Opprop og demo 19. september

Vårt krav: Ta kontroll over vannkrafta

Støtt oppropet

  • Betal inn til bankkonto: 2280 44 69676
  • Eller bruk Vipps-nummer 765170  

   
Norges unike kraftsystem er finansiert av det norske folk siden 1905. Vannkraft har vært en strategisk samfunnsressurs som har kommet folk, næringsliv og fellesskapet til gode på linje med vann, vei og avløp. Over tid har ulike regjeringer overlatt styring av krafta til det frie markedet. Strøm har blitt til en vare. Nå tar kraftprodusentene i Sør-Norge opp til 30-40 ganger så mye betalt som de 12 øre kilowatten som krafta i snitt koster å produsere. Nasjonal kontroll har gått tapt med tilknytningen til EUs energimarked og energibyrået Acer. Målet i EU er at kraft skal flyte uhindret i Europa og prissettingen skal skje der betalingsviljen er høyest. Taperne er husholdningene, næringsliv og grunnlaget for ny industriutvikling i Norge.

Vi krever handling fra regjeringen og Stortinget for å beholde og sikre rimelig strøm som et norsk konkurransefortrinn.

FYLL OPP VANNMAGASINENE: REGULER OG STANS STRØMEKSPORTEN NÅ

  • Vannmagasinene er rekordlave etter massiv eksport det siste året. Vi er for kraftutveksling med utlandet som har vært der siden 1960-tallet, men mot eksportøkningen som skaper kaos i strømmarkedet.
  • Vi krever at strømeksporten skal stanses når fyllingsgraden faller under det normale for årstiden.

 

TOPRIS-SYSTEM PÅ STRØM: INNFØR MAKSPRIS FOR INDUSTRI, LANDBRUK OG HUSSTANDER

  • Innfør pristak (30-50 øre per kwh) for strøm til sluttbrukere i Norge. Maksprisen bør reflektere produksjonskostnad, andre kostnader og rimelig fortjeneste for kraftprodusenten.
  • Bruk konsesjoner og regulering for å sikre vannkraft til virksomhet som gir verdiskaping og sysselsetting. Krafta bør ikke brukes til elektrifisering av sokkelen og spekulativ kryptovaluta.
  • Motiver til energisparing gjennom et topris-system med høy kostnad for unødig overforbruk, skjerpede Enøk-krav og støtte til tiltak som sparer strøm. Oppgradering av vannkraftanleggene igangsettes umiddelbart.

 

NYE FORHANDLINGER OM KABLENE TIL TYSKLAND OG STORBRITANNIA!

  • Det er ett års oppsigelsestid for de to kablene som det siste året har knyttet oss til høyere prisnivåer og er hovedårsaken til de høye strømprisene i Sør-Norge. I EU bygger medlemslandene nå opp gasslagrene sine, og da må Norge kunne bygge opp fyllingsgraden i vannmagasin.

 

JA TIL POLITISK STYRING – NEI TIL MARKEDSTVANG FRA EU OG ACER!

  • Arbeiderpartiet og Senterpartiet må stå ved formuleringen i regjeringserklæringen: «Sørge for at beslutninger om utbygging av kraft og sammensetningen av den norske kraftmiksen forblir norske, nasjonale beslutninger».

 

SKRIV INN DITT NAVN OG VIPPS TIL ANNONSE!

reLATERT

Se alle arrangementer

Den nye Hansaregionen

17. sep. 2023

Effektiv strømutveksling i EU-markedet er ikke det samme sett fra Stavanger og Hamburg.

Nei, NRK. Nei til EUs ACER-søksmål handler ikke om å «sabotere EØS-avtalen»

14. sep. 2023

Når NRK omsider nevner søksmålet Nei til EU har reist mot staten, velger Nyhetsmorgen å gi en forvrengt og feilaktig framstilling av hva saken dreier seg om.

Kommuner, vannkraftverk og strømutgifter

11. sep. 2023

Ny rapport: Noen sammenhenger og konsekvenser av en liberalisert kraftbransje.

– Staten unnviker realitetene

08. sep. 2023

Fjerde dag i Høyesterett: – Skal man vurdere realitetene i konsekvensene av de beslutninger det avstås myndighet til? Selvsagt skal man det, uttalte Nei til EUs advokat i sluttreplikken for Høyesterett.

Runddans om RME

08. sep. 2023

Tredje dag i Høyesterett: Reguleringsmyndigheten for energi (RME) skal være uavhengig av norske myndigheter og gjennomføre vedtakene som kommer fra ESA og ACER. Er RME da et norsk organ?

RME korker igjen for utbetaling av flaskehalsinntekter

07. sep. 2023

Statnett ville bruke flaskehalsinntekter til å bremse nettleieøkning. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sa nei. RME fungerer som EU-byrået ACERs forvaltningsorgan i Norge.

Når alarmen går i Høyesterett

06. sep. 2023

Hvem vet: Kanskje lå det symbolikk i at alarmen uforvarende ble utløst under rettsforhandlingene i Høyesterett onsdag.

- En historisk og rettshistorisk sak

05. sep. 2023

Første dag i Høyesterett: ACER utøver en myndighet som er mer omfattende enn det som ble lagt til grunn da Stortinget gjorde sitt ACER-vedtak. - Utviklingen i EU slår også inn i det regelverket som ble innført med tredje energimarkedspakke, påpeker Nei til EUs advokat Kjell Brygfjeld.

Når én pluss én blir én

04. sep. 2023

Vil Høyesterett sette strek for Stortingets praksis med å avstå suverenitet stykkevis og delt uten å gjøre opp samlet regnskap?

ACER-saken i Høyesterett 5. september 

29. aug. 2023

Høyesterett starter tirsdag 5. september behandlingen av ACER-søksmålet. Saken vil bli behandlet av Høyesterett i plenum.  

ACER-saken på 1-2-3

28. aug. 2023

Hva handler ACER-søksmålet om – og hva vil skje hvis Nei til EU får medhold i Høyesterett?

Finpusser argumentene i ACER-søksmålet

22. aug. 2023

Om to uker starter ACER-saken i Høyesterett. De siste forberedelsene gjøres nå av Nei til EU og våre advokater.