ScotRail tilbake til det offentlige.

Skotsk jernbanedrift tilbake i offentlig regi

Det EU-vennlige uavhengighetspartiet SNP nasjonaliserer jernbanen i Skottland. Paradokset er at det ville ha vært umulig dersom Storbritannia fremdeles var bundet av EU-regelverket.

Tjenestene til ScotRail vil fra neste år foregå i offentlig regi, gjennom et selskap heleid og kontrollert av den skotske regjeringa, kunngjorde den skotske transportministeren Michael Matheson 17. mars.

Etterlengtet beslutning

Beslutningen er møtt med protester fra de skotske konservative, til tross for at den konservative regjeringa til Boris Johnson allerede har gått til midlertidig renasjonalisering av de viktigste jernbanestrekningene i England og Wales.

Men skotter flest, inkludert transportarbeidernes fagforeninger, skotske Labour og lokomotivførerforbundet ASLEF hilser vedtaket velkommen, og sier at dette var på høy tid.

Nederlandske Abellio vant anbudskontrakten for ScotRail i 2015 med varighet fram til 2025. Denne perioden er nå avkortet til 2022. Abellio har driftet flere andre jernbanestrekninger i Storbritannia som nå er i ferd med å bli renasjonalisert.

Skottland går til valg i mai. Mye står for spill for uavhengighetspartiet SNP og førsteminister Nicola Sturgeon, som mistet sitt reine flertall i 2016 og styrer en mindretallsregjering.

Krysningsspor for SNP

Det regjerende SNP har lenge krevd at Skottland sjøl skal ha styring over jernbanen. Vedtaket blir begrunnet med «en rekke mangler ved det nåværende anbudssystemet».

Partiet presser på for en ny folkeavstemning for løsrivelse fra resten av Storbritannia. Et flertall blant skottene stemte mot brexit og ville bli værende i EU, ut fra tankegangen om at «min fiendes fiende er min venn». SNP håper stadig på drahjelp fra EU og fantaserer om et «uavhengig» Skottland som medlem av Unionen.

Paradokset er at det er nettopp brexit som har gjort det mulig å gjeninnføre offentlig eierskap og kontroll med jernbanen. Mange av SNPs velgere og skotter flest er trolig ikke klar over at dødsstøtet for anbudssystemet og en varig nasjonalisering av ScotRail, er uforenlig med EUs fjerde jernbanepakke og kravet om obligatorisk konkurranseutsetting som ligger i pakka.

Stort bilde i toppen: ScotRail tilbake til det offentlige. (CC BY-NC-ND KC2000/flickr)

reLATERT

Se alle arrangementer

EUs digitale dilemma

11. aug. 2022

EU vil sette grenser for de store nettgigantenes bruk av europeiske data og personopplysninger. Tiltakene innebærer at Unionen også gjør den offentlige samtalen på sosiale medier til gjenstand for kontroll og lovregulering.

Kjør på drosjegrønt

04. juli 2022

Regjeringa foreslår flere tiltak for å bedre seriøsiteten i ei kaotisk drosjenæring. Det er bra. Men de avgjørende grepene som Hurdalsplattformen ga løfte om, glimrer fremdeles med sitt fravær.

Togstreik mot oppsplitting og EU-diktat

14. juni 2022

«Støre hold nå ord, du er ved Kongens bord. Hold Jernbane-Norge samlet!» Slik lød refrenget fra allsangen på Jernbanetorget da togene sto i to timer den 14. juni.

Nye hull i veipakka

03. juni 2022

Et endringsdirektiv legger opp til at en transportør skal kunne leie kjøretøy innen hele EØS, og ikke bare i egen medlemsstat som i dag. Det gir transportører nye muligheter til å omgå de sosiale bestemmelsene i Veipakka.

Tommel opp for toget

23. mai 2022

Det er opp til LO-kongressen å parkere konkurranseutsettingen av jernbanen.

Markedsadgang for fisk uten EØS

07. april 2022

Storbritannias handelsavtaler med EU og Norge står seg godt som alternativ til EØS-avtalens regime for eksport av sjømat, viser en fersk rapport.

Vett 1 2022: Kan arbeidslivet reddes ut av EØS-fella?

03. mars 2022

Taxi, jernbane, bemanningsbyrå, energiunionen, EUs minstelønnsdirektiv og offentlige tjenester er noen tema i det nye Vettheftet om arbeidsliv.

NHOs redsel for en konstruktiv EØS-debatt

15. feb. 2022

Storbritannia har styrket sin handelsbalanse overfor EU, både for varer og tjenester.

Etter brexit

28. jan. 2022

Notat fra De Facto om utvikling i økonomi, handel og arbeidsinnvandring etter brexit

Frost i taklampa

05. jan. 2022

Etter snart hundre dager med ny regjering er drosjenæringa fremdeles like kaotisk og uregulert. Er det nå sånn at velgergarantier er ugyldige hvis de ikke faller i smak hos ESA?

Protokollerte jernbaneløfter

27. des. 2021

Stortinget behandlet 20. desember et representantforslag fra Rødt om å oppheve vedtaket om innlemmelse av rettsaktene som inngår i EUs jernbanepakke IV i EØS-avtalen. Forslaget ble nedstemt, men «legges ved protokollen».

Alvorlige signalfeil fra Hurdal

15. nov. 2021

Regjeringa har lovet velgerne at den skal være et skiftelokomotiv for en ny og annen jernbanepolitikk. Det må bety at dørene lukkes for EUs fjerde jernbanepakke, uten signalfeil som følge av politisk svikt.