Nei til EUs advokater Bent Endresen og Kjell Brygfjeld utenfor Oslo tingrett.

ACER-søksmålet starter i Høyesterett på onsdag 

Høyesterett starter onsdag 13. januar kl. 09 behandlingen av om Nei til EUs ACER-søksmål kan prøves for domstolene.  

– Acer ble vedtatt i mars 2018 . Nei til EU mener at avståelsen av norsk suverenitet til EUs energibyrå ACER, og EØS-tilsynet ESA, er i strid med Grunnloven, sier Roy Pedersen, leder i Nei til EU.   

Pedersen vil følge saken fra Møtesalen i Høyesteretts Hus, og er tilgjengelig for kommentarer.   

Nei til EU har saksøkt Staten fordi Stortinget ikke fulgte Grunnlovens § 115 om suverenitetsavståelse, som blant annet krever et kvalifisert tre fjerdedels flertall. 

Staten vil at Høyesterett ikke skal gi Nei til EU adgang til å prøve saken for domstolene. 

– Det er en styrke for demokratiet dersom Nei til EU som en bred folkelig organisasjon får prøvd saken i domstolene, slik det er praksis i mange andre land. Å avvise søksmålet slik Staten vil er å innsnevre de demokratiske rettighetene, sier Pedersen.   

Saken er vurdert som så prinsipielt viktig at den behandles av Høyesterett i plenum. Siste dag i retten er mandag 18. januar. Hvis Nei til EU får medhold, skal saken tilbake til tingretten for å behandle spørsmålet om Stortinget har brutt Grunnloven.  

– På sikt står tusenvis av arbeidsplasser i fare i den kraftkrevende industrien. Suverenitetsavståelsen kan derfor få stor betydning for det norske samfunnet, sier Pedersen. 

Saken føres for retten av Nei til EUs advokater Kjell Brygfjeld og Bent Endresen fra advokatfirmaet Endresen Brygfjeld Torall AS.  

På grunn av koronasituasjonen er adgangen til Høyesterett begrenset.   

Nei til EU vil ha en markering utenfor Høyesteretts Hus onsdag kl. 08:30.   

Hele rettssaken vil bli sendt direkte på Nei til EUs nettsider.  Mer informasjon om Nei til EUs ACER-søksmål.

Kontakt

  • Roy Pedersen, leder i Nei til EU, tlf. 930 27 592 eller
  • Thomas Haug, generalsekretær, tlf. 414 24 380.   

Stort bilde i toppen: Nei til EUs advokater Bent Endresen og Kjell Brygfjeld utenfor Oslo tingrett. (Foto: Eivind Formoe )

reLATERT

Se alle arrangementer

Når EU styrer strømprisen

30. juni 2021

Norge har en stor kraftforedlende industri som er nøkkelbedrifter i lokalsamfunn over det ganske land, der det eksporteres for over 100 milliarder i året.

All løpende energitilpasning til EU og ACER må opphøre!

10. mars 2021

Etter Høyesteretts klarsignal for ACER-søksmålet, mener Nei til EU at all videre energitilpasning til EUs regelverk må legges på is inntil videre.

Informasjon til medlemmer i Vest-Agder Nei til EU

02. mars 2021

Kjære medlemmer i Vest-Agder Nei til EU! 

Retten skal avgjera: braut Stortinget Grunnloven med ACER-vedtaket? 

02. mars 2021

Nei til EU fekk Høgsteretts støtte for at Stortingets vedtak om å legga Norge under ACER kan prøvast for retten. Det betyr at realitetsbehandlinga av stortingsvedtaket vil begynna i Oslo tingrett ein gong seinare i år.

Stor seier for Nei til EU i Høyesterett – nå skal ACER-søksmålet opp for domstolene  

01. mars 2021

Nei til EU er meget fornøyd med at ACER-søksmålet nå skal prøves for rettsapparatet i full bredde.  

Høyesterett legger fram ACER-kjennelse

27. feb. 2021

Følg framleggelsen av Høyesteretts kjennelse i ACER-saken mandag 1. mars kl 9:00.

EUs byråer og EØS-avtalen 

19. jan. 2021

Fremveksten av en EU-forvaltning innebærer overføring av myndighet til å utøve domstolskontroll og politisk kontroll med forvaltningen.  

– ACER-saken er prinsipiell

18. jan. 2021

Høyesterett avsluttet i dag rettsforhandlingene i ACER-saken. – Saken er prinsipiell. Det alene er et argument for at søksmålet bør fremmes for domstolene, anførte Nei til EUs advokater. Om noen uker kommer kjennelsen.

Kraftkabler, miljøet og ACER

15. jan. 2021

Vitneforklaringen Høyesterett ikke ville høre: Energipakke 3 og norsk deltagelse i ACER «kan virke i retning av svekket nasjonal kontroll ved forvaltningen av norske kraftressurser», forklarer Anders Skonhoft, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU.

Se opptak av ACER-saken i Høyesterett

15. jan. 2021

Nei til EU sendte hele rettssaken direkte fra Høyesterett. Her kan du se opptakene fra hele rettsaken.

– Nei til EU har behov for å få prøvd ACER-søksmålet nå

14. jan. 2021

Andre dag i Høyesterett: – Det kommer stadig nye energiregler i EØS, og suverenitetsavståelsen skjer stykkevis og delt. Nei til EU har behov for å belyse helheten i denne prosessen, som dette søksmålet legger opp til, prosederte Nei til EUs advokat Bent Endresen.

– Energipakke 3 gjør Norge til en del av EUs energiunion

14. jan. 2021

Vitneforklaringen Høyesterett ikke ville høre: «Direktivene i EUs 3. energipakke gjør Norge (gjennom EØS-avtalen) til en del av den europeiske energiunionen», påpeker Roar Eilertsen, daglig leder i De Facto. Han legger til: «I praksis betyr dette at mer makt over energinettets utvikling og virkemåte overføres til unionsnivået, på bekostning av nasjonale myndigheter.»