Nei til EUs arbeidsutvalg 2022–2024. Fra venstre Sofie Axelsen Osland, Heidi Larsen, Einar Frogner og Erlend Kvittum Nytrøen.

Selvmotsigende fra Energikommisjonen 

Den regjeringsoppnevnte energikommisjonen vil ha mer kraft prisgitt et EU-styrt marked. Samtidig snakker den om «et markedsbasert system under sterk statlig styring». 

– Kommisjonen sier at Norge med vår fornybare vannkraft har et annet utgangspunkt enn våre naboland, men den tar ikke høyde for det i sine anbefalinger, sier nestleder i Nei til EU, Erlend Kvittum Nytrøen. Han mener at en kraftig satsning på uregulerbar kraft kombinert med elektrisitetskrevende prosjekter må bety at Norge bruker den regulerbare vannkrafta til å sikre egen forsyning, framfor å eksportere strøm gjennom kablene til Tyskland og Storbritannia.  

– Strømprissituasjonen lå ikke i utvalgets mandat, men rapportens anbefalinger vil i hvert fall ikke gi lavere priser, legger han til. 

En økning i kraftproduksjonen med førti prosent de kommende sju åra vil måtte innebære en voldsom satsning på vindkraft. Kommisjonen anbefaler utbygging i nærområder på land og havvind langs hele kysten, og vil korte ned konsesjonsbehandlinga. 

– En slik utbygging vil føre til store arealkonflikter. EU har ingen kjærlighet for norske lokalsamfunn, så det er viktig at norske folkevalgte sikrer lokaldemokratiet gode muligheter til å bli hørt i prosessene, sier Nytrøen. 

Framfor alt er rapporten selvmotsigende når den hyller et felleseuropeisk, markedsbasert kraftmarked, samtidig som den anbefaler sterk statlig styring.  

– Dette henger ikke på greip, sier Nytrøen. – En vesentlig grunn til at utvalget ble nedsatt var for å finne en vei ut av en kraftsituasjon som i stor grad er skapt fordi Norge har frasagt seg politisk styring av kraftmarkedet. Det er EUs energiregelverk i kombinasjon med nye mellomlandsforbindelser som har satt folk og næringsliv i en kritisk situasjon.  

– Det er bra at et flertall i utvalget mener Norge må innta en aktiv rolle og ta initiativ til dialog med EU om tilpasninger av regelverket. En slik dialog må etter min mening minimum bety reforhandling av deler av energimarkedspakka. Det som antydes fra utvalgets flertall er i beste fall flikking på et EU- og ACER-styrt strømmarked som har vist seg ikke å tjene norske interesser. Det må kraftigere lut til enn bare litt flikking for å få kontroll over de norske strømprisene igjen, avslutter Nytrøen. 

Nei til EU vil komme med et uttømmende høringsinnspill når vi har fått studert rapporten nærmere. 

For spørsmål og kommentarer, ta kontakt med 

Erlend Kvittum Nytrøen 
Mobil: 48297446 
E-post: erkn@stortinget.no

Stort bilde i toppen: Nei til EUs arbeidsutvalg 2022–2024. Fra venstre Sofie Axelsen Osland, Heidi Larsen, Einar Frogner og Erlend Kvittum Nytrøen. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Aksjonsdagens strømbudskap: Vis ryggrad og handlekraft!

21. mars 2023

Det å få kontroll over strømprisen handler i første rekke om politisk ryggrad og vilje. Herom rådde det stor enighet mellom innlederne på strømpriskonferansen i regi av Industriaksjonen, LO i Oslo og Nei til EU torsdag 16. mars.

Strømprisappell i Stavanger

21. mars 2023

Nestleder i Rogaland Nei til EU, Espen Watne, skulle holdt appell under en demonstrasjon mot de høye strømprisene i Stavanger torsdag kveld. På grunn av vind er den blitt avlyst. Appellen publiseres i stedet her.

Stor aksjonsdag for politisk styrte strømpriser

17. mars 2023

Flere steder over hele landet samlet fagforeningstillitsvalgte og andre aktivister seg til aksjon torsdag 16. mars for nasjonal kontroll over krafta og politisk styrte strømpriser.

EU-domstolen bekrefter ACERs brede myndighet

13. mars 2023

ACER kan overprøve og treffe vedtak om alle sider ved en sak, også der de nasjonale reguleringsmyndighetene er enige seg imellom. EU-domstolen stadfester at energibyråets myndighet strekker seg mye lengre enn å avgjøre tvistepunkter mellom land. De ferske dommene styrker Nei til EUs anførsler i ACER-søksmålet.

Løven i Ljubljana

13. mars 2023

Flere kraftavgjørelser de siste årene viser at EUs energibyrå Acer er langt fra noen papirtiger.

RME-pålegg: Strømselskaper må bytte navn og logo for millioner

10. mars 2023

På grunnlag av regelverk i EUs tredje energimarkedspakke krever ACERs forlengede arm, reguleringsmyndigheten RME, at en rekke nettselskaper må endre navn eller logo, selv om de nettopp har gjort akkurat det.

Ikke slik vi vil Norge skal framstå

07. mars 2023

Det har over lang tid utviklet seg en maktarroganse på Stortinget og blant skiftende regjeringer. En arroganse som har smittet over på både kommuner og statlige foretak med sine utallige direktører.

Respekter Grunnloven og samiske interesser

01. mars 2023

Nei til EU forventer at regjeringa tar umiddelbare skritt for å effektuere høyesterettsdommen i Fosen-saken.

Energiduell på Grünerløkka

01. mars 2023

I overkant av 20 interesserte hadde møtt opp for å følge debatten om EUs energiunion –  dyrere strøm eller grønnere Europa. 

Omstridte boligkrav

22. feb. 2023

EU har kommet med nok et endringsforslag til bygningsenergidirektivet. Nå kommer det advarsler om dramatisk økte bokostnader. Vil direktivet redusere energiforbruket og kutte klimautslipp – og hvor godt passer reglene for norske hjem?

Strøm og samfunnsbygging

16. feb. 2023

For over 100 år sia ble det fattet kloke beslutninger i det som den gangen var en ung nasjon. En nasjon som på mange områder lå langt etter sine naboland.

Forsyningssikkerhet i kraftbørsens vold

14. feb. 2023

Vår beredskap og forsyningssikkerhet blir overlatt til markedet og kraftbørsen. Hvor smart er det?