EU presser på for utbygging i norsk natur

Debatten om vindkraftutbygging har gått høyt i sommer. Mange er bekymret for omfattende nedbygging av sårbar norsk natur.

Nei til EU er verken for eller imot vindkraft som sådan. Men vi mener det skal være opp til norske myndigheter å avgjøre om norsk natur skal bygges ned, og at dette ikke skal styres av EUs interesser. 

Vårt nei til EU er et ja til internasjonalt samarbeid. Klimautfordringen stopper ikke ved EUs eller Europas grenser. Vi trenger et forpliktende globalt samarbeid både for å kutte klimautslipp og for å ta vare på naturmangfoldet. Vi trenger også handlingsrom for å føre en offensiv nasjonal miljøpolitikk som er tilpasset norske forhold. EUs krav om fri flyt er en tvangstrøye som ikke gavner miljøet eller norsk natur.

Debatten om vindkraft er særlig intens på Frøya og i Trøndelag. Konserndirektør i Trønderenergi Ståle Gjersvold skriver om bakgrunnen for den utbyggingen som skjer: «Stortinget vedtok enstemmig i 2012, sammen med den Svenske riksdagen, fornybardirektivet som skulle gi 10% økning i fornybar kraft i Norge og Sverige innen 2021.» (Adresseavisa 30.7.2019)

Norges halvpart av de grønne sertifikatenes mål om 23,4 tWh er så nært målet i EU-direktivet som er mulig.

Gjersvold forklarer også hvorfor Frøya og Fosen bygges ut: «For å bygge den nye sentralnettlinjen… krevde Statnett at store deler av den nye produksjonen skulle bygges på sørsiden av Trondheimsfjorden.» Trønderenergi-direktøren vet nok hva han snakker om. EU-regelverket presset fram de såkalt grønne sertifikatene. Dermed ble det utbygging på Fosen og Frøya for å forsvare en nettinvestering på 10 milliarder fra Namsos til Orkanger. 

EU gir seg ikke. Nå kommer den fjerde energipakken fra EU, med regler for konsesjonsbehandling av nye vind- eller vannkraftverk. Konsesjonsbehandlinga skal ta hensyn til EUs mål, uavhengig av at Norge allerede har en høy andel fornybar energiproduksjon.

EUs energipakke har også et nettverk av regler som skal sikre at Norge følger EUs nettutviklingsplan for kabelforbindelser. Til høsten kommer konsesjonsbehandlinga av NorthConnect-kabelen til Skottland. Om denne kabelen får konsesjon, vil den alene drenere bort alt overskudd av kraft i Norge. I tillegg knyttes Norge til en langt høyere strømpris. Uten flere utenlandskabler vil videre vindkraftutbygging være ulønnsom når subsidiene tas bort i 2021.

Satsingen på mer fornybar energi i Norge bør styres av nasjonale myndigheter, uten inngrep fra EUs energiunion.

reLATERT

Se alle arrangementer

Domstolen kopierer staten

21. okt. 2019

Nei til EU ble nektet å saksøke staten for å avgi suverenitet til Acer. Domstolens kjennelse er avskrift fra regjeringsadvokatens notater, mener Nei til EUs advokater.

– Derfor anker vi

18. okt. 2019

Oslo tingrett har avvist Nei til EUs ACER-søksmål, men Nei til EU anker avgjørelsen til lagmannsretten. Vi trenger fortsatt økonomiske bidrag for føre saken videre.

Vi sto han av, og vi står på fortsatt

18. okt. 2019

Vi sto han av i 1994, og Nei til EU står stadig på videre mot EU-medlemskap og EUs påvirkning, skriver Kathrine Kleveland.

– Intensiverer EØS-debatten

16. okt. 2019

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland mener Fellesforbundets landsmøte viser at EØS-debatten vil bli stadig viktigere fram mot Stortingsvalget 2021.

Utrede hva – av hvem?

15. okt. 2019

Hva kan Fellesforbundet få vite om EØS-erfaringene i arbeidslivet av en offentlig utredning?

De Facto-rapport: Nye reise-, kost og losjibestemmelser. Hva betyr de?

14. okt. 2019

Når det reviderte utsendingsdirektivet begynner å gjelde neste år, fins det ikke norske reise-, kost og losjibestemmelser som gjelder innleide fra Øst-Europa.

– Ikke mulig å allmenngjøre Reise, Kost og Losji

14. okt. 2019

Norges fremste arbeidslivsjurist, Stein Evju, er helt uenig med Fellesforbundets ledelse. Med nytt EU-direktiv er det ikke mulig å allmenngjøre Reise, Kost og Losji slik Fellesforbundets ledelse hevder i sin innstilling til landsmøtet.

Fellesforbundets landsmøte blir en thriller

11. okt. 2019

Fellesforbundets landsmøte er i gang. Sjelden har et landsmøte skapt så store overskrifter i forkant. Blir det ut av EØS-vedtak? Blir det krevd forbud mot bemanningsbransjen?

Kraftfull markering mot EUs fjerde jernbanepakke

11. okt. 2019

Mellom kl. 12.00-14.00 torsdag ble alle tog i Norge stanset da Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbunds streik mot EUs jernbanepakke.

Oslo tingrett avviste ACER-søksmålet, Nei til EU anker

11. okt. 2019

Oslo tingrett har gitt staten medhold i at Nei til EU ikke skal få fremme ACER-søksmålet for domstolene. Nei til EU anker avgjørelsen.

Ny rapport: Sjømateksporten kan tjene på et EØS-alternativ

11. okt. 2019

Frivillig standardisering og tilnærmet tollfrihet vil trolig prege en ny norsk handelsavtale med EU som baserer seg på avtalene EU har inngått med Canada og Japan.

Norge, EØS og alternative tilknytningsformer

10. okt. 2019

En ny rapport fra Menon Economics viser at det ikke er noen markant forskjell i eksportveksten til EU for land med eller uten en EØS-avtale. Når man sammenligner EØS-landene Norge og Island med Japan, Canada og Sveits, er det Canada som har økt sin eksport til EU mest.