EU presser på for utbygging i norsk natur

Debatten om vindkraftutbygging har gått høyt i sommer. Mange er bekymret for omfattende nedbygging av sårbar norsk natur.

Nei til EU er verken for eller imot vindkraft som sådan. Men vi mener det skal være opp til norske myndigheter å avgjøre om norsk natur skal bygges ned, og at dette ikke skal styres av EUs interesser. 

Vårt nei til EU er et ja til internasjonalt samarbeid. Klimautfordringen stopper ikke ved EUs eller Europas grenser. Vi trenger et forpliktende globalt samarbeid både for å kutte klimautslipp og for å ta vare på naturmangfoldet. Vi trenger også handlingsrom for å føre en offensiv nasjonal miljøpolitikk som er tilpasset norske forhold. EUs krav om fri flyt er en tvangstrøye som ikke gavner miljøet eller norsk natur.

Debatten om vindkraft er særlig intens på Frøya og i Trøndelag. Konserndirektør i Trønderenergi Ståle Gjersvold skriver om bakgrunnen for den utbyggingen som skjer: «Stortinget vedtok enstemmig i 2012, sammen med den Svenske riksdagen, fornybardirektivet som skulle gi 10% økning i fornybar kraft i Norge og Sverige innen 2021.» (Adresseavisa 30.7.2019)

Norges halvpart av de grønne sertifikatenes mål om 23,4 tWh er så nært målet i EU-direktivet som er mulig.

Gjersvold forklarer også hvorfor Frøya og Fosen bygges ut: «For å bygge den nye sentralnettlinjen… krevde Statnett at store deler av den nye produksjonen skulle bygges på sørsiden av Trondheimsfjorden.» Trønderenergi-direktøren vet nok hva han snakker om. EU-regelverket presset fram de såkalt grønne sertifikatene. Dermed ble det utbygging på Fosen og Frøya for å forsvare en nettinvestering på 10 milliarder fra Namsos til Orkanger. 

EU gir seg ikke. Nå kommer den fjerde energipakken fra EU, med regler for konsesjonsbehandling av nye vind- eller vannkraftverk. Konsesjonsbehandlinga skal ta hensyn til EUs mål, uavhengig av at Norge allerede har en høy andel fornybar energiproduksjon.

EUs energipakke har også et nettverk av regler som skal sikre at Norge følger EUs nettutviklingsplan for kabelforbindelser. Til høsten kommer konsesjonsbehandlinga av NorthConnect-kabelen til Skottland. Om denne kabelen får konsesjon, vil den alene drenere bort alt overskudd av kraft i Norge. I tillegg knyttes Norge til en langt høyere strømpris. Uten flere utenlandskabler vil videre vindkraftutbygging være ulønnsom når subsidiene tas bort i 2021.

Satsingen på mer fornybar energi i Norge bør styres av nasjonale myndigheter, uten inngrep fra EUs energiunion.

reLATERT

Se alle arrangementer

Fortsatt fri bevegelse

29. mai 2020

EUs frie arbeidsmarked og koronakrisa.

EØS verner subsidier til kryptovaluta

27. mai 2020

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. I to år har de forhandlet med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringen seg. Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere.

ESA holder PIN-koden til den norske statskassa

26. mai 2020

Det måtte en pandemi til før EØS-tilsynet ESA lot oss få delvis tilgang til vårt eget pengeskrin.

Ingunn Foss og EØS

25. mai 2020

Med bakgrunn i corona-krisen har Ingunn Foss et innlegg 12. mai med klar adresse til oss EU-motstandere. Ønsket om mer normale tilstander er noe alle er enig i.

Standpunkt 2-2020

20. mai 2020

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om EUs fjerde jernbanepakke, om matproduksjon og kriseberedskap, og mykje meir.

UTSETT BEHANDLINGA AV JERBANEPAKKE 4!

20. mai 2020

Nordland Nei til EU gjentar kravet fra vårt årsmøtevedtak 2019: “Innfri fylkestingets vedtak: Si nei til jernbanepakke 4! Nå er tida inne!» Første skritt er en utsettelse av Stortingets behandling. Behandling før sommeren og med strenge helsetiltak som begrenser demokratisk innflytelse, er helt uakseptabel.

Nei til EU i stortingshøring: EUs fjerde jernbanepakke er sterkt inngripende

19. mai 2020

Sammen med flere andre høringsinstanser advarer Nei til EU mot konsekvensene av EUs fjerde jernbanepakke. Regjeringens forslag avstår suverenitet til EU, og bryter med EØS-avtalens intensjon og forutsetninger.

Jernbaneproposisjonen kolliderer med Grunnloven og EØS

12. mai 2020

Myndighetsoverføring til jernbanebyrået ERA og EU-kommisjonen er mer enn «lite inngripende», fastslår jussprofessor. Regjeringens foreslåtte framgangsmåte er uforenlig med så vel Grunnlovens krav som med EØS-avtalens intensjon og to-pilarprinsipp.

Marker motstand mot meldepliktdirektivet

09. mai 2020

Akershus Nei til EU tar skarp avstand fra det nye forslaget til meldepliktdirektiv.

Hareide lot seg fange i EU-sporet

08. mai 2020

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) vil presse gjennom EUs fjerde jernbanepakke i Norge før sommerferien. En slik direkte myndighetsoverføring til EU blir frekt omdøpt til «en nyskaping i EØS-retten».

Utenriksministeren feilinformerer Stortinget om eksport til EU

08. mai 2020

I sin EU/EØS-redegjørelse 5. mai uttalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at «opp mot 80 prosent av norsk eksport» går til EU. Det er langt unna sannheten.

Forbrukerrettigheter kan ryke i hele EØS

05. mai 2020

EU-retten inneholder flere regler om forbrukervern. Nå kan mange av dem komme til å ryke.