Hold Norge utenfor EUs militærunion

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Vi ser i dag konturene av det som kan utvikle seg til å bli en ny militærunion.

EUs forsvarspakt har videreutviklet seg til et permanent strukturert samarbeid på forsvarsfeltet. Utviklingen av EU-institusjonen, PESCO (Permanent structured cooperation) er et steg i retning av en egen EU-hær med egen overnasjonal kommandostruktur. 

En større grad av koordinering krever imidlertid en større grad av overnasjonalitet. Dette betyr at enkeltstatene vil få mindre å si i militære spørsmål. Hvorvidt Stortinget skal vedta å sende norske borgere ut i krig for å drepe andre mennesker er en av de viktigste og mest kritiske beslutningene et parlament kan ta. Å overlate dette til overnasjonale institusjoner er et brudd med grunnloven. Et demokrati må ha muligheten til å stille egne politikere ansvarlige for krigshandlinger.

Norge deltar allerede i EUs forsvarsbyrå EDA og i forprosjektet til det nye forsvarsfondet, Preparatory Action on Defence (PADR). Den 28. oktober 2017 ble deltakelsen innlemmet i EØS-avtalen, mer konkret i protokoll 31, uten noen konstitusjonell debatt om suverenitetsaspektene ved dette. Da EØS-avtalen ble signert skulle den på ingen måte inneholde felles sikkerhets- eller forsvarspolitikk. Dette betyr at Norge som eneste land utenfor EU deltar i forprosjektet til det nyopprettede forsvarsfondet (EDF). I 2020 vil dette bli avløst av et permanent forsvarsfond i EU. Nei til EU krever at Norge avstår fra å delta i dette. 

Nei til EU krever at regjeringen avstår fra å integrere Norge militært i en union vi ikke er medlem av.

EU har dessuten en felles sikkerhets- og forsvarspolitikk (CSDP) og en global strategi som på flere områder går imot norske interesser. Striden mellom EU og Norge om rettighetene på norsk kontinentalsokkel i Arktis er ett eksempel på dette. 

EUs innsatsstyrker, også såkalt EUs battle groups, er en del av EUs forsvars- og sikkerhetspolitikk. Norske soldater har i 2008, 2011 og 2015 deltatt i disse innsatsstyrkene. Det er svært problematisk at norske soldater skal stå til rådighet i en union vi ikke er en del av, om det så er i en avgrenset operasjon eller i en forberedende fase til en større operasjon.

Forsvarspolitikk utløser som regel en større debatt og stort engasjement, men nå er dette helt fraværende. Det faktum at Norge på flere områder deltar innenfor EUs forsvars- og sikkerhetssamarbeid krever en større helhetlig debatt her i landet. 

Nei til EU krever: 

  • At Norge avstår fra å tilknytte seg en fremtidig militærunion med EU
  • At norske soldater ikke skal delta i EUs kampgrupper (EU BG) 

reLATERT

Se alle arrangementer

Informasjonskrigen trappes opp

11. des. 2018

EU forsterker sin offensiv for å slå ned på falske nyheter og det som blir omtalt som desinformasjon. Argumentet er at dette er et nødvendig mottiltak i forkant av valget til EU-parlamentet neste år, og følgelig et vern om demokratiet og pressefriheten.

Fisken er vår!

28. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Nei til EU mener at det er på høy tid at retten til de marine ressurser grunnlovsfestes, som en eiendomsrett for det norske folk i fellesskap.

EØS-avtalen fremmer sosial dumping og øker klasseskillene

28. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Klasseskillene øker i Norge og resten av Europa. EØS-avtalen bidrar til denne negative utviklingen.

Et solidarisk nei

27. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Kampen mot EU er en kamp for et mer solidarisk Europa.

– EØS utfordrer norsk matpolitikk

23. nov. 2018

Tidligere forsvarssjef Harald Sunde, Silje Strøm fra Natur og Ungdom og Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, debatterte nasjonal matsikkerhet og beredskap på møte i Ås kulturhus.

Stopp sosial dumping i kvinneyrker

22. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Kvinners arbeid er systematisk nedvurdert. EØS-avtalen er en pådriver for anbud og sosial dumping.

Skal ESA og EØS bestemme over norsk høyesterett?

21. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Tariffnemnda har gitt etter for ESA og fjerna retten til å få dekket reise, kost og losji (RKL) for utenlandske arbeidere som reiser fra sine hjemland.

Stopp privatiseringen av det offentlige Norge

19. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Hjelmeng-utvalget la frem sin rapport 23 januar i år. Den har navnet: «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører».

EU – En trussel mot mattryggheten

16. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Norge har verdens friskeste husdyr. Det fører til svært lav forbruk av antibiotika, gir god dyrevelferd, trygg mat og er svært viktig for folkehelsa.

Norge trenger en god avtale med britene

15. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Nei til EU mener at den norske regjeringen må være langt mer offensiv i forhandlingene med Storbritannia.

Kloden har ikke tid til å vente på at EU skal ordne opp

15. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: FNs klimarapport som kom ut i oktober bør være en vekker for verdenssamfunnet.

Nordområdene – EUs «nye» strategi

15. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Nordområdene har kommet i verdens søkelys for sine potensielle enorme rikdommer på grunn av endrede klimatiske forhold. Land og stormakter har spesielt etter år 2000 vist stor interesse for disse områdene – også EU!