Island og Norge: Felles uttalelse om nei til EUs energiunion

«Nei til EU og islandske Heimssyn krever at våre folkevalgte avviser forsøket på å underlegge våre land EUs energibyrå», heter det i en ny felles uttalelse.

Haraldur_Kathrine
Nyvalgt leder Haraldur Olafsson sammen med Kathrine Kleveland

Torsdag 1. mars deltok Nei til EU-leder Kathrine Kleveland på årsmøtet i den islandske EU-motstanderorganisasjonen Heimssyn.

–  Jeg hadde en superrask tur til våre nei-venner på Island for å holde innledningen «EØS-debatt og kamp mot EUs energiunion» etter Heimssyns generalforsamling. Heimssyn hadde et lederskifte fra Erna Bjarnadóttir til Haraldur Olafsson, sier Kathrine Kleveland.

– Kan vi stoppe her, og ta bilder med den masten, spurte jeg på vei fra flyplassen i Keflavik og inn til Reykjavik, og Erna Bjarnadóttir var med på notene i forkant av møtet om å beholde råderetten over energipolitikken på islandske og norske hender.

  • Under møtet ble det vedtatt en felles uttalelse fra norske Nei til EU og islandske Heimssyn. Les hele uttalelsen her:

Behold nasjonal energisuverenitet – nei til EUs energiunion

Både i Norge og Island gjøres det nå forberedelser for å innføre EUs tredje energimarkedspakke i EØS. Landene vil da bli lagt under EUs energibyrå ACER, via overvåkningsorganet ESA. I Norge er saken nå til behandling i Stortinget, og den er ventet å bli lagt frem for Alltinget i vår.

EUs energibyrå ACER har håndhevings- og vedtaksmyndighet som griper inn i nasjonal styring og kontroll. ACER skal overvåke både nasjonale reguleringsmyndigheter og systemoperatører i EU-landene. Hensikten med overvåkingen er å påse at EUs regelverk for elektrisitets- og gassmarkedet følges og gjennomføres.

EU-kommisjonens mål er å sentralisere beslutningsprosessen og overføre mer makt til ACER. I en slik situasjon er det ekstra uheldig å forplikte Norge og Island til et EU-byrå for energi.

Det skal etablere en ny Reguleringsmyndighet for energi (RME), som skal være helt uavhengig av nasjonale myndigheter. Det brukes samme system som ved avgivelse av suverenitet til EUs finanstilsyn: ACER eller EU-kommisjonen fatter sine vedtak og oversender dem til overvåkningsorganet ESA. ESA fatter samme vedtak og sender dette til  RME, som også fatter samme vedtak. Slik blir RME en kopimaskin og EUs verktøy i Norge og Island, helt fri for nasjonal politisk styring.

Morgenbladet_010318
Morgunblaðið 1. mars 2018.

ACER har som formål å lage et felles europeisk nett for både gass og strøm der nasjonale hensyn ikke skal tas. Nye overføringskabler for strøm både fra Norge og Island er med på EUs prioriterte lister over prosjekter som EU vil få gjennomført. Det er all mulig grunn til å frykte at vi da vil importere en europeisk strømpris og miste en viktig konkurransefordel. ACER skal bestemme reglene for når strømmen skal flyte den ene eller andre veien gjennom eksportkablene. EU-byrået vil også bestemme hvem som skal betale ved uenighet og det er tvilsomt om vi kan stanse eksportkabler ut fra nasjonale hensyn.

Et av de sentrale unionsprosjektene for EU nå er energiunionen, med mål om energi som en ny «femte frihet» i EUs indre marked. EU-kommisjonens mål er å sentralisere beslutningsprosessen og overføre mer makt til ACER. I en slik situasjon er det ekstra uheldig å forplikte Norge og Island til et EU-byrå for energi. Det vil være å drive sjansespill med råderetten over våre nasjonale energiressurser.

Nei til EU og Heimssyn krever at våre folkevalgte avviser forsøket på å underlegge våre land EUs energibyrå. ACER-forordningen, forordningen om grensekryssende krafthandel og elmarkedsdirektivet i EUs tredje energimarkedspakke må avvises.

I fellesskap sier vi: Behold nasjonal energisuverenitet – nei til EUs energiunion!

reLATERT

Se alle arrangementer

«Engelsk konfekt» fra RME hindrer ikke nytt hopp i nettleia

17. nov. 2022

En midlertidig forskrift omfordeler noen av flaskehalsinntektene fra kabelen til Storbritannia tilbake til strømabonnentene. Men det gjelder ikke inntektene fra eksport og import til EU-land, fordi det kunne kollidere med energiregelverket som Stortinget har innlemmet i EØS-avtalen.

Strømprisen skal avgjøres i Norge og ikke av EU  

16. nov. 2022

Nei til EU vil umiddelbart foreslå å forby utbygging av Bitcoin datasenter, som ESA påtvinger Norge å likebehandle med annen datasentervirksomhet. Bitcoin er en virksomhet som fremmer økonomisk kriminalitet. 

EUs energipakke 4 må avvises i denne stortingsperioden 

15. nov. 2022

Nei til EU kan ikke godta at EUs energipakke 4 innføres bit for bit. Tilpasningen til EUs energiunion må stoppe. 

Energiparadokset

15. nov. 2022

Vil det indre markedet bli skjøvet til side for å sørge for mer pålitelig energiforsyning i EU og i Norge?

Gerd-Liv Valla hilset Nei til EUs landsmøte

12. nov. 2022

– Jeg var en av mange som så på EØS-avtalen som en redning i 1994, sa tidligere LO-leder og medlem av Alternativ Energikommisjon, Gerd-Liv Valla, da hun hilste landsmøtet i Nei til EU. 

ACER-saken dag 4 og 5

09. nov. 2022

Borgarting lagmannsrett, dag 4 og 5:  Fra prosedyrene – noen refleksjoner, med særlig vekt på grunnlovens skranker.

Færre enn to av ti støtter ACER

07. nov. 2022

Bare 17,6 prosent av de spurte er mot at Norge melder seg ut av EUs energibyrå ACER, viser en ny meningsmåling.

Siste skritt for Acer

07. nov. 2022

Hvor ble det av realitetene i at suverenitetsavståelsen på energi i EØS skulle være «lite inngripende»?

ACER-saken dag 3. Vitner i Borgarting lagmannsrett, 2. november 2022

03. nov. 2022

På dag 3 var tiden kommet for partsrepresentantenes forklaringer, samt partenes vitner. Forklaringene viste en sprikende virkelighetsforståelse.

– Det er en dramatisk situasjon

01. nov. 2022

– Etter vår mening er vi langt forbi begrepet «lite inngripende». Vi snakker om særdeles inngripende virkninger for det norske samfunn og næringsliv, anfører Nei til EUs advokater i ACER-saken som nå går for lagmannsretten.

ACER-saken er i gang i lagmannsretten

31. okt. 2022

– Saken gjelder dypest sett samfunnets funksjonsdyktighet – energiforsyning, uttalte Nei til EUs advokat Kjell Brygfjeld i sitt innledningsforedrag for retten.

ACER-saken i Borgarting lagmannsrett 31. oktober 

26. okt. 2022

Borgarting lagmannsrett starter mandag 31. oktober behandlingen av ACER-søksmålet. Nye vitner i saken er blant annet statsråd Marte Mjøs Persen (Ap) samt to andre tidligere olje- og energiministre.