50 fagforeningsfaner og hundrevis av tillitsvalgte med klar beskjed foran Stortinget 9. mars: Ingen konsesjon til Skottlandskabelen!

NorthConnect-kabelen til Skottland er ikke død

Forslag om å si nei til konsesjon til NorthConnect, samt et annet forslag om å kreve at overføringskabelen blir fjernet fra EUs liste over prioriterte prosjekt, ble behandlet i Stortinget torsdag 23. april.

Forslaget om å si nei til konsesjon for Skottlandskabelen NorthConnect fikk ikke flertall i Stortinget.

Opprøret fra så godt som alle tillitsvalgte i den kraftkrevende industrien førte ikke fram. Møtet mellom de tillitsvalgte og Barth Eide og Gahr Støre 21. april endte med at AP sto på sitt. De stemmer ikke for et forslag om å si nei til NorthConnect og hindrer dermed forslaget å få flertall. De velger avtalen med regjeringen om å utsette konsesjonsbehandlinga og et vedtak om å gi Statnett monopol på utenlandskabler.

Gahr Støre og Barth Eide garanterte for at NorthConnect ikke vil bli bygget. Ikke nå og ikke i framtiden.Men det er helt avhengig av hvilken regjering og sammensetning av Storting når saken kommer opp på nytt. Grunnen til at det hadde vært mulig å få et nei nå var at FrP var ute av regjering og ikke bundet opp.

Og innen saken kommer opp på nytt har EU strammet grepet. Allerede har Norge ved tilslutning til EUs energiunion og ACER akseptert å følge EUs nettutviklingsplan der NorthConnect er et prioritert prosjekt med 10 millioner euro i EU-støtte.

EUs infrastrukturforordning kommer og EU har allerede vedtatt den fjerde energipakken. Infrastrukturforordningen setter tidsfrist for behandling av konsesjonssøknad på 27 måneder og strømlinjeformer kost/nytte-modellen som konsesjon skal gis etter.

Fjerde energipakke legger et sinnrikt nett for å sikre at land som Norge følger EUs nettutviklingsplan og spesielt EUs prioriterte prosjekt...

Fjerde energipakke legger et sinnrikt nett for å sikre at land som Norge følger EUs nettutviklingsplan og spesielt EUs prioriterte prosjekt, kalt PCI-prosjekt (projects of common interest).

- EU har rett til å delta i den interne behandlinga av Statnetts nettplan, som skal være i tråd med EUs nettutviklingsplan.

- Er NorthConnect først kommet inn på Statnetts plan, har EU-regelverket mekanismer for oppfølging. Da kan EU gjennom Reguleringsmyndigheten for energi (RME) kreve prosjektet gjennomført.

- Får et PCI-prosjekt problemer skal ACER oppnevne en megler som skal forhandle med Norge i et års tid.

Ikke en gang forslaget om å be EU fjerne NorthConnect fra EUs liste over prioriterte prosjekt stemte AP for.

Om saken hos Stortinget: Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om tre representantforslag som omhandler NorthConnect.

Stort bilde i toppen: 50 fagforeningsfaner og hundrevis av tillitsvalgte med klar beskjed foran Stortinget 9. mars: Ingen konsesjon til Skottlandskabelen! (Nei til EU | JRS)

reLATERT

Se alle arrangementer

Strømprisen øker med flere kabellengder

13. juli 2021

Det beste beviset på at det er utenlandskablene som presser prisene i været er at strømprisene varierer voldsomt mellom landsdelene.

EU-krav kan påføre norsk industri milliardtap

12. juli 2021

EUs karbontoll kan skyve industriell aktivitet ut av Norge. Andre virkemidler er bedre egnet til å nå klimamålene.  

ESA mener RME må få mer makt i Norge

07. juli 2021

EØS-tilsynet mener RME skal overvåke mer enn det som framgår av norsk lov og stiller spørsmål ved om Reguleringsmyndigheten oppfyller kravet om fullstendig uavhengighet fra norske myndigheter.

Faktisk.no og utenlandskablene

06. juli 2021

Faktasjekkerne overser at ACERs forlengede arm i Norge, Reguleringsmyndigheten for Energi (RME), skal overvåke at Norge følger EUs nettplan. Og den fordrer flere nye utenlandsforbindelser.

3 grunner til trygge arbeidsplasser uten EØS

05. juli 2021

De aller fleste land handler med EU uten en EØS-avtale.

Energipolitisk kodespråk

05. juli 2021

Nettkoder bestemmer hvordan strømmen skal flyte, kraftbørser styres og strømpris bestemmes. EU-språket må avkodes.

Vilje til veto

05. juli 2021

Kommer det ikke et EØS-veto i neste stortingsperiode, skal jeg bresere slipset til Jonas Gahr Støre.

Grunnløs brexit-fobi

01. juli 2021

Nei til EU svarer Norsk Industri (NHO), som advarer mot at Norge trekker positive lærdommer av brexit og inngår et jevnbyrdig handelsforhold med EU.

Nei til EU krever en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen 

01. juli 2021

Mer kunnskap om alternativene til EØS-avtalen kan gi en bedre opplyst debatt om Norges forhold til EU. De som avviser kravet, må forklare hvorfor de sier nei til mer kunnskap. 

EØS-loven må skrives om

30. juni 2021

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen slår fast at rettigheter etter EØS-avtalen ikke skal ha automatisk forrang. Da må kravet være at den norske EØS-loven tilpasses deretter.

Rådebank for transportbransjen 

30. juni 2021

EU-direktiver om transport blir gjeldende i Norge gjennom EØS-avtalen. De overstyrer samferdselspolitikken vår på veien, i sporet, til sjøs og i lufta. 

Når EU styrer strømprisen

30. juni 2021

Norge har en stor kraftforedlende industri som er nøkkelbedrifter i lokalsamfunn over det ganske land, der det eksporteres for over 100 milliarder i året.