Fakkeltog mot ACER 15. februar 2022.

1. mai er vår kamp- og festdag 

Russlands angrep på Ukraina kaster mørker skygger innover den internasjonale kamp- og festdagen 1. mai. Europa har nok krigsminnesmerker. Krigen må derfor stoppes og russiske styrker trekkes ut. 

Etter førti år med nyliberalisme er det faglige og politiske styrkeforholdet endret. Den norske modellen angripes fra toppen og forvitrer i bånn. Høyre-regjeringa fremmet profitt i velferden, men fratok uten å blunke arbeidsløse feriegodtgjørelsen. Nå motarbeider høyresida og NHO regjeringas forslag om å forby bemanningsbransjen innen bygning rundt Oslofjorden og vil ikke ha lønnsgarantiordninger i tariffavtalene. De samme er også imot regjeringas gjeninnføring av kollektiv søksmålsrett og innskrenkning i bruken av midlertidige ansettelser. De tillitsvalgte presses. Hovedavtalen følges ikke og mange steder finnes det ikke noe partssamarbeid. 

EØS-avtalen er satt over norsk arbeidslivslovgivning og tariffavtaler. Dette bidrar til at sosial dumping og lavlønnskonkurranse fortsetter og undergraver samtidig folkestyre og demokrati. 

Ett eksempel er dagens strømprissituasjon. Det går ei linje fra Syse-regjeringas innføring i 1990 som gjorde strømmen til en vare og til dagens situasjon med et stortingsflertall som har tilsluttet seg EUs energiunion med energibyrået ACER og bygd strømkabler for krafteksport der strømmen nå flyter uten politisk kontroll. 

Er det politisk vilje kan strømeksporten stanses ved lav fyllingsgrad i vannmagasinene, kablene til Storbritannia og Tyskland reforhandles og grenseforhandelsforordningen tas ut av EØS-avtalen. Reguleringsmyndigheten for Energi (RME), som er ACERs forlengede arm, må underlegges norsk politisk styring. 

Støre-regjeringens viktige korrigeringer av Erna Solbergs arbeidslivspolitikk stopper dessverre opp når det støter mot EØS-avtalen. I Hurdalsplattformen står det at man vil «sikre unntak fra deler av bestemmelsene i EUs fjerde jernbanepakke» og at man vil «stoppe frislippet i drosjenæringen» som Solberg-regjeringa fikk gjennomført etter krav fra EØS-politiet ESA. Så langt har disse løftene i regjeringsplattformen blitt med det. 

Til mai-dagen er det verd å nevne at dansk og svensk fagbevegelse er i harnisk over EUs forslag om lovbestemt minstelønn. Dette fordi det fratar partene hovedansvaret for lønnsfastsettelsen, gir økt lavlønnskonkurranse og et press på trygdeytelsene. Det siste fordi det ikke er til å leve med fordi noen vil tjene mindre enn andre får i trygdeytelser.  

Mange 1. mai-tog vil ta opp i seg krav som nevnes her og ellers sette søkelys på andre viktige fagforeningssaker som likelønn, kamp mot rasisme, miljøkamp og internasjonal solidaritet. Det hele startet i 1890 med kampen for 8 timers dagen. Kampen for kortere arbeidstid er heller ikke slutt. 

Ha en fin 1. mai! 

Stort bilde i toppen: Fakkeltog mot ACER 15. februar 2022. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Krafttak på kongressen 

18. mai 2022

LO-kongressen kan brukes til å berge strømprisene – og regjeringsprosjektet. 

Nær 600 nye medlemmer hittil i år

05. mai 2022

Siden nyttår har Nei til EU fått nær 600 nye medlemmer, og bare de to siste ukene har vi registrert så mye som 200 nye medlemmer.

Hånden som trekker tråden

25. april 2022

EU vil gjøre klesbransjen mer bærekraftig, men overser arbeiderne.

Du må betale mer for strømmen du aldri fikk 

22. april 2022

Nettselskapene plusser på nettleia med femøringen de fikk i avslag fra Statnett. 

EU gir dyr strøm i Norge

19. april 2022

Strømpriskrisa rammer vanlige folk, industri og landbruk. Nei til EU sier nei til å la EU-markedet og energibyrået ACER styre strømflyten til og fra Norge.

Nytt styre i Møre og Romsdal Nei til EU

11. april 2022

Jan David Anti er valgt til ny leder i Møre og Romsdal Nei til EU. Han er bygningsarbeider, opprinnelig fra Karasjok, men nå bosatt i Kristiansund.

EU vil ha enda slakkere taxi-krav

07. april 2022

Samferdselsministeren har varslet storrengjøring i drosjenæringa. Så langt har han ikke kommet lengre enn til puss av taklampa. Sjøl det synes EU er i meste laget.

Sant og usant om ACER og energiunionen

07. april 2022

Det er lett å gå seg vill i begreper, forkortelser og påstander om EUs energiunion. Hva er sant og hva er usant?

EU-modellen mot Oslomodellen

05. april 2022

Arbeiderpartiets Raymond Johansen mener det trengs en ny debatt om norsk EU-medlemskap (Aftenposten 27. mars), vel vitende om at en EU-søknad ville sende Støre-regjeringen ut av kontorene.  

Ja til politisk styring av krafta – Ut av ACER 

30. mars 2022

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 26.–27. mars

Ny nettleie kommer også fra EU

28. mars 2022

Modellen for nettleie skal godkjennes av Reguleringsmyndighet for Energi (RME), som er ACERs forlengede arm i Norge.

Arbeidsmyndigheten ELA rykker innpå

25. mars 2022

EU-byrået European Labour Authority har til særlig oppgave å støtte opp om den frie flyten av arbeidskraft og tjenester.