Norge gjør som ACER vil

Norge kan ende opp med å få Europas høyeste strømpris.

ACER har funnet ut at Oslo har Europas høyeste nettleie blant hovedstedene. Det er ikke overraskende. Norge er et vanskelig land å bygge ut nett i og det er få å dele utgiftene på.

Økt nettleie skyldes massiv utbygging

Det spesielle er at i Norge øker nettleia, mens den i andre land går ned. Det skyldes en voldsom utbygging av nett i Norge, 140 milliarder fram til 2030. En stor del er utgiftene for å få strømmen fram til overføringskablene som ACER vil ha.

10 milliarder koster de nye smarte strømmålerne som også er et EU-direktiv.

Vindkrafta subsidieres gjennom nettleia. Siden Norge har overskudd allerede, skal all vindkraft forsyne EU.

Strømprisen skal harmoniseres på EU-nivå. Nettleia skal ikke det.

Strømprisen skal harmoniseres på EU-nivå. Nettleia skal ikke det. Norge kan ende med å få Europas høyeste strømpris totalt.

ACERs undersøkelse viser også at nordmenn bruker 4 ganger så mye strøm som EU-borgere fordi vi bruker strøm til oppvarming. Ikke noe EU-land har en så stor andel av sin nøkkelindustri bygd på lave strømpriser.

Dette så nok ikke våre pionerer som laget konsesjonslovene og så på strøm som et middel til å bygge landet og ikke som en hvilken som helst vare.

Vi må gjenvinne kontrollen med arvesølvet og reversere ACER-vedtaket.

reLATERT

Se alle arrangementer

Under ACERs administrasjon

20. aug. 2019

Debatten om EUs energipakke 4 og ACER fortsetter. Den nye energipakken gir blant annet EUs energibyrå rett til å opprette lokalkontor i enkeltland for ekstra tilsyn.

Ny kamp mot ACER

19. aug. 2019

I vår vedtok ministerrådet EUs fjerde energimarkedspakke. Dette bekrefter ytterligere en gang at energien skal styres enda mer fra EU. ACER som var en del av den tredje energipakke, vil få mer makt. Medlemslandene i EU må implementere den nye energipakka i eget lovverk, og implementeringen vil også komme til behandling i Stortinget p.g.a. vår EØS-avtale.

Appell på Arendalsuka 2019

14. aug. 2019

Folkestyre, suverenitet, solidaritet og lokaldemokrati er hedersord for Nei til EU, sa Kathrine Kleveland i sin appell i Arendal 13. august 2019.

EU presser på for utbygging i norsk natur

12. aug. 2019

Debatten om vindkraftutbygging har gått høyt i sommer. Mange er bekymret for omfattende nedbygging av sårbar norsk natur.

Strømmen styres av EU

09. aug. 2019

Elektrisitetsdirektivet som nå er revidert og som er en del av EU sin nye energipakke 4, levner ingen tvil, strømmen styres av EU.

Ny kamp mot ACER

09. aug. 2019

Nei til EU varsler ny ACER-debatt skrev NTB i sommer, i et oppslag som gikk landet rundt. Hvorfor maser vi om EUs energibyrå igjen?

Omkamp om vannkraftressursene

07. aug. 2019

Overvåkingsorganet ESA forsøker seg på omkamp om norske vannkraftkonsesjoner. EØS-avtalens vaktbikkje mener det norske konsesjonssystemet kan være i strid med EUs tjenestedirektiv.

Ingen grunn til bekymring Lier-Hansen?

06. aug. 2019

Leder i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen er i Klassekampen 27.7.2019 helt uten bekymring for EUs energipakker. Han er imot nye utenlandskabler, og mener at her står norske myndigheter helt fritt til å nekte konsesjon.

Enda mer makt til ACER?

05. aug. 2019

Det ACER vedtar, sendes til ESA som fatter samme vedtak og sender det til RME som fatter samme vedtak

EUs energipakke 4 og kraftkonsesjoner

31. juli 2019

Steg for steg innebærer tilknytningen til EUs energiunion svekket nasjonal kontroll og myndighet på energiområdet.

Energipakke 4: EU styrer strømmen

24. juli 2019

Notat om hvordan suverenitetsavståelsen til EU blir mer og mer omfattende når EU utvikler sin energiunion.

Mye mer ACER

13. juli 2019

Sommerens skumleste oppfølger er EUs Energipakke 4.