50 fagforeningsfaner og hundrevis av tillitsvalgte med klar beskjed foran Stortinget 9. mars: Ingen konsesjon til Skottlandskabelen!

NorthConnect-kabelen til Skottland er ikke død

Forslag om å si nei til konsesjon til NorthConnect, samt et annet forslag om å kreve at overføringskabelen blir fjernet fra EUs liste over prioriterte prosjekt, ble behandlet i Stortinget torsdag 23. april.

Forslaget om å si nei til konsesjon for Skottlandskabelen NorthConnect fikk ikke flertall i Stortinget.

Opprøret fra så godt som alle tillitsvalgte i den kraftkrevende industrien førte ikke fram. Møtet mellom de tillitsvalgte og Barth Eide og Gahr Støre 21. april endte med at AP sto på sitt. De stemmer ikke for et forslag om å si nei til NorthConnect og hindrer dermed forslaget å få flertall. De velger avtalen med regjeringen om å utsette konsesjonsbehandlinga og et vedtak om å gi Statnett monopol på utenlandskabler.

Gahr Støre og Barth Eide garanterte for at NorthConnect ikke vil bli bygget. Ikke nå og ikke i framtiden.Men det er helt avhengig av hvilken regjering og sammensetning av Storting når saken kommer opp på nytt. Grunnen til at det hadde vært mulig å få et nei nå var at FrP var ute av regjering og ikke bundet opp.

Og innen saken kommer opp på nytt har EU strammet grepet. Allerede har Norge ved tilslutning til EUs energiunion og ACER akseptert å følge EUs nettutviklingsplan der NorthConnect er et prioritert prosjekt med 10 millioner euro i EU-støtte.

EUs infrastrukturforordning kommer og EU har allerede vedtatt den fjerde energipakken. Infrastrukturforordningen setter tidsfrist for behandling av konsesjonssøknad på 27 måneder og strømlinjeformer kost/nytte-modellen som konsesjon skal gis etter.

Fjerde energipakke legger et sinnrikt nett for å sikre at land som Norge følger EUs nettutviklingsplan og spesielt EUs prioriterte prosjekt...

Fjerde energipakke legger et sinnrikt nett for å sikre at land som Norge følger EUs nettutviklingsplan og spesielt EUs prioriterte prosjekt, kalt PCI-prosjekt (projects of common interest).

- EU har rett til å delta i den interne behandlinga av Statnetts nettplan, som skal være i tråd med EUs nettutviklingsplan.

- Er NorthConnect først kommet inn på Statnetts plan, har EU-regelverket mekanismer for oppfølging. Da kan EU gjennom Reguleringsmyndigheten for energi (RME) kreve prosjektet gjennomført.

- Får et PCI-prosjekt problemer skal ACER oppnevne en megler som skal forhandle med Norge i et års tid.

Ikke en gang forslaget om å be EU fjerne NorthConnect fra EUs liste over prioriterte prosjekt stemte AP for.

Om saken hos Stortinget: Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om tre representantforslag som omhandler NorthConnect.

Stort bilde i toppen: 50 fagforeningsfaner og hundrevis av tillitsvalgte med klar beskjed foran Stortinget 9. mars: Ingen konsesjon til Skottlandskabelen! (Nei til EU | JRS)

reLATERT

Se alle arrangementer

Vett 2 2020: Helt krise

03. juni 2020

EU og EØS i koronaens tid.

Fortsatt fri bevegelse

29. mai 2020

EUs frie arbeidsmarked og koronakrisa.

EØS verner subsidier til kryptovaluta

27. mai 2020

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. I to år har de forhandlet med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringen seg. Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere.

ESA holder PIN-koden til den norske statskassa

26. mai 2020

Det måtte en pandemi til før EØS-tilsynet ESA lot oss få delvis tilgang til vårt eget pengeskrin.

Ingunn Foss og EØS

25. mai 2020

Med bakgrunn i corona-krisen har Ingunn Foss et innlegg 12. mai med klar adresse til oss EU-motstandere. Ønsket om mer normale tilstander er noe alle er enig i.

Standpunkt 2-2020

20. mai 2020

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om EUs fjerde jernbanepakke, om matproduksjon og kriseberedskap, og mykje meir.

UTSETT BEHANDLINGA AV JERBANEPAKKE 4!

20. mai 2020

Nordland Nei til EU gjentar kravet fra vårt årsmøtevedtak 2019: “Innfri fylkestingets vedtak: Si nei til jernbanepakke 4! Nå er tida inne!» Første skritt er en utsettelse av Stortingets behandling. Behandling før sommeren og med strenge helsetiltak som begrenser demokratisk innflytelse, er helt uakseptabel.

Nei til EU i stortingshøring: EUs fjerde jernbanepakke er sterkt inngripende

19. mai 2020

Sammen med flere andre høringsinstanser advarer Nei til EU mot konsekvensene av EUs fjerde jernbanepakke. Regjeringens forslag avstår suverenitet til EU, og bryter med EØS-avtalens intensjon og forutsetninger.

Jernbaneproposisjonen kolliderer med Grunnloven og EØS

12. mai 2020

Myndighetsoverføring til jernbanebyrået ERA og EU-kommisjonen er mer enn «lite inngripende», fastslår jussprofessor. Regjeringens foreslåtte framgangsmåte er uforenlig med så vel Grunnlovens krav som med EØS-avtalens intensjon og to-pilarprinsipp.

Marker motstand mot meldepliktdirektivet

09. mai 2020

Akershus Nei til EU tar skarp avstand fra det nye forslaget til meldepliktdirektiv.

Hareide lot seg fange i EU-sporet

08. mai 2020

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) vil presse gjennom EUs fjerde jernbanepakke i Norge før sommerferien. En slik direkte myndighetsoverføring til EU blir frekt omdøpt til «en nyskaping i EØS-retten».

Utenriksministeren feilinformerer Stortinget om eksport til EU

08. mai 2020

I sin EU/EØS-redegjørelse 5. mai uttalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at «opp mot 80 prosent av norsk eksport» går til EU. Det er langt unna sannheten.