ScotRail tilbake til det offentlige.

Skotsk jernbanedrift tilbake i offentlig regi

Det EU-vennlige uavhengighetspartiet SNP nasjonaliserer jernbanen i Skottland. Paradokset er at det ville ha vært umulig dersom Storbritannia fremdeles var bundet av EU-regelverket.

Tjenestene til ScotRail vil fra neste år foregå i offentlig regi, gjennom et selskap heleid og kontrollert av den skotske regjeringa, kunngjorde den skotske transportministeren Michael Matheson 17. mars.

Etterlengtet beslutning

Beslutningen er møtt med protester fra de skotske konservative, til tross for at den konservative regjeringa til Boris Johnson allerede har gått til midlertidig renasjonalisering av de viktigste jernbanestrekningene i England og Wales.

Men skotter flest, inkludert transportarbeidernes fagforeninger, skotske Labour og lokomotivførerforbundet ASLEF hilser vedtaket velkommen, og sier at dette var på høy tid.

Nederlandske Abellio vant anbudskontrakten for ScotRail i 2015 med varighet fram til 2025. Denne perioden er nå avkortet til 2022. Abellio har driftet flere andre jernbanestrekninger i Storbritannia som nå er i ferd med å bli renasjonalisert.

Skottland går til valg i mai. Mye står for spill for uavhengighetspartiet SNP og førsteminister Nicola Sturgeon, som mistet sitt reine flertall i 2016 og styrer en mindretallsregjering.

Krysningsspor for SNP

Det regjerende SNP har lenge krevd at Skottland sjøl skal ha styring over jernbanen. Vedtaket blir begrunnet med «en rekke mangler ved det nåværende anbudssystemet».

Partiet presser på for en ny folkeavstemning for løsrivelse fra resten av Storbritannia. Et flertall blant skottene stemte mot brexit og ville bli værende i EU, ut fra tankegangen om at «min fiendes fiende er min venn». SNP håper stadig på drahjelp fra EU og fantaserer om et «uavhengig» Skottland som medlem av Unionen.

Paradokset er at det er nettopp brexit som har gjort det mulig å gjeninnføre offentlig eierskap og kontroll med jernbanen. Mange av SNPs velgere og skotter flest er trolig ikke klar over at dødsstøtet for anbudssystemet og en varig nasjonalisering av ScotRail, er uforenlig med EUs fjerde jernbanepakke og kravet om obligatorisk konkurranseutsetting som ligger i pakka.

Stort bilde i toppen: ScotRail tilbake til det offentlige. (CC BY-NC-ND KC2000/flickr)

reLATERT

Se alle arrangementer

Om å flytte gjerder

12. april 2021

Refleksjoner etter Høyesteretts dom om nasjonal myndighetsavståelse.

Høyesterett stiller seg bak en høyst usikker forståelse av EUs jernbanepakke

09. april 2021

Høyesterett legger den utøvende makts vurdering til grunn om EUs fjerde jernbanepakke.

Tåken har klarnet i kanalen

29. mars 2021

Tre lærdommer fra britenes tre måneder utenfor EUs indre marked.

Kabotasje i sjøfart – verre enn på land

26. mars 2021

EUs kabotasjeforordning for sjøtransport tar myndigheten fra vertslandet Norge, og overfører den til flaggstaten.

Taxinæring på felgen

23. mars 2021

Den nye EU-tilpassede Yrkestransportloven har punktert drosjenæringa slik vi kjenner den.

Råtne sviller under jernbanesporet

19. mars 2021

Striden rundt EUs fjerde jernbanepakke bør bli en valgkampsak, uansett hva Høyesterett konkluderer med i sin vurdering av behandlingsmåten i Stortinget.

Fortsatt kabotasje med EUs mobilitetspakker

16. mars 2021

Situasjonen for vogntog er ille med sosial dumping og svekket trafikksikkerhet. I turbussbransjen er den håpløs. Hvordan virker EUs nye mobilitetspakker i denne virkeligheten?

Bollestad må bruke brexit til å styrke norsk landbruk

15. mars 2021

Nei til EU forventer at landbruks- og matminister Olaug Bollestad klargjør at en økning av de totale tollfrie kvotene for landbruksvarer inn til Norge må være uaktuelt.

Luftig boikott kan få hard landing

12. mars 2021

Som et EØS-registrert selskap kan Wizz Air fritt etablere seg i Norge. Det er ikke krav om en fast mannskapsbase i Norge, heller ikke for å føre priskrig på norske innenlandske flyruter. Men det kan finnes en nødutgang for å sikre arbeidsvilkårene i lufta.

Vett 1 2021: Hvilken transport trenger vi?

09. mars 2021

Nytt hefte om EUs fjerde jernbanepakke, Wizz Air, Uber og kabotasjekjøring.

Taxihavari med EØS

02. mars 2021

En reversering av taxifrislippet betyr at EØS-avtalen og ESA må utfordres.

Brexit viser at en frihandelsavtale er mulig 

24. feb. 2021

Brexit aktualiserer kravet om en offentlig utredning av en frihandelsavtale mellom Norge og EU, skriver Roy Pedersen i lederartikkelen i Standpunkt.