Trygve Tamburstuen og Gerd Liv Valla på første rekke under Nei til EUs formøte på Trondheimskonferansen 2023.

Faglig formøte under Trondheimskonferansen 2023 

Som vanlig deltok Nei til EU ved Faglig utvalg med et formøte før årets Trondheimskonferanse. Vi satte fokus på strømpriskrisa og veien ut av den. 

Formøtet med ca. 140 deltakere ble arrangert sammen med LO Oslo, LO i Trondheim og omegn og Sør-Trøndelag Nei til EU. 

Først innledet Idar Helle fra De Facto om strøm- og energikrisa i EU. Hans innledning kan du se her

Gerd Liv Valla og Trygve Tamburstuen fra Alternativ energikommisjon la fram arbeidet i kommisjonen og hvordan vi kan gjenvinne politisk kontroll med strømprisen. Valla la vekt på at mulighetsrommet i EØS er lite, men det finnes. Alle løsninger vil kreve tøffe runder med EU, og her kreves det ei regjering som tør å utfordre på de mulighetene som finnes. Hvis EØS-avtalen binder oss i en så viktig sak som strømpris for folk og industri, må vi begynne å se på alternativer, slo den tidligere LO-lederen fast. Hun hadde en «misjonsbefaling» å komme med: Gå ut, og diskutér strømpris og energisak med hele folket! 

Trygve Tamburstuen, tidligere statssekretær, tok opp de tiltakene regjering kom med fredag morgen. De vil ha lite å si for prisen, men er innrettet på å gi et minimum av kontroll med forsyningssikkerheten. Blir ikke det gjort riktig, kan vi risikere at slike tiltak vil gjøre strømmen enda dyrere enn den er nå. I Norge har vi mulighet til å magasinere opp mot ett års forbruk av strøm. Det er unikt i Europa. Dette skulle tilsi at vi hadde unntak fra de rigide bestemmelsene i EUs energiunion. 

Formøte Trondheimskonferansen 2023
Rundt 140 deltok på formøtet under Trondheimskonferansen 2023. Foto: Heidi Larsen

Næringsmiddelindustrien er også hardt rammet av de høye strømprisene, både produsentene og matvareindustrien, som Nortura der Tove Berit Berg er hovedtillitsvalgt i Nortura Tønsberg. Hun innledet om de utfordringene industrien møter, selv om de ikke er definert som kraftkrevende. Strømprisen driver matprisen opp, og produksjonen reduseres. Ikke nok med det, variasjonen i produksjonen går også ned. I Norge bruker vi 2,7 prosent av arealet til matproduksjon, og 40 prosent av maten vår produseres i her i landet. Norsk nærings- og nytelsesarbeiderforbund (NNN) er for EØS-avtalen, men mener at handlingsrommet skal benyttes. Det tør vi ikke nå. Strøm er som NAV; et stort, komplisert og tåkelagt tema. 

Isak Lekve la fram De Factos siste rapport: «Hvordan fastsettes de norske strømprisene? Konsekvenser for næringsliv og industri”. Den kan lastes ned her. Rapporten slår fast at prisen settes av tyske meklere i auksjonsrunder på den private NordPool-børsen. Så lenge det er fysisk mulig å overføre krafta (via kabler), er det høyeste bud som setter prisen. Det er urealistisk å bygge seg ut av strømpriskrisa så lenge Norge leverer kun 0,7 prosent av EUs strømforbruk. Vi har ingen energimangel i Norge, men det har Europa. Nå er det krise for vanlig næringsliv, og i neste runde blir det industridød i den kraftforedlende industrien når deres langtidskontrakter går ut.  

Nei til EUs nestleder Heidi Kristin Larsen snakket om jernbane, taxi og kabotasje. Her har regjeringen gått offensivt ut i Hurdals-erklæringen, men lite har skjedd siden. Larsens innledning kan du lese her

Sør-Trøndelag Nei til EU stod også på stand under hele Trondheimskonferansen. Vår brosjyre Vårt vern mot elektrosjokk: Ut av ACER ble delt ut til alle de 530 deltakerne. Vedtakene fra Trondheimskonferansen 2023 kan du lese her

 

Stort bilde i toppen: Trygve Tamburstuen og Gerd Liv Valla på første rekke under Nei til EUs formøte på Trondheimskonferansen 2023. (Foto: Heidi Larsen)

reLATERT

Se alle arrangementer

Aksjonsdagens strømbudskap: Vis ryggrad og handlekraft!

21. mars 2023

Det å få kontroll over strømprisen handler i første rekke om politisk ryggrad og vilje. Herom rådde det stor enighet mellom innlederne på strømpriskonferansen i regi av Industriaksjonen, LO i Oslo og Nei til EU torsdag 16. mars.

Strømprisappell i Stavanger

21. mars 2023

Nestleder i Rogaland Nei til EU, Espen Watne, skulle holdt appell under en demonstrasjon mot de høye strømprisene i Stavanger torsdag kveld. På grunn av vind er den blitt avlyst. Appellen publiseres i stedet her.

Stor aksjonsdag for politisk styrte strømpriser

17. mars 2023

Flere steder over hele landet samlet fagforeningstillitsvalgte og andre aktivister seg til aksjon torsdag 16. mars for nasjonal kontroll over krafta og politisk styrte strømpriser.

EU-domstolen bekrefter ACERs brede myndighet

13. mars 2023

ACER kan overprøve og treffe vedtak om alle sider ved en sak, også der de nasjonale reguleringsmyndighetene er enige seg imellom. EU-domstolen stadfester at energibyråets myndighet strekker seg mye lengre enn å avgjøre tvistepunkter mellom land. De ferske dommene styrker Nei til EUs anførsler i ACER-søksmålet.

Løven i Ljubljana

13. mars 2023

Flere kraftavgjørelser de siste årene viser at EUs energibyrå Acer er langt fra noen papirtiger.

RME-pålegg: Strømselskaper må bytte navn og logo for millioner

10. mars 2023

På grunnlag av regelverk i EUs tredje energimarkedspakke krever ACERs forlengede arm, reguleringsmyndigheten RME, at en rekke nettselskaper må endre navn eller logo, selv om de nettopp har gjort akkurat det.

ESA krever begrunnelse for norsk innleieforbud

09. mars 2023

LO og Fellesforbundet jubler for et innleieforbud. Det gjør ikke EØS-tilsynet ESA, som har reist åpningssak mot Norge for mulig brudd på vikarbyrådirektivet og EØS-avtalen.

Ikke slik vi vil Norge skal framstå

07. mars 2023

Det har over lang tid utviklet seg en maktarroganse på Stortinget og blant skiftende regjeringer. En arroganse som har smittet over på både kommuner og statlige foretak med sine utallige direktører.

Respekter Grunnloven og samiske interesser

01. mars 2023

Nei til EU forventer at regjeringa tar umiddelbare skritt for å effektuere høyesterettsdommen i Fosen-saken.

Energiduell på Grünerløkka

01. mars 2023

I overkant av 20 interesserte hadde møtt opp for å følge debatten om EUs energiunion –  dyrere strøm eller grønnere Europa. 

Omstridte boligkrav

22. feb. 2023

EU har kommet med nok et endringsforslag til bygningsenergidirektivet. Nå kommer det advarsler om dramatisk økte bokostnader. Vil direktivet redusere energiforbruket og kutte klimautslipp – og hvor godt passer reglene for norske hjem?

Strøm og samfunnsbygging

16. feb. 2023

For over 100 år sia ble det fattet kloke beslutninger i det som den gangen var en ung nasjon. En nasjon som på mange områder lå langt etter sine naboland.