Roy Pedersen holder appell ved strømprisalliansens markering 20. januar 2022 foran Stortinget.

– Vannkrafta er vår! Ut av ACER og EUs energiunion

Roy Pedersens appell ved strømprisalliansens markering 20. januar 2022 foran Stortinget

Kjære strømprisallianse!

Det er helt nødvendig å hjelpe folk i denne akutte strømpriskrisa. Men subsidier løser ikke sjølve problemet og hjelper ikke industrien. Stortingsflertallet må slå fast at strøm ikke kan være en vare som alle andre. Vi må ha nasjonal kontroll med arvesølvet og hvordan det blir brukt.
Vi er for kraftsamarbeid med våre naboer. Men krafteksport skal ikke gå på bekostning av folks behovs for strøm til en levelig pris. Tidligere kunne Stortinget gripe inn med styring og regulering. Men med tilslutningen til ACER og EUs energimarkedspakke tre, som inkluderer forordningen om grensekryssende krafthandel, settes egne lover til side. Vi kan ikke godta at Stortingsvedtak parkeres på grunn av EØS. Nå må nødparagrafen i avtalens artikkel 112 brukes. Løftene i Hurdalserklæringa om nasjonal kontroll med energien må gjennomføres. Derfor:

Reguler krafteksporten, spesielt ved lav fyllingsgrad i vannmagasinene!

Situasjonen med strømpriser som går gjennom taket er ikke bare et problem for meg og deg. Tilknytningen til EUs kraftmarked gir strømregninger som rammer industri og kommunale tjenester. Det nuller ut billig strøm som konkurransefortrinn for industrien der tusenvis av arbeidsplasser står i fare. Flere småbrukere og heiltidsbønder vil tenke på å gi opp. Vi krever politisk gjennomføringsevne og krever følgende:

Reguler krafteksporten, spesielt ved lav fyllingsgrad i vannmagasinene!

Regjeringa er tjent med å lytte - og handle.
Vi vil at strømmarkedet skal styres framfor at markedet styrer oss. Om nødvendig i nærkamp med EØS og EØS-politiet ESA.
Og sjøl om ikke alle vil ha handelsavtale framfor EØS, må vi sammen jobbe for å ta tilbake politisk kontroll med strømmen. Det er ingen skam å snu. Vi må reforhandle EUs tredje energimarkedspakke og forhindre at Stortingsflertallet slutter seg til den fjerde.

Derfor en samlende parole og følgende krav til slutt:

Vannkrafta er vår! Ut av ACER og EUs energiunion – Start prosessen nå!

Stort bilde i toppen: Roy Pedersen holder appell ved strømprisalliansens markering 20. januar 2022 foran Stortinget. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Den nye Hansaregionen

17. sep. 2023

Effektiv strømutveksling i EU-markedet er ikke det samme sett fra Stavanger og Hamburg.

Nei, NRK. Nei til EUs ACER-søksmål handler ikke om å «sabotere EØS-avtalen»

14. sep. 2023

Når NRK omsider nevner søksmålet Nei til EU har reist mot staten, velger Nyhetsmorgen å gi en forvrengt og feilaktig framstilling av hva saken dreier seg om.

Kommuner, vannkraftverk og strømutgifter

11. sep. 2023

Ny rapport: Noen sammenhenger og konsekvenser av en liberalisert kraftbransje.

– Staten unnviker realitetene

08. sep. 2023

Fjerde dag i Høyesterett: – Skal man vurdere realitetene i konsekvensene av de beslutninger det avstås myndighet til? Selvsagt skal man det, uttalte Nei til EUs advokat i sluttreplikken for Høyesterett.

Runddans om RME

08. sep. 2023

Tredje dag i Høyesterett: Reguleringsmyndigheten for energi (RME) skal være uavhengig av norske myndigheter og gjennomføre vedtakene som kommer fra ESA og ACER. Er RME da et norsk organ?

RME korker igjen for utbetaling av flaskehalsinntekter

07. sep. 2023

Statnett ville bruke flaskehalsinntekter til å bremse nettleieøkning. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sa nei. RME fungerer som EU-byrået ACERs forvaltningsorgan i Norge.

Når alarmen går i Høyesterett

06. sep. 2023

Hvem vet: Kanskje lå det symbolikk i at alarmen uforvarende ble utløst under rettsforhandlingene i Høyesterett onsdag.

- En historisk og rettshistorisk sak

05. sep. 2023

Første dag i Høyesterett: ACER utøver en myndighet som er mer omfattende enn det som ble lagt til grunn da Stortinget gjorde sitt ACER-vedtak. - Utviklingen i EU slår også inn i det regelverket som ble innført med tredje energimarkedspakke, påpeker Nei til EUs advokat Kjell Brygfjeld.

Når én pluss én blir én

04. sep. 2023

Vil Høyesterett sette strek for Stortingets praksis med å avstå suverenitet stykkevis og delt uten å gjøre opp samlet regnskap?

ACER-saken i Høyesterett 5. september 

29. aug. 2023

Høyesterett starter tirsdag 5. september behandlingen av ACER-søksmålet. Saken vil bli behandlet av Høyesterett i plenum.  

ACER-saken på 1-2-3

28. aug. 2023

Hva handler ACER-søksmålet om – og hva vil skje hvis Nei til EU får medhold i Høyesterett?

Finpusser argumentene i ACER-søksmålet

22. aug. 2023

Om to uker starter ACER-saken i Høyesterett. De siste forberedelsene gjøres nå av Nei til EU og våre advokater.