ACER-søksmålet er nødvendig

Det er overraskende at Aftenposten ikke ser noe «klanderverdig» ved at den ene statlige myndigheten ukritisk kopierer den andre. Oslo tingrett har hentet sin begrunnelse fra regjeringsadvokatens disposisjon uten at rettens egne vurderinger kommer tilstrekkelig til syne.

«Det er lov å kopiere staten», skriver Aftenposten på lederplass 22. oktober, og mener Oslo tingrett gjorde rett i å avvise Nei til EUs ACER-søksmål. Kjennelsen er den reneste avskrift av Statens påstand og argumenter, og Nei til EUs to erfarne advokater sier de aldri har opplevd noe lignende.

Nei til EU har reist søksmål med krav om at regjeringen ikke kan innføre EUs tredje energipakke, som knytter Norge til EUs energibyrå ACER, fordi dette er en inngripende suverenitetsavståelse som forutsetter vedtak med tre fjerdedels flertall i Stortinget. Regjeringsadvokaten svarte med å kreve saken avvist, og det er kun spørsmålet om avvisning tingretten har behandlet. Nei til EU vil anke saken videre til lagmannsretten.

Nei til EUs anførsler synes heller ikke å være vurdert.

Det er overraskende at Aftenposten ikke ser noe «klanderverdig» ved at den ene statlige myndigheten ukritisk kopierer den andre. Oslo tingrett har systematisk og i all hovedsak hentet sin begrunnelse fra regjeringsadvokatens disposisjon (med henvisninger) uten at rettens egne vurderinger kommer tilstrekkelig til syne. Nei til EUs anførsler synes heller ikke å være vurdert. Dette rimer dårlig med kravene til begrunnelse av dommer og kjennelser slik det følger av tvistemålsloven, blant annet at retten bør besvare argumentene fra den parten som ikke får medhold.

Aftenposten henfaller til den reneste spekulasjon når lederen hevder at «Acer uansett ville blitt vedtatt», fordi partiene bak vedtaket har mer enn tre fjerdedels flertall. Er nå det så sikkert? Det var dype splittelser både i Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, og det er ikke opplagt at mange nok representanter ville stemt mot sin egen overbevisning. Faktum er i alle fall at flertallet avviste å bruke Grunnlovens § 115, og vedtaket oppfyller ikke kravene til suverenitetsavståelse.

ACER-saken inngår i en stadig mer omfattende overføring av myndighet til EUs organer

ACER-saken inngår i en stadig mer omfattende overføring av myndighet til EUs organer, og vi merker oss at Aftenposten er enig i at: «Samlet sett kan dette bety en betydelig suverenitetsavståelse». Derfor er søksmålet både berettiget og nødvendig.

Innlegget er i en forkortet form trykt i Aftenposten 4. november 2019.

 

 

reLATERT

Se alle arrangementer

– Respektér lokaldemokratiet, krever islandsk og norsk nei-bevegelse

24. jan. 2020

Heimssyn og Nei til EU forlanger at den islandske og norske regjering straks trekker tilbake sin henstilling til EU om å innskjerpe en meldeplikt som vil vingeklippe det lokale sjølstyret.

Oppstart av Nord-Helgeland Nei til EU

21. jan. 2020

Nordland Nei til EU har siste året drevet og reorganisert lokallagene i fylket, og nå er det oppstart av Nord-Helgeland Nei til EU som formelt skal skje på et møte den 26. februar.

ACER-søksmålet: Meningsløst å måtte vente til store skader for samfunnet er skjedd

21. jan. 2020

Borgarting lagmannsrett skal nå vurdere ACER-søksmålet. Nei til EU viser til flere sammenlignbare søksmål som har blitt fremmet for domstolene. ACER-saken er høyst aktuell og med stor samfunnsmessig betydning. Lagmannsretten må omgjøre tingrettens avvisning av søksmålet.

Meldeplikt til EU? Nei takk, sier ordførere fra Island og Norge

20. jan. 2020

Norske og islandske ordførere og kommuneforvaltere ber regjeringene snu.

Landsmøtevedtak utfordrer EØS

17. jan. 2020

Fellesforbundets ledelse vil støte på EØS-avtalen rundt hver sving når den skal omsette landsmøtets vedtak i praktisk politikk.

Foran en faglig EØS-debatt

16. jan. 2020

Fellesforbundet vil få utreda om det fins alternativ til EØS. Det blir det EØS-debatt av.

Seierstadstipendet til undersøkelse av EØS-midlene

15. jan. 2020

Stipendmottager Jens Wroldsen Haugdal mener det er et fravær av noen form for diskusjon rundt EØS-midlene, som Norge betaler nesten 98 prosent av.

Regjeringen må bevare norske honningbiers helse

14. jan. 2020

Vi kan ikke godta at norske honningbiers helse, som er i verdensklasse, trues av nye EØS-regler som vil la EU-birøktere få komme med sine bier over Norges grenser.

Kan Listhaug redde FrP fra kabelfloka?

10. jan. 2020

Signalene om en snuoperasjon fra Fremskrittspartiet er lovende, med mindre de bare er et forsøk på å vri seg unna ansvaret for innføring av EUs energipolitikk i Norge.

Natur og Ungdom med fornyet EU-motstand

09. jan. 2020

- Når vi kun har det neste tiåret på å halvere hele verdens utslipp mener jeg at Norge ikke bør bli mer bundet av mål om frihandel og fri konkurranse, sier Therese Husgstmyr Woie, nyvalgt leder av Natur og Ungdom.

Vett 1 2020: ABC om EØS og handel

07. jan. 2020

Det du trenger å vite om handel med EU og markedsadgang uten EØS på 48 sider.

Feil EU-prosedyre

06. jan. 2020

Er det greit å slippe reven inn i hønsegården når reven forsikrer om at den nesten har sluttet å spise høner?