Nei, NRK. Nei til EUs ACER-søksmål handler ikke om å «sabotere EØS-avtalen»

Når NRK omsider nevner søksmålet Nei til EU har reist mot staten, velger Nyhetsmorgen å gi en forvrengt og feilaktig framstilling av hva saken dreier seg om.

I stedet for å spørre Nei til EU hva som ligger bak søksmålet mot staten som er til behandling i Høyesterett, velger NRK Nyhetsmorgen å intervjue redaktør Kjetil Kolsrud i Rett24, et nettsted for jurister.

Fram til nå har NRK vært fullstendig taus om den øverste domstolens behandling av denne historiske rettssaka. Kolsrud får uimotsagt hevde at formålet er å «sabotere EØS-avtalen» og at et gjennomslag for Nei til EU ville bety at hver minste rettsakt fra EU ville kreve stortingsbehandling etter Grunnloven § 115 og dens krav om tre fjerdedels flertall.

En jurist som Kolsrud bør vite at dette er påstander som bare kan karakteriseres med uttrykk som ikke sømmer seg for rettslærde. Et utall rettsakter fra EU er uproblematiske og blir inntatt i EØS-avtalen gjennom en såkalt hurtigprosedyre. Andre rettsakter er av såkalt lite inngripende karakter og vedtas med alminnelig flertall.

– Gir et helt forvrengt bilde, sier Nei til EUs advokat Kjell Brygfjeld (t.v.)

Nei til EUs advokat Kjell Brygfjeld er både «overrasket og skuffet» over at NRK, når de først omtaler saken, gir et helt forvrengt bilde både av de faktiske omstendighetene og sakens rettslige problemstilling. 

I ACER-saken handler det om å avstå myndighet til EØS-tilsynet ESA på det mest samfunnsviktige området av alle, nemlig betingelser for tilgangen til vår egen fornybare elektriske kraft. All nasjonal politisk kontroll forsvinner når et eget forvaltningsorgan, Reguleringsmyndigheten for energi (RME), ikke svarer til eller kan motta instrukser fra norske myndigheter. RME har bare to sjefer: ESA og energibyrået ACER. Dette er en så alvorlig og inngripende myndighetsoverføring at Nei til EU mener et gyldig stortingsvedtak krever tre fjerdedels flertall, i medhold av Grunnloven § 115.

Rettssaken rokker ikke ved EØS-avtalen

Rettssaken rokker overhodet ikke ved EØS-avtalen som sådan. Søksmålet fra Nei til EU innebærer snarere et forsvar av forutsetningene fra den gang avtalen ble vedtatt i 1992. Da ble Stortinget forsikret om at «…partenes interne beslutningsprosess ikke kreves endret som følge av Avtalen».

Gjennom ACER-tilslutninga er Norges interne beslutningsprosesser på energiområdet lagt i hendene på et RME som er fristilt fra norsk politisk styring og forvaltning. Dette er svært inngripende overfor norsk forvaltning og en politisk styringsrett gitt av folket til storting og regjering, ikke til ACER og ESA.

NRK har til nå konsekvent fortidd forhandlingene i ACER-søksmålet i Norges høyeste rettsinstans. Når NRK endelig finner å omtale søksmålet, lar de en redaktør uimotsagt forvrenge kjerna i søksmålet, uten å spørre Nei til EU eller våre advokater om hva det hele handler om.

Vi forstår godt at denne redaksjonelle tilnærminga fra landets allmennkringkaster har utløst en klagestorm til Kringkastingsrådet.

reLATERT

Se alle arrangementer

Norwegian Supreme Court to rule on ‘unconstitutional’ transfer of sovereignty 

25. sep. 2023

Transfer of authority to the EU Energy Agency ACER is at odds with the Norwegian Constitution, according to the civil action claim against the State Ministry of Foreign Affairs.

Den nye Hansaregionen

17. sep. 2023

Effektiv strømutveksling i EU-markedet er ikke det samme sett fra Stavanger og Hamburg.

Kommuner, vannkraftverk og strømutgifter

11. sep. 2023

Ny rapport: Noen sammenhenger og konsekvenser av en liberalisert kraftbransje.

Acer kan stå for fall

11. sep. 2023

Uavhengig av tausheten til NRK og riksmedia er det skrevet rettshistorie i Høyesterett denne uka.

– Staten unnviker realitetene

08. sep. 2023

Fjerde dag i Høyesterett: – Skal man vurdere realitetene i konsekvensene av de beslutninger det avstås myndighet til? Selvsagt skal man det, uttalte Nei til EUs advokat i sluttreplikken for Høyesterett.

Runddans om RME

08. sep. 2023

Tredje dag i Høyesterett: Reguleringsmyndigheten for energi (RME) skal være uavhengig av norske myndigheter og gjennomføre vedtakene som kommer fra ESA og ACER. Er RME da et norsk organ?

RME korker igjen for utbetaling av flaskehalsinntekter

07. sep. 2023

Statnett ville bruke flaskehalsinntekter til å bremse nettleieøkning. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sa nei. RME fungerer som EU-byrået ACERs forvaltningsorgan i Norge.

Når alarmen går i Høyesterett

06. sep. 2023

Hvem vet: Kanskje lå det symbolikk i at alarmen uforvarende ble utløst under rettsforhandlingene i Høyesterett onsdag.

- En historisk og rettshistorisk sak

05. sep. 2023

Første dag i Høyesterett: ACER utøver en myndighet som er mer omfattende enn det som ble lagt til grunn da Stortinget gjorde sitt ACER-vedtak. - Utviklingen i EU slår også inn i det regelverket som ble innført med tredje energimarkedspakke, påpeker Nei til EUs advokat Kjell Brygfjeld.

ACER-saken er i gang i Høyesterett

05. sep. 2023

Nå har Høyesterett startet sin behandling av Nei til EUs anke i ACER-saken. Følg saken direkte her.

Når én pluss én blir én

04. sep. 2023

Vil Høyesterett sette strek for Stortingets praksis med å avstå suverenitet stykkevis og delt uten å gjøre opp samlet regnskap?

Se ACER-saken direkte! 

01. sep. 2023

Høyesterett har besluttet å strømme behandlingen av anken i Nei til EUs ACER-sak. Det vil si at du kan følge saken direkte på video.