Domstolen kopierer staten

Nei til EU ble nektet å saksøke staten for å avgi suverenitet til Acer. Domstolens kjennelse er avskrift fra regjeringsadvokatens notater, mener Nei til EUs advokater.

11. oktober ga Oslo tingrett staten medhold i at Nei til EU skulle nektes å få prøvd regjeringens vedtak om å godta EUs tredje energipakke og underlegge Norge EUs energibyrå Acer. Nei til EUs advokater har nå fått gått gjennom kjennelsen i detalj og er sier de er overrasket over det de ser.

– Domstolsavgjørelsen framstår som helt uakseptabel, sier Bent Endresen, advokat for Nei til EU, til Klassekampen 19. oktober.

Han reagerer sterkt på at store deler domstolens kjennelsen er klipp og lim fra regjeringsadvokatens skriftlige innlegg.

Flere steder er lengre passasjer identiske. Andre steder er det er kun gjort små omskrivninger fra kulepunkt til sammenhengende tekst. Advokatene mener over 90 prosent av domstolens kjennelse er direkte eller lett omskrivning av regjeringsadvokatens disposisjon.

– Den framstiller kort oppsummert den ene parts anførsler som domstolen egen drøfting, sier Endresen til avisen.

Nei til EU anker saken til lagmannsretten.

– Å gå til rettslig skritt er ikke noe vi tar lett på. Jeg har fortsatt stor tillit til rettssystemet men er skuffet over rettens behandling av saken, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

Stort bilde: Faksimile fra Klassekampen 19. oktober.

reLATERT

Se alle arrangementer

EØS-dressen er for trang for stortingsvedtak

30. juni 2020

Dressen som noen mener tjente oss godt på 1990-tallet, er blitt en tvangstrøye. Da er det eneste fornuftige å skifte ut hele dressen med en ny.

Høyesterett skal prøve ACER-saken

23. juni 2020

Høyesteretts ankeutvalg har bestemt at Høyesterett skal behandle ACER-søksmålet. Dermed vil vår høyeste domstol ta stilling til Statens påstand om å avvise saken.

EFTA-parlamentarikere kritiserer EU og vil styrke EFTA

19. juni 2020

EU-kommisjonen får skarp kritikk av EFTA-parlamentarikerne fordi EU på vårparten ila eksportforbud på smittevernutstyr til EFTA-statene.

Utfordrer partiene før valgkampen

16. juni 2020

Nei til EU har nå sendt brev til alle stortingspartiene der de blir utfordret på viktige EU- og EØS-spørsmål fram mot Stortingsvalgkampen i 2021.

Se nettlanseringen av Vett 2-2020

11. juni 2020

Nå kan du se video av nettlanseringen av Vettheftet "Helt krise. EU og EØS i koronaens tid".

Kastanjetreet, kriseberedskap og korona 

10. juni 2020

Krisesituasjonen har vist viktigheten av nasjonal råderett og sjølforsyning, skriver Kathrine Kleveland i lederartikkelen i Standpunkt.

Hareide er ensporet

08. juni 2020

Det er et stort paradoks hvis KrF skal lede an i suverenitetsavståelse til EU-organer og føre norsk jernbane inn i EU.

Vett 2 2020: Helt krise

03. juni 2020

EU og EØS i koronaens tid.

Fortsatt fri bevegelse

29. mai 2020

EUs frie arbeidsmarked og koronakrisa.

EØS verner subsidier til kryptovaluta

27. mai 2020

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. I to år har de forhandlet med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringen seg. Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere.

ESA holder PIN-koden til den norske statskassa

26. mai 2020

Det måtte en pandemi til før EØS-tilsynet ESA lot oss få delvis tilgang til vårt eget pengeskrin.

Ingunn Foss og EØS

25. mai 2020

Med bakgrunn i corona-krisen har Ingunn Foss et innlegg 12. mai med klar adresse til oss EU-motstandere. Ønsket om mer normale tilstander er noe alle er enig i.