Fakkeltog mot ACER 15. februar 2022.

1. mai er vår kamp- og festdag 

Russlands angrep på Ukraina kaster mørker skygger innover den internasjonale kamp- og festdagen 1. mai. Europa har nok krigsminnesmerker. Krigen må derfor stoppes og russiske styrker trekkes ut. 

Etter førti år med nyliberalisme er det faglige og politiske styrkeforholdet endret. Den norske modellen angripes fra toppen og forvitrer i bånn. Høyre-regjeringa fremmet profitt i velferden, men fratok uten å blunke arbeidsløse feriegodtgjørelsen. Nå motarbeider høyresida og NHO regjeringas forslag om å forby bemanningsbransjen innen bygning rundt Oslofjorden og vil ikke ha lønnsgarantiordninger i tariffavtalene. De samme er også imot regjeringas gjeninnføring av kollektiv søksmålsrett og innskrenkning i bruken av midlertidige ansettelser. De tillitsvalgte presses. Hovedavtalen følges ikke og mange steder finnes det ikke noe partssamarbeid. 

EØS-avtalen er satt over norsk arbeidslivslovgivning og tariffavtaler. Dette bidrar til at sosial dumping og lavlønnskonkurranse fortsetter og undergraver samtidig folkestyre og demokrati. 

Ett eksempel er dagens strømprissituasjon. Det går ei linje fra Syse-regjeringas innføring i 1990 som gjorde strømmen til en vare og til dagens situasjon med et stortingsflertall som har tilsluttet seg EUs energiunion med energibyrået ACER og bygd strømkabler for krafteksport der strømmen nå flyter uten politisk kontroll. 

Er det politisk vilje kan strømeksporten stanses ved lav fyllingsgrad i vannmagasinene, kablene til Storbritannia og Tyskland reforhandles og grenseforhandelsforordningen tas ut av EØS-avtalen. Reguleringsmyndigheten for Energi (RME), som er ACERs forlengede arm, må underlegges norsk politisk styring. 

Støre-regjeringens viktige korrigeringer av Erna Solbergs arbeidslivspolitikk stopper dessverre opp når det støter mot EØS-avtalen. I Hurdalsplattformen står det at man vil «sikre unntak fra deler av bestemmelsene i EUs fjerde jernbanepakke» og at man vil «stoppe frislippet i drosjenæringen» som Solberg-regjeringa fikk gjennomført etter krav fra EØS-politiet ESA. Så langt har disse løftene i regjeringsplattformen blitt med det. 

Til mai-dagen er det verd å nevne at dansk og svensk fagbevegelse er i harnisk over EUs forslag om lovbestemt minstelønn. Dette fordi det fratar partene hovedansvaret for lønnsfastsettelsen, gir økt lavlønnskonkurranse og et press på trygdeytelsene. Det siste fordi det ikke er til å leve med fordi noen vil tjene mindre enn andre får i trygdeytelser.  

Mange 1. mai-tog vil ta opp i seg krav som nevnes her og ellers sette søkelys på andre viktige fagforeningssaker som likelønn, kamp mot rasisme, miljøkamp og internasjonal solidaritet. Det hele startet i 1890 med kampen for 8 timers dagen. Kampen for kortere arbeidstid er heller ikke slutt. 

Ha en fin 1. mai! 

Stort bilde i toppen: Fakkeltog mot ACER 15. februar 2022. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Innspill til EØS-utvalget

03. feb. 2023

- EØS-avtalen har hatt betydelige konsekvenser for norsk energipolitikk, skriver Nei til EU i et innspill sendt til det regjeringsoppnevnte EØS-utvalget.

Selvmotsigende fra Energikommisjonen 

01. feb. 2023

Den regjeringsoppnevnte energikommisjonen vil ha mer kraft prisgitt et EU-styrt marked. Samtidig snakker den om «et markedsbasert system under sterk statlig styring». 

Faglig formøte under Trondheimskonferansen 2023 

01. feb. 2023

Som vanlig deltok Nei til EU ved Faglig utvalg med et formøte før årets Trondheimskonferanse. Vi satte fokus på strømpriskrisa og veien ut av den. 

Kvikk og fiks

30. jan. 2023

Olje- og energiminister Terje Lien Aasland har mye å lære av MacGyver.

I full spagat

24. jan. 2023

Regjeringsadvokaten kan bare vinne Acer-saken om domstolene lukker døra ut til den virkelige verden en gang for alle.

ACER-søksmålet går til kjernen i strømpriskrisen

19. jan. 2023

Regjering og storting står ikke fritt til å uthule norsk suverenitet. Grunnlovens mindretallsvern og nasjonal kontroll over strømprisen i Norge er sentrale tema i ACER-anken til Høyesterett.

Når EØS gir EU forsprang

17. jan. 2023

Hvilke partier vil ha forrang for norske tariffavtaler og norsk lovgivning i arbeidslivet vårt?

Nå er ACER-anken til Høyesterett levert

16. jan. 2023

– Vi har en forventning om å vinne frem med en avgjørelse fra Høyesterett som bidrar til at vi igjen kan få nasjonal politisk kontroll med kraften, uten det EU-styrte markedsregimet som har gitt oss en strømpriskrise, sier Nei til EU-leder Einar Frogner.

ACER-anken til Høyesterett gjøres klar

11. jan. 2023

Nei til EU sammen med våre advokater legger nå siste hånd på anken i ACER-søksmålet. Saken reiser store og prinsipielle rettslige problemstillinger som det er naturlig at Høyesterett vurderer.

Direktivforslag om digitalt plattformarbeid møter motstand

04. jan. 2023

I et forsøk på å klargjøre rettighetene til dem som jobber på digitale plattformer, ender EU opp med å endevende det skandinaviske arbeidstakerbegrepet.

EUs energiun​​​​​​​ion og norsk energilov

19. des. 2022

EØS kan føre til at ele​​​​​​​ktrisk strøm blir en ny norsk råvare for eksport.

Vårt vern mot elektrosjokk: Ut av ACER!

15. des. 2022

Strømpriskrisa rammer vanlige folk, industri og landbruk. Ta tilbake kontrollen!