Delebilde fra Nei til EU under ACER-debatten (2018).

Ny nettleie kommer også fra EU

Modellen for nettleie skal godkjennes av Reguleringsmyndighet for Energi (RME), som er ACERs forlengede arm i Norge.

11 nettselskap og forbrukerorganisasjoner er blitt enige om en ny modell for nettleie. De håper at denne blir godtatt av Reguleringsmyndighet for Energi (RME). Inntil det skjer er det RMEs opprinnelige forslag som blir innført fra 1. juli.

Opprinnelig forslag

Nytt forslag

Maksimum 50% skal betales etter kilowattimer brukt

Minimum  50% skal betales etter kilowattimer brukt

Høyeste effekt i én time i forrige måned bestemmer pris på fastledd

Høyeste effekt i tre timer i måneden bestemmer pris på fastledd.

Mindre på natt, helg og om sommeren

Mindre på natt og i helg


Begge modeller gjør det komplisert for en vanlig forbruker. Men det er tross alt lettere å unngå at både vaskemaskin og støvsuger går i tre timer enn ei time. Men det de fleste har reagert på er at energisparing blir mindre lønnsomt når strømforbruk utgjør under halvparten av nettleien. Slik sett er jo den nye modellen hakket bedre for energisparing,

Men da må forskriften endres. Formelt er det Olje og Energidepartementet som står som underskriver. Men den er laget av Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) og må endres av RME. Og RME er en gjøkunge i forvaltningen vår. Da Norge innførte EUs energimarkedspakke 3 og tilsluttet seg EUs energibyrå ACER, måtte loven endres slik at politiske myndigheter mistet all kontroll med RME. Det er kun ACER som kan instruere RME.

Skal det felles forslaget vinne gjennom må forskriften endres før 1. juli.  Flasken peker på RME.

Ny forskrift om nettleie

Oppdatering 30. juni 2022

Olje- og energidepartermentet har presisert forskriften slik:

«Energileddet skal dekke marginale tapskostnader. Energileddet kan i tillegg dekke en andel av nettselskapets øvrige kostnader. Energileddet kan ha et påslag når nettet er høyt belastet. Inntektene fra energileddet kan maksimalt utgjøre 50 prosent av nettselskapets inntekter fra hver kundegruppe. Inntektene fra energileddet kan likevel overstige 50 prosent fram til 1. juli 2024.»

Olje- og energidepartementet vil be Reguleringsmyndigheten for energi (RME) foreta en evaluering av nettselskapenes nettleiestruktur i løpet av 2024, heter det.

Stort bilde i toppen: Delebilde fra Nei til EU under ACER-debatten (2018). (Nei til EU)

reLATERT

Se alle arrangementer

«Engelsk konfekt» fra RME hindrer ikke nytt hopp i nettleia

17. nov. 2022

En midlertidig forskrift omfordeler noen av flaskehalsinntektene fra kabelen til Storbritannia tilbake til strømabonnentene. Men det gjelder ikke inntektene fra eksport og import til EU-land, fordi det kunne kollidere med energiregelverket som Stortinget har innlemmet i EØS-avtalen.

Strømprisen skal avgjøres i Norge og ikke av EU  

16. nov. 2022

Nei til EU vil umiddelbart foreslå å forby utbygging av Bitcoin datasenter, som ESA påtvinger Norge å likebehandle med annen datasentervirksomhet. Bitcoin er en virksomhet som fremmer økonomisk kriminalitet. 

EUs energipakke 4 må avvises i denne stortingsperioden 

15. nov. 2022

Nei til EU kan ikke godta at EUs energipakke 4 innføres bit for bit. Tilpasningen til EUs energiunion må stoppe. 

Energiparadokset

15. nov. 2022

Vil det indre markedet bli skjøvet til side for å sørge for mer pålitelig energiforsyning i EU og i Norge?

Gerd-Liv Valla hilset Nei til EUs landsmøte

12. nov. 2022

– Jeg var en av mange som så på EØS-avtalen som en redning i 1994, sa tidligere LO-leder og medlem av Alternativ Energikommisjon, Gerd-Liv Valla, da hun hilste landsmøtet i Nei til EU. 

ACER-saken dag 4 og 5

09. nov. 2022

Borgarting lagmannsrett, dag 4 og 5:  Fra prosedyrene – noen refleksjoner, med særlig vekt på grunnlovens skranker.

Færre enn to av ti støtter ACER

07. nov. 2022

Bare 17,6 prosent av de spurte er mot at Norge melder seg ut av EUs energibyrå ACER, viser en ny meningsmåling.

Siste skritt for Acer

07. nov. 2022

Hvor ble det av realitetene i at suverenitetsavståelsen på energi i EØS skulle være «lite inngripende»?

ACER-saken dag 3. Vitner i Borgarting lagmannsrett, 2. november 2022

03. nov. 2022

På dag 3 var tiden kommet for partsrepresentantenes forklaringer, samt partenes vitner. Forklaringene viste en sprikende virkelighetsforståelse.

– Det er en dramatisk situasjon

01. nov. 2022

– Etter vår mening er vi langt forbi begrepet «lite inngripende». Vi snakker om særdeles inngripende virkninger for det norske samfunn og næringsliv, anfører Nei til EUs advokater i ACER-saken som nå går for lagmannsretten.

ACER-saken er i gang i lagmannsretten

31. okt. 2022

– Saken gjelder dypest sett samfunnets funksjonsdyktighet – energiforsyning, uttalte Nei til EUs advokat Kjell Brygfjeld i sitt innledningsforedrag for retten.

ACER-saken i Borgarting lagmannsrett 31. oktober 

26. okt. 2022

Borgarting lagmannsrett starter mandag 31. oktober behandlingen av ACER-søksmålet. Nye vitner i saken er blant annet statsråd Marte Mjøs Persen (Ap) samt to andre tidligere olje- og energiministre.