Spania satser tungt på vindparker for å minske avhengigheten av kull og olje, som her i Andalucia. Foto: Q K, Pixabay.

EU viser ingen nåde overfor et Spania i strømsjokk

Spania trygler EU om å endre regelverket for slik å tøyle galopperende energipriser, men får nei.

Det er ikke bare nordmenn som får strømsjokk i EUs energiunion. Siden nyttår har kraftprisene i Spania skutt i været og ligger for første gang på over 10 cent pr. kilowattime (dvs. over NOK 1/kWh). Den høyeste gjennomsnittlige dagsprisen i august så langt var på €115/MWh. 

Spanske husholdninger raste over prisøkninger på 27 prosent. I juni fjernet myndighetene momsen på strøm, i et forsøk på å dempe utslagene noe.

Protester hjelper ikke

Misnøyen fikk den spanske energi- og miljøministeren Teresa Ribera til å be EUs energikommissær om å ta grep. Hun viste til at billig fornybar energi blir solgt til samme pris som den dyrere krafta fra karbonbasert energiproduksjon, og at EU-regelverket derfor må revideres.

Ingen innrømmelser fra Brussel

Svaret fra EU-kommisjonen var negativt. Den har ingen planer om å endre det såkalte marginalprissystemet. En talskvinne for kommisjonen sa ifølge Euractiv at «et integrert europeisk energimarked er den mest kostnadseffektive måten å gi europeiske borgere sikre energiforsyninger til en overkommelig pris».

Marginalprissystemet innebærer at kraftprisen baseres på «balanseleddet» i energiproduksjonen, det vil i praksis si det dyreste reserveleddet. Vind- og solkraft er ustabil og vekslende, derfor har de aller fleste land kull-, gass- og atomkraft i bakhånd. Med økte CO2-avgifter blir disse kostbare kraftkildene enda dyrere i drift og dermed prisdrivende.

Brun pris for grønn strøm

Spania har store ambisjoner om å satse på fornybar energi, og har stengt ned sine kullgruver. Likevel stammer fortsatt mer enn halvparten av elektrisiteten fra karbonbasert kraftproduksjon og atomkraft.

Energipolitikken til EU innebærer at grønn energi pådrar seg kostnadene fra den brune kraftproduksjonen, kostnader som har skutt i været på grunn av prishoppet for utslippskvoter. Energibyrået ACER innførte i januar i fjor en såkalt metodologi for harmonisert prissetting av balansekraft på europeisk nivå. Metodologien bestemt av ACER fastsetter marginalprisen gjennom en budrunde. I praksis betyr det at prisen for «grønn» strøm fastsettes av de økende produksjonskostnadene for «brun» kraft.

Stort bilde i toppen: Spania satser tungt på vindparker for å minske avhengigheten av kull og olje, som her i Andalucia. Foto: Q K, Pixabay.

reLATERT

Se alle arrangementer

Energien i EU-kampen

12. sep. 2022

50 år etter at ja-siden skremte om industridød ved et nei til EU, kan EUs energiunion knekke industrien.

Strømpriskrisa kan gi finanskrise

08. sep. 2022

En av de absurde følgene av strømpriskrisa er at styrtrike kraftprodusenter og strømselskaper kan gå overende og utløse ei ny finanskrise.

Energipolitisk maskerade

06. sep. 2022

Kanskje til og med EØS-tilsynet Esa ville se gjennom fingrene med at de folkevalgte tar tilbake politisk styring framfor markedstvang, iallfall på kort sikt?

Ta styring med strømmen – ut av ACER 

06. sep. 2022

Nei til EU krever at regjeringen bruker vetoretten i EØS-avtalen mot EUs fjerde energimarkedspakke. Uttalelse fra Nei til EUs styremøte 27. august 2022.

Energiunionen brister 

05. sep. 2022

Det var lyden av EUs energimarked som punkterte vi fikk på direkten denne uka. 

Svindel er en del av EU-pakka, Tomasgard   

01. sep. 2022

Nyhetsoppslagene om den tiårige kraftavtalen mellom Statkraft og Deutsche Bahn, der Statkraft selger «grønn norsk strøm» til 30 ø/kWh levert fra nærmeste tyske kullkraftverk, har sjokkert mange i sommervarmen.  

Opprop og demo 19. september

29. aug. 2022

Vårt krav: Ta kontroll over vannkrafta

ACER-anken til lagmannsretten

26. aug. 2022

Borgarting lagmannsrett starter behandlingen av ACER-søksmålet 31. oktober. Nei til EU har meldt inn en rekke nye dokumenter og vitner i saken.

Vern mot høye energipriser er ikke legitimt formål i EØS-retten

24. aug. 2022

Dette slår Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fast i sin hasteutredning for Olje- og energidepartementet.

Språkbruken viser en beklagelig uvilje mot en mer konstruktiv EØS-debatt i Norge

23. aug. 2022

Storbritannia har styrket sin handelsbalanse overfor EU, både for varer og tjenester.

Nei til EU advarer mot forsøk på forskuttert innføring av EUs fjerde energimarkedspakke

18. aug. 2022

I sitt høringssvar til foreslåtte endringer i fornybardirektivet m.fl. advarer Nei til EU mot det som kan oppfattes som forsøk på å forskuttere innføring av EUs fjerde energimarkedspakke.

Arendalsuka 2022 – EU-medlemskap i lys av krigen og årsaker til strømpriskrise

18. aug. 2022

Representantene fra nei-sidepartiene var enige om at EU-medlemskap ikke er nødvendig. I debatten om strømpriskrisen så vi imidlertid tydelig uenighet mellom regjeringspartiene.