Nei, NRK. Nei til EUs ACER-søksmål handler ikke om å «sabotere EØS-avtalen»

Når NRK omsider nevner søksmålet Nei til EU har reist mot staten, velger Nyhetsmorgen å gi en forvrengt og feilaktig framstilling av hva saken dreier seg om.

I stedet for å spørre Nei til EU hva som ligger bak søksmålet mot staten som er til behandling i Høyesterett, velger NRK Nyhetsmorgen å intervjue redaktør Kjetil Kolsrud i Rett24, et nettsted for jurister.

Fram til nå har NRK vært fullstendig taus om den øverste domstolens behandling av denne historiske rettssaka. Kolsrud får uimotsagt hevde at formålet er å «sabotere EØS-avtalen» og at et gjennomslag for Nei til EU ville bety at hver minste rettsakt fra EU ville kreve stortingsbehandling etter Grunnloven § 115 og dens krav om tre fjerdedels flertall.

En jurist som Kolsrud bør vite at dette er påstander som bare kan karakteriseres med uttrykk som ikke sømmer seg for rettslærde. Et utall rettsakter fra EU er uproblematiske og blir inntatt i EØS-avtalen gjennom en såkalt hurtigprosedyre. Andre rettsakter er av såkalt lite inngripende karakter og vedtas med alminnelig flertall.

– Gir et helt forvrengt bilde, sier Nei til EUs advokat Kjell Brygfjeld (t.v.)

Nei til EUs advokat Kjell Brygfjeld er både «overrasket og skuffet» over at NRK, når de først omtaler saken, gir et helt forvrengt bilde både av de faktiske omstendighetene og sakens rettslige problemstilling. 

I ACER-saken handler det om å avstå myndighet til EØS-tilsynet ESA på det mest samfunnsviktige området av alle, nemlig betingelser for tilgangen til vår egen fornybare elektriske kraft. All nasjonal politisk kontroll forsvinner når et eget forvaltningsorgan, Reguleringsmyndigheten for energi (RME), ikke svarer til eller kan motta instrukser fra norske myndigheter. RME har bare to sjefer: ESA og energibyrået ACER. Dette er en så alvorlig og inngripende myndighetsoverføring at Nei til EU mener et gyldig stortingsvedtak krever tre fjerdedels flertall, i medhold av Grunnloven § 115.

Rettssaken rokker ikke ved EØS-avtalen

Rettssaken rokker overhodet ikke ved EØS-avtalen som sådan. Søksmålet fra Nei til EU innebærer snarere et forsvar av forutsetningene fra den gang avtalen ble vedtatt i 1992. Da ble Stortinget forsikret om at «…partenes interne beslutningsprosess ikke kreves endret som følge av Avtalen».

Gjennom ACER-tilslutninga er Norges interne beslutningsprosesser på energiområdet lagt i hendene på et RME som er fristilt fra norsk politisk styring og forvaltning. Dette er svært inngripende overfor norsk forvaltning og en politisk styringsrett gitt av folket til storting og regjering, ikke til ACER og ESA.

NRK har til nå konsekvent fortidd forhandlingene i ACER-søksmålet i Norges høyeste rettsinstans. Når NRK endelig finner å omtale søksmålet, lar de en redaktør uimotsagt forvrenge kjerna i søksmålet, uten å spørre Nei til EU eller våre advokater om hva det hele handler om.

Vi forstår godt at denne redaksjonelle tilnærminga fra landets allmennkringkaster har utløst en klagestorm til Kringkastingsrådet.

reLATERT

Se alle arrangementer

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

18. april 2024

Nord-Trøndelag Nei til EU krever at regjeringa utnytter handlingsrommet i EØS avtalen til å legge ned veto mot fornybardirektivet. Fristen for høringssvar går ut 19. april. Høringsuttalelsen er gjengitt i artikkelen

EØS-storm i spørretimen

17. april 2024

EUs fjerde energipakke, konsekvenser av veto i EØS og unntak fra EUs anbudstvang på jernbanen var noen av mange EØS-tema i Stortingets spørretime.

EU presser Norge til å vedta Energimarkedspakke 4.

12. april 2024

Da Regjeringa og Stortinget godtok EØS-avtalen i 1992, var det ei forutsetning at avtalen ikke skulle ha overnasjonal styring fra EU, og at Norge skulle ha sjølbestemmelse på vitale områder for oss. Avtalen skulle bare sikre adgang til det «indre markedet».

–Uakseptabel EU-innblanding

08. april 2024

– Det er totalt uakseptabelt at EUs energikommissær forsøker å blande seg inn i norske politiske beslutningsprosesser, sier Einar Frogner, leder i Nei til EU.

Turbin-demokratiet

08. april 2024

Den økonomiske liberalismen viser autoritært ansikt i EUs fornybardirektiv.

Nei til EUs innspill til partienes valgprogram

05. april 2024

Nei til EUs innspill til partiprogrammene frem mot stortingsvalget i 2025

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

05. april 2024

Høringsuttalelse fra Nei til EU angående det reviderte fornybardirektivet.

Helseunion og ACER med Morten Harper

03. april 2024

Se opptak av Sør-Trøndelag Nei til EUs åpne møte på Litteraturhuset i Trondheim 10. januar 2024 med Morten Harper.

Det EU-styrte kraftregimet kan gi nye prisbomber

20. mars 2024

Norge har mistet adgangen til ensidig å bestemme nye prisområder for strømmen.

Del 3 Energi og kontrollen med krafta

12. feb. 2024

EU/EØS-regelverket har hatt stor innvirkning på norsk olje-, gass- og kraftsektor. Det gjelder på alt fra konsesjonspolitikk og ressursforvaltning til eierskap, selskapsstrukturer og markedsliberalisering.

Langreist strøm «forsvinner» i nettet. Du får regninga

18. jan. 2024

Det EU-styrte markedsregelverket fører til større energitap i strømnettet. Kostnadene blir overført til deg og meg gjennom økt nettleie.

Slik blir strømmen dyrere i nord

08. jan. 2024

ACER-bestemt strømflyt øker strømprisene i Midt- og Nord-Norge. Ordningen innføres i desember 2024.