Trygve Tamburstuen og Gerd Liv Valla på første rekke under Nei til EUs formøte på Trondheimskonferansen 2023.

Faglig formøte under Trondheimskonferansen 2023 

Som vanlig deltok Nei til EU ved Faglig utvalg med et formøte før årets Trondheimskonferanse. Vi satte fokus på strømpriskrisa og veien ut av den. 

Formøtet med ca. 140 deltakere ble arrangert sammen med LO Oslo, LO i Trondheim og omegn og Sør-Trøndelag Nei til EU. 

Først innledet Idar Helle fra De Facto om strøm- og energikrisa i EU. Hans innledning kan du se her

Gerd Liv Valla og Trygve Tamburstuen fra Alternativ energikommisjon la fram arbeidet i kommisjonen og hvordan vi kan gjenvinne politisk kontroll med strømprisen. Valla la vekt på at mulighetsrommet i EØS er lite, men det finnes. Alle løsninger vil kreve tøffe runder med EU, og her kreves det ei regjering som tør å utfordre på de mulighetene som finnes. Hvis EØS-avtalen binder oss i en så viktig sak som strømpris for folk og industri, må vi begynne å se på alternativer, slo den tidligere LO-lederen fast. Hun hadde en «misjonsbefaling» å komme med: Gå ut, og diskutér strømpris og energisak med hele folket! 

Trygve Tamburstuen, tidligere statssekretær, tok opp de tiltakene regjering kom med fredag morgen. De vil ha lite å si for prisen, men er innrettet på å gi et minimum av kontroll med forsyningssikkerheten. Blir ikke det gjort riktig, kan vi risikere at slike tiltak vil gjøre strømmen enda dyrere enn den er nå. I Norge har vi mulighet til å magasinere opp mot ett års forbruk av strøm. Det er unikt i Europa. Dette skulle tilsi at vi hadde unntak fra de rigide bestemmelsene i EUs energiunion. 

Formøte Trondheimskonferansen 2023
Rundt 140 deltok på formøtet under Trondheimskonferansen 2023. Foto: Heidi Larsen

Næringsmiddelindustrien er også hardt rammet av de høye strømprisene, både produsentene og matvareindustrien, som Nortura der Tove Berit Berg er hovedtillitsvalgt i Nortura Tønsberg. Hun innledet om de utfordringene industrien møter, selv om de ikke er definert som kraftkrevende. Strømprisen driver matprisen opp, og produksjonen reduseres. Ikke nok med det, variasjonen i produksjonen går også ned. I Norge bruker vi 2,7 prosent av arealet til matproduksjon, og 40 prosent av maten vår produseres i her i landet. Norsk nærings- og nytelsesarbeiderforbund (NNN) er for EØS-avtalen, men mener at handlingsrommet skal benyttes. Det tør vi ikke nå. Strøm er som NAV; et stort, komplisert og tåkelagt tema. 

Isak Lekve la fram De Factos siste rapport: «Hvordan fastsettes de norske strømprisene? Konsekvenser for næringsliv og industri”. Den kan lastes ned her. Rapporten slår fast at prisen settes av tyske meklere i auksjonsrunder på den private NordPool-børsen. Så lenge det er fysisk mulig å overføre krafta (via kabler), er det høyeste bud som setter prisen. Det er urealistisk å bygge seg ut av strømpriskrisa så lenge Norge leverer kun 0,7 prosent av EUs strømforbruk. Vi har ingen energimangel i Norge, men det har Europa. Nå er det krise for vanlig næringsliv, og i neste runde blir det industridød i den kraftforedlende industrien når deres langtidskontrakter går ut.  

Nei til EUs nestleder Heidi Kristin Larsen snakket om jernbane, taxi og kabotasje. Her har regjeringen gått offensivt ut i Hurdals-erklæringen, men lite har skjedd siden. Larsens innledning kan du lese her

Sør-Trøndelag Nei til EU stod også på stand under hele Trondheimskonferansen. Vår brosjyre Vårt vern mot elektrosjokk: Ut av ACER ble delt ut til alle de 530 deltakerne. Vedtakene fra Trondheimskonferansen 2023 kan du lese her

 

Stort bilde i toppen: Trygve Tamburstuen og Gerd Liv Valla på første rekke under Nei til EUs formøte på Trondheimskonferansen 2023. (Foto: Heidi Larsen)

reLATERT

Se alle arrangementer

Fornybare forviklinger

17. juli 2024

Erna Solbergs iver etter å innføre fjerde energipakke skaper usikkerhet for næringsliv og natur.

EUs fornybardirektiv artikkel for artikkel

28. juni 2024

Et av de mest omstridte regelverkene i EUs energipakke 4 er fornybardirektivet.

Hvem skal bestemme over norsk energi?

27. juni 2024

Strøm er et samfunnsgode, ikke handelsvare. Strømmen må ut av markedet! Direktivene og forordningene i EUs fjerde energipakke må avvises i sin helhet.

Taxifrislipp truer organisert næring

28. mai 2024

– Under forrige regjering ble det påstått at frislipp av taxinæringen kom til å føre til billige priser. Det har ikke skjedd.

Arbeidsliv i forandring

26. mai 2024

Hvilken betydning har EØS-avtalen hatt for kampen mot sosial dumping og løsarbeid?

30 år med EØS-avtalen kort fortalt

26. mai 2024

Folkestyrerapporten: I mars utga Nei til EUs folkestyreutvalg rapporten «30 år med EØS-avtalen». Dette kapitlet gir et sammendrag av rapporten. Hele rapporten er tilgjengelig på neitileu.no, og kan kjøpes i papirutgave i Nei til EUs nettbutikk.

Oslo Nei til EUs høringsinnspill til Fornybardirektivet

21. mai 2024

Oslo Nei til EU støtter ikke forslaget om at Fornybardirektivet skal gjøres gjeldende for Norge.

EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel 

15. mai 2024

Faglig utvalg i Nei til EU arrangerer webinar om EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel den 29. mai klokka 11.00 til 11.30.  Se webinaret her!

1. Mai -Arbeiderane sin kampdag

29. april 2024

Kraft og tvang mot folkestyre

29. april 2024

Fornybardirektivet går løs på selve grunnlaget for lokaldemokratiet.

Veto mot fornybardirektivet 

29. april 2024

EUs energikomissær Kadri Simson truer Norge med konsekvenser dersom ikke Fornybardirektivet innføres innen august 2024. EU kommer med direkte trusler mot Norge.  

Gratulerer med dagen! 

26. april 2024

La oss bruke 1. mai til å stå sammen mot EU, og kjempe for en rettferdig og likestilt verden. Vi har kraften til å skape endring. La oss bruke den.