Kraftbørsen Nordpool følger strømflyten og styrer handelen på kraftmarkedet. Foto: Nordpool | Irja Hendel

Energipolitisk kodespråk

Nettkoder bestemmer hvordan strømmen skal flyte, kraftbørser styres og strømpris bestemmes. EU-språket må avkodes.

Med den tredje energimarkedspakken og tilslutningen til EUs energibyrå ACER fikk EU-kommisjonen myndighet til å lage såkalte nettkoder. Bak dette intetsigende begrepet ligger retten til å bestemme hvordan strømmen skal flyte, kraftbørser styres og strømpris bestemmes. ACER lager forslag, EU-komisjonen vedtar og Norge må legge de 260 sidene ord for ord inn i norsk lov.  

Fredag 11.6. 21 ble forordningene godkjent i Stortinget. LO påpeker i sitt høringssvar at det skjer uten konsekvensutredning. Mindretallet i komiteen fra SP og SV sier: «Denne proposisjonen kom svært sent fra regjeringen, og at det har vært svært dårlig tid til å behandle saken. Forslaget innebærer en innlemmelse på 260 sider lovtekst i norsk rett, (…) det er vanskelig å direkte overse konsekvensene på norsk kraftmarked og styringen av dette.» 

Sp og SV legger til at akkurat dette var et viktig poeng i ACER-kampen, at man innfører omfattende EU-regler uten å kjenne konsekvensene.

Strømflyten skal bort fra myndighetenes bord og reguleres av markedsbestemte algoritmer

Men sjølsagt ser både flertall og mindretall at strømflyten nå skal bort fra myndighetenes bord og reguleres av markedsbestemte algoritmer. De avgjørelsene som er igjen å ta flyttes fra Norge til regioner. I første omgang sammen med Sverige, Danmark og Finland, men regionene skal gradvis smelte sammen til et felles indre EU-marked. Ved uenighet bestemmer ACER. Det har de allerede gjort to ganger før Norge fattet sitt vedtak.

Også forsyningssikkerheten skal avgjøres regionalt.

Det innføres to nye strømmarked. Et for å sikre seg strøm noen måneder fram i tid og et for effekt. Begge vil øke strømprisen i Norge. Det er ikke uten grunn at det innføres effektstyrt nettleie i Norge fra 1. januar 2022.

Slik hastebestemmes ei uke før Stortinget tar ferie at Norge ikke har noen mulighet til å strupe strømflyt over kablene for å verne norsk industri og varmen i de tusen hjem. Slik kommer konsekvensen av det ulykksalige vedtaket 22.3.2018 om å tilslutte seg EUs energiunion og EUs energibyrå ACER. Bit for bit og pakket inn slik at færrest mulig skal kunne forstå.

I EU er allerede den fjerde energipakken vedtatt. Forkledd under det vakre navnet Ren energi. EU-språket må avkodes.

Stort bilde i toppen: Kraftbørsen Nordpool følger strømflyten og styrer handelen på kraftmarkedet. Foto: Nordpool | Irja Hendel (Nordpool)

reLATERT

Se alle arrangementer

Strømprisen øker med flere kabellengder

13. juli 2021

Det beste beviset på at det er utenlandskablene som presser prisene i været er at strømprisene varierer voldsomt mellom landsdelene.

EU-krav kan påføre norsk industri milliardtap

12. juli 2021

EUs karbontoll kan skyve industriell aktivitet ut av Norge. Andre virkemidler er bedre egnet til å nå klimamålene.  

ESA mener RME må få mer makt i Norge

07. juli 2021

EØS-tilsynet mener RME skal overvåke mer enn det som framgår av norsk lov og stiller spørsmål ved om Reguleringsmyndigheten oppfyller kravet om fullstendig uavhengighet fra norske myndigheter.

Faktisk.no og utenlandskablene

06. juli 2021

Faktasjekkerne overser at ACERs forlengede arm i Norge, Reguleringsmyndigheten for Energi (RME), skal overvåke at Norge følger EUs nettplan. Og den fordrer flere nye utenlandsforbindelser.

Forordningene som følger Energipakke 3

02. juni 2021

Nå skal arvesølvet – strømmen – styres av markedet og markedet alene.

Leviathan stiger fram

01. juni 2021

En skapning fra en for lengst glemt fortid begynner å røre på seg igjen.

Grønnvasker kapitalen

10. mai 2021

Økonomien trumfer økologien i EUs nye retningslinjer for bærekraftige investeringer.

Medlemsavis mai 2021

30. april 2021

Kjære medlem i Nordland Nei til EU ! 

Et EU og EØS til besvær

30. april 2021

Tidene forandrer seg. For å nevne noe; Storbritannia har gått ut av EU og NEI TIL EU har vunnet fram i Høyesteretts plenum å kunne føre sak mot Staten i Acer-saken.

EØS bestemmer

27. april 2021

Hvordan EØS-avtalen overstyrer arbeidslivslovgivning, tariffavtaler,  jernbane og energipolitikk.

Miljø og migrasjon i Europa

06. april 2021

Regjeringen omfavner EUs omstridte grensevaktbyrå Frontex og vil selge mer gass til Europa.

Det europeiske kuppet

26. mars 2021

En fersk britisk-nederlandsk historikerstrid kaster lys over skyggefulle sider ved EUs historie.