Solidaritet og suverenitet er universelle prinsipper 

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 26.–27. mars 2022

Russlands angrep på Ukraina har skapt en ny flyktningestrøm i Europa. Millioner av ukrainere flykter fra krigens ødeleggelser. Krigen presser også opp mat- og energiprisene på verdensmarkedet. Resultatet er en enda større strøm av mennesker fra Afrika og Asia på flukt fra elendighet og sult. 

Krigen mellom Russland og Ukraina har heldigvis vist at solidariteten slett ikke er død. Polakker, slovaker, rumenere og også nordmenn viser en imponerende solidaritet med ukrainske flyktninger, som nå ønskes velkommen.  

Kontrasten er imidlertid stor til hvordan flyktninger fra andre kontinenter blir møtt, også i Norge. Når verden er delt opp i «oss» og «dem» settes solidariteten på prøve. I dette bildet forsvinner det globale menneskelige fellesskapet. Verden er større enn Europa, og Europa er ikke uten skyld i å ha skapt flyktningkriser på andre kontinenter. Disse flyktningene møter ikke solidaritet, men stengte grenser – om de da ikke drukner i Middelhavet. 

Europa og EU har bygd murer mot resten av verden for å holde flyktninger ute.

Det er bare noen måneder siden polsk grensepoliti brukte piggtråd, våpen og batonger for å stagge flyktninger som ville krysse grensa fra Hviterussland. De var ikke ukrainere eller europeere. 

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) uttrykte nylig – i november 2021 – bekymring over at Norge de siste åra har gjort innreise vanskeligere for asylsøkere og flyktninger, og at disse oftere blir avvist eller returnert til andre land. I den forbindelse har Høykommissæren bedt om at Norge bringer lovverket vårt i samsvar med forpliktelsene som følger av FNs flyktningkonvensjon av 1951. 

La oss også vise omtanke for vanlige russere i og utenfor Norge som slett ikke ønsker krig. Mobbing av barn i Norge fordi de er russere, er forkastelig og uhørt. Russere og hviterussere har ingen kollektiv skyld for Putins aggresjon! 

Solidaritet klinger hult hvis den bare omfatter noen få utvalgte. Slik også med suverenitetsprinsippet. Suverenitet og alle nasjoners ukrenkelige rett til å bestemme sin egen skjebne, er lite verd hvis denne retten i praksis er forbeholdt verdens stormakter. Dessverre er ikke Russlands brudd på folkeretten og FN-pakten enestående i vårt 21. århundre. Andre stormakter og allianser har gjort det samme, uten at dette på noen måte unnskylder Russlands aggresjon. 

Nei til EU kjemper konsekvent for fredelig sameksistens, likeverd, solidaritet, demokrati og nasjonalt sjølstyre. Vårt forsvar av suverenitetsprinsippet og alle menneskers likeverd er helt i pakt med De forente nasjoners grunnlag. I ei tid der den internasjonale rettsorden kan bryte sammen, er det desto viktigere å slå ring om prinsippene FN bygger på.  

Nei til EU vil at Norge skal melde seg ut av Schengen. Nei til EU mener at Norge må følge FNs forslag om å øke antall kvoteflyktninger. Vi må behandle flyktninger og asylsøkere i henhold til FNs flyktningkonvensjon og anbefalingene fra UNHCR.  

Nei til EU mener at ukrainske flykninger skal komme i tillegg til, ikke i stedet for andre flykninger. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Sikkerhet og beredskap

18. des. 2023

Notat fra Nei til EUs folkestyreutvalg nr. 2 2023.

EUs omstridte grensekontroll

15. nov. 2023

Middelhavet har blitt verdens antatt farligste migrasjonsrute, med den høyeste dødeligheten.

EUs høyre hånd

21. aug. 2023

Vil og kan EU ta sitt internasjonale ansvar når Giorgia Meloni har hånden på rattet i migrasjonspolitikken?

Urovekkende fra Forsvarskommisjonen

10. juli 2023

Forsvarskommisjonens flertall vil dra Norge tettest mulig inn i EUs militære unionsprosjekt. Den tvilsomme påstanden er at dette vil styrke den nasjonale forsvarsevnen.

– Helvete er et sted der barn drukner

01. feb. 2023

Boken Budbringeren fra Helvete er både helt grusom, og veldig nødvendig. Kristina beskriver realitetene i flyktningpolitikken på en hjerteskjærende måte.

Verden er større enn EU 

28. okt. 2022

For Nei til EU er folkestyre, miljø og solidaritet de fremste verdiene vi ønsker å fronte i kampen mot EU-medlemskap og tilpassing til EUs politikk gjennom EØS.  

Standpunkt 3-2022

13. okt. 2022

I dette nummeret av Nei til EUs avis Standpunkt kan du blant annet lese intervju med Sofie Marhaug og Marit Knutsdatter Strand, som sitter på Stortinget for Rødt og Senterpartiet.

EU-kampen handler om folk

29. juni 2022

Så lenge EUs mål er å fremme fri flyt vil unionen aldri bli en solidarisk aktør, hverken innad eller utover i resten av verden, skriver Frankie Rød.

EU og europeisk sikkerhetspolitikk

27. juni 2022

Det krever mot å tenke nytt. Det krever tålmodighet å skape nytt. Intet er fra evighet av, ikke en gang NATO og EU. Med Putins invasjon i Ukraina kreves både nytenking og tålmodighet, skriver Stein Ørnhøi.

Hold EUs sikkerhetspolitikk unna EØS-avtalen!

21. juni 2022

Den utenrikspolitiske situasjonen og krigen i Ukraina blir forsøkt utnyttet til å innrullere Norge i EUs militærunion.

EU ut av Norden – for fredens skyld 

13. juni 2022

Russlands invasjon av Ukraina har satt rakettfart på EUs planer om å bli en militær stormakt. Det er dårlig nytt for verden. Og for Norden. 

– Skuffet, men ikke overrasket over utfallet i Danmark.  

02. juni 2022

Et flertall av de danske velgerne sa 1. juni ja til å oppheve landets forbehold mot å delta i EUs militære samarbeid og en fremtidig EU-hær.