Bilde av vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Energipolitisk maskerade

Kanskje til og med EØS-tilsynet Esa ville se gjennom fingrene med at de folkevalgte tar tilbake politisk styring framfor markedstvang, iallfall på kort sikt?

NVE-sjef Kjetil Lund er snurt (Klassekampen 30. august) fordi Bjørgulv Braanen betimelig har pekt på at Reguleringsmyndigheten for energi (RME) ikke er underlagt nasjonal politisk kontroll. Det er feil, mener Lund. Beviset skal være at RME er en egen enhet i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) der Lund er sjef.

Han nevner ikke at EØS-tilsynet Esa har stilt spørsmål ved om en slik formell organisasjonsmodell ivaretar kravet i EU-regelverket til politisk og forvaltningsmessig uavhengighet for RME. Han nevner ikke at RME på sine svært bortgjemte nettsider hos nve.no understreker at RME «kan ikke instrueres om utøvelsen av tillagt myndighet og disponeringen av tildelte budsjettmidler».

Lund forsøker å skape et skinn av nasjonal kontroll over en Reguleringsmyndighet som «er juridisk atskilt og funksjonelt uavhengig av ethvert annet offentlig eller privat foretak» (Elmarkedsdirektivet art. 35).

Energiminister Terje Aasland gikk den korrekte EØS-rettslige tjenesteveien da han ba RME vurdere mulighetene for å begrense krafteksporten. Han spurte ikke sitt eget departement eller Lovavdelingen. Den eneste grunnen til at brevet gikk innom NVE var at direktoratet har samme adresse som RME.

Men som alle merker, når strømprisene stadig nye høyder. Selv EU innrømmer nå at situasjonen er så prekær at noe må gjøres. Kanskje til og med EØS-tilsynet Esa ville se gjennom fingrene med at de folkevalgte tar tilbake politisk styring framfor markedstvang, iallfall på kort sikt?

Innlegget stod i Klassekampen 3. september 2022. 

Stort bilde i toppen: Bilde av vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund. (Foto: Catchlight/NVE)

reLATERT

Se alle arrangementer

Energien i EU-kampen

12. sep. 2022

50 år etter at ja-siden skremte om industridød ved et nei til EU, kan EUs energiunion knekke industrien.

Strømpriskrisa kan gi finanskrise

08. sep. 2022

En av de absurde følgene av strømpriskrisa er at styrtrike kraftprodusenter og strømselskaper kan gå overende og utløse ei ny finanskrise.

Ta styring med strømmen – ut av ACER 

06. sep. 2022

Nei til EU krever at regjeringen bruker vetoretten i EØS-avtalen mot EUs fjerde energimarkedspakke. Uttalelse fra Nei til EUs styremøte 27. august 2022.

Energiunionen brister 

05. sep. 2022

Det var lyden av EUs energimarked som punkterte vi fikk på direkten denne uka. 

Svindel er en del av EU-pakka, Tomasgard   

01. sep. 2022

Nyhetsoppslagene om den tiårige kraftavtalen mellom Statkraft og Deutsche Bahn, der Statkraft selger «grønn norsk strøm» til 30 ø/kWh levert fra nærmeste tyske kullkraftverk, har sjokkert mange i sommervarmen.  

Opprop og demo 19. september

29. aug. 2022

Vårt krav: Ta kontroll over vannkrafta

ACER-anken til lagmannsretten

26. aug. 2022

Borgarting lagmannsrett starter behandlingen av ACER-søksmålet 31. oktober. Nei til EU har meldt inn en rekke nye dokumenter og vitner i saken.

Vern mot høye energipriser er ikke legitimt formål i EØS-retten

24. aug. 2022

Dette slår Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fast i sin hasteutredning for Olje- og energidepartementet.

Språkbruken viser en beklagelig uvilje mot en mer konstruktiv EØS-debatt i Norge

23. aug. 2022

Storbritannia har styrket sin handelsbalanse overfor EU, både for varer og tjenester.

Nei til EU advarer mot forsøk på forskuttert innføring av EUs fjerde energimarkedspakke

18. aug. 2022

I sitt høringssvar til foreslåtte endringer i fornybardirektivet m.fl. advarer Nei til EU mot det som kan oppfattes som forsøk på å forskuttere innføring av EUs fjerde energimarkedspakke.

Arendalsuka 2022 – EU-medlemskap i lys av krigen og årsaker til strømpriskrise

18. aug. 2022

Representantene fra nei-sidepartiene var enige om at EU-medlemskap ikke er nødvendig. I debatten om strømpriskrisen så vi imidlertid tydelig uenighet mellom regjeringspartiene.

Et varig krafttak

15. aug. 2022

Regjeringen kan med ett grep ta styring i strømdebatten og utlade Høyre.