EU presser på for utbygging i norsk natur

Debatten om vindkraftutbygging har gått høyt i sommer. Mange er bekymret for omfattende nedbygging av sårbar norsk natur.

Nei til EU er verken for eller imot vindkraft som sådan. Men vi mener det skal være opp til norske myndigheter å avgjøre om norsk natur skal bygges ned, og at dette ikke skal styres av EUs interesser. 

Vårt nei til EU er et ja til internasjonalt samarbeid. Klimautfordringen stopper ikke ved EUs eller Europas grenser. Vi trenger et forpliktende globalt samarbeid både for å kutte klimautslipp og for å ta vare på naturmangfoldet. Vi trenger også handlingsrom for å føre en offensiv nasjonal miljøpolitikk som er tilpasset norske forhold. EUs krav om fri flyt er en tvangstrøye som ikke gavner miljøet eller norsk natur.

Debatten om vindkraft er særlig intens på Frøya og i Trøndelag. Konserndirektør i Trønderenergi Ståle Gjersvold skriver om bakgrunnen for den utbyggingen som skjer: «Stortinget vedtok enstemmig i 2012, sammen med den Svenske riksdagen, fornybardirektivet som skulle gi 10% økning i fornybar kraft i Norge og Sverige innen 2021.» (Adresseavisa 30.7.2019)

Norges halvpart av de grønne sertifikatenes mål om 23,4 tWh er så nært målet i EU-direktivet som er mulig.

Gjersvold forklarer også hvorfor Frøya og Fosen bygges ut: «For å bygge den nye sentralnettlinjen… krevde Statnett at store deler av den nye produksjonen skulle bygges på sørsiden av Trondheimsfjorden.» Trønderenergi-direktøren vet nok hva han snakker om. EU-regelverket presset fram de såkalt grønne sertifikatene. Dermed ble det utbygging på Fosen og Frøya for å forsvare en nettinvestering på 10 milliarder fra Namsos til Orkanger. 

EU gir seg ikke. Nå kommer den fjerde energipakken fra EU, med regler for konsesjonsbehandling av nye vind- eller vannkraftverk. Konsesjonsbehandlinga skal ta hensyn til EUs mål, uavhengig av at Norge allerede har en høy andel fornybar energiproduksjon.

EUs energipakke har også et nettverk av regler som skal sikre at Norge følger EUs nettutviklingsplan for kabelforbindelser. Til høsten kommer konsesjonsbehandlinga av NorthConnect-kabelen til Skottland. Om denne kabelen får konsesjon, vil den alene drenere bort alt overskudd av kraft i Norge. I tillegg knyttes Norge til en langt høyere strømpris. Uten flere utenlandskabler vil videre vindkraftutbygging være ulønnsom når subsidiene tas bort i 2021.

Satsingen på mer fornybar energi i Norge bør styres av nasjonale myndigheter, uten inngrep fra EUs energiunion.

reLATERT

Se alle arrangementer

Faktasjekk om samhandel i og utenfor EØS

21. aug. 2019

Det verserer mange påstander og skremsler om hva som vil skje med norsk eksport hvis vi går ut av EØS uten at en ny avtale med EU er på plass.

Under ACERs administrasjon

20. aug. 2019

Debatten om EUs energipakke 4 og ACER fortsetter. Den nye energipakken gir blant annet EUs energibyrå rett til å opprette lokalkontor i enkeltland for ekstra tilsyn.

Ny kamp mot ACER

19. aug. 2019

I vår vedtok ministerrådet EUs fjerde energimarkedspakke. Dette bekrefter ytterligere en gang at energien skal styres enda mer fra EU. ACER som var en del av den tredje energipakke, vil få mer makt. Medlemslandene i EU må implementere den nye energipakka i eget lovverk, og implementeringen vil også komme til behandling i Stortinget p.g.a. vår EØS-avtale.

Maner til kraftigere EØS-offensiv

15. aug. 2019

– Ja-sida er mer i kampmodus om EØS enn nei-sida. Foreløpig. Det må vi gjøre noe med, sa Dag Seierstad da han innledet på skoleringsdagen om EØS i regi av faglig utvalg i Oslo Nei til EU.

Appell på Arendalsuka 2019

14. aug. 2019

Folkestyre, suverenitet, solidaritet og lokaldemokrati er hedersord for Nei til EU, sa Kathrine Kleveland i sin appell i Arendal 13. august 2019.

Med Grunnloven i spill

12. aug. 2019

Hvilken rolle bør Grunnloven spille i norsk politikk? En mest mulig tilbaketrukken én, vil mange av oss mene, ettersom strid om forfatningen vitner om et hus i strid med seg selv, om et politisk system der aktørene ikke lenger makter å være enige om hvilke kjøreregler som skal gjelde.

Strømmen styres av EU

09. aug. 2019

Elektrisitetsdirektivet som nå er revidert og som er en del av EU sin nye energipakke 4, levner ingen tvil, strømmen styres av EU.

Ny kamp mot ACER

09. aug. 2019

Nei til EU varsler ny ACER-debatt skrev NTB i sommer, i et oppslag som gikk landet rundt. Hvorfor maser vi om EUs energibyrå igjen?

Omkamp om vannkraftressursene

07. aug. 2019

Overvåkingsorganet ESA forsøker seg på omkamp om norske vannkraftkonsesjoner. EØS-avtalens vaktbikkje mener det norske konsesjonssystemet kan være i strid med EUs tjenestedirektiv.

Spis is for norsk landbruk

06. aug. 2019

I år er det 25 år siden nordmenn stemte nei til EU for andre gang. I EU-kampen i 1994 var et av de viktigste spørsmålene om landbrukspolitikken skulle bestemmes i Brussel eller på Stortinget.

Ingen grunn til bekymring Lier-Hansen?

06. aug. 2019

Leder i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen er i Klassekampen 27.7.2019 helt uten bekymring for EUs energipakker. Han er imot nye utenlandskabler, og mener at her står norske myndigheter helt fritt til å nekte konsesjon.

Enda mer makt til ACER?

05. aug. 2019

Det ACER vedtar, sendes til ESA som fatter samme vedtak og sender det til RME som fatter samme vedtak