Roy Pedersen holder appell ved strømprisalliansens markering 20. januar 2022 foran Stortinget.

– Vannkrafta er vår! Ut av ACER og EUs energiunion

Roy Pedersens appell ved strømprisalliansens markering 20. januar 2022 foran Stortinget

Kjære strømprisallianse!

Det er helt nødvendig å hjelpe folk i denne akutte strømpriskrisa. Men subsidier løser ikke sjølve problemet og hjelper ikke industrien. Stortingsflertallet må slå fast at strøm ikke kan være en vare som alle andre. Vi må ha nasjonal kontroll med arvesølvet og hvordan det blir brukt.
Vi er for kraftsamarbeid med våre naboer. Men krafteksport skal ikke gå på bekostning av folks behovs for strøm til en levelig pris. Tidligere kunne Stortinget gripe inn med styring og regulering. Men med tilslutningen til ACER og EUs energimarkedspakke tre, som inkluderer forordningen om grensekryssende krafthandel, settes egne lover til side. Vi kan ikke godta at Stortingsvedtak parkeres på grunn av EØS. Nå må nødparagrafen i avtalens artikkel 112 brukes. Løftene i Hurdalserklæringa om nasjonal kontroll med energien må gjennomføres. Derfor:

Reguler krafteksporten, spesielt ved lav fyllingsgrad i vannmagasinene!

Situasjonen med strømpriser som går gjennom taket er ikke bare et problem for meg og deg. Tilknytningen til EUs kraftmarked gir strømregninger som rammer industri og kommunale tjenester. Det nuller ut billig strøm som konkurransefortrinn for industrien der tusenvis av arbeidsplasser står i fare. Flere småbrukere og heiltidsbønder vil tenke på å gi opp. Vi krever politisk gjennomføringsevne og krever følgende:

Reguler krafteksporten, spesielt ved lav fyllingsgrad i vannmagasinene!

Regjeringa er tjent med å lytte - og handle.
Vi vil at strømmarkedet skal styres framfor at markedet styrer oss. Om nødvendig i nærkamp med EØS og EØS-politiet ESA.
Og sjøl om ikke alle vil ha handelsavtale framfor EØS, må vi sammen jobbe for å ta tilbake politisk kontroll med strømmen. Det er ingen skam å snu. Vi må reforhandle EUs tredje energimarkedspakke og forhindre at Stortingsflertallet slutter seg til den fjerde.

Derfor en samlende parole og følgende krav til slutt:

Vannkrafta er vår! Ut av ACER og EUs energiunion – Start prosessen nå!

Stort bilde i toppen: Roy Pedersen holder appell ved strømprisalliansens markering 20. januar 2022 foran Stortinget. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Energien i EU-kampen

12. sep. 2022

50 år etter at ja-siden skremte om industridød ved et nei til EU, kan EUs energiunion knekke industrien.

Strømpriskrisa kan gi finanskrise

08. sep. 2022

En av de absurde følgene av strømpriskrisa er at styrtrike kraftprodusenter og strømselskaper kan gå overende og utløse ei ny finanskrise.

Energipolitisk maskerade

06. sep. 2022

Kanskje til og med EØS-tilsynet Esa ville se gjennom fingrene med at de folkevalgte tar tilbake politisk styring framfor markedstvang, iallfall på kort sikt?

Ta styring med strømmen – ut av ACER 

06. sep. 2022

Nei til EU krever at regjeringen bruker vetoretten i EØS-avtalen mot EUs fjerde energimarkedspakke. Uttalelse fra Nei til EUs styremøte 27. august 2022.

Energiunionen brister 

05. sep. 2022

Det var lyden av EUs energimarked som punkterte vi fikk på direkten denne uka. 

Svindel er en del av EU-pakka, Tomasgard   

01. sep. 2022

Nyhetsoppslagene om den tiårige kraftavtalen mellom Statkraft og Deutsche Bahn, der Statkraft selger «grønn norsk strøm» til 30 ø/kWh levert fra nærmeste tyske kullkraftverk, har sjokkert mange i sommervarmen.  

Opprop og demo 19. september

29. aug. 2022

Vårt krav: Ta kontroll over vannkrafta

ACER-anken til lagmannsretten

26. aug. 2022

Borgarting lagmannsrett starter behandlingen av ACER-søksmålet 31. oktober. Nei til EU har meldt inn en rekke nye dokumenter og vitner i saken.

Vern mot høye energipriser er ikke legitimt formål i EØS-retten

24. aug. 2022

Dette slår Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fast i sin hasteutredning for Olje- og energidepartementet.

Språkbruken viser en beklagelig uvilje mot en mer konstruktiv EØS-debatt i Norge

23. aug. 2022

Storbritannia har styrket sin handelsbalanse overfor EU, både for varer og tjenester.

Nei til EU advarer mot forsøk på forskuttert innføring av EUs fjerde energimarkedspakke

18. aug. 2022

I sitt høringssvar til foreslåtte endringer i fornybardirektivet m.fl. advarer Nei til EU mot det som kan oppfattes som forsøk på å forskuttere innføring av EUs fjerde energimarkedspakke.

Arendalsuka 2022 – EU-medlemskap i lys av krigen og årsaker til strømpriskrise

18. aug. 2022

Representantene fra nei-sidepartiene var enige om at EU-medlemskap ikke er nødvendig. I debatten om strømpriskrisen så vi imidlertid tydelig uenighet mellom regjeringspartiene.