Plansje fra Krafttak-koinferansen i Oslo 14. november 2023.

Politiske krafttak må til

Det er ikke lenger omstridt at de to siste utenlandskablene har vært utslagsgivende for strømprisen. Det kontroversielle består nå i hvilke politiske grep som er mulige.

På den todagers Oslo-konferansen «Krafttak» kunne Industriaksjonen og Isak Lekve fra De Facto legge fram en ny rapport kalt Farvel til kraftbørsen.

Rapporten kommer etter at de mange utredningene fra Energikommisjonen, Alternativ Energikommisjon og Strømprisutvalget m.fl. omsider foreligger. Og etter at strømprisene midlertidig har falt fra fjorårets vanvittige nivåer. I korte perioder har vi endatil sett negative priser. Kan vi dermed avblåse strømpriskrisa?

Slutt på strømpriskrisa?

– Nei, mener Lekve, og viser til de voldsomme prisforskjellene mellom budområder i vest, nord, øst og sør.

LOs representant i Strømprisutvalget, Nora Hansen, hadde med seg et litt annet budskap da hun som innleder kom ens ærend fra Brussel. Hun mener at situasjonen har stabilisert seg i forhold til i fjor, men at en sterk nasjonal kraftbalanse er sentralt for å oppnå «konkurransedyktige priser».

Teksten fortsetter under bildet.

plansje
Nora Hansen fra LO i Brussel redegjorde for konklusjonene fra Strømprisutvalget.

– Vi har fått en ny normalsituasjon, men et høyere prisnivå enn tidligere, sa Hansen. Hun og strømprisutvalget mener at omfordeling bør skje i sluttbrukermarkedet, mens engrosmarkedet for kraft bør bestå. Pristak blir også avvist. Ingen av utvalgets 50 mulige tiltak i rapporten «Balansekunst» griper direkte inn i markedsmekanismene.

Det handler om politikk

Tilsynelatende var ingen uenige om at det i stor grad handler om politikk og vilje. Om hva som er fornuftig. Og om hva som er mulig.

– Nei til EU tapte saken i Høyesterett. Dommen peker på at kampen om krafta er et politisk spørsmål, sa lederen av Nei til EU, Einar Frogner. – Ja vel, da får vi adressere at det er politikk å sikre kontroll over krafta, slo en engasjert Frogner fast.

– Bør vi la markedet styre strømmen? Nei. Vi må tørre å drive politikk! Frogner viste til Hurdalserklæringa som snakker om å bruke handlingsrommet på energiområdet.

Det har vi som kjent sett lite til. Noe som kan ha bidratt til at støtten til EØS-avtalen ikke har vært svakere siden 2012, ifølge en fersk opinionsmåling fra Sentio.

Ingen forsyningskrise

De Facto mener at anbefalingene fra Energikommisjonen om mer kraftutbygging i beste fall vil ha helt marginal betydning for strømprisen; i verste fall ingen overhodet. Lekve viste til at kraftforbruket i industrien går ned, ikke opp. Bedrifter utsetter investeringer eller skrinlegger prosjekter på grunn av uforutsigbarhet og risiko for høyere priser i nord etter Melkøya-vedtaket.

Norge har et betydelig kraftoverskudd og langt ifra noen forsyningskrise.
– Det nærmeste vi har vært forsyningskrise var i fjor, da kraftmarkedet fikk lov til å herje fritt med magasinbeholdningene, minnet Lekve om.

Vann og samfunnsutvikling

Professor Terje Tvedt bidro med perspektiver langt utover det som handler om kilowatt og handel med elektroner. – Strømrapporten viser at noe er feil, sa Tvedt, som har skrevet flere bøker om vannets betydning for menneskehetens historiske utvikling.

– Strømprisutvalget tar utgangspunkt i at alle ressurser er like. Men det er de ikke.

«Strømprisutvalget tar utgangspunkt i at alle ressurser er like. Det er de ikke.» Terje Tvedt, professor.

– Vannet er den eneste universelle ressursen som alle land har, men i sterkt varierende grad, understreket han. Her har Norge helt særegne naturgitte fortrinn. Vannet som fysisk fenomen kobler samfunn og natur. Ingen andre ressurser er evige på samme måte.

Gasskraftlagrene og vannkraftlagrene er vidt forskjellige ting, sjøl om begge kan brukes til å produsere elektrisitet der elektronene ser helt like ut.

– Spørsmålet om suverenitetsavståelse kommer i et annet lys når vi snakker om eksport av denne typen kraft, sa Tvedt.

Møtedeltakerne tar nok hans filosofiske refleksjoner over vannets betydning med seg når konferansen fortsetter onsdag.

Stort bilde i toppen: Plansje fra Krafttak-koinferansen i Oslo 14. november 2023.

reLATERT

Se alle arrangementer

Om NOU 2024:7 Norge og EØS: utvikling og erfaringer

18. april 2024

Hva sier dissensene og mindretallsmerknadene i den nye EØS-utredningen?

Folkestyret er sterkt truet av EØS-avtalen  

18. april 2024

Det viktigste for Nei til EU er folkestyret. Avgjørelsene skal tas av folkevalgte organ. Etter to EØS-utredninger denne våren er det demokratiske underskuddet i EØS for oss tydeligere og tydeligere.  

EØS-storm i spørretimen

17. april 2024

EUs fjerde energipakke, konsekvenser av veto i EØS og unntak fra EUs anbudstvang på jernbanen var noen av mange EØS-tema i Stortingets spørretime.

Fornyet debatt om EØS

17. april 2024

Se webinaret med Nei til EUs leder Einar Frogner og utredningsleder Morten Harper direkte onsdag 24. april kl. 14:00-14:20 eller i opptak her.

EU presser Norge til å vedta Energimarkedspakke 4.

12. april 2024

Da Regjeringa og Stortinget godtok EØS-avtalen i 1992, var det ei forutsetning at avtalen ikke skulle ha overnasjonal styring fra EU, og at Norge skulle ha sjølbestemmelse på vitale områder for oss. Avtalen skulle bare sikre adgang til det «indre markedet».

Alternativet til EØS ligger foran oss 

11. april 2024

Vårt alternativ til EØS-avtalen vil styrke folkestyret og kontrollen over kraftmarkedet, arbeidsliv, næringspolitikk, helse og miljø. 

EØS-rapporten fra Eldring-utvalget er virkelighetsfjern 

11. april 2024

Mens stadig færre støtter EØS-avtalen, og flere heller vil ha en handelsavtale, svarer ikke utredningen fra det regjeringsoppnevnte Eldring-utvalget på de viktige spørsmålene i EØS-debatten.

–Uakseptabel EU-innblanding

08. april 2024

– Det er totalt uakseptabelt at EUs energikommissær forsøker å blande seg inn i norske politiske beslutningsprosesser, sier Einar Frogner, leder i Nei til EU.

Turbin-demokratiet

08. april 2024

Den økonomiske liberalismen viser autoritært ansikt i EUs fornybardirektiv.

Nei til EUs innspill til partienes valgprogram

05. april 2024

Nei til EUs innspill til partiprogrammene frem mot stortingsvalget i 2025

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

05. april 2024

Høringsuttalelse fra Nei til EU angående det reviderte fornybardirektivet.

Helseunion og ACER med Morten Harper

03. april 2024

Se opptak av Sør-Trøndelag Nei til EUs åpne møte på Litteraturhuset i Trondheim 10. januar 2024 med Morten Harper.