ACER-søksmålet er nødvendig

Det er overraskende at Aftenposten ikke ser noe «klanderverdig» ved at den ene statlige myndigheten ukritisk kopierer den andre. Oslo tingrett har hentet sin begrunnelse fra regjeringsadvokatens disposisjon uten at rettens egne vurderinger kommer tilstrekkelig til syne.

«Det er lov å kopiere staten», skriver Aftenposten på lederplass 22. oktober, og mener Oslo tingrett gjorde rett i å avvise Nei til EUs ACER-søksmål. Kjennelsen er den reneste avskrift av Statens påstand og argumenter, og Nei til EUs to erfarne advokater sier de aldri har opplevd noe lignende.

Nei til EU har reist søksmål med krav om at regjeringen ikke kan innføre EUs tredje energipakke, som knytter Norge til EUs energibyrå ACER, fordi dette er en inngripende suverenitetsavståelse som forutsetter vedtak med tre fjerdedels flertall i Stortinget. Regjeringsadvokaten svarte med å kreve saken avvist, og det er kun spørsmålet om avvisning tingretten har behandlet. Nei til EU vil anke saken videre til lagmannsretten.

Nei til EUs anførsler synes heller ikke å være vurdert.

Det er overraskende at Aftenposten ikke ser noe «klanderverdig» ved at den ene statlige myndigheten ukritisk kopierer den andre. Oslo tingrett har systematisk og i all hovedsak hentet sin begrunnelse fra regjeringsadvokatens disposisjon (med henvisninger) uten at rettens egne vurderinger kommer tilstrekkelig til syne. Nei til EUs anførsler synes heller ikke å være vurdert. Dette rimer dårlig med kravene til begrunnelse av dommer og kjennelser slik det følger av tvistemålsloven, blant annet at retten bør besvare argumentene fra den parten som ikke får medhold.

Aftenposten henfaller til den reneste spekulasjon når lederen hevder at «Acer uansett ville blitt vedtatt», fordi partiene bak vedtaket har mer enn tre fjerdedels flertall. Er nå det så sikkert? Det var dype splittelser både i Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, og det er ikke opplagt at mange nok representanter ville stemt mot sin egen overbevisning. Faktum er i alle fall at flertallet avviste å bruke Grunnlovens § 115, og vedtaket oppfyller ikke kravene til suverenitetsavståelse.

ACER-saken inngår i en stadig mer omfattende overføring av myndighet til EUs organer

ACER-saken inngår i en stadig mer omfattende overføring av myndighet til EUs organer, og vi merker oss at Aftenposten er enig i at: «Samlet sett kan dette bety en betydelig suverenitetsavståelse». Derfor er søksmålet både berettiget og nødvendig.

Innlegget er i en forkortet form trykt i Aftenposten 4. november 2019.

 

 

reLATERT

Se alle arrangementer

Vil ha hastevedtak om meldeplikt

27. mars 2020

Varsko her! Kommisjonen reiser forslaget om varslingsplikt på ny.

NorthConnect er utsatt!

26. mars 2020

De ville si ja men de hadde folket og Stortinget mot seg. De kunne sagt nei men da fikk de EU mot seg. De utsatte NorthConnect.

Nei til EU anker ACER-saken til Høyesterett

26. mars 2020

Nei til EUs styre har vedtatt å anke til Høyesterett, etter at Borgarting lagmannsrett i forrige uke ga Staten medhold i å avvise ACER-søksmålet.

EU og EØS har svekket immunforsvaret

25. mars 2020

Det er selvsagt altfor tidlig å oppsummere de samfunnsmessige følgene av koronakrisa. Men noen slutninger kan vi trekke allerede etter de første ukene.

Staten vil stenge sikkerhetsventilen i EØS-saker

20. mars 2020

Borgarting lagmannsrett har opprettholdt avvisningen av ACER-søksmålet. Lagmannsretten tilkjenner derimot ikke Staten saksomkostningene. Nei til EU vil nå gjennomgå kjennelsen for å vurdere anke til Høyesterett.

ACER-saken er forsvar for Grunnloven

12. mars 2020

Snart ett og et halvt år etter at Nei til EU saksøkte staten for brudd på Grunnloven, pågår fortsatt «saken om saken», altså om Nei til EU får fremme ACER-saken i norske domstoler.

Storebror EU strammer grepet om «søster Afrika»

10. mars 2020

Tilgang til Afrikas ressurser er et «grønt» sikkerhetsspørsmål for EU. Unionen satser derfor hardt på et strategisk partnerskap med det afrikanske kontinentet.

– Skrinlegg NorthConnect nå!

09. mars 2020

Flere hundre tillitsvalgte stilte med 50 fagforeningsfaner foran Stortinget 9. mars med krav om at den omstridte NorthConnect-kabelen skrinlegges en gang for alle.

EØS eller handelsavtale?

05. mars 2020

Kva risikerer me om me seier opp EØS-avtalen? Ikkje så mye, skriv Leiv Olsen, leiar i Rogaland Nei til EU.

EØS eller handelsavtale?

05. mars 2020

Kva risikerer me om me seier opp EØS-avtalen? Ikkje så mye, skriv Leiv Olsen, leiar i Rogaland Nei til EU.

Flere hjemløse i EUs indre marked

25. feb. 2020

Europeiske hjelpeorganisasjoner advarer om en økende krise for hjemløse, og mener EUs frie flyt forsterker problemene.

Nyttig og godt møte med Fagforbundet

19. feb. 2020

Fagforbundet og Nei til EU deler bekymringen over at kommunal virksomhet presses til å tilby tjenester på ordinære markedsvilkår.