Ny kamp mot ACER

Nei til EU varsler ny ACER-debatt skrev NTB i sommer, i et oppslag som gikk landet rundt. Hvorfor maser vi om EUs energibyrå igjen?

I EUs energipakke 4 strammer EU grepet, og vil la energibyrået ACER bestemme enda mer. EU kan til og med føre en mye mer direkte kontroll av landene gjennom lokalkontor for ACER. Det blir opprettet nye sentre for regional gjennomføring av EUs regler og planer - med ACER på toppen. Det blir klare tidsfrister for fremdrift av nye utenlandsforbindelser, og ACER/RME (Reguleringsmyndighet for Energi) kan skjære gjennom hvis det somles. EU har allerede vedtatt Energipakke 4 som kommer til behandling i Norge siden vi er tilknyttet EØS.

Debatten om Energipakke 3, ble først og fremst en debatt om tilknytning til EUs energibyrå ACER. Debatten gikk friskt i fjor, og ble etter sterk debatt, folkemøter, demonstrasjoner og press til topps i Ap godkjent i Stortinget i mars i fjor.

Nei til EU var sterkt imot at saken gikk gjennom i Stortinget med vanlig flertall. Vi har derfor gått til søksmål mot staten fordi saken ikke ble behandlet som den suverenitetsavståelsen mange med oss vitterlig mener dette er. Professor Hans Petter Graver er blant dem som støtter den kritikken.

Staten avviser Nei til EUs krav om å ikke gjennomføre EUs Energimarkedspakke 3. Staten mener at Nei til EU ber om dom for et abstrakt rettsforhold, og at Nei til EU ikke har aktuell interesse i kravet og mangler tilknytning til kravet.

At Staten ikke liker at organisasjoner, politiske særinteresser som de betegnes, benytter domstolene til å etterprøve gyldigheten av stortingsvedtak som får stor samfunnsmessig betydning er et uventet og udemokratisk argument.

I september skal Oslo tingrett avgjøre om vi får lov til å fremme saken. Nei til EU opplever stor støtte for å få belyst det prinsipielle og få kjent vedtaket ugyldig.

Samtidig har Island fortsatt ikke vedtatt EUs energipakke 3. Det må være like vedtak i alle tre EFTA-landene for at en sak formelt skal være gyldig innført i EØS. Debatten har gått heftig på Island også, og er utsatt.

Er det et reelt alternativ å ikke være med i ACER? Selvfølgelig, Norge er ikke med i EU. Hvorfor skal vi la EU bestemme over energipolitikken vår? EUs energiunion kalles EUs femte frihet, og målet med EUs energiunion er at strømmen skal flyte så fritt uten nasjonale barrierer at vi får en europeisk strømpris. Er det det norsk aluminium- og papirindustri ønsker seg?

Jeg har i flere debatter, blant annet i Dagsnytt Atten spurt om noen kan forklare meg hva norsk kraftpolitikk gikk glipp av de ni årene vi utsatte å vedta Energipakke 3? Ingen ga meg gode svar.

EU legger ikke skjul på hva de vil, de vil ha en energiunion uten nasjonale barrierer, og de vil ha EFTA-landene med. I et sitat fra EU-kommisjonens melding om energiunionen februar 2015 står det «EU vil fortsette å integrere Norge fullt ut i unionenes indre energipolitikk».

Hvorfor skal Norge, som ikke er med i EU, være del av EUs energiunion med EUs energibyrå ACER som stadig utvider fullmaktene? Hvorfor skal ikke Norge ha full kontroll over egen energipolitikk? Vi har handlet og samarbeidet på kraftmarkedet uten ACER før, det kan vi fortsette med.

Det er også skremmende å se hvordan EU på stadig nye måter bygger operative forvaltningsapparat for å gjennomføre sin politikk. ELA, EUs arbeidslivsbyrå, er under etablering. En norsk tilslutning til Jernbanepakke 4 vil gi myndighet direkte til EUs jernbanebyrå ERA.

Jeg er kritisk og jeg blir mer kritisk. I år som vi skal markere at det er 25 år siden Norge sa nei til EU for andre gang, er det frustrerende å stadig kjempe mot EUs påvirkning av norsk politikk via EØS-avtalen.

EØS er bedre enn EU-medlemskap, men hvorfor skal vi la EU bestemme over norsk energipolitikk, norsk arbeidsliv og norsk jernbane?

Trykt som EU-tanker i Nationen 8. august 2019. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Domstolen kopierer staten

21. okt. 2019

Nei til EU ble nektet å saksøke staten for å avgi suverenitet til Acer. Domstolens kjennelse er avskrift fra regjeringsadvokatens notater, mener Nei til EUs advokater.

– Derfor anker vi

18. okt. 2019

Oslo tingrett har avvist Nei til EUs ACER-søksmål, men Nei til EU anker avgjørelsen til lagmannsretten. Vi trenger fortsatt økonomiske bidrag for føre saken videre.

Vi sto han av, og vi står på fortsatt

18. okt. 2019

Vi sto han av i 1994, og Nei til EU står stadig på videre mot EU-medlemskap og EUs påvirkning, skriver Kathrine Kleveland.

– Intensiverer EØS-debatten

16. okt. 2019

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland mener Fellesforbundets landsmøte viser at EØS-debatten vil bli stadig viktigere fram mot Stortingsvalget 2021.

Utrede hva – av hvem?

15. okt. 2019

Hva kan Fellesforbundet få vite om EØS-erfaringene i arbeidslivet av en offentlig utredning?

De Facto-rapport: Nye reise-, kost og losjibestemmelser. Hva betyr de?

14. okt. 2019

Når det reviderte utsendingsdirektivet begynner å gjelde neste år, fins det ikke norske reise-, kost og losjibestemmelser som gjelder innleide fra Øst-Europa.

– Ikke mulig å allmenngjøre Reise, Kost og Losji

14. okt. 2019

Norges fremste arbeidslivsjurist, Stein Evju, er helt uenig med Fellesforbundets ledelse. Med nytt EU-direktiv er det ikke mulig å allmenngjøre Reise, Kost og Losji slik Fellesforbundets ledelse hevder i sin innstilling til landsmøtet.

Fellesforbundets landsmøte blir en thriller

11. okt. 2019

Fellesforbundets landsmøte er i gang. Sjelden har et landsmøte skapt så store overskrifter i forkant. Blir det ut av EØS-vedtak? Blir det krevd forbud mot bemanningsbransjen?

Kraftfull markering mot EUs fjerde jernbanepakke

11. okt. 2019

Mellom kl. 12.00-14.00 torsdag ble alle tog i Norge stanset da Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbunds streik mot EUs jernbanepakke.

Oslo tingrett avviste ACER-søksmålet, Nei til EU anker

11. okt. 2019

Oslo tingrett har gitt staten medhold i at Nei til EU ikke skal få fremme ACER-søksmålet for domstolene. Nei til EU anker avgjørelsen.

Ny rapport: Sjømateksporten kan tjene på et EØS-alternativ

11. okt. 2019

Frivillig standardisering og tilnærmet tollfrihet vil trolig prege en ny norsk handelsavtale med EU som baserer seg på avtalene EU har inngått med Canada og Japan.

Norge, EØS og alternative tilknytningsformer

10. okt. 2019

En ny rapport fra Menon Economics viser at det ikke er noen markant forskjell i eksportveksten til EU for land med eller uten en EØS-avtale. Når man sammenligner EØS-landene Norge og Island med Japan, Canada og Sveits, er det Canada som har økt sin eksport til EU mest.