50 fagforeningsfaner og hundrevis av tillitsvalgte med klar beskjed foran Stortinget 9. mars: Ingen konsesjon til Skottlandskabelen!

NorthConnect er utsatt!

De ville si ja men de hadde folket og Stortinget mot seg. De kunne sagt nei men da fikk de EU mot seg. De utsatte NorthConnect.

ACER-opprøret har ikke lagt seg. Konsesjonssøknaden for en ny kabel til Skottland, NorthConnect, følges med argusøyne av ACER-motstandere, tillitsvalgte, vindkraftmotstandere og bedriftsledere. Slagordet fra t-skjortene på Trondheimskonferansen treffer: Stopp NorthConnect – kabelen gir økt strømpris, industridød og nye vindkraftverk. Både LO og Norsk Industri er imot. Regjeringen hadde ikke en gang Stortinget i ryggen. Hadde de ventet risikerte regjeringen et stortingsvedtak som påla et nei til konsesjon.

Konsesjonssøknaden er utsatt til det er høstet erfaring med de to kablene som er under bygging. Det betyr tidligst  2025. Da kommer det en ny runde.

Et nei til konsesjon ville vært direkte i strid med Norges forpliktelser til å følge EUs nettutviklingsplan. Da er ACERs norske underbruk RME (Reguleringsmyndighet for energi) pliktig til å varsle ACER som varsler EU-kommisjonen som kunne brakt Norge inn for EFTA-domstolen for traktatbrudd. Norge er traktatfestet til å følge EUs nettutviklingsplan der NorthConnect er et prioritert prosjekt med 100 millioner i EU-støtte.

Så ikke torde de å si ja og ikke torde de å si nei.

Men hvor lenge kan de vente? EUs infrastrukturdirektiv er enda ikke innført i Norge, men kommer. Da settes det etter artikkel 10 maksimalfrist på 18 måneder for hvor lenge en konsesjonssøknad kan ligge uten behandling. Etter artikkel 11 skal grunnlaget for konsesjonsbehandling godkjennes av ACER og EU-kommisjonen.

NorthConnect er ikke begravet. Men skadeskutt er den.

Stort bilde i toppen: 50 fagforeningsfaner og hundrevis av tillitsvalgte med klar beskjed foran Stortinget 9. mars: Ingen konsesjon til Skottlandskabelen! (Nei til EU | JRS)

reLATERT

Se alle arrangementer

EØS-dressen er for trang for stortingsvedtak

30. juni 2020

Dressen som noen mener tjente oss godt på 1990-tallet, er blitt en tvangstrøye. Da er det eneste fornuftige å skifte ut hele dressen med en ny.

Høyesterett skal prøve ACER-saken

23. juni 2020

Høyesteretts ankeutvalg har bestemt at Høyesterett skal behandle ACER-søksmålet. Dermed vil vår høyeste domstol ta stilling til Statens påstand om å avvise saken.

EFTA-parlamentarikere kritiserer EU og vil styrke EFTA

19. juni 2020

EU-kommisjonen får skarp kritikk av EFTA-parlamentarikerne fordi EU på vårparten ila eksportforbud på smittevernutstyr til EFTA-statene.

Utfordrer partiene før valgkampen

16. juni 2020

Nei til EU har nå sendt brev til alle stortingspartiene der de blir utfordret på viktige EU- og EØS-spørsmål fram mot Stortingsvalgkampen i 2021.

Se nettlanseringen av Vett 2-2020

11. juni 2020

Nå kan du se video av nettlanseringen av Vettheftet "Helt krise. EU og EØS i koronaens tid".

Kastanjetreet, kriseberedskap og korona 

10. juni 2020

Krisesituasjonen har vist viktigheten av nasjonal råderett og sjølforsyning, skriver Kathrine Kleveland i lederartikkelen i Standpunkt.

Hareide er ensporet

08. juni 2020

Det er et stort paradoks hvis KrF skal lede an i suverenitetsavståelse til EU-organer og føre norsk jernbane inn i EU.

Vett 2 2020: Helt krise

03. juni 2020

EU og EØS i koronaens tid.

Fortsatt fri bevegelse

29. mai 2020

EUs frie arbeidsmarked og koronakrisa.

EØS verner subsidier til kryptovaluta

27. mai 2020

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. I to år har de forhandlet med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringen seg. Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere.

ESA holder PIN-koden til den norske statskassa

26. mai 2020

Det måtte en pandemi til før EØS-tilsynet ESA lot oss få delvis tilgang til vårt eget pengeskrin.

Ingunn Foss og EØS

25. mai 2020

Med bakgrunn i corona-krisen har Ingunn Foss et innlegg 12. mai med klar adresse til oss EU-motstandere. Ønsket om mer normale tilstander er noe alle er enig i.