Solidaritet og suverenitet er universelle prinsipper 

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 26.–27. mars 2022

Russlands angrep på Ukraina har skapt en ny flyktningestrøm i Europa. Millioner av ukrainere flykter fra krigens ødeleggelser. Krigen presser også opp mat- og energiprisene på verdensmarkedet. Resultatet er en enda større strøm av mennesker fra Afrika og Asia på flukt fra elendighet og sult. 

Krigen mellom Russland og Ukraina har heldigvis vist at solidariteten slett ikke er død. Polakker, slovaker, rumenere og også nordmenn viser en imponerende solidaritet med ukrainske flyktninger, som nå ønskes velkommen.  

Kontrasten er imidlertid stor til hvordan flyktninger fra andre kontinenter blir møtt, også i Norge. Når verden er delt opp i «oss» og «dem» settes solidariteten på prøve. I dette bildet forsvinner det globale menneskelige fellesskapet. Verden er større enn Europa, og Europa er ikke uten skyld i å ha skapt flyktningkriser på andre kontinenter. Disse flyktningene møter ikke solidaritet, men stengte grenser – om de da ikke drukner i Middelhavet. 

Europa og EU har bygd murer mot resten av verden for å holde flyktninger ute.

Det er bare noen måneder siden polsk grensepoliti brukte piggtråd, våpen og batonger for å stagge flyktninger som ville krysse grensa fra Hviterussland. De var ikke ukrainere eller europeere. 

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) uttrykte nylig – i november 2021 – bekymring over at Norge de siste åra har gjort innreise vanskeligere for asylsøkere og flyktninger, og at disse oftere blir avvist eller returnert til andre land. I den forbindelse har Høykommissæren bedt om at Norge bringer lovverket vårt i samsvar med forpliktelsene som følger av FNs flyktningkonvensjon av 1951. 

La oss også vise omtanke for vanlige russere i og utenfor Norge som slett ikke ønsker krig. Mobbing av barn i Norge fordi de er russere, er forkastelig og uhørt. Russere og hviterussere har ingen kollektiv skyld for Putins aggresjon! 

Solidaritet klinger hult hvis den bare omfatter noen få utvalgte. Slik også med suverenitetsprinsippet. Suverenitet og alle nasjoners ukrenkelige rett til å bestemme sin egen skjebne, er lite verd hvis denne retten i praksis er forbeholdt verdens stormakter. Dessverre er ikke Russlands brudd på folkeretten og FN-pakten enestående i vårt 21. århundre. Andre stormakter og allianser har gjort det samme, uten at dette på noen måte unnskylder Russlands aggresjon. 

Nei til EU kjemper konsekvent for fredelig sameksistens, likeverd, solidaritet, demokrati og nasjonalt sjølstyre. Vårt forsvar av suverenitetsprinsippet og alle menneskers likeverd er helt i pakt med De forente nasjoners grunnlag. I ei tid der den internasjonale rettsorden kan bryte sammen, er det desto viktigere å slå ring om prinsippene FN bygger på.  

Nei til EU vil at Norge skal melde seg ut av Schengen. Nei til EU mener at Norge må følge FNs forslag om å øke antall kvoteflyktninger. Vi må behandle flyktninger og asylsøkere i henhold til FNs flyktningkonvensjon og anbefalingene fra UNHCR.  

Nei til EU mener at ukrainske flykninger skal komme i tillegg til, ikke i stedet for andre flykninger. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Venter framgang for ytre høyre-partier

05. juni 2024

Den danske Folkebevægelsen mod EU venter at ytre høyre vil gå kraftig fram i EU-parlamentsvalget 6.–9. juni, i en valgkamp som har handlet mest om forsvars- og sikkerhetspolitikk.  

EUs usolidariske asyl- og migrasjonspakt

03. mai 2024

I en tid med menneskerettighetsbrudd, krig og klimakrise. Er dette virkelig tidspunktet hvor EU skal gjøre det enda vanskeligere å søke asyl?

Norsk sikkerhet og det norske fredsarbeidet ivaretas best utenfor EU 

29. april 2024

Utenfor EU har Norge en friere stemme som kan brukes uten å hemmes av stormaktenes interesser. På den måten kan vi jobbe mot folkemord og for sivilbefolkningens interesser. 

Sikkerhetspolitikk på 15 minutter

08. april 2024

På 15 minutter vil Heming Olaussen, medlem av Nei til EUs folkestyreutvalg, forklare hvorfor Norges sikkerhet best ivaretas utenfor EU, og uten tettere tilknytning til EUs militærunion.

Kan EU erstatte Nato?

03. april 2024

En europeisk forsvarsgaranti er lite annet enn en ønskedrøm på ja-sida.

Sikkerhet og beredskap

18. des. 2023

Notat fra Nei til EUs folkestyreutvalg nr. 2 2023.

EUs omstridte grensekontroll

15. nov. 2023

Middelhavet har blitt verdens antatt farligste migrasjonsrute, med den høyeste dødeligheten.

EUs høyre hånd

21. aug. 2023

Vil og kan EU ta sitt internasjonale ansvar når Giorgia Meloni har hånden på rattet i migrasjonspolitikken?

Urovekkende fra Forsvarskommisjonen

10. juli 2023

Forsvarskommisjonens flertall vil dra Norge tettest mulig inn i EUs militære unionsprosjekt. Den tvilsomme påstanden er at dette vil styrke den nasjonale forsvarsevnen.

EUs omstridte fiske i fjernt farvann

03. mai 2023

Webinar med Erik Hagen, daglig leder av Støttekomiteen for Vest-Sahara, og Morten Harper 3.5.2023

– Helvete er et sted der barn drukner

01. feb. 2023

Boken Budbringeren fra Helvete er både helt grusom, og veldig nødvendig. Kristina beskriver realitetene i flyktningpolitikken på en hjerteskjærende måte.

Verden er større enn EU 

28. okt. 2022

For Nei til EU er folkestyre, miljø og solidaritet de fremste verdiene vi ønsker å fronte i kampen mot EU-medlemskap og tilpassing til EUs politikk gjennom EØS.