Regjeringen vil avstå suverenitet til EU

Nei til EU mener regjeringserklæringen setter EU foran norske interesser.

Høyre er det eneste partiet i den nye Høyre/Frp/Venstre-regjeringen som er for EU-medlemskap. Regjeringserklæringen står imidlertid ikke for noen selvstendig norsk politikk overfor EU. Tvertimot skal nye EU-regler importeres i høyt tempo i EØS, og regjeringen åpner for å avstå suverenitet til EU på nye områder.

Regjeringserklæringen fastslår at den nye regjeringen vil knytte Norge videre til EU på energiområdet. Det betyr avståelse av suverenitet til EUs energibyrå ACER, via overvåkingsorganet ESA.

– Hvordan kan regjeringen mene at det er i Norges interesse å bli så tett knyttet til EUs energiunion? Som energistormakt og eksportør har Norge et helt annet utgangspunkt enn EU som er nettoimportør av energi, påpeker Nei til EUs leder Kathrine Kleveland.

Regjeringen vil også i flyktningpolitikken ”koble Norge sterkere på de europeiske prosessene for et felles europeisk system”. Et av tiltakene EU vurderer er overnasjonal behandling av asylsøknader.

– Her åpner regjeringen i realiteten for at EU skal ta styringen med norsk flyktningpolitikk. Er det ingen grenser for den nye regjeringens vilje til å avstå suverenitet, spør Nei til EU-lederen.

reLATERT

Se alle arrangementer

Et EØS-mesterskap i feiltolkninger

12. des. 2019

Ledelsens framstilling av Fellesforbundet som et «ja til EØS»-forbund er drøy kost i et demokratisk perspektiv.

Kabelkonsesjon nå betyr brudd på Stortingets forutsetninger

11. des. 2019

Det ville ikke blitt flertall for ACER i Stortinget dersom Ap ikke garanterte at NorthConnect ikke ville få konsesjon nå.

EØS-avtalen skaper usikkerhet om velferdsstaten

04. des. 2019

NAV-skandalen om trygd for nordmenn med korttidsopphold i utlandet er også en EØS-skandale. Uretten som er begått mot de som er blitt uskyldig dømt og fratatt trygderettigheter, opprører mange. At det må gjøres en fullstendig opprydding og granskning bør være selvsagt.

Klimakrisa er større enn EU

02. des. 2019

Kan EU sin rådande politikk om fri flyt og med auka vekst gjennom meir transport foreinast med effektive tiltak mot klimakrisa? Nei til EU meiner nei.

Fantastisk fest for folkets nei!

30. nov. 2019

Fredag 29. november var en hele neisiden samlet for å feire at det er 25 år siden det norske folket sa nei til EU-medlemskap i folkeavstemningen 28. november 1994. Over 300 EU-motstandere fikk fine gode historier, kultur, politikk og samhold.

25 år siden i dag: – Historisk EU-avstemning 28. november 1994

28. nov. 2019

I dag er det 25 år siden det norske folk stemte nei til EU-medlemskap i folkeavstemningen 28. november 1994.

NORGE SA NEI TIL EU-MEDLEMSKAP!

26. nov. 2019

Torsdag 28. november er det 25 år siden 52,4 % av folket sa nei til medlemskap i den Europeiske Unionen, EU. I Nordland var tallet 71,4 % nei, i Troms 71,5 %, mens det i Finnmark var høyest med 74,5%.

Nei-allianse med toleranse

26. nov. 2019

28. november 1994 sa det norske folk nei til EU for andre gang. 25 år senere trengs det fortsatt et sterkt Nei til EU.

Freiberg i flaskehalsen

26. nov. 2019

Energidepartementet holder fast ved at flaskehalsinntektene kan brukes i sin helhet til å redusere nettleia. Elektrisitetsforordningen til EU/EØS sier det motsatte.

«Vi sto han av» i Tromsø

19. nov. 2019

Lørdag 16. november markerte Troms Nei til EU 25-årsjubileet for seieren i folkeavstemninga i 1994 og den store demonstrasjonen «Vi står han av» som samlet 5000 i tog i Tromsø 14. november 1994.

Mat og miljø hos Tante Gerda

18. nov. 2019

Kreativiteten svekkes i miljøpolitikken og forbildene forsvinner nå regler og politikk skal harmoniseres i EUs indre marked.

Ti tusen fjernpoliti i Schengens grenseland

15. nov. 2019

Snart kan et stort antall norske politifolk bli utkommandert til tjeneste for EUs fjernpoliti – en styrke som skal vokse til hele ti tusen mann innen 2027.