Et nei til ACER vil bli møtt med jubel i den norske befolkningen

Denne artikkelen stod på trykk i den islandske avisen Fréttablaðið 27. april. Avisen når hele nitti prosent av islendingene.

EUs energipakke skal ikke innføres i EØS dersom Island sier nei. Det vil også være i tråd med den norske befolkningens ønsker og interesser. Nei til EU har bedt den norske regjeringen respektere det standpunktet Island tar.

Den såkalte to-pilarstrukturen i EØS, med EU på den ene sida og de tre EFTA-landene på den andre, skulle sikre at nye elementer i avtalen ikke innføres ensidig på EUs premisser. Utgangspunktet er at Norge, Island og Liechtenstein ikke skal være underlagt EU-organer. Eventuell overstyring av nasjonale myndigheter skal bare kunne skje gjennom motsvarende organer i EFTA-pilaren. Gjennom stadig mer kreative konstruksjoner blir dette prinsippet nå omgått. EFTA-stater blir reelt underlagt EU-byråer uten at det finnes tilsvarende organer på EFTA-sida. Isteden blir overvåkingsorganet ESA brukt som et rent ekspedisjonskontor for vedtak fra EU, nå også fra energibyrået ACER.

Stort flertall mot

I Norge har regjeringen og stortingsflertallet trosset den folkelige motstanden ved å godkjenne myndighetsoverføring til EUs energibyrå. Sentrale deler av norsk energiforvaltning blir løsrevet fra nasjonal politisk styring i tråd med EUs krav.

Vi har sett at det i Island er voksende frustrasjon over at Norge bruker sin dominerende posisjon til å tvinge fram aksept av EU-regler i EØS.

Striden rundt EUs tredje energimarkedspakke og ACER vekker enormt engasjement og sterke følelser i det norske folk som vi må tilbake til EU-avstemningen i 1994 for å finne maken til. Fagbevegelsen, kommuner, fylkesting, ordførere, partier og organisasjoner har sagt nei eller har krevd at saken utsettes. Meningsmålinger viser at bare én av ti støtter ACER-vedtaket. Motstanden er altså stor.

Vi har sett at det i Island er voksende frustrasjon over at Norge bruker sin dominerende posisjon til å tvinge fram aksept av EU-regler i EØS. Norske diplomater i EØS-komiteen signaliserer enighet med EU allerede før nye rettsakter er gjennomdrøftet i den stående EFTA-komiteen, altså før konsensus er oppnådd mellom Norge, Island og Liechtenstein. Det betyr at to-pilarstrukturen ikke lenger fungerer, og med rette reises det nå spørsmål ved om Island er tjent med EØS-avtalen.

Veto i felles interesse

Flere islandske partier målbærer den samme skepsisen til EUs energibyrå ACER som den vi har sett tydelig uttrykt i Norge denne vinteren. Islandske politikere lytter altså til folket. Vil Island nå sette ned foten for ACER og dermed hindre at EØS-avtalen utvides videre på energiområdet?

Et islandsk veto vil ikke få negative konsekvenser for verken Island eller Norge. EU kan i høyden sette deler av EØS-avtalens vedlegg fire om energi ut av kraft, og det har de ingen som helst egeninteresse av. Tvert imot vil et islandsk veto være et direkte håndslag til norske samfunnsøkonomiske interesser. Mobiliseringen mot ACER har vært særlig sterk blant de ansatte i norsk kraftforedlende industri, som frykter nedleggelser og tapte arbeidsplasser hvis strømprisen nærmer seg EU-nivå.

Norges statsminister Erna Solberg mener at EØS-tilhengerne tydeligere må forsvare avtalens fortreffelighet. Da ville det være en god start å respektere avtalens bestemmelser om at ingen nye rettsregler fra EU skal inn i EØS uten at det faktisk er enighet mellom EFTA-landene.  

Norsk press i enhver form er en uakseptabel krenkelse av våre islandske naboer. Nei til EU forventer at den norske regjeringen viser Island respekt!

reLATERT

Se alle arrangementer

– EØS gjer SFO dyrare. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU og EØS får styre i norske kommuner. Difor er eg medlem i Nei til EU, seier Eva Marie Mathisen.

– EU skal ikke styre norsk jernbane. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU får råderett over norsk jernbane, og derfor er jeg medlem i Nei til EU, sier Kathrine Kleveland.

Brutte ACER-forutsetninger

23. april 2019

Forutsetningene som lå til grunn for Stortingets ACER-vedtak er brutt! Det må få konsekvenser.

Ny folder: Norsk kraft skal styres fra Norge. Ikke av EU

23. april 2019

Last ned Nei til EUs nye åttesiders informasjonshefte om EUs energunion i praktisk lommeformat. Dette er en ny utgave av heftet som ble laget i 2018.

Folder til vervekampanjen

12. april 2019

Last ned folder om offentlige tjenester, jernbanepakke 4, internasjonal solidaritet og fisk.

Folder «EU truer kommunen din»

12. april 2019

Her kan du laste ned folderen «EU truer kommunen din» om Hjelmengutvalget og meldeplikt til EU og EØS.

Ingen ACER-garantier

12. april 2019

Alltinget behandler nå EUs energimarkedspakke 3 og tilknytning til energibyrået ACER.

Handler godt uten EØS

11. april 2019

De fleste land i verden handler med EU uten en EØS-avtale. Mange av dem har økt eksporten av varer og tjenester til EU mer enn EØS-landet Norge.

Norge gjør som ACER vil

09. april 2019

Norge kan ende opp med å få Europas høyeste strømpris.

Presentasjoner fra rådsmøtet

09. april 2019

Her kan du laste ned presentasjonene fra Nei til EUs rådsmøte 6.–7. april 2019

25 ÅR ETTER NORDLANDS-RAPPORTEN FRA 1994 - HVILKEN RELEVANS HAR DEN FOR EØS-AVTALEN?

08. april 2019

Det har nå gått 25 år og vi ble ikke EU-medlemmer, men derimot bundet opp av EØS-avtalen.

FYLKESRÅDET OG JERNBANEPAKKE 4

08. april 2019

Nordland fylkesting gjorde et viktig vedtak på sitt møte i oktober om Jernbanepakke 4 og konkurranse-utsetting av jernbanen i Norge.