Island utsetter ACER-avgjørelse

Den islandske regjeringen utsetter behandlingen av EUs tredje energimarkedspakke og ACER til våren, skriver Nationen. Energiministeren utelukker ikke ytterligere utsettelser.

Aviser på Island melder at regjeringen utsetter behandlingen av ACER og EUs tredje energimarkedspakke. Ifølge utenriksminister Gudlaugur Þór Þórðarson utsettes behandlingen til våren. Det har tidligere vært forventet at saken skulle behandles i februar. Saken er kontroversiell på Island, slik som den var i Norge i vår. Det har også vært uenigheter innad i partiene, skriver Nationen.

Energiministeren Þórdís Kolbrún Reykfjördur Gylfadóttir sier at hun ikke utelukker ytterligere utsettelser.

- Jeg har alltid sagt at vi ikke har det travelt, og vi vil undersøke dette nøye, sier energiministeren.

Motstand i mange partier

Kathrine Kleveland i Nei til EU ser positivt på utsettelsen av saken:

- Det er betydelig motstand i mange av partiene. Flere partier har landsmøtevedtak og uttalelser mot EUs tredje energipakke, sier Kleveland til Nationen.

Leder i Europabevegelsen og stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H) er derimot ikke fornøyd:

- Det vi taper er muligheten til å få en fortjent plass rundt bordet der beslutningene tas, som ikke vil skje før alle EØS-landene har akseptert pakken, sier Nordby Lunde.

Ny kampanjeorganisasjon

Nordby Lunde sier også til Nationen:

- Må bare gratulere Nei til EU med en vellykket kampanje på Island for å undergrave norske interesser og politiske vedtak.

Det er hyggelig at Europabevegelsens leder vektlegger Nei til EUs arbeid, men når islendingene står opp for sin suverenitet mot ACER, er det fortjenesten til Nei til EUs søsterorganisasjon Heimssyn sammen med politiske aktivister og debattanter. Nylig er det etablert en egen kampanje Orkan okkar – «Vår energi» – for å stanse EUs energipakke.

Foto: Faksimile fra Nationen 23.11.2018.

reLATERT

Se alle arrangementer

Valgfrihet også om EØS?

13. sep. 2019

Skal vi gå videre med en EØS-avtale, som binder oss til regelverket for EUs indre marked og på det viset underordner oss nyliberalismen som politiske system, spør Idar Helle.

Liksomdemokratiet i EU

13. sep. 2019

Når vi rett før valgdagen diskuterer demokratiet, så er ikke løsningen på EØS-avtalens begrensninger av lokaldemokratiet å gi bort enda mer selvstyre til liksomdemokratiet i EU.

Stifting av lokallag i kommunene Time og Klepp.

12. sep. 2019

Rogaland Nei til EU er på offensiven og stiftar lokallag i kommunene Time og Klepp.

EØS-avtalen mer enn en handelsavtale!

05. sep. 2019

I løpet av dette året har stortingspolitikere fra Høyre og Arbeiderpartiet valfartet til Mo Industripark og sammen med direktører i smelteverksbedriftene fortalt at «EØS-AVTALEN SIKRER FULL MARKESADGANG», «EØS-AVTALEN SIKRER KONKURRANSEKRAFT OG ARBEIDSPLASSER».

EØS-avtalen, Norges beste avtale?

05. sep. 2019

I Helgelendingen, 25. juli, blir EØS-avtalen tatt i forsvar av lederne i Grane AP, Bjørn Lamo, og Rune Krutå, leder og ordførerkandidat for Vefsn AP.

Hva mener listekandidatene om EØS-avtalen?

30. aug. 2019

– EØS-avtalen gjør det vanskeligere å sikre gode og tilgjengelige tjenster for innbyggerne våre, sier Ingrid Fiskaa, ordførerkandidat for SV i Time kommune. Hun er en av flere kandidater i valget som stiller opp i Nei til EUs videokampanje.

Norsk gass holder trykket oppe i energiunionen

29. aug. 2019

Et nytt prosjekt skal føre norsk gass til Polen og de baltiske statene, tvers igjennom Danmark og Østersjøen. Samtidig strammer EU grepet overfor gassleverandører som Norge – og særlig Russland.

EØS-AVTALEN, HANDEL ELLER IDEOLOGI?

27. aug. 2019

Rana Blad intensiverer kampen for EØS-avtalen gjennom lederen i Rana Blad, 22.august, og gjennom innlegg fra Margunn Ebbesen, H, 23.august. Sjøl om artiklene er ledd i en offensiv mot SP i Rana, kan ikke de mange påstandene om EØS-avtalen få stå uimotsagt. Rana SP får svare for seg sjøl.

Faktasjekk om samhandel i og utenfor EØS

21. aug. 2019

Det verserer mange påstander og skremsler om hva som vil skje med norsk eksport hvis vi går ut av EØS uten at en ny avtale med EU er på plass.

Under ACERs administrasjon

20. aug. 2019

Debatten om EUs energipakke 4 og ACER fortsetter. Den nye energipakken gir blant annet EUs energibyrå rett til å opprette lokalkontor i enkeltland for ekstra tilsyn.

Ny kamp mot ACER

19. aug. 2019

I vår vedtok ministerrådet EUs fjerde energimarkedspakke. Dette bekrefter ytterligere en gang at energien skal styres enda mer fra EU. ACER som var en del av den tredje energipakke, vil få mer makt. Medlemslandene i EU må implementere den nye energipakka i eget lovverk, og implementeringen vil også komme til behandling i Stortinget p.g.a. vår EØS-avtale.

Maner til kraftigere EØS-offensiv

15. aug. 2019

– Ja-sida er mer i kampmodus om EØS enn nei-sida. Foreløpig. Det må vi gjøre noe med, sa Dag Seierstad da han innledet på skoleringsdagen om EØS i regi av faglig utvalg i Oslo Nei til EU.