ACER-søksmålet er nødvendig

Det er overraskende at Aftenposten ikke ser noe «klanderverdig» ved at den ene statlige myndigheten ukritisk kopierer den andre. Oslo tingrett har hentet sin begrunnelse fra regjeringsadvokatens disposisjon uten at rettens egne vurderinger kommer tilstrekkelig til syne.

«Det er lov å kopiere staten», skriver Aftenposten på lederplass 22. oktober, og mener Oslo tingrett gjorde rett i å avvise Nei til EUs ACER-søksmål. Kjennelsen er den reneste avskrift av Statens påstand og argumenter, og Nei til EUs to erfarne advokater sier de aldri har opplevd noe lignende.

Nei til EU har reist søksmål med krav om at regjeringen ikke kan innføre EUs tredje energipakke, som knytter Norge til EUs energibyrå ACER, fordi dette er en inngripende suverenitetsavståelse som forutsetter vedtak med tre fjerdedels flertall i Stortinget. Regjeringsadvokaten svarte med å kreve saken avvist, og det er kun spørsmålet om avvisning tingretten har behandlet. Nei til EU vil anke saken videre til lagmannsretten.

Nei til EUs anførsler synes heller ikke å være vurdert.

Det er overraskende at Aftenposten ikke ser noe «klanderverdig» ved at den ene statlige myndigheten ukritisk kopierer den andre. Oslo tingrett har systematisk og i all hovedsak hentet sin begrunnelse fra regjeringsadvokatens disposisjon (med henvisninger) uten at rettens egne vurderinger kommer tilstrekkelig til syne. Nei til EUs anførsler synes heller ikke å være vurdert. Dette rimer dårlig med kravene til begrunnelse av dommer og kjennelser slik det følger av tvistemålsloven, blant annet at retten bør besvare argumentene fra den parten som ikke får medhold.

Aftenposten henfaller til den reneste spekulasjon når lederen hevder at «Acer uansett ville blitt vedtatt», fordi partiene bak vedtaket har mer enn tre fjerdedels flertall. Er nå det så sikkert? Det var dype splittelser både i Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, og det er ikke opplagt at mange nok representanter ville stemt mot sin egen overbevisning. Faktum er i alle fall at flertallet avviste å bruke Grunnlovens § 115, og vedtaket oppfyller ikke kravene til suverenitetsavståelse.

ACER-saken inngår i en stadig mer omfattende overføring av myndighet til EUs organer

ACER-saken inngår i en stadig mer omfattende overføring av myndighet til EUs organer, og vi merker oss at Aftenposten er enig i at: «Samlet sett kan dette bety en betydelig suverenitetsavståelse». Derfor er søksmålet både berettiget og nødvendig.

Innlegget er i en forkortet form trykt i Aftenposten 4. november 2019.

 

 

reLATERT

Se alle arrangementer

ACER-anken er levert

08. nov. 2019

- NAV-skandalen viser behovet for rettslig prøving av hvordan EØS-regler gjennomføres i Norge, påpekes det i Nei til EUs anke i ACER-søksmålet. Nei til EU mener Oslo tingrett har tatt feil på en rekke punkter da søksmålet ble avvist.

Krogstad ville ikke ta stilling

08. nov. 2019

Etter et landsmøte der EØS-avtalen dominerte fra begynnelse til slutt, så gir det ikke mening å vise til tidligere vedtak.

NAV-skandalen utfordrer EØS-lojaliteten

07. nov. 2019

NAV-skandalen handler mer om arbeidslinja enn om trygdeeksport. Mest av alt handler den om at læren om nasjonalt manøvreringsrom innenfor EØS-regelverket, har fått et alvorlig skudd for baugen.

Med euro og RME i stikkontakten

01. nov. 2019

Til tross for normal magasinfylling, fyker strømprisen i været. Velkommen til energiunionen.

LO-kongressens alternativ til EØS

29. okt. 2019

«Norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU-regler.» Dette ble vedtatt enstemmig på de to siste LO-kongressene, den i 2013 og den i 2017.

EØS-debatt? – Skal bli!

28. okt. 2019

Fellesforbundet vil få utreda om det fins alternativ til EØS. Det blir det EØS-debatt av.

Lar EU innrede handlingsrommet

24. okt. 2019

For utenriksminister Ine Eriksen Søreide handler norsk europapolitikk om å anmode kokkene i Brussel om å bruke litt mindre krydder i maten, men høflig sluke hele retten når den først står på bordet.

Fellesforbundet er ikke lenger et Ja til EØS-forbund

24. okt. 2019

Det er ikke uventet at EØS-motstandere og EØS-tilhengere har forskjellig syn på vedtakene på Fellesforbundets landsmøte.

Brexit på biblioteket

24. okt. 2019

Brexit – Hva vil Storbritannias veivalg si for EU, Norge og EØS-avtalen? Det var spørsmålet på et godt besøkt møte i Kristiansand.

Domstolen kopierer staten

21. okt. 2019

Nei til EU ble nektet å saksøke staten for å avgi suverenitet til Acer. Domstolens kjennelse er avskrift fra regjeringsadvokatens notater, mener Nei til EUs advokater.

– Derfor anker vi

18. okt. 2019

Oslo tingrett har avvist Nei til EUs ACER-søksmål, men Nei til EU anker avgjørelsen til lagmannsretten. Vi trenger fortsatt økonomiske bidrag for føre saken videre.

Vi sto han av, og vi står på fortsatt

18. okt. 2019

Vi sto han av i 1994, og Nei til EU står stadig på videre mot EU-medlemskap og EUs påvirkning, skriver Kathrine Kleveland.