Norge må beholde energimakten

Vil Norge selv kunne regulere og bestemme strømprisene om Norge er tilknyttet EUs energibyrå ACER, spør Kathrine Kleveland i et svar til olje- og energiminister Terje Søviknes.

I NRKs Norge i dag mandag 6. november hørte vi at det nå er så mye vann i elvene at vannmagasinene er nesten fulle landet rundt. Vanligvis pleier prisene å gå opp når det nærmer seg vinter, men i år vil antagelig prisstigningen bli svak siden magasinene er så fulle. Lavere priser for forbruker, lavere priser for industrien. Men vil det fortsatt kunne være slik?

Vil Norge selv kunne regulere og bestemme strømprisene om Norge er tilknyttet EUs energibyrå ACER? Kan norske myndigheter på selvstendig grunnlag regulere markedet sjøl om vi tilknyttes ACER? Dette og andre spørsmål bekymrer oss... 

Olje- og energiminister Terje Søviknes forsøker å berolige leserne i Rogalands Avis fredag 3. november med at NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) skal samarbeide med ACER om gode løsninger. ACER skal ikke bestemme hvilken vei strømmen skal gå i kablene, men "i visse tilfeller” kan ACER løse uenighet mellom nasjonale energireguleringsmyndigheter dersom dette oppstår. Jeg er ikke beroliget.

Søviknes er også glad for at «NVE har en plass ved bordet i ACER». Jeg skal være ærlig – heller ikke dette beroliger meg.

Nei til EU er bekymret for at en tilknytning til ACER er første skritt på å skli inn i EUs energiunion. Norge står utenfor EU, og vi har ikke behov for at EU skal få makt over vår energipolitikk.

Regjeringen mener at suverenitetsavståelse til EUs energibyrå kan behandles med simpelt flertall.

-Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU

Regjeringen mener at suverenitetsavståelse til EUs energibyrå kan behandles med simpelt flertall. Fordi det ikke er ACER som setter vedtak ut i livet, det er det et norsk organ som gjør, nemlig den nyopprettede reguleringsmyndighet for energi RME. Men hvem er det da som bestemmer?
ACER fatter vedtak, så kopierer EFTAs overvåkningsorgan ESA vedtakene og sender dem til RME som kopierer kopiene.  

Slik det står i klartekst i Stortingsproposisjon 5L side 26: Artikkel 37 nr. 1 (d) fastsetter at reguleringsmyndigheten skal følge og gjennomføre rettslig bindende vedtak fra ACER eller Kommisjonen.

RME skilles ut fra NVE og blir mer uavhengig enn Nobelkomiteen. Det lovfestes at norske myndigheter ikke kan instruere RME, det lovfestes egen post i Statsbudsjettet og organet skal ha en leder som ikke kan avsettes. Klageadgangen går fra departementet til et like uavhengig klageorgan. Her fjernes enhver politisk styring. Dette vil rett og slett være EU og ACERs forlengede arm inn i Norge.

Om dette ikke er å avgi suverenitet etter Grunnloven, hva er det da? Vi snakker om å avgi kontrollen med vår viktigste evigvarende ressurs, fossefallene. Vi snakker om det skal være mulig å bevare vår kjerneindustri. Vi snakker om strømpris og forsyning i et kaldt langstrakt land.

Så skal dette behandles som en småsak med simpelt flertall i Stortinget.  Har vi glemt at det bare er tre år siden vi feiret Grunnlovens 200-års jubileum?

reLATERT

Se alle arrangementer

Domstolen kopierer staten

21. okt. 2019

Nei til EU ble nektet å saksøke staten for å avgi suverenitet til Acer. Domstolens kjennelse er avskrift fra regjeringsadvokatens notater, mener Nei til EUs advokater.

– Derfor anker vi

18. okt. 2019

Oslo tingrett har avvist Nei til EUs ACER-søksmål, men Nei til EU anker avgjørelsen til lagmannsretten. Vi trenger fortsatt økonomiske bidrag for føre saken videre.

Vi sto han av, og vi står på fortsatt

18. okt. 2019

Vi sto han av i 1994, og Nei til EU står stadig på videre mot EU-medlemskap og EUs påvirkning, skriver Kathrine Kleveland.

– Intensiverer EØS-debatten

16. okt. 2019

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland mener Fellesforbundets landsmøte viser at EØS-debatten vil bli stadig viktigere fram mot Stortingsvalget 2021.

Utrede hva – av hvem?

15. okt. 2019

Hva kan Fellesforbundet få vite om EØS-erfaringene i arbeidslivet av en offentlig utredning?

De Facto-rapport: Nye reise-, kost og losjibestemmelser. Hva betyr de?

14. okt. 2019

Når det reviderte utsendingsdirektivet begynner å gjelde neste år, fins det ikke norske reise-, kost og losjibestemmelser som gjelder innleide fra Øst-Europa.

– Ikke mulig å allmenngjøre Reise, Kost og Losji

14. okt. 2019

Norges fremste arbeidslivsjurist, Stein Evju, er helt uenig med Fellesforbundets ledelse. Med nytt EU-direktiv er det ikke mulig å allmenngjøre Reise, Kost og Losji slik Fellesforbundets ledelse hevder i sin innstilling til landsmøtet.

Fellesforbundets landsmøte blir en thriller

11. okt. 2019

Fellesforbundets landsmøte er i gang. Sjelden har et landsmøte skapt så store overskrifter i forkant. Blir det ut av EØS-vedtak? Blir det krevd forbud mot bemanningsbransjen?

Kraftfull markering mot EUs fjerde jernbanepakke

11. okt. 2019

Mellom kl. 12.00-14.00 torsdag ble alle tog i Norge stanset da Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbunds streik mot EUs jernbanepakke.

Oslo tingrett avviste ACER-søksmålet, Nei til EU anker

11. okt. 2019

Oslo tingrett har gitt staten medhold i at Nei til EU ikke skal få fremme ACER-søksmålet for domstolene. Nei til EU anker avgjørelsen.

Ny rapport: Sjømateksporten kan tjene på et EØS-alternativ

11. okt. 2019

Frivillig standardisering og tilnærmet tollfrihet vil trolig prege en ny norsk handelsavtale med EU som baserer seg på avtalene EU har inngått med Canada og Japan.

Norge, EØS og alternative tilknytningsformer

10. okt. 2019

En ny rapport fra Menon Economics viser at det ikke er noen markant forskjell i eksportveksten til EU for land med eller uten en EØS-avtale. Når man sammenligner EØS-landene Norge og Island med Japan, Canada og Sveits, er det Canada som har økt sin eksport til EU mest.