Spania satser tungt på vindparker for å minske avhengigheten av kull og olje, som her i Andalucia. Foto: Q K, Pixabay.

EU viser ingen nåde overfor et Spania i strømsjokk

Spania trygler EU om å endre regelverket for slik å tøyle galopperende energipriser, men får nei.

Det er ikke bare nordmenn som får strømsjokk i EUs energiunion. Siden nyttår har kraftprisene i Spania skutt i været og ligger for første gang på over 10 cent pr. kilowattime (dvs. over NOK 1/kWh). Den høyeste gjennomsnittlige dagsprisen i august så langt var på €115/MWh. 

Spanske husholdninger raste over prisøkninger på 27 prosent. I juni fjernet myndighetene momsen på strøm, i et forsøk på å dempe utslagene noe.

Protester hjelper ikke

Misnøyen fikk den spanske energi- og miljøministeren Teresa Ribera til å be EUs energikommissær om å ta grep. Hun viste til at billig fornybar energi blir solgt til samme pris som den dyrere krafta fra karbonbasert energiproduksjon, og at EU-regelverket derfor må revideres.

Ingen innrømmelser fra Brussel

Svaret fra EU-kommisjonen var negativt. Den har ingen planer om å endre det såkalte marginalprissystemet. En talskvinne for kommisjonen sa ifølge Euractiv at «et integrert europeisk energimarked er den mest kostnadseffektive måten å gi europeiske borgere sikre energiforsyninger til en overkommelig pris».

Marginalprissystemet innebærer at kraftprisen baseres på «balanseleddet» i energiproduksjonen, det vil i praksis si det dyreste reserveleddet. Vind- og solkraft er ustabil og vekslende, derfor har de aller fleste land kull-, gass- og atomkraft i bakhånd. Med økte CO2-avgifter blir disse kostbare kraftkildene enda dyrere i drift og dermed prisdrivende.

Brun pris for grønn strøm

Spania har store ambisjoner om å satse på fornybar energi, og har stengt ned sine kullgruver. Likevel stammer fortsatt mer enn halvparten av elektrisiteten fra karbonbasert kraftproduksjon og atomkraft.

Energipolitikken til EU innebærer at grønn energi pådrar seg kostnadene fra den brune kraftproduksjonen, kostnader som har skutt i været på grunn av prishoppet for utslippskvoter. Energibyrået ACER innførte i januar i fjor en såkalt metodologi for harmonisert prissetting av balansekraft på europeisk nivå. Metodologien bestemt av ACER fastsetter marginalprisen gjennom en budrunde. I praksis betyr det at prisen for «grønn» strøm fastsettes av de økende produksjonskostnadene for «brun» kraft.

Stort bilde i toppen: Spania satser tungt på vindparker for å minske avhengigheten av kull og olje, som her i Andalucia. Foto: Q K, Pixabay.

reLATERT

Se alle arrangementer

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

18. april 2024

Nord-Trøndelag Nei til EU krever at regjeringa utnytter handlingsrommet i EØS avtalen til å legge ned veto mot fornybardirektivet. Fristen for høringssvar går ut 19. april. Høringsuttalelsen er gjengitt i artikkelen

EØS-storm i spørretimen

17. april 2024

EUs fjerde energipakke, konsekvenser av veto i EØS og unntak fra EUs anbudstvang på jernbanen var noen av mange EØS-tema i Stortingets spørretime.

EU presser Norge til å vedta Energimarkedspakke 4.

12. april 2024

Da Regjeringa og Stortinget godtok EØS-avtalen i 1992, var det ei forutsetning at avtalen ikke skulle ha overnasjonal styring fra EU, og at Norge skulle ha sjølbestemmelse på vitale områder for oss. Avtalen skulle bare sikre adgang til det «indre markedet».

–Uakseptabel EU-innblanding

08. april 2024

– Det er totalt uakseptabelt at EUs energikommissær forsøker å blande seg inn i norske politiske beslutningsprosesser, sier Einar Frogner, leder i Nei til EU.

Turbin-demokratiet

08. april 2024

Den økonomiske liberalismen viser autoritært ansikt i EUs fornybardirektiv.

Nei til EUs innspill til partienes valgprogram

05. april 2024

Nei til EUs innspill til partiprogrammene frem mot stortingsvalget i 2025

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

05. april 2024

Høringsuttalelse fra Nei til EU angående det reviderte fornybardirektivet.

Helseunion og ACER med Morten Harper

03. april 2024

Se opptak av Sør-Trøndelag Nei til EUs åpne møte på Litteraturhuset i Trondheim 10. januar 2024 med Morten Harper.

Det EU-styrte kraftregimet kan gi nye prisbomber

20. mars 2024

Norge har mistet adgangen til ensidig å bestemme nye prisområder for strømmen.

Grønn pakt i fare

14. mars 2024

Det er ikke klimamålene, men metodene bak dem som gjør at EUs grønne skifte kjører seg fast.

– Folkestyret er sterkt truet

12. mars 2024

– Folkestyreutvalget har konkludert med at folkestyret er sterkt truet med EØS-avtalen, sa Fanny Voldnes, som sitter i Folkestyreutvalget som la fram sin EØS-rapport 12. mars.  

Beholde handlefrihet til å forby GMO

26. feb. 2024

Høringsuttalelse fra Nei til EU om Genteknologiutvalgets innstilling Genteknologi i en bærekraftig fremtid.