Island og Norge: Felles uttalelse om nei til EUs energiunion

«Nei til EU og islandske Heimssyn krever at våre folkevalgte avviser forsøket på å underlegge våre land EUs energibyrå», heter det i en ny felles uttalelse.

Haraldur_Kathrine
Nyvalgt leder Haraldur Olafsson sammen med Kathrine Kleveland

Torsdag 1. mars deltok Nei til EU-leder Kathrine Kleveland på årsmøtet i den islandske EU-motstanderorganisasjonen Heimssyn.

–  Jeg hadde en superrask tur til våre nei-venner på Island for å holde innledningen «EØS-debatt og kamp mot EUs energiunion» etter Heimssyns generalforsamling. Heimssyn hadde et lederskifte fra Erna Bjarnadóttir til Haraldur Olafsson, sier Kathrine Kleveland.

– Kan vi stoppe her, og ta bilder med den masten, spurte jeg på vei fra flyplassen i Keflavik og inn til Reykjavik, og Erna Bjarnadóttir var med på notene i forkant av møtet om å beholde råderetten over energipolitikken på islandske og norske hender.

  • Under møtet ble det vedtatt en felles uttalelse fra norske Nei til EU og islandske Heimssyn. Les hele uttalelsen her:

Behold nasjonal energisuverenitet – nei til EUs energiunion

Både i Norge og Island gjøres det nå forberedelser for å innføre EUs tredje energimarkedspakke i EØS. Landene vil da bli lagt under EUs energibyrå ACER, via overvåkningsorganet ESA. I Norge er saken nå til behandling i Stortinget, og den er ventet å bli lagt frem for Alltinget i vår.

EUs energibyrå ACER har håndhevings- og vedtaksmyndighet som griper inn i nasjonal styring og kontroll. ACER skal overvåke både nasjonale reguleringsmyndigheter og systemoperatører i EU-landene. Hensikten med overvåkingen er å påse at EUs regelverk for elektrisitets- og gassmarkedet følges og gjennomføres.

EU-kommisjonens mål er å sentralisere beslutningsprosessen og overføre mer makt til ACER. I en slik situasjon er det ekstra uheldig å forplikte Norge og Island til et EU-byrå for energi.

Det skal etablere en ny Reguleringsmyndighet for energi (RME), som skal være helt uavhengig av nasjonale myndigheter. Det brukes samme system som ved avgivelse av suverenitet til EUs finanstilsyn: ACER eller EU-kommisjonen fatter sine vedtak og oversender dem til overvåkningsorganet ESA. ESA fatter samme vedtak og sender dette til  RME, som også fatter samme vedtak. Slik blir RME en kopimaskin og EUs verktøy i Norge og Island, helt fri for nasjonal politisk styring.

Morgenbladet_010318
Morgunblaðið 1. mars 2018.

ACER har som formål å lage et felles europeisk nett for både gass og strøm der nasjonale hensyn ikke skal tas. Nye overføringskabler for strøm både fra Norge og Island er med på EUs prioriterte lister over prosjekter som EU vil få gjennomført. Det er all mulig grunn til å frykte at vi da vil importere en europeisk strømpris og miste en viktig konkurransefordel. ACER skal bestemme reglene for når strømmen skal flyte den ene eller andre veien gjennom eksportkablene. EU-byrået vil også bestemme hvem som skal betale ved uenighet og det er tvilsomt om vi kan stanse eksportkabler ut fra nasjonale hensyn.

Et av de sentrale unionsprosjektene for EU nå er energiunionen, med mål om energi som en ny «femte frihet» i EUs indre marked. EU-kommisjonens mål er å sentralisere beslutningsprosessen og overføre mer makt til ACER. I en slik situasjon er det ekstra uheldig å forplikte Norge og Island til et EU-byrå for energi. Det vil være å drive sjansespill med råderetten over våre nasjonale energiressurser.

Nei til EU og Heimssyn krever at våre folkevalgte avviser forsøket på å underlegge våre land EUs energibyrå. ACER-forordningen, forordningen om grensekryssende krafthandel og elmarkedsdirektivet i EUs tredje energimarkedspakke må avvises.

I fellesskap sier vi: Behold nasjonal energisuverenitet – nei til EUs energiunion!

reLATERT

Se alle arrangementer

EU-topper medgir at kraftmarkedet «ikke virker»

23. juni 2022

I en tale til EU-parlamentet 8. juni sa Kommisjonens leder Ursula von der Leyen at EU-regelverket for strømmarkedet har gått ut på dato, ettersom fornybare energikilder spiller en mye større rolle enn før.

Kluss i klimaregnskapet

20. juni 2022

Det er flere urovekkende tegn til handlingslammelse i EUs klimapolitikk.

Ny De Facto-rapport om Strømpriskrisen

23. mai 2022

Last ned rapporten «Strømpriskrisen. Årsaker og effektive mottiltak», skrevet av Isak Lekve og Idar Helle i De Facto.

Uttalelse fra Oslo Nei til EU om ACER og strømpriser

23. mai 2022

Kraftlinjer over fjord og fjell har symbolisert kretsløpet i samholds-Norge. Vi må ta krafta tilbake fra markeds-Norge, før det er for seint.

Krafttak på kongressen 

18. mai 2022

LO-kongressen kan brukes til å berge strømprisene – og regjeringsprosjektet. 

Nær 600 nye medlemmer hittil i år

05. mai 2022

Siden nyttår har Nei til EU fått nær 600 nye medlemmer, og bare de to siste ukene har vi registrert så mye som 200 nye medlemmer.

1. mai er vår kamp- og festdag 

01. mai 2022

Russlands angrep på Ukraina kaster mørker skygger innover den internasjonale kamp- og festdagen 1. mai. Europa har nok krigsminnesmerker. Krigen må derfor stoppes og russiske styrker trekkes ut. 

Du må betale mer for strømmen du aldri fikk 

22. april 2022

Nettselskapene plusser på nettleia med femøringen de fikk i avslag fra Statnett. 

EU gir dyr strøm i Norge

19. april 2022

Strømpriskrisa rammer vanlige folk, industri og landbruk. Nei til EU sier nei til å la EU-markedet og energibyrået ACER styre strømflyten til og fra Norge.

Sant og usant om ACER og energiunionen

07. april 2022

Det er lett å gå seg vill i begreper, forkortelser og påstander om EUs energiunion. Hva er sant og hva er usant?

Ja til politisk styring av krafta – Ut av ACER 

30. mars 2022

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 26.–27. mars

Ny nettleie kommer også fra EU

28. mars 2022

Modellen for nettleie skal godkjennes av Reguleringsmyndighet for Energi (RME), som er ACERs forlengede arm i Norge.