Fakkeltog mot ACER 15. februar 2022.

1. mai er vår kamp- og festdag 

Russlands angrep på Ukraina kaster mørker skygger innover den internasjonale kamp- og festdagen 1. mai. Europa har nok krigsminnesmerker. Krigen må derfor stoppes og russiske styrker trekkes ut. 

Etter førti år med nyliberalisme er det faglige og politiske styrkeforholdet endret. Den norske modellen angripes fra toppen og forvitrer i bånn. Høyre-regjeringa fremmet profitt i velferden, men fratok uten å blunke arbeidsløse feriegodtgjørelsen. Nå motarbeider høyresida og NHO regjeringas forslag om å forby bemanningsbransjen innen bygning rundt Oslofjorden og vil ikke ha lønnsgarantiordninger i tariffavtalene. De samme er også imot regjeringas gjeninnføring av kollektiv søksmålsrett og innskrenkning i bruken av midlertidige ansettelser. De tillitsvalgte presses. Hovedavtalen følges ikke og mange steder finnes det ikke noe partssamarbeid. 

EØS-avtalen er satt over norsk arbeidslivslovgivning og tariffavtaler. Dette bidrar til at sosial dumping og lavlønnskonkurranse fortsetter og undergraver samtidig folkestyre og demokrati. 

Ett eksempel er dagens strømprissituasjon. Det går ei linje fra Syse-regjeringas innføring i 1990 som gjorde strømmen til en vare og til dagens situasjon med et stortingsflertall som har tilsluttet seg EUs energiunion med energibyrået ACER og bygd strømkabler for krafteksport der strømmen nå flyter uten politisk kontroll. 

Er det politisk vilje kan strømeksporten stanses ved lav fyllingsgrad i vannmagasinene, kablene til Storbritannia og Tyskland reforhandles og grenseforhandelsforordningen tas ut av EØS-avtalen. Reguleringsmyndigheten for Energi (RME), som er ACERs forlengede arm, må underlegges norsk politisk styring. 

Støre-regjeringens viktige korrigeringer av Erna Solbergs arbeidslivspolitikk stopper dessverre opp når det støter mot EØS-avtalen. I Hurdalsplattformen står det at man vil «sikre unntak fra deler av bestemmelsene i EUs fjerde jernbanepakke» og at man vil «stoppe frislippet i drosjenæringen» som Solberg-regjeringa fikk gjennomført etter krav fra EØS-politiet ESA. Så langt har disse løftene i regjeringsplattformen blitt med det. 

Til mai-dagen er det verd å nevne at dansk og svensk fagbevegelse er i harnisk over EUs forslag om lovbestemt minstelønn. Dette fordi det fratar partene hovedansvaret for lønnsfastsettelsen, gir økt lavlønnskonkurranse og et press på trygdeytelsene. Det siste fordi det ikke er til å leve med fordi noen vil tjene mindre enn andre får i trygdeytelser.  

Mange 1. mai-tog vil ta opp i seg krav som nevnes her og ellers sette søkelys på andre viktige fagforeningssaker som likelønn, kamp mot rasisme, miljøkamp og internasjonal solidaritet. Det hele startet i 1890 med kampen for 8 timers dagen. Kampen for kortere arbeidstid er heller ikke slutt. 

Ha en fin 1. mai! 

Stort bilde i toppen: Fakkeltog mot ACER 15. februar 2022. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Togrøveri kan avverges ved å endre Jernbaneloven

29. sep. 2022

Ett år etter at EUs fjerde jernbanepakke ble manøvrert inn i EØS-avtalen nøler regjeringa fremdeles med å kreve varige unntak fra konkurransekravene.

Energien i EU-kampen

12. sep. 2022

50 år etter at ja-siden skremte om industridød ved et nei til EU, kan EUs energiunion knekke industrien.

Strømpriskrisa kan gi finanskrise

08. sep. 2022

En av de absurde følgene av strømpriskrisa er at styrtrike kraftprodusenter og strømselskaper kan gå overende og utløse ei ny finanskrise.

Landbruk er ikke industri

06. sep. 2022

​​​​​​​Nei til EU mener Norge ikke kan akseptere noen videre utglidning av EØS-avtalen inn på landbruksområdet. Egen landbrukspolitikk og tollvern har vært avgjørende for en matproduksjon over hele landet.

Energipolitisk maskerade

06. sep. 2022

Kanskje til og med EØS-tilsynet Esa ville se gjennom fingrene med at de folkevalgte tar tilbake politisk styring framfor markedstvang, iallfall på kort sikt?

Ta styring med strømmen – ut av ACER 

06. sep. 2022

Nei til EU krever at regjeringen bruker vetoretten i EØS-avtalen mot EUs fjerde energimarkedspakke. Uttalelse fra Nei til EUs styremøte 27. august 2022.

Energiunionen brister 

05. sep. 2022

Det var lyden av EUs energimarked som punkterte vi fikk på direkten denne uka. 

Svindel er en del av EU-pakka, Tomasgard   

01. sep. 2022

Nyhetsoppslagene om den tiårige kraftavtalen mellom Statkraft og Deutsche Bahn, der Statkraft selger «grønn norsk strøm» til 30 ø/kWh levert fra nærmeste tyske kullkraftverk, har sjokkert mange i sommervarmen.  

Opprop og demo 19. september

29. aug. 2022

Vårt krav: Ta kontroll over vannkrafta

ACER-anken til lagmannsretten

26. aug. 2022

Borgarting lagmannsrett starter behandlingen av ACER-søksmålet 31. oktober. Nei til EU har meldt inn en rekke nye dokumenter og vitner i saken.

Vern mot høye energipriser er ikke legitimt formål i EØS-retten

24. aug. 2022

Dette slår Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fast i sin hasteutredning for Olje- og energidepartementet.

Språkbruken viser en beklagelig uvilje mot en mer konstruktiv EØS-debatt i Norge

23. aug. 2022

Storbritannia har styrket sin handelsbalanse overfor EU, både for varer og tjenester.