Helse og velferd i fokus på årets kvinnekonferanse. Meld deg på i dag!

Kvinnekonferansen til Nei til EU 2. og 3. november kaster seg over et høyaktuelt tema: Velferd og helse for kvinner i EU og Norge.

En fersk likestillingsindeks viser at likestillinga stagnerer eller går tilbake i EU. Indeksen omfatter også helse og vold mot kvinner, og trenden er negativ i hele 16 EU-land.

– Protester mot kutt i fødetilbud, sentralisering av helsetjenester, vold mot kvinner osv. er vel ikke et reint EU-fenomen? Vi ser jo det samme i Norge.

– Ja, sier Margaret Eide Hillestad, leder av Kvinneutvalget i Nei til EU. – Bunadsgeriljaen er ett eksempel. Kutt i offentlig velferd, som særlig rammer kvinner, er en villet politikk i EU. Når Norge følger i samme spor, så kan vi ikke skylde på dårlige statsfinanser. Det er en ideologi og omfordelingspolitikk som ligger bak, og den drives ofte fram av EU-regler for mer konkurranse og krav til såkalt budsjettbalanse.

– Noen hevder at Ursula von der Leyen som første kvinnelige president for EU-kommisjonen vil gi kvinnene et løft. Hva tror du om det?

– Det har jeg få illusjoner om. Det blir spennende å høre hva våre gjester fra Frankrike og Danmark mener om det!

Fri flyt av resistente bakterier – nei takk!

– En av innlederne på kvinnekonferansen er professor Berild som advarer mot antibiotikaresistens som følge av såkalt helseturisme. Har dette også sammenheng med EU/EØS?

–  Så avgjort. Norge har for eksempel innført EUs Pasientdirektiv som innebærer fri bevegelighet også for helsetjenester. Det er på mange måter en oppfordring til å velge å la seg operere i utlandet, med den risikoen det medfører for å spre resistente bakterier mellom sykehus og mellom land.

– Hva forventer du skal komme ut av konferansen?

– Økt kunnskap om hva fri flyt betyr for kvinners helse. Og sett i lys av at god helse er ett av FNs bærekraftkriterier, forventer jeg at vi som kvinner blir hørt når vi roper ett tydelig varsku. Kvinnekonferansen er ett av flere tiltak for å vise at vi som kvinner står sammen mot nedleggelser og sentralisering av helsetilbudet til kvinner, avslutter Hillestad.

SE DETALJERT PROGRAM

Når: Lørdag 2. november 2019 kl. 10:00 – 15:00 og søndag 3. november 2019 kl. 10:00 – 13:00
Hvor: Landbrukets hus, Hollendergata 5, Oslo (like ved Politihuset på Grønland)

Bildet øverst: Margaret Eide Hillestad, leder av Kvinneutvalget i Nei til EU.

reLATERT

Se alle arrangementer

Grønt kvinnewebinar: Kvinner, klima og EU

20. okt. 2020

Årets konferanse ble annerledes på flere måter: For første gang har det aktuelle klimaspørsmålet stått i fokus. Og for første gang ble konferansen gjennomført som et webinar.

Kvinner i klimakrise

06. mars 2020

Klimakrisen rammer kvinner hardest, men kvinner og barn blir i mindre grad lyttet til når problemet beskrives og løsningene debatteres. Mange flere kvinner omkommer i naturkatastrofer, spesielt i utviklingsland.

Likestilling lønner seg

06. mars 2020

At kvinner og menn er likestilte på arbeidsmarkedet gjør ikke bare utslag i kvinners grad av frihet. Dette er også god samfunnsøkonomi. Derfor er det bekymringsverdig at sysselsettingsgapet mellom menn og kvinner i Europa øker.

Flygeblad til kvinnedagen 8. mars

03. mars 2020

Last ned 8. mars-flygebladet «Nei til uthuling av velferdsstaten, ut av EØS!»

Mot franske tilstander i velferden

04. nov. 2019

Kvinnene går i spissen for å forsvare offentlige helsetilbud og velferdsordninger, i Frankrike som i Norge. Folkehelseminister Listhaug burde bekymre seg langt mer for franske tilstander enn for svenske!

Kvinner i Europa står sammen for velferdskrav!

04. nov. 2019

«Kvinner fra Norge, Danmark og Frankrike står sammen om å forsvare universelle og offentlig finansierte velferds- og helsetjenester av høy kvalitet», heter det i denne uttalelsen fra kvinnekonferansen til Nei til EU.

Women in Europe side by side in defence of public welfare!

03. nov. 2019

Statement from the Women's Conference in Oslo: "Women from Norway, Denmark and France stand united in defence of high quality universal and publicly funded welfare and health services."

– EU er et antisosialt maskineri, sier fransk kvinneorganisasjon

25. juni 2019

Mens EU-traktatene snakker om likestilling, blir arbeidstakerne i «det virkelige Europa» stadig fattigere. Kvinnene er de store taperne.

Kvinner betaler for EUs krisepolitikk

06. mars 2019

Vi er ikke i mål med likestillingspolitikken i Norge, men det siste vi trenger er at EU drar utviklingen i feil retning, skriver Reidun Heggen og Kathrine Kleveland.

Stopp sosial dumping i kvinneyrker

22. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Kvinners arbeid er systematisk nedvurdert. EØS-avtalen er en pådriver for anbud og sosial dumping.

Likestillingspolitikk i Norden og i EU

28. okt. 2018

I den grad nordisk likestillingspolitikk slår inn i EU, er det med Sverige som pådriver. Medlemskap i EU ser ut til å forklare lite av interne nordiske forskjeller.

Deltidsfelle i Europa

27. okt. 2018

Bruken av deltid aukar i Europa, og det er svært langt fram til likeløn, fortalde forskar Agnieszka Piasna på Nei til EU si kvinnekonferane.