Moholt transformatorstasjon.

Statnetts fabler om flaskehalsinntekter

Statnett kan ikke bruke alle flaskehalsinntektene til å senke nettleia uten å trosse EU-regelverket.

Endelig en gladmelding til strømabonnentene: «Statnett kutter nettleien til norske forbrukere med fire milliarder kroner». Det er de ekstraordinære flaskehalsinntektene som gjør dette mulig, ifølge en pressemelding. Flaskehalsinntekter er det Statnett tjener på utenlandsforbindelsene. Jo større prisforskjeller, jo mer tjener selskapet.

Det er selvsagt bra at økninga av nettleia som er varslet fra 1. april, blir dempet med 5 øre/kWh. Men å late som om dette er en rabatt som følge av den voldsomme økninga i krafteksporten, er en raffinert omtolkning av virkeligheten.

«En raffinert omtolkning av virkeligheten.»

EU-regelverket forbyr Statnett å bruke flaskehalsinntektene i sin helhet til å redusere nettleia. Norge er gjennom forordningen om grensekryssende krafthandel forpliktet til å bruke disse inntektene til å bygge ut og forbedre overføringsnettet. Like fullt sier Statnett at «Alle flaskehalsinntektene vil benyttes til reduksjon i tariffen over tid». Reguleringsmyndigheten for energi (RME) mener noe annet: «Etter regelverket skal Statnett primært bruke flaskehalsinntektene til å opprettholde eller øke kapasiteten mellom Norge og nabolandene.»

Dette er resultatet av at Stortinget i 2018 innlemmet EUs tredje energimarkedspakke i EØS-avtalen og energiloven. Om et begrenset beløp unntaksvis brukes til å redusere nettleia, krever det godkjenning fra RME og i siste instans energibyrået Acer. I den reviderte elektrisitetsforordningen ((EU) 2019/943) i fjerde energimarkedspakke er rapporteringskravene enda strengere. Hvis flaskehalsinntekter er benyttet ved beregning av nettleie, skal den årlige rapporten til Acer gjøre rede for hvordan Statnett oppfylte de definerte prioriteringene om utbygging og sikring av økt overføringskapasitet.

Det er på sin plass at Statnett tilbakefører litt av sin formidable fortjeneste i 2021 på hele 5,6 milliarder kroner. Men hvis Statnett i framtida ønsker å bruke alle flaskehalsinntektene til å senke nettleia, må selskapet trosse både RME, Acer og EU.

Roy Pedersen er leder i Nei til EU.
Jan R. Steinholt er politisk rådgiver.
 
Innlegget er først publisert i Klassekampen 24. februar 2021.

Stort bilde i toppen: Moholt transformatorstasjon. (Direktoratet for kulturminneforvaltning via Wikipedia. CC BY-SA)

reLATERT

Se alle arrangementer

EU-topper medgir at kraftmarkedet «ikke virker»

23. juni 2022

I en tale til EU-parlamentet 8. juni sa Kommisjonens leder Ursula von der Leyen at EU-regelverket for strømmarkedet har gått ut på dato, ettersom fornybare energikilder spiller en mye større rolle enn før.

Standpunkt 2-2022

22. juni 2022

I dette nummeret kan du lese om utsiktene til ny EU-debatt i Norge, og om ny meningsmåling som viser at bare 1 av 4 støtter EØS.

Hold EUs sikkerhetspolitikk unna EØS-avtalen!

21. juni 2022

Den utenrikspolitiske situasjonen og krigen i Ukraina blir forsøkt utnyttet til å innrullere Norge i EUs militærunion.

Kluss i klimaregnskapet

20. juni 2022

Det er flere urovekkende tegn til handlingslammelse i EUs klimapolitikk.

EU-regler for dyr og mat: EØS-avtalen plager oss

09. juni 2022

Mer bruk av antibiotika og kasting av gode egg kan bli resultatet av nye mat- og dyreregler på veg fra EU.

Bare 1 av 4 støtter EØS

03. juni 2022

En fersk meningsmåling viser at det er flere som støtter en handelsavtale med EU enn EØS-avtalen.

LO-sekretariatet: «Tiltres ikke»

25. mai 2022

LO-kongressen kan i verste fall ende opp med å stille enda vagere krav enn dem som regjeringspartiene har forplikta seg til i Hurdalsplattformen.

Ny De Facto-rapport om Strømpriskrisen

23. mai 2022

Last ned rapporten «Strømpriskrisen. Årsaker og effektive mottiltak», skrevet av Isak Lekve og Idar Helle i De Facto.

Uttalelse fra Oslo Nei til EU om ACER og strømpriser

23. mai 2022

Kraftlinjer over fjord og fjell har symbolisert kretsløpet i samholds-Norge. Vi må ta krafta tilbake fra markeds-Norge, før det er for seint.

EØS-unntak på en, to, tre

23. mai 2022

På visse områder har styresmaktene ingen problemer med å anbefale at Norge benytter seg av unntaksmulighetene i EØS-avtalen.

Tommel opp for toget

23. mai 2022

Det er opp til LO-kongressen å parkere konkurranseutsettingen av jernbanen.

Krafttak på kongressen 

18. mai 2022

LO-kongressen kan brukes til å berge strømprisene – og regjeringsprosjektet.