Domstolen kopierer staten

Nei til EU ble nektet å saksøke staten for å avgi suverenitet til Acer. Domstolens kjennelse er avskrift fra regjeringsadvokatens notater, mener Nei til EUs advokater.

11. oktober ga Oslo tingrett staten medhold i at Nei til EU skulle nektes å få prøvd regjeringens vedtak om å godta EUs tredje energipakke og underlegge Norge EUs energibyrå Acer. Nei til EUs advokater har nå fått gått gjennom kjennelsen i detalj og er sier de er overrasket over det de ser.

– Domstolsavgjørelsen framstår som helt uakseptabel, sier Bent Endresen, advokat for Nei til EU, til Klassekampen 19. oktober.

Han reagerer sterkt på at store deler domstolens kjennelsen er klipp og lim fra regjeringsadvokatens skriftlige innlegg.

Flere steder er lengre passasjer identiske. Andre steder er det er kun gjort små omskrivninger fra kulepunkt til sammenhengende tekst. Advokatene mener over 90 prosent av domstolens kjennelse er direkte eller lett omskrivning av regjeringsadvokatens disposisjon.

– Den framstiller kort oppsummert den ene parts anførsler som domstolen egen drøfting, sier Endresen til avisen.

Nei til EU anker saken til lagmannsretten.

– Å gå til rettslig skritt er ikke noe vi tar lett på. Jeg har fortsatt stor tillit til rettssystemet men er skuffet over rettens behandling av saken, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

Stort bilde: Faksimile fra Klassekampen 19. oktober.

reLATERT

Se alle arrangementer

EU og ESA avgjør rammene for norske krisetiltak

02. april 2020

Over tid kan ikke Norge leve med at vår handlefrihet i en krisesituasjon er begrenset av EU.

EØS verner subsidier til kryptovaluta

01. april 2020

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. Regjeringen forhandler framdeles med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak.

Vil ha hastevedtak om meldeplikt

27. mars 2020

Varsko her! Kommisjonen reiser forslaget om varslingsplikt på ny.

NorthConnect er utsatt!

26. mars 2020

De ville si ja men de hadde folket og Stortinget mot seg. De kunne sagt nei men da fikk de EU mot seg. De utsatte NorthConnect.

Nei til EU anker ACER-saken til Høyesterett

26. mars 2020

Nei til EUs styre har vedtatt å anke til Høyesterett, etter at Borgarting lagmannsrett i forrige uke ga Staten medhold i å avvise ACER-søksmålet.

EU og EØS har svekket immunforsvaret

25. mars 2020

Det er selvsagt altfor tidlig å oppsummere de samfunnsmessige følgene av koronakrisa. Men noen slutninger kan vi trekke allerede etter de første ukene.

Staten vil stenge sikkerhetsventilen i EØS-saker

20. mars 2020

Borgarting lagmannsrett har opprettholdt avvisningen av ACER-søksmålet. Lagmannsretten tilkjenner derimot ikke Staten saksomkostningene. Nei til EU vil nå gjennomgå kjennelsen for å vurdere anke til Høyesterett.

ACER-saken er forsvar for Grunnloven

12. mars 2020

Snart ett og et halvt år etter at Nei til EU saksøkte staten for brudd på Grunnloven, pågår fortsatt «saken om saken», altså om Nei til EU får fremme ACER-saken i norske domstoler.

Storebror EU strammer grepet om «søster Afrika»

10. mars 2020

Tilgang til Afrikas ressurser er et «grønt» sikkerhetsspørsmål for EU. Unionen satser derfor hardt på et strategisk partnerskap med det afrikanske kontinentet.

– Skrinlegg NorthConnect nå!

09. mars 2020

Flere hundre tillitsvalgte stilte med 50 fagforeningsfaner foran Stortinget 9. mars med krav om at den omstridte NorthConnect-kabelen skrinlegges en gang for alle.

EØS eller handelsavtale?

05. mars 2020

Kva risikerer me om me seier opp EØS-avtalen? Ikkje så mye, skriv Leiv Olsen, leiar i Rogaland Nei til EU.

EØS eller handelsavtale?

05. mars 2020

Kva risikerer me om me seier opp EØS-avtalen? Ikkje så mye, skriv Leiv Olsen, leiar i Rogaland Nei til EU.