Trygve Tamburstuen og Gerd Liv Valla på første rekke under Nei til EUs formøte på Trondheimskonferansen 2023.

Faglig formøte under Trondheimskonferansen 2023 

Som vanlig deltok Nei til EU ved Faglig utvalg med et formøte før årets Trondheimskonferanse. Vi satte fokus på strømpriskrisa og veien ut av den. 

Formøtet med ca. 140 deltakere ble arrangert sammen med LO Oslo, LO i Trondheim og omegn og Sør-Trøndelag Nei til EU. 

Først innledet Idar Helle fra De Facto om strøm- og energikrisa i EU. Hans innledning kan du se her

Gerd Liv Valla og Trygve Tamburstuen fra Alternativ energikommisjon la fram arbeidet i kommisjonen og hvordan vi kan gjenvinne politisk kontroll med strømprisen. Valla la vekt på at mulighetsrommet i EØS er lite, men det finnes. Alle løsninger vil kreve tøffe runder med EU, og her kreves det ei regjering som tør å utfordre på de mulighetene som finnes. Hvis EØS-avtalen binder oss i en så viktig sak som strømpris for folk og industri, må vi begynne å se på alternativer, slo den tidligere LO-lederen fast. Hun hadde en «misjonsbefaling» å komme med: Gå ut, og diskutér strømpris og energisak med hele folket! 

Trygve Tamburstuen, tidligere statssekretær, tok opp de tiltakene regjering kom med fredag morgen. De vil ha lite å si for prisen, men er innrettet på å gi et minimum av kontroll med forsyningssikkerheten. Blir ikke det gjort riktig, kan vi risikere at slike tiltak vil gjøre strømmen enda dyrere enn den er nå. I Norge har vi mulighet til å magasinere opp mot ett års forbruk av strøm. Det er unikt i Europa. Dette skulle tilsi at vi hadde unntak fra de rigide bestemmelsene i EUs energiunion. 

Formøte Trondheimskonferansen 2023
Rundt 140 deltok på formøtet under Trondheimskonferansen 2023. Foto: Heidi Larsen

Næringsmiddelindustrien er også hardt rammet av de høye strømprisene, både produsentene og matvareindustrien, som Nortura der Tove Berit Berg er hovedtillitsvalgt i Nortura Tønsberg. Hun innledet om de utfordringene industrien møter, selv om de ikke er definert som kraftkrevende. Strømprisen driver matprisen opp, og produksjonen reduseres. Ikke nok med det, variasjonen i produksjonen går også ned. I Norge bruker vi 2,7 prosent av arealet til matproduksjon, og 40 prosent av maten vår produseres i her i landet. Norsk nærings- og nytelsesarbeiderforbund (NNN) er for EØS-avtalen, men mener at handlingsrommet skal benyttes. Det tør vi ikke nå. Strøm er som NAV; et stort, komplisert og tåkelagt tema. 

Isak Lekve la fram De Factos siste rapport: «Hvordan fastsettes de norske strømprisene? Konsekvenser for næringsliv og industri”. Den kan lastes ned her. Rapporten slår fast at prisen settes av tyske meklere i auksjonsrunder på den private NordPool-børsen. Så lenge det er fysisk mulig å overføre krafta (via kabler), er det høyeste bud som setter prisen. Det er urealistisk å bygge seg ut av strømpriskrisa så lenge Norge leverer kun 0,7 prosent av EUs strømforbruk. Vi har ingen energimangel i Norge, men det har Europa. Nå er det krise for vanlig næringsliv, og i neste runde blir det industridød i den kraftforedlende industrien når deres langtidskontrakter går ut.  

Nei til EUs nestleder Heidi Kristin Larsen snakket om jernbane, taxi og kabotasje. Her har regjeringen gått offensivt ut i Hurdals-erklæringen, men lite har skjedd siden. Larsens innledning kan du lese her

Sør-Trøndelag Nei til EU stod også på stand under hele Trondheimskonferansen. Vår brosjyre Vårt vern mot elektrosjokk: Ut av ACER ble delt ut til alle de 530 deltakerne. Vedtakene fra Trondheimskonferansen 2023 kan du lese her

 

Stort bilde i toppen: Trygve Tamburstuen og Gerd Liv Valla på første rekke under Nei til EUs formøte på Trondheimskonferansen 2023. (Foto: Heidi Larsen)

reLATERT

Se alle arrangementer

Den nye Hansaregionen

17. sep. 2023

Effektiv strømutveksling i EU-markedet er ikke det samme sett fra Stavanger og Hamburg.

Nei, NRK. Nei til EUs ACER-søksmål handler ikke om å «sabotere EØS-avtalen»

14. sep. 2023

Når NRK omsider nevner søksmålet Nei til EU har reist mot staten, velger Nyhetsmorgen å gi en forvrengt og feilaktig framstilling av hva saken dreier seg om.

Kommuner, vannkraftverk og strømutgifter

11. sep. 2023

Ny rapport: Noen sammenhenger og konsekvenser av en liberalisert kraftbransje.

– Staten unnviker realitetene

08. sep. 2023

Fjerde dag i Høyesterett: – Skal man vurdere realitetene i konsekvensene av de beslutninger det avstås myndighet til? Selvsagt skal man det, uttalte Nei til EUs advokat i sluttreplikken for Høyesterett.

Runddans om RME

08. sep. 2023

Tredje dag i Høyesterett: Reguleringsmyndigheten for energi (RME) skal være uavhengig av norske myndigheter og gjennomføre vedtakene som kommer fra ESA og ACER. Er RME da et norsk organ?

RME korker igjen for utbetaling av flaskehalsinntekter

07. sep. 2023

Statnett ville bruke flaskehalsinntekter til å bremse nettleieøkning. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sa nei. RME fungerer som EU-byrået ACERs forvaltningsorgan i Norge.

Når alarmen går i Høyesterett

06. sep. 2023

Hvem vet: Kanskje lå det symbolikk i at alarmen uforvarende ble utløst under rettsforhandlingene i Høyesterett onsdag.

- En historisk og rettshistorisk sak

05. sep. 2023

Første dag i Høyesterett: ACER utøver en myndighet som er mer omfattende enn det som ble lagt til grunn da Stortinget gjorde sitt ACER-vedtak. - Utviklingen i EU slår også inn i det regelverket som ble innført med tredje energimarkedspakke, påpeker Nei til EUs advokat Kjell Brygfjeld.

Når én pluss én blir én

04. sep. 2023

Vil Høyesterett sette strek for Stortingets praksis med å avstå suverenitet stykkevis og delt uten å gjøre opp samlet regnskap?

ACER-saken i Høyesterett 5. september 

29. aug. 2023

Høyesterett starter tirsdag 5. september behandlingen av ACER-søksmålet. Saken vil bli behandlet av Høyesterett i plenum.  

ACER-saken på 1-2-3

28. aug. 2023

Hva handler ACER-søksmålet om – og hva vil skje hvis Nei til EU får medhold i Høyesterett?

Finpusser argumentene i ACER-søksmålet

22. aug. 2023

Om to uker starter ACER-saken i Høyesterett. De siste forberedelsene gjøres nå av Nei til EU og våre advokater.