Norge gjør som ACER vil

Norge kan ende opp med å få Europas høyeste strømpris.

ACER har funnet ut at Oslo har Europas høyeste nettleie blant hovedstedene. Det er ikke overraskende. Norge er et vanskelig land å bygge ut nett i og det er få å dele utgiftene på.

Økt nettleie skyldes massiv utbygging

Det spesielle er at i Norge øker nettleia, mens den i andre land går ned. Det skyldes en voldsom utbygging av nett i Norge, 140 milliarder fram til 2030. En stor del er utgiftene for å få strømmen fram til overføringskablene som ACER vil ha.

10 milliarder koster de nye smarte strømmålerne som også er et EU-direktiv.

Vindkrafta subsidieres gjennom nettleia. Siden Norge har overskudd allerede, skal all vindkraft forsyne EU.

Strømprisen skal harmoniseres på EU-nivå. Nettleia skal ikke det.

Strømprisen skal harmoniseres på EU-nivå. Nettleia skal ikke det. Norge kan ende med å få Europas høyeste strømpris totalt.

ACERs undersøkelse viser også at nordmenn bruker 4 ganger så mye strøm som EU-borgere fordi vi bruker strøm til oppvarming. Ikke noe EU-land har en så stor andel av sin nøkkelindustri bygd på lave strømpriser.

Dette så nok ikke våre pionerer som laget konsesjonslovene og så på strøm som et middel til å bygge landet og ikke som en hvilken som helst vare.

Vi må gjenvinne kontrollen med arvesølvet og reversere ACER-vedtaket.

reLATERT

Se alle arrangementer

ACER avgjør flaskehalsinntektene

13. juni 2019

Energiministeren villeder Stortinget med påstand om at flaskehalsinntektene i sin helhet kan brukes til å redusere nettleia.

Løgn om ACER,EU og arvesølvet vårt, Terje Søviknes.

23. mai 2019

Olje og energiminister, Terje Søviknes virkar som han føler seg pressa til å gå ut i norske aviser og roa ned den store motstanden i folket mot å overføra kontroll og reguleringsmynde frå NVE,Noregs vassdrags og energibyrå til ACER, som er EU sitt energibyrå.

Brutte ACER-forutsetninger

23. april 2019

Forutsetningene som lå til grunn for Stortingets ACER-vedtak er brutt! Det må få konsekvenser.

Ny folder: Norsk kraft skal styres fra Norge. Ikke av EU

23. april 2019

Last ned Nei til EUs nye åttesiders informasjonshefte om EUs energunion i praktisk lommeformat. Dette er en ny utgave av heftet som ble laget i 2018.

Ingen ACER-garantier

12. april 2019

Alltinget behandler nå EUs energimarkedspakke 3 og tilknytning til energibyrået ACER.

Den islandske vri på ACER

29. mars 2019

Den islandske regjeringen vil innføre EUs tredje energipakke med en del forbehold. Hva består de islandske tilpasningene i, og er de egentlige unntak?

Islands sluttspill om ACER

27. mars 2019

Alltinget får snart ACER-saken til behandling. Regjeringen på Island vil unnlate å gjennomføre deler av det omstridte regelverket. Problemet er at det ikke foreligger noen rettslig bindende unntak fra EUs tredje energimarkedspakke.

Engasjement om EØS og ACER i Reykjavik

22. mars 2019

ACER-saken er fortsatt uavklart i Island, og det er en økende debatt om flere sider ved EØS-avtalen. På torsdag holdt Nei til EUs Morten Harper foredrag i Reykjavik om norske erfaringer med EØS.

Staten prøver å avvise Nei til EUs ACER-søksmål

27. feb. 2019

Staten mener at Nei til EU ber om dom for et abstrakt rettsforhold og at organisasjonen ikke har aktuell interesse for saken. Nei til EU opprettholder kravet om rettssak.

Sier nei til kraftforordning fra EU

26. feb. 2019

Nei til EU mener Stortinget må si nei til EU-forordning for å beholde det som er igjen av nasjonal styring med vår viktigste ressurs, vannkraften.

Stans forskrifter om EUs energipakke

03. jan. 2019

Regjeringen har laget forskrifter som skal gjennomføre EUs tredje energimarkedspakke i Norge. Gjennomføringen bør stanses fordi energipakken ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen og Nei til EU har reist søksmål om brudd på Grunnloven.

Markerte Islands suverenitet mot ACER

04. des. 2018

1. desember var det 100 års jubileum for Islands suverenitet. Blant markeringene var et møte i Reykjavik mot å godta EUs tredje energipakke og ACER.