Opprop og demo 19. september

Vårt krav: Ta kontroll over vannkrafta

Støtt oppropet

  • Betal inn til bankkonto: 2280 44 69676
  • Eller bruk Vipps-nummer 765170  

   
Norges unike kraftsystem er finansiert av det norske folk siden 1905. Vannkraft har vært en strategisk samfunnsressurs som har kommet folk, næringsliv og fellesskapet til gode på linje med vann, vei og avløp. Over tid har ulike regjeringer overlatt styring av krafta til det frie markedet. Strøm har blitt til en vare. Nå tar kraftprodusentene i Sør-Norge opp til 30-40 ganger så mye betalt som de 12 øre kilowatten som krafta i snitt koster å produsere. Nasjonal kontroll har gått tapt med tilknytningen til EUs energimarked og energibyrået Acer. Målet i EU er at kraft skal flyte uhindret i Europa og prissettingen skal skje der betalingsviljen er høyest. Taperne er husholdningene, næringsliv og grunnlaget for ny industriutvikling i Norge.

Vi krever handling fra regjeringen og Stortinget for å beholde og sikre rimelig strøm som et norsk konkurransefortrinn.

FYLL OPP VANNMAGASINENE: REGULER OG STANS STRØMEKSPORTEN NÅ

  • Vannmagasinene er rekordlave etter massiv eksport det siste året. Vi er for kraftutveksling med utlandet som har vært der siden 1960-tallet, men mot eksportøkningen som skaper kaos i strømmarkedet.
  • Vi krever at strømeksporten skal stanses når fyllingsgraden faller under det normale for årstiden.

 

TOPRIS-SYSTEM PÅ STRØM: INNFØR MAKSPRIS FOR INDUSTRI, LANDBRUK OG HUSSTANDER

  • Innfør pristak (30-50 øre per kwh) for strøm til sluttbrukere i Norge. Maksprisen bør reflektere produksjonskostnad, andre kostnader og rimelig fortjeneste for kraftprodusenten.
  • Bruk konsesjoner og regulering for å sikre vannkraft til virksomhet som gir verdiskaping og sysselsetting. Krafta bør ikke brukes til elektrifisering av sokkelen og spekulativ kryptovaluta.
  • Motiver til energisparing gjennom et topris-system med høy kostnad for unødig overforbruk, skjerpede Enøk-krav og støtte til tiltak som sparer strøm. Oppgradering av vannkraftanleggene igangsettes umiddelbart.

 

NYE FORHANDLINGER OM KABLENE TIL TYSKLAND OG STORBRITANNIA!

  • Det er ett års oppsigelsestid for de to kablene som det siste året har knyttet oss til høyere prisnivåer og er hovedårsaken til de høye strømprisene i Sør-Norge. I EU bygger medlemslandene nå opp gasslagrene sine, og da må Norge kunne bygge opp fyllingsgraden i vannmagasin.

 

JA TIL POLITISK STYRING – NEI TIL MARKEDSTVANG FRA EU OG ACER!

  • Arbeiderpartiet og Senterpartiet må stå ved formuleringen i regjeringserklæringen: «Sørge for at beslutninger om utbygging av kraft og sammensetningen av den norske kraftmiksen forblir norske, nasjonale beslutninger».

 

SKRIV INN DITT NAVN OG VIPPS TIL ANNONSE!

reLATERT

Se alle arrangementer

Energien i EU-kampen

12. sep. 2022

50 år etter at ja-siden skremte om industridød ved et nei til EU, kan EUs energiunion knekke industrien.

Strømpriskrisa kan gi finanskrise

08. sep. 2022

En av de absurde følgene av strømpriskrisa er at styrtrike kraftprodusenter og strømselskaper kan gå overende og utløse ei ny finanskrise.

Energipolitisk maskerade

06. sep. 2022

Kanskje til og med EØS-tilsynet Esa ville se gjennom fingrene med at de folkevalgte tar tilbake politisk styring framfor markedstvang, iallfall på kort sikt?

Ta styring med strømmen – ut av ACER 

06. sep. 2022

Nei til EU krever at regjeringen bruker vetoretten i EØS-avtalen mot EUs fjerde energimarkedspakke. Uttalelse fra Nei til EUs styremøte 27. august 2022.

Energiunionen brister 

05. sep. 2022

Det var lyden av EUs energimarked som punkterte vi fikk på direkten denne uka. 

Svindel er en del av EU-pakka, Tomasgard   

01. sep. 2022

Nyhetsoppslagene om den tiårige kraftavtalen mellom Statkraft og Deutsche Bahn, der Statkraft selger «grønn norsk strøm» til 30 ø/kWh levert fra nærmeste tyske kullkraftverk, har sjokkert mange i sommervarmen.  

ACER-anken til lagmannsretten

26. aug. 2022

Borgarting lagmannsrett starter behandlingen av ACER-søksmålet 31. oktober. Nei til EU har meldt inn en rekke nye dokumenter og vitner i saken.

Vern mot høye energipriser er ikke legitimt formål i EØS-retten

24. aug. 2022

Dette slår Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fast i sin hasteutredning for Olje- og energidepartementet.

Språkbruken viser en beklagelig uvilje mot en mer konstruktiv EØS-debatt i Norge

23. aug. 2022

Storbritannia har styrket sin handelsbalanse overfor EU, både for varer og tjenester.

Nei til EU advarer mot forsøk på forskuttert innføring av EUs fjerde energimarkedspakke

18. aug. 2022

I sitt høringssvar til foreslåtte endringer i fornybardirektivet m.fl. advarer Nei til EU mot det som kan oppfattes som forsøk på å forskuttere innføring av EUs fjerde energimarkedspakke.

Arendalsuka 2022 – EU-medlemskap i lys av krigen og årsaker til strømpriskrise

18. aug. 2022

Representantene fra nei-sidepartiene var enige om at EU-medlemskap ikke er nødvendig. I debatten om strømpriskrisen så vi imidlertid tydelig uenighet mellom regjeringspartiene.

Et varig krafttak

15. aug. 2022

Regjeringen kan med ett grep ta styring i strømdebatten og utlade Høyre.