Bilde av vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Energipolitisk maskerade

Kanskje til og med EØS-tilsynet Esa ville se gjennom fingrene med at de folkevalgte tar tilbake politisk styring framfor markedstvang, iallfall på kort sikt?

NVE-sjef Kjetil Lund er snurt (Klassekampen 30. august) fordi Bjørgulv Braanen betimelig har pekt på at Reguleringsmyndigheten for energi (RME) ikke er underlagt nasjonal politisk kontroll. Det er feil, mener Lund. Beviset skal være at RME er en egen enhet i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) der Lund er sjef.

Han nevner ikke at EØS-tilsynet Esa har stilt spørsmål ved om en slik formell organisasjonsmodell ivaretar kravet i EU-regelverket til politisk og forvaltningsmessig uavhengighet for RME. Han nevner ikke at RME på sine svært bortgjemte nettsider hos nve.no understreker at RME «kan ikke instrueres om utøvelsen av tillagt myndighet og disponeringen av tildelte budsjettmidler».

Lund forsøker å skape et skinn av nasjonal kontroll over en Reguleringsmyndighet som «er juridisk atskilt og funksjonelt uavhengig av ethvert annet offentlig eller privat foretak» (Elmarkedsdirektivet art. 35).

Energiminister Terje Aasland gikk den korrekte EØS-rettslige tjenesteveien da han ba RME vurdere mulighetene for å begrense krafteksporten. Han spurte ikke sitt eget departement eller Lovavdelingen. Den eneste grunnen til at brevet gikk innom NVE var at direktoratet har samme adresse som RME.

Men som alle merker, når strømprisene stadig nye høyder. Selv EU innrømmer nå at situasjonen er så prekær at noe må gjøres. Kanskje til og med EØS-tilsynet Esa ville se gjennom fingrene med at de folkevalgte tar tilbake politisk styring framfor markedstvang, iallfall på kort sikt?

Innlegget stod i Klassekampen 3. september 2022. 

Stort bilde i toppen: Bilde av vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund. (Foto: Catchlight/NVE)

reLATERT

Se alle arrangementer

Innspill til EØS-utvalget

03. feb. 2023

- EØS-avtalen har hatt betydelige konsekvenser for norsk energipolitikk, skriver Nei til EU i et innspill sendt til det regjeringsoppnevnte EØS-utvalget.

Selvmotsigende fra Energikommisjonen 

01. feb. 2023

Den regjeringsoppnevnte energikommisjonen vil ha mer kraft prisgitt et EU-styrt marked. Samtidig snakker den om «et markedsbasert system under sterk statlig styring». 

Faglig formøte under Trondheimskonferansen 2023 

01. feb. 2023

Som vanlig deltok Nei til EU ved Faglig utvalg med et formøte før årets Trondheimskonferanse. Vi satte fokus på strømpriskrisa og veien ut av den. 

Kvikk og fiks

30. jan. 2023

Olje- og energiminister Terje Lien Aasland har mye å lære av MacGyver.

I full spagat

24. jan. 2023

Regjeringsadvokaten kan bare vinne Acer-saken om domstolene lukker døra ut til den virkelige verden en gang for alle.

ACER-søksmålet går til kjernen i strømpriskrisen

19. jan. 2023

Regjering og storting står ikke fritt til å uthule norsk suverenitet. Grunnlovens mindretallsvern og nasjonal kontroll over strømprisen i Norge er sentrale tema i ACER-anken til Høyesterett.

Nå er ACER-anken til Høyesterett levert

16. jan. 2023

– Vi har en forventning om å vinne frem med en avgjørelse fra Høyesterett som bidrar til at vi igjen kan få nasjonal politisk kontroll med kraften, uten det EU-styrte markedsregimet som har gitt oss en strømpriskrise, sier Nei til EU-leder Einar Frogner.

ACER-anken til Høyesterett gjøres klar

11. jan. 2023

Nei til EU sammen med våre advokater legger nå siste hånd på anken i ACER-søksmålet. Saken reiser store og prinsipielle rettslige problemstillinger som det er naturlig at Høyesterett vurderer.

EUs energiun​​​​​​​ion og norsk energilov

19. des. 2022

EØS kan føre til at ele​​​​​​​ktrisk strøm blir en ny norsk råvare for eksport.

Vårt vern mot elektrosjokk: Ut av ACER!

15. des. 2022

Strømpriskrisa rammer vanlige folk, industri og landbruk. Ta tilbake kontrollen!

Nei til EU anker lagmannsrettens ACER-dom 

09. des. 2022

Nei til EU vedtok på et ekstraordinært styremøte torsdag kveld å anke ACER-dommen til Høyesterett.   

Hva sier ACER-dommen fra lagmannsretten?

08. des. 2022

Borgarting lagmannsrett har forkastet ACER-anken, men dommen gir Nei til EU langt på vei medhold på noen viktige punkter.