerde.

Derfor en samlende parole og følgende krav til slutt:

Vannkrafta er vår! Ut av ACER og EUs energiunion – Start prosessen nå!

Stort bilde i toppen: Roy Pedersen holder appell ved strømprisalliansens markering 20. januar 2022 foran Stortinget. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Krafttak på kongressen 

18. mai 2022

LO-kongressen kan brukes til å berge strømprisene – og regjeringsprosjektet. 

Nær 600 nye medlemmer hittil i år

05. mai 2022

Siden nyttår har Nei til EU fått nær 600 nye medlemmer, og bare de to siste ukene har vi registrert så mye som 200 nye medlemmer.

1. mai er vår kamp- og festdag 

01. mai 2022

Russlands angrep på Ukraina kaster mørker skygger innover den internasjonale kamp- og festdagen 1. mai. Europa har nok krigsminnesmerker. Krigen må derfor stoppes og russiske styrker trekkes ut. 

Du må betale mer for strømmen du aldri fikk 

22. april 2022

Nettselskapene plusser på nettleia med femøringen de fikk i avslag fra Statnett. 

EU gir dyr strøm i Norge

19. april 2022

Strømpriskrisa rammer vanlige folk, industri og landbruk. Nei til EU sier nei til å la EU-markedet og energibyrået ACER styre strømflyten til og fra Norge.

Sant og usant om ACER og energiunionen

07. april 2022

Det er lett å gå seg vill i begreper, forkortelser og påstander om EUs energiunion. Hva er sant og hva er usant?

Ja til politisk styring av krafta – Ut av ACER 

30. mars 2022

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 26.–27. mars

Ny nettleie kommer også fra EU

28. mars 2022

Modellen for nettleie skal godkjennes av Reguleringsmyndighet for Energi (RME), som er ACERs forlengede arm i Norge.

Sju av åtte ACER-vilkår er ikke oppfylt

22. mars 2022

Forutsetningene som lå til grunn for Stortingets ACER-vedtak i 2018 er brutt.

Vett 1 2022: Kan arbeidslivet reddes ut av EØS-fella?

03. mars 2022

Taxi, jernbane, bemanningsbyrå, energiunionen, EUs minstelønnsdirektiv og offentlige tjenester er noen tema i det nye Vettheftet om arbeidsliv.

Statnetts fabler om flaskehalsinntekter

25. feb. 2022

Statnett kan ikke bruke alle flaskehalsinntektene til å senke nettleia uten å trosse EU-regelverket.

Kraftmyndighet utenfor kontroll

24. feb. 2022

Det er både tilslørende og feilaktig å beskrive RME som en «norsk» myndighet, skriver Morten Harper i dette innlegget i avisa Klassekampen.