50 fagforeningsfaner og hundrevis av tillitsvalgte med klar beskjed foran Stortinget 9. mars: Ingen konsesjon til Skottlandskabelen!

NorthConnect er utsatt!

De ville si ja men de hadde folket og Stortinget mot seg. De kunne sagt nei men da fikk de EU mot seg. De utsatte NorthConnect.

ACER-opprøret har ikke lagt seg. Konsesjonssøknaden for en ny kabel til Skottland, NorthConnect, følges med argusøyne av ACER-motstandere, tillitsvalgte, vindkraftmotstandere og bedriftsledere. Slagordet fra t-skjortene på Trondheimskonferansen treffer: Stopp NorthConnect – kabelen gir økt strømpris, industridød og nye vindkraftverk. Både LO og Norsk Industri er imot. Regjeringen hadde ikke en gang Stortinget i ryggen. Hadde de ventet risikerte regjeringen et stortingsvedtak som påla et nei til konsesjon.

Konsesjonssøknaden er utsatt til det er høstet erfaring med de to kablene som er under bygging. Det betyr tidligst  2025. Da kommer det en ny runde.

Et nei til konsesjon ville vært direkte i strid med Norges forpliktelser til å følge EUs nettutviklingsplan. Da er ACERs norske underbruk RME (Reguleringsmyndighet for energi) pliktig til å varsle ACER som varsler EU-kommisjonen som kunne brakt Norge inn for EFTA-domstolen for traktatbrudd. Norge er traktatfestet til å følge EUs nettutviklingsplan der NorthConnect er et prioritert prosjekt med 100 millioner i EU-støtte.

Så ikke torde de å si ja og ikke torde de å si nei.

Men hvor lenge kan de vente? EUs infrastrukturdirektiv er enda ikke innført i Norge, men kommer. Da settes det etter artikkel 10 maksimalfrist på 18 måneder for hvor lenge en konsesjonssøknad kan ligge uten behandling. Etter artikkel 11 skal grunnlaget for konsesjonsbehandling godkjennes av ACER og EU-kommisjonen.

NorthConnect er ikke begravet. Men skadeskutt er den.

Stort bilde i toppen: 50 fagforeningsfaner og hundrevis av tillitsvalgte med klar beskjed foran Stortinget 9. mars: Ingen konsesjon til Skottlandskabelen! (Nei til EU | JRS)

reLATERT

Se alle arrangementer

Myndighetsoverføringen i Energipakke 4

25. sep. 2020

Professor Peter Ørebech gjennomgår i en ny betenkning den økte myndigheten som EUs energibyrå ACER får med Energipakke 4. En av konklusjonene er at det for norske myndigheter kun gjenstår «små rester av lovgivningsmakt».

Høring om Energipakke 4: Inngripende myndighetsoverføring

23. sep. 2020

Nei til EU mener EUs energipakke 4 griper inn i norsk samfunn og næringsliv på en måte som er både udemokratisk og uakseptabel, og krever derfor at regelverket ikke tas inn i EØS-avtalen.

Alle togruter på anbud?

21. sep. 2020

Et nei til EUs jernbanepakke 4 ivaretar norsk handlefrihet. Det gjør ikke et ja.

Høyesterett skal behandle ACER-saken i plenum

11. sep. 2020

Noen svært få rettsaker er så viktige og prinsipielle at vår høyeste domstol behandler dem i plenum, det vil si med alle dommerne samlet. Nå har Høyesterett bestemt at ACER-søksmålet er en slik sak.

ESAs angrep på arbeidslivet

03. sep. 2020

Det seriøse arbeidslivets viktigste bestemmelse angripes av EU og ESA.

EUs klimapolitikk og konsekvensene den har for Norge

31. aug. 2020

Fører EU en ambisiøs klimapolitikk? Er et norsk EU-medlemskap bra for klima? Ville vi kuttet mer utslipp uten EØS-avtalen? En ny klimarapport fra Nei til EU gir svar.

La ikke EU svekke genteknologiloven

21. aug. 2020

Norge har en rekke ganger avvist utsetting av GMO-er selv om de er godkjent i EU. Nå foreslår regjeringen endringer i genteknologiloven som vil strupe igjen unntaksmulighetene i EØS.

EØS, gagner ordninga Norge?

14. aug. 2020

EØS var klar i 1992. Ettersom ei folkeavstemming skulle si nei til medlemskap, skulle Norge være sikra tilgang til det indre markedet for de varene som handelsavtalen vår ikke omhandla. EØS ble betrakta som en handelsavtale til tross for at den bygger på EUs fire friheter om fri flyt av arbeidskraft, kapital, tjenester og varer.

Skyggeboksing om jernbanepolitikk  

14. aug. 2020

Valgkampen om jernbanepolitikken kan bli avlyst allerede i høst.

Oljemakta rår - litt til 

11. aug. 2020

Når oppdager de store investorene at satsing på fossil energi er en finansiell blindvei? 

Tvilsom EØS-agenda

03. aug. 2020

Tankesmia Agenda hevder at EØS-avtalens mange skadevirkninger kan nøytraliseres, bare politikerne er frampå og utnytter handlingsrommet. Hadde det bare vært så enkelt.

KrF må ta foreldreansvar for EØS-avtala!

28. juli 2020

Om ikkje partiet skal miste truverd, må KrF stå opp og kjempe for suverenitetsvernet og intensjonane som ligg bak EØS-avtala.