Svarfordelingen blant Arbeiderpartiet og Senterpartiets velgere samlet sett på spørsmålet: «Bør Norge melde seg ut av EUs energibyrå ACER?» Meningsmåling av Sentio i november 2021. (Grafikk: Nei til EU.)

Regjeringens velgere vil ut av ACER

Det er flere som vil ut av EUs energibyrå ACER enn at Norge skal bli værende, men det er også mange usikre. Blant regjeringens velgere er det et flertall som vil ut av ACER.

Tilslutningen til EUs energibyrå ACER er fortsatt dypt omstridt. Det er flere som vil ut ACER enn at Norge skal bli værende, viser en meningsmåling utført av Sentio på oppdrag av Nei til EU. Forskjellen er imidlertid ikke stor, 3 prosentpoeng.

Spørsmålet som ble stilt er: «Bør Norge melde seg ut av EUs energibyrå ACER?» Svarene fordeler seg med omtrent en tredjedel på ja (33 %), nei (30 %) og vet ikke (37 %). Målingen er en nasjonal representativ undersøkelse der 1001 personer er spurt, og er gjennomført på telefon i perioden 16. – 22. november.

Når vi ser på de spurte sine partipreferanser, så har flere partier en delt velgermasse. Ønsket om å gå ut av ACER er sterkest blant Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Rødt sine velgere. Venstre, MDG og Høyre sine velgere har mest ønske om å bli værende.

ACERutavDes21A
«Bør Norge melde seg ut av EUs energibyrå ACER?» 33 % svarer ja, 30 % nei og 37 % vet ikke. Meningsmåling utført av Sentio i november 2021.

I sum er det betydelig flere av velgerne til de to regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet som vil ut av ACER enn som svarer nei på spørsmålet. Samlet sett svarer 39 % av Ap og Sp sine velgere ja på spørsmålet, mens 26 % sier nei (35 % vet ikke).

Tar vi vekk «vet ikke»-gruppen, er det hele 60 % av regjeringens velgere som vil ut av ACER, men 40 % sier nei.

Vurdert hver for seg er det stort flertall av Senterpartiets velgere som vil ut av ACER (57 % mot 14 % som ikke vil det), mens et langt mindre flertall av Arbeiderpartiets velgere vil bli værende (34 % mot 28 % som vil ut). For ordens skyld øker feilmarginen i undersøkelsen når den brytes ned på enkelte velgergrupper.

Stort bilde i toppen: Svarfordelingen blant Arbeiderpartiet og Senterpartiets velgere samlet sett på spørsmålet: «Bør Norge melde seg ut av EUs energibyrå ACER?» Meningsmåling av Sentio i november 2021. (Grafikk: Nei til EU.)

reLATERT

Se alle arrangementer

Nei til EU advarer mot forsøk på forskuttert innføring av EUs fjerde energimarkedspakke

18. aug. 2022

I sitt høringssvar til foreslåtte endringer i fornybardirektivet m.fl. advarer Nei til EU mot det som kan oppfattes som forsøk på å forskuttere innføring av EUs fjerde energimarkedspakke.

Arendalsuka 2022 – EU-medlemskap i lys av krigen og årsaker til strømpriskrise

18. aug. 2022

Representantene fra nei-sidepartiene var enige om at EU-medlemskap ikke er nødvendig. I debatten om strømpriskrisen så vi imidlertid tydelig uenighet mellom regjeringspartiene.

Et varig krafttak

15. aug. 2022

Regjeringen kan med ett grep ta styring i strømdebatten og utlade Høyre.

Utsatt høringsfrist for hastebehandling av vindkraftkonsesjoner

02. aug. 2022

EU er lei av omstendelige prosesser i utbyggingssaker og vil endre flere direktiver for å fremskynde prosedyrene. Norske myndigheter har det også travelt. Så travelt at de ikke hadde «tid» til å oversette høringsdokumentene som ble sendt ut på forsommeren.

Kraftløse krafttak

14. juli 2022

Så lenge Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er unndratt nasjonal politisk og forvaltningsmessig kontroll, vil løfter om politiske krafttak være kraftløse.

EU-topper medgir at kraftmarkedet «ikke virker»

23. juni 2022

I en tale til EU-parlamentet 8. juni sa Kommisjonens leder Ursula von der Leyen at EU-regelverket for strømmarkedet har gått ut på dato, ettersom fornybare energikilder spiller en mye større rolle enn før.

Kluss i klimaregnskapet

20. juni 2022

Det er flere urovekkende tegn til handlingslammelse i EUs klimapolitikk.

Ny De Facto-rapport om Strømpriskrisen

23. mai 2022

Last ned rapporten «Strømpriskrisen. Årsaker og effektive mottiltak», skrevet av Isak Lekve og Idar Helle i De Facto.

Uttalelse fra Oslo Nei til EU om ACER og strømpriser

23. mai 2022

Kraftlinjer over fjord og fjell har symbolisert kretsløpet i samholds-Norge. Vi må ta krafta tilbake fra markeds-Norge, før det er for seint.

Krafttak på kongressen 

18. mai 2022

LO-kongressen kan brukes til å berge strømprisene – og regjeringsprosjektet. 

Nær 600 nye medlemmer hittil i år

05. mai 2022

Siden nyttår har Nei til EU fått nær 600 nye medlemmer, og bare de to siste ukene har vi registrert så mye som 200 nye medlemmer.

1. mai er vår kamp- og festdag 

01. mai 2022

Russlands angrep på Ukraina kaster mørker skygger innover den internasjonale kamp- og festdagen 1. mai. Europa har nok krigsminnesmerker. Krigen må derfor stoppes og russiske styrker trekkes ut.