Spania satser tungt på vindparker for å minske avhengigheten av kull og olje, som her i Andalucia. Foto: Q K, Pixabay.

EU viser ingen nåde overfor et Spania i strømsjokk

Spania trygler EU om å endre regelverket for slik å tøyle galopperende energipriser, men får nei.

Det er ikke bare nordmenn som får strømsjokk i EUs energiunion. Siden nyttår har kraftprisene i Spania skutt i været og ligger for første gang på over 10 cent pr. kilowattime (dvs. over NOK 1/kWh). Den høyeste gjennomsnittlige dagsprisen i august så langt var på €115/MWh. 

Spanske husholdninger raste over prisøkninger på 27 prosent. I juni fjernet myndighetene momsen på strøm, i et forsøk på å dempe utslagene noe.

Protester hjelper ikke

Misnøyen fikk den spanske energi- og miljøministeren Teresa Ribera til å be EUs energikommissær om å ta grep. Hun viste til at billig fornybar energi blir solgt til samme pris som den dyrere krafta fra karbonbasert energiproduksjon, og at EU-regelverket derfor må revideres.

Ingen innrømmelser fra Brussel

Svaret fra EU-kommisjonen var negativt. Den har ingen planer om å endre det såkalte marginalprissystemet. En talskvinne for kommisjonen sa ifølge Euractiv at «et integrert europeisk energimarked er den mest kostnadseffektive måten å gi europeiske borgere sikre energiforsyninger til en overkommelig pris».

Marginalprissystemet innebærer at kraftprisen baseres på «balanseleddet» i energiproduksjonen, det vil i praksis si det dyreste reserveleddet. Vind- og solkraft er ustabil og vekslende, derfor har de aller fleste land kull-, gass- og atomkraft i bakhånd. Med økte CO2-avgifter blir disse kostbare kraftkildene enda dyrere i drift og dermed prisdrivende.

Brun pris for grønn strøm

Spania har store ambisjoner om å satse på fornybar energi, og har stengt ned sine kullgruver. Likevel stammer fortsatt mer enn halvparten av elektrisiteten fra karbonbasert kraftproduksjon og atomkraft.

Energipolitikken til EU innebærer at grønn energi pådrar seg kostnadene fra den brune kraftproduksjonen, kostnader som har skutt i været på grunn av prishoppet for utslippskvoter. Energibyrået ACER innførte i januar i fjor en såkalt metodologi for harmonisert prissetting av balansekraft på europeisk nivå. Metodologien bestemt av ACER fastsetter marginalprisen gjennom en budrunde. I praksis betyr det at prisen for «grønn» strøm fastsettes av de økende produksjonskostnadene for «brun» kraft.

Stort bilde i toppen: Spania satser tungt på vindparker for å minske avhengigheten av kull og olje, som her i Andalucia. Foto: Q K, Pixabay.

reLATERT

Se alle arrangementer

EUs karbontoll kan øke klimautslippene

21. sep. 2021

EUs karbontoll kan skyve industriell aktivitet ut av Norge. Andre virkemidler er bedre egnet til å nå klimamålene. 

Utfordringer med EUs "Fit for 55"

20. sep. 2021

Det er viktig å vurdere om den sterke EU-tilknytningen i klimapolitikken er egnet til å kutte utslippene i tråd med vitenskapelige anbefalinger og politiske mål om å unngå og begrense klimaendringer.

Nei til EU med klare krav til en ny regjering 

13. sep. 2021

Pressemelding etter valget – 13. september 2021.

Tina Bru kan ikke gjøre noe med strømprisen

13. sep. 2021

En minister som intet kan gjøre med den skyhøye strømprisen så lenge vi er en del av EUs energiunion og  ACER passer på.

Sant og usant om ACER og energiunionen

07. sep. 2021

Det er lett å gå seg vill i begreper, forkortelser og påstander om EUs energiunion. Hva er sant og hva er usant?

EU-markeder i miljøkamp

30. aug. 2021

Miljøutfordringene er like uløste som før. Til gjengjeld har de sosiale forskjellene økt.

Knebøy for klima

10. aug. 2021

Forskjellene i Europa øker når EU trimmer klimatiltakene.

Strømprisen øker med flere kabellengder

13. juli 2021

Det beste beviset på at det er utenlandskablene som presser prisene i været er at strømprisene varierer voldsomt mellom landsdelene.

EU-krav kan påføre norsk industri milliardtap

12. juli 2021

EUs karbontoll kan skyve industriell aktivitet ut av Norge. Andre virkemidler er bedre egnet til å nå klimamålene.  

ESA mener RME må få mer makt i Norge

07. juli 2021

EØS-tilsynet mener RME skal overvåke mer enn det som framgår av norsk lov og stiller spørsmål ved om Reguleringsmyndigheten oppfyller kravet om fullstendig uavhengighet fra norske myndigheter.

Faktisk.no og utenlandskablene

06. juli 2021

Faktasjekkerne overser at ACERs forlengede arm i Norge, Reguleringsmyndigheten for Energi (RME), skal overvåke at Norge følger EUs nettplan. Og den fordrer flere nye utenlandsforbindelser.

Energipolitisk kodespråk

05. juli 2021

Nettkoder bestemmer hvordan strømmen skal flyte, kraftbørser styres og strømpris bestemmes. EU-språket må avkodes.