Svarfordelingen blant Arbeiderpartiet og Senterpartiets velgere samlet sett på spørsmålet: «Bør Norge melde seg ut av EUs energibyrå ACER?» Meningsmåling av Sentio i november 2021. (Grafikk: Nei til EU.)

Regjeringens velgere vil ut av ACER

Det er flere som vil ut av EUs energibyrå ACER enn at Norge skal bli værende, men det er også mange usikre. Blant regjeringens velgere er det et flertall som vil ut av ACER.

Tilslutningen til EUs energibyrå ACER er fortsatt dypt omstridt. Det er flere som vil ut ACER enn at Norge skal bli værende, viser en meningsmåling utført av Sentio på oppdrag av Nei til EU. Forskjellen er imidlertid ikke stor, 3 prosentpoeng.

Spørsmålet som ble stilt er: «Bør Norge melde seg ut av EUs energibyrå ACER?» Svarene fordeler seg med omtrent en tredjedel på ja (33 %), nei (30 %) og vet ikke (37 %). Målingen er en nasjonal representativ undersøkelse der 1001 personer er spurt, og er gjennomført på telefon i perioden 16. – 22. november.

Når vi ser på de spurte sine partipreferanser, så har flere partier en delt velgermasse. Ønsket om å gå ut av ACER er sterkest blant Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Rødt sine velgere. Venstre, MDG og Høyre sine velgere har mest ønske om å bli værende.

ACERutavDes21A
«Bør Norge melde seg ut av EUs energibyrå ACER?» 33 % svarer ja, 30 % nei og 37 % vet ikke. Meningsmåling utført av Sentio i november 2021.

I sum er det betydelig flere av velgerne til de to regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet som vil ut av ACER enn som svarer nei på spørsmålet. Samlet sett svarer 39 % av Ap og Sp sine velgere ja på spørsmålet, mens 26 % sier nei (35 % vet ikke).

Tar vi vekk «vet ikke»-gruppen, er det hele 60 % av regjeringens velgere som vil ut av ACER, men 40 % sier nei.

Vurdert hver for seg er det stort flertall av Senterpartiets velgere som vil ut av ACER (57 % mot 14 % som ikke vil det), mens et langt mindre flertall av Arbeiderpartiets velgere vil bli værende (34 % mot 28 % som vil ut). For ordens skyld øker feilmarginen i undersøkelsen når den brytes ned på enkelte velgergrupper.

Stort bilde i toppen: Svarfordelingen blant Arbeiderpartiet og Senterpartiets velgere samlet sett på spørsmålet: «Bør Norge melde seg ut av EUs energibyrå ACER?» Meningsmåling av Sentio i november 2021. (Grafikk: Nei til EU.)

reLATERT

Se alle arrangementer

Se webinaret om EUs energiunion, Acer og strømpris

13. jan. 2022

Webinar: EUs energiunion, Acer og strømpris. Hva kan Stortinget og regjeringen gjøre nå, og hva med industrien?

FrP bløffer om makspris

11. jan. 2022

Heller ikke forslaget fra Frp sikrer nasjonal kontroll over kraftmarkedet, skriver Roy Pedersen. Nei til EU stiller seg bak markeringa 20. januar med kravet «Ta politisk kontroll over strømprisen».

Kommer strømprisen til å øke ytterligere?

06. jan. 2022

Ja, det skal vi ikke se bort fra. Vi har så vidt begynt på januar, og erfaring tilsier at det blir en kald bolk hver eneste vinter. Magasinene våre er nedtappa og eksporten foregår for fullt. Etter mitt syn så er det jeg vil kalle «galskapens politikk».

Medlemstilbud som varmer

05. jan. 2022

Bli med i kampen mot høye strømpriser. Vest-Agder Nei til EU har et tilbud til deg som vil bli medlem, en velkomstgave som varmer.

ACER-anken er levert lagmannsretten  

22. des. 2021

Nei til EU mener at Oslo tingrett har vurdert bevisene i ACER-saken uriktig når det gjelder realitetene i suverenitetsavståelsen. Dommen i sin helhet ankes.

Etter EUs definisjon har vi ingen strømkrise

16. des. 2021

Olje og energiminister Marte Mjøs Persen sier at vi ikke kan begrense eksporten over utenlandskablene fordi det er i strid ned våre internasjonale forpliktelser.

Interessekamp i et smeltende Arktis

15. des. 2021

Masterstudent Jens Isak Hultgren Nielsen ved NTNU tildeles Dag Seierstad-stipendet for 2021. Nielsen skriver om EU og nordområdene.

RME: Det blir rushtidsavgift fra nyttår, uansett hva politikerne vil

15. des. 2021

Den politisk fristilte Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) mener det ikke spiller noen rolle hvis politikerne bestemmer seg for å utsette den nye nettleieforskriften. RME vil la nettselskapene gjøre som de sjøl vil.

Strømkrisa splitter EU

08. des. 2021

Har ACER rett. Er EUs felles energimarked nødvendig for å få samfunn bygd på fornybar kraft? Er høy strømpris den prisen som må betales?

Strømsjokk på strømsjokk og verre vil det bli.

07. des. 2021

Kan det bli verre? Ja, alt tyder på det. Vi har importert europeiske strømpriser og problemer, det er vi ikke nødt til, hvis alt hadde vært «på stell», men det er ikke det.

Bare 1 av 10 mener at ACER ikke gir høyere strømpris

06. des. 2021

Vanlig folk mener at tilslutningen til EUs energibyrå ACER gir høyere strømpris. Det viser en ny meningsmåling.

Et sjokk i sakte film

06. des. 2021

Alle snakker om strømprisen. Hva gjør EUs energiunion og Acer med den?