50 fagforeningsfaner og hundrevis av tillitsvalgte med klar beskjed foran Stortinget 9. mars: Ingen konsesjon til Skottlandskabelen!

NorthConnect er utsatt!

De ville si ja men de hadde folket og Stortinget mot seg. De kunne sagt nei men da fikk de EU mot seg. De utsatte NorthConnect.

ACER-opprøret har ikke lagt seg. Konsesjonssøknaden for en ny kabel til Skottland, NorthConnect, følges med argusøyne av ACER-motstandere, tillitsvalgte, vindkraftmotstandere og bedriftsledere. Slagordet fra t-skjortene på Trondheimskonferansen treffer: Stopp NorthConnect – kabelen gir økt strømpris, industridød og nye vindkraftverk. Både LO og Norsk Industri er imot. Regjeringen hadde ikke en gang Stortinget i ryggen. Hadde de ventet risikerte regjeringen et stortingsvedtak som påla et nei til konsesjon.

Konsesjonssøknaden er utsatt til det er høstet erfaring med de to kablene som er under bygging. Det betyr tidligst  2025. Da kommer det en ny runde.

Et nei til konsesjon ville vært direkte i strid med Norges forpliktelser til å følge EUs nettutviklingsplan. Da er ACERs norske underbruk RME (Reguleringsmyndighet for energi) pliktig til å varsle ACER som varsler EU-kommisjonen som kunne brakt Norge inn for EFTA-domstolen for traktatbrudd. Norge er traktatfestet til å følge EUs nettutviklingsplan der NorthConnect er et prioritert prosjekt med 100 millioner i EU-støtte.

Så ikke torde de å si ja og ikke torde de å si nei.

Men hvor lenge kan de vente? EUs infrastrukturdirektiv er enda ikke innført i Norge, men kommer. Da settes det etter artikkel 10 maksimalfrist på 18 måneder for hvor lenge en konsesjonssøknad kan ligge uten behandling. Etter artikkel 11 skal grunnlaget for konsesjonsbehandling godkjennes av ACER og EU-kommisjonen.

NorthConnect er ikke begravet. Men skadeskutt er den.

Stort bilde i toppen: 50 fagforeningsfaner og hundrevis av tillitsvalgte med klar beskjed foran Stortinget 9. mars: Ingen konsesjon til Skottlandskabelen! (Nei til EU | JRS)

reLATERT

Se alle arrangementer

EØS verner subsidier til kryptovaluta

01. april 2020

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. Regjeringen forhandler framdeles med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak.

Vil ha hastevedtak om meldeplikt

27. mars 2020

Varsko her! Kommisjonen reiser forslaget om varslingsplikt på ny.

Nei til EU anker ACER-saken til Høyesterett

26. mars 2020

Nei til EUs styre har vedtatt å anke til Høyesterett, etter at Borgarting lagmannsrett i forrige uke ga Staten medhold i å avvise ACER-søksmålet.

EU og EØS har svekket immunforsvaret

25. mars 2020

Det er selvsagt altfor tidlig å oppsummere de samfunnsmessige følgene av koronakrisa. Men noen slutninger kan vi trekke allerede etter de første ukene.

Staten vil stenge sikkerhetsventilen i EØS-saker

20. mars 2020

Borgarting lagmannsrett har opprettholdt avvisningen av ACER-søksmålet. Lagmannsretten tilkjenner derimot ikke Staten saksomkostningene. Nei til EU vil nå gjennomgå kjennelsen for å vurdere anke til Høyesterett.

ACER-saken er forsvar for Grunnloven

12. mars 2020

Snart ett og et halvt år etter at Nei til EU saksøkte staten for brudd på Grunnloven, pågår fortsatt «saken om saken», altså om Nei til EU får fremme ACER-saken i norske domstoler.

Storebror EU strammer grepet om «søster Afrika»

10. mars 2020

Tilgang til Afrikas ressurser er et «grønt» sikkerhetsspørsmål for EU. Unionen satser derfor hardt på et strategisk partnerskap med det afrikanske kontinentet.

– Skrinlegg NorthConnect nå!

09. mars 2020

Flere hundre tillitsvalgte stilte med 50 fagforeningsfaner foran Stortinget 9. mars med krav om at den omstridte NorthConnect-kabelen skrinlegges en gang for alle.

EØS eller handelsavtale?

05. mars 2020

Kva risikerer me om me seier opp EØS-avtalen? Ikkje så mye, skriv Leiv Olsen, leiar i Rogaland Nei til EU.

EØS eller handelsavtale?

05. mars 2020

Kva risikerer me om me seier opp EØS-avtalen? Ikkje så mye, skriv Leiv Olsen, leiar i Rogaland Nei til EU.

Flere hjemløse i EUs indre marked

25. feb. 2020

Europeiske hjelpeorganisasjoner advarer om en økende krise for hjemløse, og mener EUs frie flyt forsterker problemene.

Nyttig og godt møte med Fagforbundet

19. feb. 2020

Fagforbundet og Nei til EU deler bekymringen over at kommunal virksomhet presses til å tilby tjenester på ordinære markedsvilkår.