Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

Norge må beholde energimakten

Vil Norge selv kunne regulere og bestemme strømprisene om Norge er tilknyttet EUs energibyrå ACER, spør Kathrine Kleveland i et svar til olje- og energiminister Terje Søviknes.

I NRKs Norge i dag mandag 6. november hørte vi at det nå er så mye vann i elvene at vannmagasinene er nesten fulle landet rundt. Vanligvis pleier prisene å gå opp når det nærmer seg vinter, men i år vil antagelig prisstigningen bli svak siden magasinene er så fulle. Lavere priser for forbruker, lavere priser for industrien. Men vil det fortsatt kunne være slik?

Vil Norge selv kunne regulere og bestemme strømprisene om Norge er tilknyttet EUs energibyrå ACER? Kan norske myndigheter på selvstendig grunnlag regulere markedet sjøl om vi tilknyttes ACER? Dette og andre spørsmål bekymrer oss... 

Olje- og energiminister Terje Søviknes forsøker å berolige leserne i Rogalands Avis fredag 3. november med at NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) skal samarbeide med ACER om gode løsninger. ACER skal ikke bestemme hvilken vei strømmen skal gå i kablene, men "i visse tilfeller” kan ACER løse uenighet mellom nasjonale energireguleringsmyndigheter dersom dette oppstår. Jeg er ikke beroliget.

Søviknes er også glad for at «NVE har en plass ved bordet i ACER». Jeg skal være ærlig – heller ikke dette beroliger meg.

Nei til EU er bekymret for at en tilknytning til ACER er første skritt på å skli inn i EUs energiunion. Norge står utenfor EU, og vi har ikke behov for at EU skal få makt over vår energipolitikk.

Regjeringen mener at suverenitetsavståelse til EUs energibyrå kan behandles med simpelt flertall.

-Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU

Regjeringen mener at suverenitetsavståelse til EUs energibyrå kan behandles med simpelt flertall. Fordi det ikke er ACER som setter vedtak ut i livet, det er det et norsk organ som gjør, nemlig den nyopprettede reguleringsmyndighet for energi RME. Men hvem er det da som bestemmer?
ACER fatter vedtak, så kopierer EFTAs overvåkningsorgan ESA vedtakene og sender dem til RME som kopierer kopiene.  

Slik det står i klartekst i Stortingsproposisjon 5L side 26: Artikkel 37 nr. 1 (d) fastsetter at reguleringsmyndigheten skal følge og gjennomføre rettslig bindende vedtak fra ACER eller Kommisjonen.

RME skilles ut fra NVE og blir mer uavhengig enn Nobelkomiteen. Det lovfestes at norske myndigheter ikke kan instruere RME, det lovfestes egen post i Statsbudsjettet og organet skal ha en leder som ikke kan avsettes. Klageadgangen går fra departementet til et like uavhengig klageorgan. Her fjernes enhver politisk styring. Dette vil rett og slett være EU og ACERs forlengede arm inn i Norge.

Om dette ikke er å avgi suverenitet etter Grunnloven, hva er det da? Vi snakker om å avgi kontrollen med vår viktigste evigvarende ressurs, fossefallene. Vi snakker om det skal være mulig å bevare vår kjerneindustri. Vi snakker om strømpris og forsyning i et kaldt langstrakt land.

Så skal dette behandles som en småsak med simpelt flertall i Stortinget.  Har vi glemt at det bare er tre år siden vi feiret Grunnlovens 200-års jubileum?

Stort bilde i toppen: Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Vett 2 2020: Helt krise

03. juni 2020

EU og EØS i koronaens tid.

Fortsatt fri bevegelse

29. mai 2020

EUs frie arbeidsmarked og koronakrisa.

EØS verner subsidier til kryptovaluta

27. mai 2020

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. I to år har de forhandlet med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringen seg. Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere.

ESA holder PIN-koden til den norske statskassa

26. mai 2020

Det måtte en pandemi til før EØS-tilsynet ESA lot oss få delvis tilgang til vårt eget pengeskrin.

Ingunn Foss og EØS

25. mai 2020

Med bakgrunn i corona-krisen har Ingunn Foss et innlegg 12. mai med klar adresse til oss EU-motstandere. Ønsket om mer normale tilstander er noe alle er enig i.

Standpunkt 2-2020

20. mai 2020

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om EUs fjerde jernbanepakke, om matproduksjon og kriseberedskap, og mykje meir.

UTSETT BEHANDLINGA AV JERBANEPAKKE 4!

20. mai 2020

Nordland Nei til EU gjentar kravet fra vårt årsmøtevedtak 2019: “Innfri fylkestingets vedtak: Si nei til jernbanepakke 4! Nå er tida inne!» Første skritt er en utsettelse av Stortingets behandling. Behandling før sommeren og med strenge helsetiltak som begrenser demokratisk innflytelse, er helt uakseptabel.

Nei til EU i stortingshøring: EUs fjerde jernbanepakke er sterkt inngripende

19. mai 2020

Sammen med flere andre høringsinstanser advarer Nei til EU mot konsekvensene av EUs fjerde jernbanepakke. Regjeringens forslag avstår suverenitet til EU, og bryter med EØS-avtalens intensjon og forutsetninger.

Jernbaneproposisjonen kolliderer med Grunnloven og EØS

12. mai 2020

Myndighetsoverføring til jernbanebyrået ERA og EU-kommisjonen er mer enn «lite inngripende», fastslår jussprofessor. Regjeringens foreslåtte framgangsmåte er uforenlig med så vel Grunnlovens krav som med EØS-avtalens intensjon og to-pilarprinsipp.

Marker motstand mot meldepliktdirektivet

09. mai 2020

Akershus Nei til EU tar skarp avstand fra det nye forslaget til meldepliktdirektiv.

Hareide lot seg fange i EU-sporet

08. mai 2020

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) vil presse gjennom EUs fjerde jernbanepakke i Norge før sommerferien. En slik direkte myndighetsoverføring til EU blir frekt omdøpt til «en nyskaping i EØS-retten».

Utenriksministeren feilinformerer Stortinget om eksport til EU

08. mai 2020

I sin EU/EØS-redegjørelse 5. mai uttalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at «opp mot 80 prosent av norsk eksport» går til EU. Det er langt unna sannheten.