Island og Norge: Felles uttalelse om nei til EUs energiunion

«Nei til EU og islandske Heimssyn krever at våre folkevalgte avviser forsøket på å underlegge våre land EUs energibyrå», heter det i en ny felles uttalelse.

Haraldur_Kathrine
Nyvalgt leder Haraldur Olafsson sammen med Kathrine Kleveland

Torsdag 1. mars deltok Nei til EU-leder Kathrine Kleveland på årsmøtet i den islandske EU-motstanderorganisasjonen Heimssyn.

–  Jeg hadde en superrask tur til våre nei-venner på Island for å holde innledningen «EØS-debatt og kamp mot EUs energiunion» etter Heimssyns generalforsamling. Heimssyn hadde et lederskifte fra Erna Bjarnadóttir til Haraldur Olafsson, sier Kathrine Kleveland.

– Kan vi stoppe her, og ta bilder med den masten, spurte jeg på vei fra flyplassen i Keflavik og inn til Reykjavik, og Erna Bjarnadóttir var med på notene i forkant av møtet om å beholde råderetten over energipolitikken på islandske og norske hender.

  • Under møtet ble det vedtatt en felles uttalelse fra norske Nei til EU og islandske Heimssyn. Les hele uttalelsen her:

Behold nasjonal energisuverenitet – nei til EUs energiunion

Både i Norge og Island gjøres det nå forberedelser for å innføre EUs tredje energimarkedspakke i EØS. Landene vil da bli lagt under EUs energibyrå ACER, via overvåkningsorganet ESA. I Norge er saken nå til behandling i Stortinget, og den er ventet å bli lagt frem for Alltinget i vår.

EUs energibyrå ACER har håndhevings- og vedtaksmyndighet som griper inn i nasjonal styring og kontroll. ACER skal overvåke både nasjonale reguleringsmyndigheter og systemoperatører i EU-landene. Hensikten med overvåkingen er å påse at EUs regelverk for elektrisitets- og gassmarkedet følges og gjennomføres.

EU-kommisjonens mål er å sentralisere beslutningsprosessen og overføre mer makt til ACER. I en slik situasjon er det ekstra uheldig å forplikte Norge og Island til et EU-byrå for energi.

Det skal etablere en ny Reguleringsmyndighet for energi (RME), som skal være helt uavhengig av nasjonale myndigheter. Det brukes samme system som ved avgivelse av suverenitet til EUs finanstilsyn: ACER eller EU-kommisjonen fatter sine vedtak og oversender dem til overvåkningsorganet ESA. ESA fatter samme vedtak og sender dette til  RME, som også fatter samme vedtak. Slik blir RME en kopimaskin og EUs verktøy i Norge og Island, helt fri for nasjonal politisk styring.

Morgenbladet_010318
Morgunblaðið 1. mars 2018.

ACER har som formål å lage et felles europeisk nett for både gass og strøm der nasjonale hensyn ikke skal tas. Nye overføringskabler for strøm både fra Norge og Island er med på EUs prioriterte lister over prosjekter som EU vil få gjennomført. Det er all mulig grunn til å frykte at vi da vil importere en europeisk strømpris og miste en viktig konkurransefordel. ACER skal bestemme reglene for når strømmen skal flyte den ene eller andre veien gjennom eksportkablene. EU-byrået vil også bestemme hvem som skal betale ved uenighet og det er tvilsomt om vi kan stanse eksportkabler ut fra nasjonale hensyn.

Et av de sentrale unionsprosjektene for EU nå er energiunionen, med mål om energi som en ny «femte frihet» i EUs indre marked. EU-kommisjonens mål er å sentralisere beslutningsprosessen og overføre mer makt til ACER. I en slik situasjon er det ekstra uheldig å forplikte Norge og Island til et EU-byrå for energi. Det vil være å drive sjansespill med råderetten over våre nasjonale energiressurser.

Nei til EU og Heimssyn krever at våre folkevalgte avviser forsøket på å underlegge våre land EUs energibyrå. ACER-forordningen, forordningen om grensekryssende krafthandel og elmarkedsdirektivet i EUs tredje energimarkedspakke må avvises.

I fellesskap sier vi: Behold nasjonal energisuverenitet – nei til EUs energiunion!

reLATERT

Se alle arrangementer

Grønnvasker kapitalen

10. mai 2021

Økonomien trumfer økologien i EUs nye retningslinjer for bærekraftige investeringer.

Medlemsavis mai 2021

30. april 2021

Kjære medlem i Nordland Nei til EU ! 

Et EU og EØS til besvær

30. april 2021

Tidene forandrer seg. For å nevne noe; Storbritannia har gått ut av EU og NEI TIL EU har vunnet fram i Høyesteretts plenum å kunne føre sak mot Staten i Acer-saken.

EØS bestemmer

27. april 2021

Hvordan EØS-avtalen overstyrer arbeidslivslovgivning, tariffavtaler,  jernbane og energipolitikk.

Miljø og migrasjon i Europa

06. april 2021

Regjeringen omfavner EUs omstridte grensevaktbyrå Frontex og vil selge mer gass til Europa.

Spenner Norge fast i EUs sikkerhetsbelte

26. mars 2021

I verdensbildet til regjeringa er EU svaret på alt, også når det gjelder å sikre vår trygghet og frihet. Selv når EU krenker folkeretten og havretten, og dermed vitale norske interesser.

Høgsteretts vedtak om ACER — eit vendepunkt i EØS-striden

22. mars 2021

Høgsterett har vedtatt at Nei til EU har høve til å føra sak mot regjeringa for brot på Grunnloven. Stortinget følgde ikkje Grunnlovens § 115 då dei vedtok EUs energipakke 3 og la Norge under EUs energibyrå ACER.

All løpende energitilpasning til EU og ACER må opphøre!

10. mars 2021

Etter Høyesteretts klarsignal for ACER-søksmålet, mener Nei til EU at all videre energitilpasning til EUs regelverk må legges på is inntil videre.

Høringsinnspill til EUs infrastrukturforordning

09. mars 2021

Høringsinnspill fra Nei til EU til revidert Infrastrukturforordning  

Retten skal avgjera: braut Stortinget Grunnloven med ACER-vedtaket? 

02. mars 2021

Nei til EU fekk Høgsteretts støtte for at Stortingets vedtak om å legga Norge under ACER kan prøvast for retten. Det betyr at realitetsbehandlinga av stortingsvedtaket vil begynna i Oslo tingrett ein gong seinare i år.

Høyesterett legger fram ACER-kjennelse

27. feb. 2021

Følg framleggelsen av Høyesteretts kjennelse i ACER-saken mandag 1. mars kl 9:00.

Kraftprisene kan koste husholdningene dyrt

15. feb. 2021

Norsk vannkraft ble bygget ut av fellesskapet med to formål. Det ene var å sikre billig stabil kraft – for å gi landet konkurransekraft til å utvikle norske arbeidsplasser. Det andre var å sikre strøm til norske husholdninger.