Kraftbørsen Nordpool følger strømflyten og styrer handelen på kraftmarkedet. Foto: Nordpool | Irja Hendel

Energipolitisk kodespråk

Nettkoder bestemmer hvordan strømmen skal flyte, kraftbørser styres og strømpris bestemmes. EU-språket må avkodes.

Med den tredje energimarkedspakken og tilslutningen til EUs energibyrå ACER fikk EU-kommisjonen myndighet til å lage såkalte nettkoder. Bak dette intetsigende begrepet ligger retten til å bestemme hvordan strømmen skal flyte, kraftbørser styres og strømpris bestemmes. ACER lager forslag, EU-komisjonen vedtar og Norge må legge de 260 sidene ord for ord inn i norsk lov.  

Fredag 11.6. 21 ble forordningene godkjent i Stortinget. LO påpeker i sitt høringssvar at det skjer uten konsekvensutredning. Mindretallet i komiteen fra SP og SV sier: «Denne proposisjonen kom svært sent fra regjeringen, og at det har vært svært dårlig tid til å behandle saken. Forslaget innebærer en innlemmelse på 260 sider lovtekst i norsk rett, (…) det er vanskelig å direkte overse konsekvensene på norsk kraftmarked og styringen av dette.» 

Sp og SV legger til at akkurat dette var et viktig poeng i ACER-kampen, at man innfører omfattende EU-regler uten å kjenne konsekvensene.

Strømflyten skal bort fra myndighetenes bord og reguleres av markedsbestemte algoritmer

Men sjølsagt ser både flertall og mindretall at strømflyten nå skal bort fra myndighetenes bord og reguleres av markedsbestemte algoritmer. De avgjørelsene som er igjen å ta flyttes fra Norge til regioner. I første omgang sammen med Sverige, Danmark og Finland, men regionene skal gradvis smelte sammen til et felles indre EU-marked. Ved uenighet bestemmer ACER. Det har de allerede gjort to ganger før Norge fattet sitt vedtak.

Også forsyningssikkerheten skal avgjøres regionalt.

Det innføres to nye strømmarked. Et for å sikre seg strøm noen måneder fram i tid og et for effekt. Begge vil øke strømprisen i Norge. Det er ikke uten grunn at det innføres effektstyrt nettleie i Norge fra 1. januar 2022.

Slik hastebestemmes ei uke før Stortinget tar ferie at Norge ikke har noen mulighet til å strupe strømflyt over kablene for å verne norsk industri og varmen i de tusen hjem. Slik kommer konsekvensen av det ulykksalige vedtaket 22.3.2018 om å tilslutte seg EUs energiunion og EUs energibyrå ACER. Bit for bit og pakket inn slik at færrest mulig skal kunne forstå.

I EU er allerede den fjerde energipakken vedtatt. Forkledd under det vakre navnet Ren energi. EU-språket må avkodes.

Stort bilde i toppen: Kraftbørsen Nordpool følger strømflyten og styrer handelen på kraftmarkedet. Foto: Nordpool | Irja Hendel (Nordpool)

reLATERT

Se alle arrangementer

Unionen i venstre speil 

20. okt. 2021

Ennå mangler det viktigste for at venstresiden kan bli til en kraft i det europeiske unionsprosjektet  

Går vi mot en strømkrise i vinter?

11. okt. 2021

Det kan se sånn ut, ut fra fyllingsgraden i vannmagasinene våre. Strømprisen har vært høy i hele sommer. I juni, juli og august ble det produsert 31 terrawattimer, 20% av denne produksjonen ble eksportert, ifølge SSB. For knapt en uke siden ble kabelen North Sea Link til Storbritannia åpnet. Den går ikke for fullt ennå, men med den og den nye kabelen til Tyskland, kan det eksporteres 20% av den totale kraftproduksjonen fra Sør-Norge.

Full energikollaps 

05. okt. 2021

Forsyningshavariet for det grønne skiftet i Europa stiller energistormakten Norge overfor tøffe valg framover.  

Debatten om strømpris

30. sep. 2021

Debatten om de høye strømprisene har til nå handlet om å lette økonomien for norske husholdninger med lite å rutte med. Men burde en ikke først og fremst gjøre noe med selve strømprisen?

ACER-koden til strømmen

27. sep. 2021

Går det an å styre krafteksport og strømpris uten å koble seg fra EUs energiunion?

Et ydmyket Frankrike gir EU-hæren ny ammunisjon

20. sep. 2021

EU må finne og styrke sin sjel, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i sin årlige tale om unionens tilstand – State of the European Union. Det betyr å lade kanonene.

Nei til EU med klare krav til en ny regjering 

13. sep. 2021

Pressemelding etter valget – 13. september 2021.

EUs demokratidilemma i Maghreb

13. sep. 2021

EUs rolle som demokratipromotør i Nord-Afrika er motstridende, da unionens støtte til autoritære regimer for å sikre stabilitet ved egne grenser før den arabiske våren egentlig ikke kan sies å ha blitt endret selv etter at de har uttalt at de må ‘lære av sine feil’.

Tina Bru kan ikke gjøre noe med strømprisen

13. sep. 2021

En minister som intet kan gjøre med den skyhøye strømprisen så lenge vi er en del av EUs energiunion og  ACER passer på.

Sant og usant om ACER og energiunionen

07. sep. 2021

Det er lett å gå seg vill i begreper, forkortelser og påstander om EUs energiunion. Hva er sant og hva er usant?

Katastrofen i Afghanistan skal sette fart på EU-hæren

06. sep. 2021

«Utenriksminister» Josep Borrell vil bruke fadesen i Afghanistan til å få fart på Europahæren.

EU viser ingen nåde overfor et Spania i strømsjokk

17. aug. 2021

Spania trygler EU om å endre regelverket for slik å tøyle galopperende energipriser, men får nei.