50 fagforeningsfaner og hundrevis av tillitsvalgte med klar beskjed foran Stortinget 9. mars: Ingen konsesjon til Skottlandskabelen!

NorthConnect-kabelen til Skottland er ikke død

Forslag om å si nei til konsesjon til NorthConnect, samt et annet forslag om å kreve at overføringskabelen blir fjernet fra EUs liste over prioriterte prosjekt, ble behandlet i Stortinget torsdag 23. april.

Forslaget om å si nei til konsesjon for Skottlandskabelen NorthConnect fikk ikke flertall i Stortinget.

Opprøret fra så godt som alle tillitsvalgte i den kraftkrevende industrien førte ikke fram. Møtet mellom de tillitsvalgte og Barth Eide og Gahr Støre 21. april endte med at AP sto på sitt. De stemmer ikke for et forslag om å si nei til NorthConnect og hindrer dermed forslaget å få flertall. De velger avtalen med regjeringen om å utsette konsesjonsbehandlinga og et vedtak om å gi Statnett monopol på utenlandskabler.

Gahr Støre og Barth Eide garanterte for at NorthConnect ikke vil bli bygget. Ikke nå og ikke i framtiden.Men det er helt avhengig av hvilken regjering og sammensetning av Storting når saken kommer opp på nytt. Grunnen til at det hadde vært mulig å få et nei nå var at FrP var ute av regjering og ikke bundet opp.

Og innen saken kommer opp på nytt har EU strammet grepet. Allerede har Norge ved tilslutning til EUs energiunion og ACER akseptert å følge EUs nettutviklingsplan der NorthConnect er et prioritert prosjekt med 10 millioner euro i EU-støtte.

EUs infrastrukturforordning kommer og EU har allerede vedtatt den fjerde energipakken. Infrastrukturforordningen setter tidsfrist for behandling av konsesjonssøknad på 27 måneder og strømlinjeformer kost/nytte-modellen som konsesjon skal gis etter.

Fjerde energipakke legger et sinnrikt nett for å sikre at land som Norge følger EUs nettutviklingsplan og spesielt EUs prioriterte prosjekt...

Fjerde energipakke legger et sinnrikt nett for å sikre at land som Norge følger EUs nettutviklingsplan og spesielt EUs prioriterte prosjekt, kalt PCI-prosjekt (projects of common interest).

- EU har rett til å delta i den interne behandlinga av Statnetts nettplan, som skal være i tråd med EUs nettutviklingsplan.

- Er NorthConnect først kommet inn på Statnetts plan, har EU-regelverket mekanismer for oppfølging. Da kan EU gjennom Reguleringsmyndigheten for energi (RME) kreve prosjektet gjennomført.

- Får et PCI-prosjekt problemer skal ACER oppnevne en megler som skal forhandle med Norge i et års tid.

Ikke en gang forslaget om å be EU fjerne NorthConnect fra EUs liste over prioriterte prosjekt stemte AP for.

Om saken hos Stortinget: Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om tre representantforslag som omhandler NorthConnect.

Stort bilde i toppen: 50 fagforeningsfaner og hundrevis av tillitsvalgte med klar beskjed foran Stortinget 9. mars: Ingen konsesjon til Skottlandskabelen! (Nei til EU | JRS)

reLATERT

Se alle arrangementer

EØS, gagner ordninga Norge?

14. aug. 2020

EØS var klar i 1992. Ettersom ei folkeavstemming skulle si nei til medlemskap, skulle Norge være sikra tilgang til det indre markedet for de varene som handelsavtalen vår ikke omhandla. EØS ble betrakta som en handelsavtale til tross for at den bygger på EUs fire friheter om fri flyt av arbeidskraft, kapital, tjenester og varer.

Skyggeboksing om jernbanepolitikk  

14. aug. 2020

Valgkampen om jernbanepolitikken kan bli avlyst allerede i høst.

Oljemakta rår - litt til 

11. aug. 2020

Når oppdager de store investorene at satsing på fossil energi er en finansiell blindvei? 

Tvilsom EØS-agenda

03. aug. 2020

Tankesmia Agenda hevder at EØS-avtalens mange skadevirkninger kan nøytraliseres, bare politikerne er frampå og utnytter handlingsrommet. Hadde det bare vært så enkelt.

KrF må ta foreldreansvar for EØS-avtala!

28. juli 2020

Om ikkje partiet skal miste truverd, må KrF stå opp og kjempe for suverenitetsvernet og intensjonane som ligg bak EØS-avtala.

EØS-dressen er for trang for stortingsvedtak

30. juni 2020

Dressen som noen mener tjente oss godt på 1990-tallet, er blitt en tvangstrøye. Da er det eneste fornuftige å skifte ut hele dressen med en ny.

Høyesterett skal prøve ACER-saken

23. juni 2020

Høyesteretts ankeutvalg har bestemt at Høyesterett skal behandle ACER-søksmålet. Dermed vil vår høyeste domstol ta stilling til Statens påstand om å avvise saken.

EFTA-parlamentarikere kritiserer EU og vil styrke EFTA

19. juni 2020

EU-kommisjonen får skarp kritikk av EFTA-parlamentarikerne fordi EU på vårparten ila eksportforbud på smittevernutstyr til EFTA-statene.

Utfordrer partiene før valgkampen

16. juni 2020

Nei til EU har nå sendt brev til alle stortingspartiene der de blir utfordret på viktige EU- og EØS-spørsmål fram mot Stortingsvalgkampen i 2021.

Se nettlanseringen av Vett 2-2020

11. juni 2020

Nå kan du se video av nettlanseringen av Vettheftet "Helt krise. EU og EØS i koronaens tid".

Kastanjetreet, kriseberedskap og korona 

10. juni 2020

Krisesituasjonen har vist viktigheten av nasjonal råderett og sjølforsyning, skriver Kathrine Kleveland i lederartikkelen i Standpunkt.

Hareide er ensporet

08. juni 2020

Det er et stort paradoks hvis KrF skal lede an i suverenitetsavståelse til EU-organer og føre norsk jernbane inn i EU.