Høyspentmast.

Norge gjør som ACER vil

Norge kan ende opp med å få Europas høyeste strømpris.

ACER har funnet ut at Oslo har Europas høyeste nettleie blant hovedstedene. Det er ikke overraskende. Norge er et vanskelig land å bygge ut nett i og det er få å dele utgiftene på.

Økt nettleie skyldes massiv utbygging

Det spesielle er at i Norge øker nettleia, mens den i andre land går ned. Det skyldes en voldsom utbygging av nett i Norge, 140 milliarder fram til 2030. En stor del er utgiftene for å få strømmen fram til overføringskablene som ACER vil ha.

10 milliarder koster de nye smarte strømmålerne som også er et EU-direktiv.

Vindkrafta subsidieres gjennom nettleia. Siden Norge har overskudd allerede, skal all vindkraft forsyne EU.

Strømprisen skal harmoniseres på EU-nivå. Nettleia skal ikke det.

Strømprisen skal harmoniseres på EU-nivå. Nettleia skal ikke det. Norge kan ende med å få Europas høyeste strømpris totalt.

ACERs undersøkelse viser også at nordmenn bruker 4 ganger så mye strøm som EU-borgere fordi vi bruker strøm til oppvarming. Ikke noe EU-land har en så stor andel av sin nøkkelindustri bygd på lave strømpriser.

Dette så nok ikke våre pionerer som laget konsesjonslovene og så på strøm som et middel til å bygge landet og ikke som en hvilken som helst vare.

Vi må gjenvinne kontrollen med arvesølvet og reversere ACER-vedtaket.

Stort bilde i toppen: Høyspentmast. (CC0 Pixabay)

reLATERT

Se alle arrangementer

EØS verner subsidier til kryptovaluta

27. mai 2020

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. I to år har de forhandlet med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringen seg. Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere.

ACER-saken er anket til Høyesterett

28. april 2020

Nei til EU har nå anket ACER-søksmålet videre til Høyesterett. – Lagmannsretten har unnlatt å vurdere hvilken betydning vedtak fra reguleringsmyndigheten kan få, heter det i ankeskrivet.

NorthConnect-kabelen til Skottland er ikke død

23. april 2020

Forslag om å si nei til konsesjon til NorthConnect, samt et annet forslag om å kreve at overføringskabelen blir fjernet fra EUs liste over prioriterte prosjekt, ble behandlet i Stortinget torsdag 23. april.

NorthConnect er utsatt!

26. mars 2020

De ville si ja men de hadde folket og Stortinget mot seg. De kunne sagt nei men da fikk de EU mot seg. De utsatte NorthConnect.

Staten vil stenge sikkerhetsventilen i EØS-saker

20. mars 2020

Borgarting lagmannsrett har opprettholdt avvisningen av ACER-søksmålet. Lagmannsretten tilkjenner derimot ikke Staten saksomkostningene. Nei til EU vil nå gjennomgå kjennelsen for å vurdere anke til Høyesterett.

ACER-saken er forsvar for Grunnloven

12. mars 2020

Snart ett og et halvt år etter at Nei til EU saksøkte staten for brudd på Grunnloven, pågår fortsatt «saken om saken», altså om Nei til EU får fremme ACER-saken i norske domstoler.

Storebror EU strammer grepet om «søster Afrika»

10. mars 2020

Tilgang til Afrikas ressurser er et «grønt» sikkerhetsspørsmål for EU. Unionen satser derfor hardt på et strategisk partnerskap med det afrikanske kontinentet.

– Skrinlegg NorthConnect nå!

09. mars 2020

Flere hundre tillitsvalgte stilte med 50 fagforeningsfaner foran Stortinget 9. mars med krav om at den omstridte NorthConnect-kabelen skrinlegges en gang for alle.

Siste sjanse for å stoppe ACER. Gi ditt bidrag!

11. feb. 2020

– Vi gir oss ikke! Lagmannsretten, bak meg her, skal snart avgjøre anken vår. Din støtte vil gjøre det mulig for Nei til EU å føre ACER-saken videre, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

ACER-søksmålet: EØS-avtalen har skapt en ny situasjon i norsk rett

04. feb. 2020

Nei til EU mener at EØS-avtalen har skapt en ny rettslig situasjon i Norge, og forholdet til Grunnloven kan ikke håndteres internt i forvaltningen uten adgang til rettslig prøving. Nå skal lagmannsretten ta stilling til om ACER-søksmålet kan fremmes eller ikke.

Trondheimskonferansen utfordrer EØS-avtalen

04. feb. 2020

Med godt over 600 tillitsvalgte samlet til felles ordskifte er Trondheimskonferansen ei kraft å regne med i fagbevegelsen.

Nye ACER-forordninger

03. feb. 2020

De sa at ACER bare hadde myndighet på tekniske spørsmål. Men det hender at "tekniske spørsmål" har stor betydning for samfunnet.