ACER-søksmålet er nødvendig

Det er overraskende at Aftenposten ikke ser noe «klanderverdig» ved at den ene statlige myndigheten ukritisk kopierer den andre. Oslo tingrett har hentet sin begrunnelse fra regjeringsadvokatens disposisjon uten at rettens egne vurderinger kommer tilstrekkelig til syne.

«Det er lov å kopiere staten», skriver Aftenposten på lederplass 22. oktober, og mener Oslo tingrett gjorde rett i å avvise Nei til EUs ACER-søksmål. Kjennelsen er den reneste avskrift av Statens påstand og argumenter, og Nei til EUs to erfarne advokater sier de aldri har opplevd noe lignende.

Nei til EU har reist søksmål med krav om at regjeringen ikke kan innføre EUs tredje energipakke, som knytter Norge til EUs energibyrå ACER, fordi dette er en inngripende suverenitetsavståelse som forutsetter vedtak med tre fjerdedels flertall i Stortinget. Regjeringsadvokaten svarte med å kreve saken avvist, og det er kun spørsmålet om avvisning tingretten har behandlet. Nei til EU vil anke saken videre til lagmannsretten.

Nei til EUs anførsler synes heller ikke å være vurdert.

Det er overraskende at Aftenposten ikke ser noe «klanderverdig» ved at den ene statlige myndigheten ukritisk kopierer den andre. Oslo tingrett har systematisk og i all hovedsak hentet sin begrunnelse fra regjeringsadvokatens disposisjon (med henvisninger) uten at rettens egne vurderinger kommer tilstrekkelig til syne. Nei til EUs anførsler synes heller ikke å være vurdert. Dette rimer dårlig med kravene til begrunnelse av dommer og kjennelser slik det følger av tvistemålsloven, blant annet at retten bør besvare argumentene fra den parten som ikke får medhold.

Aftenposten henfaller til den reneste spekulasjon når lederen hevder at «Acer uansett ville blitt vedtatt», fordi partiene bak vedtaket har mer enn tre fjerdedels flertall. Er nå det så sikkert? Det var dype splittelser både i Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, og det er ikke opplagt at mange nok representanter ville stemt mot sin egen overbevisning. Faktum er i alle fall at flertallet avviste å bruke Grunnlovens § 115, og vedtaket oppfyller ikke kravene til suverenitetsavståelse.

ACER-saken inngår i en stadig mer omfattende overføring av myndighet til EUs organer

ACER-saken inngår i en stadig mer omfattende overføring av myndighet til EUs organer, og vi merker oss at Aftenposten er enig i at: «Samlet sett kan dette bety en betydelig suverenitetsavståelse». Derfor er søksmålet både berettiget og nødvendig.

Innlegget er i en forkortet form trykt i Aftenposten 4. november 2019.

 

 

reLATERT

Se alle arrangementer

Et EØS-mesterskap i feiltolkninger

12. des. 2019

Ledelsens framstilling av Fellesforbundet som et «ja til EØS»-forbund er drøy kost i et demokratisk perspektiv.

Kabelkonsesjon nå betyr brudd på Stortingets forutsetninger

11. des. 2019

Det ville ikke blitt flertall for ACER i Stortinget dersom Ap ikke garanterte at NorthConnect ikke ville få konsesjon nå.

EØS-avtalen skaper usikkerhet om velferdsstaten

04. des. 2019

NAV-skandalen om trygd for nordmenn med korttidsopphold i utlandet er også en EØS-skandale. Uretten som er begått mot de som er blitt uskyldig dømt og fratatt trygderettigheter, opprører mange. At det må gjøres en fullstendig opprydding og granskning bør være selvsagt.

Klimakrisa er større enn EU

02. des. 2019

Kan EU sin rådande politikk om fri flyt og med auka vekst gjennom meir transport foreinast med effektive tiltak mot klimakrisa? Nei til EU meiner nei.

Nei-allianse med toleranse

26. nov. 2019

28. november 1994 sa det norske folk nei til EU for andre gang. 25 år senere trengs det fortsatt et sterkt Nei til EU.

Freiberg i flaskehalsen

26. nov. 2019

Energidepartementet holder fast ved at flaskehalsinntektene kan brukes i sin helhet til å redusere nettleia. Elektrisitetsforordningen til EU/EØS sier det motsatte.

Mat og miljø hos Tante Gerda

18. nov. 2019

Kreativiteten svekkes i miljøpolitikken og forbildene forsvinner nå regler og politikk skal harmoniseres i EUs indre marked.

ACER-anken er levert

08. nov. 2019

- NAV-skandalen viser behovet for rettslig prøving av hvordan EØS-regler gjennomføres i Norge, påpekes det i Nei til EUs anke i ACER-søksmålet. Nei til EU mener Oslo tingrett har tatt feil på en rekke punkter da søksmålet ble avvist.

Krogstad ville ikke ta stilling

08. nov. 2019

Etter et landsmøte der EØS-avtalen dominerte fra begynnelse til slutt, så gir det ikke mening å vise til tidligere vedtak.

NAV-skandalen utfordrer EØS-lojaliteten

07. nov. 2019

NAV-skandalen handler mer om arbeidslinja enn om trygdeeksport. Mest av alt handler den om at læren om nasjonalt manøvreringsrom innenfor EØS-regelverket, har fått et alvorlig skudd for baugen.

Med euro og RME i stikkontakten

01. nov. 2019

Til tross for normal magasinfylling, fyker strømprisen i været. Velkommen til energiunionen.

LO-kongressens alternativ til EØS

29. okt. 2019

«Norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU-regler.» Dette ble vedtatt enstemmig på de to siste LO-kongressene, den i 2013 og den i 2017.