Nei til EUs advokater Bent Endresen og Kjell Brygfjeld utenfor Tingretten da ACER-søksmålet ble behandlet der.

ACER-søksmålet starter i Høyesterett på onsdag 

Høyesterett starter onsdag 13. januar kl. 09 behandlingen av om Nei til EUs ACER-søksmål kan prøves for domstolene.  

– Acer ble vedtatt i mars 2018 . Nei til EU mener at avståelsen av norsk suverenitet til EUs energibyrå ACER, og EØS-tilsynet ESA, er i strid med Grunnloven, sier Roy Pedersen, leder i Nei til EU.   

Pedersen vil følge saken fra Møtesalen i Høyesteretts Hus, og er tilgjengelig for kommentarer.   

Nei til EU har saksøkt Staten fordi Stortinget ikke fulgte Grunnlovens § 115 om suverenitetsavståelse, som blant annet krever et kvalifisert tre fjerdedels flertall. 

Staten vil at Høyesterett ikke skal gi Nei til EU adgang til å prøve saken for domstolene. 

– Det er en styrke for demokratiet dersom Nei til EU som en bred folkelig organisasjon får prøvd saken i domstolene, slik det er praksis i mange andre land. Å avvise søksmålet slik Staten vil er å innsnevre de demokratiske rettighetene, sier Pedersen.   

Saken er vurdert som så prinsipielt viktig at den behandles av Høyesterett i plenum. Siste dag i retten er mandag 18. januar. Hvis Nei til EU får medhold, skal saken tilbake til tingretten for å behandle spørsmålet om Stortinget har brutt Grunnloven.  

– På sikt står tusenvis av arbeidsplasser i fare i den kraftkrevende industrien. Suverenitetsavståelsen kan derfor få stor betydning for det norske samfunnet, sier Pedersen. 

Saken føres for retten av Nei til EUs advokater Kjell Brygfjeld og Bent Endresen fra advokatfirmaet Endresen Brygfjeld Torall AS.  

På grunn av koronasituasjonen er adgangen til Høyesterett begrenset.   

Nei til EU vil ha en markering utenfor Høyesteretts Hus onsdag kl. 08:30.   

Hele rettssaken vil bli sendt direkte på Nei til EUs nettsider.  Mer informasjon om Nei til EUs ACER-søksmål.

Kontakt

  • Roy Pedersen, leder i Nei til EU, tlf. 930 27 592 eller
  • Thomas Haug, generalsekretær, tlf. 414 24 380.   

Stort bilde i toppen: Nei til EUs advokater Bent Endresen og Kjell Brygfjeld utenfor Tingretten da ACER-søksmålet ble behandlet der. (Foto: Eivind Formoe )

reLATERT

Se alle arrangementer

EUs byråer og EØS-avtalen 

19. jan. 2021

Fremveksten av en EU-forvaltning innebærer overføring av myndighet til å utøve domstolskontroll og politisk kontroll med forvaltningen.  

– ACER-saken er prinsipiell

18. jan. 2021

Høyesterett avsluttet i dag rettsforhandlingene i ACER-saken. – Saken er prinsipiell. Det alene er et argument for at søksmålet bør fremmes for domstolene, anførte Nei til EUs advokater. Om noen uker kommer kjennelsen.

Kraftkabler, miljøet og ACER

15. jan. 2021

Vitneforklaringen Høyesterett ikke ville høre: Energipakke 3 og norsk deltagelse i ACER «kan virke i retning av svekket nasjonal kontroll ved forvaltningen av norske kraftressurser», forklarer Anders Skonhoft, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU.

Se opptak av ACER-saken i Høyesterett

15. jan. 2021

Nei til EU sendte hele rettssaken direkte fra Høyesterett. Her kan du se opptakene fra hele rettsaken.

– Nei til EU har behov for å få prøvd ACER-søksmålet nå

14. jan. 2021

Andre dag i Høyesterett: – Det kommer stadig nye energiregler i EØS, og suverenitetsavståelsen skjer stykkevis og delt. Nei til EU har behov for å belyse helheten i denne prosessen, som dette søksmålet legger opp til, prosederte Nei til EUs advokat Bent Endresen.

– Energipakke 3 gjør Norge til en del av EUs energiunion

14. jan. 2021

Vitneforklaringen Høyesterett ikke ville høre: «Direktivene i EUs 3. energipakke gjør Norge (gjennom EØS-avtalen) til en del av den europeiske energiunionen», påpeker Roar Eilertsen, daglig leder i De Facto. Han legger til: «I praksis betyr dette at mer makt over energinettets utvikling og virkemåte overføres til unionsnivået, på bekostning av nasjonale myndigheter.»

- EU-byråene utfordrer suvereniteten

13. jan. 2021

Høyesterett har startet behandlingen av ACER-saken. – EUs «byråfisering» av forvaltningen av saksområder i EØS-avtalen var ukjent da avtalen ble etablert og har skapt en ny og uklar situasjon i forhold til norsk suverenitet, påpekte Nei til EUs advokat Kjell Brygfjeld i retten.

Jakten på kvalifisert flertall

11. jan. 2021

Er det mulig å vinne fram mot Regjeringsadvokaten i Høyesterett?

Se webinaret «Hvem skal styre strømmen» her

10. des. 2020

EUs Energipakke 4 innebærer at energibyrået ACER får enda mer myndighet på bekostning av nasjonal styring. Hva slags myndighet dreier dette seg om? Se webinaret her!

Ta tilbake styringen av strømmen – nei til Energipakke 4 

11. nov. 2020

Energipakke 3 utløste en kraftig EØS-debatt, og rett etter nyttår skal Høyesterett vurdere Nei til EUs søksmål om at Stortingets ACER-vedtak er i strid med Grunnloven. 

Mer eller mindre inngripende

23. okt. 2020

Høyesterett skal vurdere den omstridte praksisen med såkalt «lite inngripende» myndighetsoverføring i EØS-saker, med utgangspunkt i EUs fjerde jernbanepakke. Det kan få stor betydning for nasjonal suverenitet, Grunnlovens mindretallsvern og EØS-avtalen.

Høyesterett skal behandle ACER-saken i plenum

11. sep. 2020

Noen svært få rettsaker er så viktige og prinsipielle at vår høyeste domstol behandler dem i plenum, det vil si med alle dommerne samlet. Nå har Høyesterett bestemt at ACER-søksmålet er en slik sak.