Einar Frogner holdt appell på aksjonsdagen for politisk styrte strømpriser 16. mars 2023.

Stor aksjonsdag for politisk styrte strømpriser

Flere steder over hele landet samlet fagforeningstillitsvalgte og andre aktivister seg til aksjon torsdag 16. mars for nasjonal kontroll over krafta og politisk styrte strømpriser.

I Oslo var det markering på Eidsvolls plass utenfor Stortinget i regi av LO i Oslo og Industriaksjonen. De krever at vannet i norske kraftmagasiner skal forvaltes slik at det sikres forsyningssikkerhet og gunstige priser for strømkunder i Norge. Norske strømpriser skal frikobles fra det europeiske strømprissystemet og Norge skal ha full kontroll over kraftflyten i utenlandsforbindelsene. Staten styrer utveksling av strøm og salg av overskudd. Nei til EU-leder Einar Frogner var en av appellantene. 

(Artikkelen fortsetter under bildet)

2023-03-16 Aksjonsdag Oslo Merethe Solberg1
Merethe Solberg, leder Fellesforbundets avdeling 10, hotell og restaurant, holdt appell i Oslo.

Det ble også avholdt et godt besøkt seminar der de samme temaene ble tatt opp, med innledninger fra Energikommisjonen, Alternativ Energikommisjon, professor Finn Arnesen, Natur og Ungdom og mange flere. 

Markering i flere byer

Markeringen i Trondheim samlet 150 deltakere og 14 fagforeningsfaner. Nei til EU deltok med fane, Ut av ACER-plakater og løpesedler. Appellantene viste bredden i arrangementet.  Rigmor Bjerche fra LO i Trondheim, Anders Skohoft fra Alternativ Energikommisjon, Magne Vågsland, leder av Naturvernforbundet i Sør-trøndelag, Jan Haugen, forbundsstyremdlem i Industri Energi og Tarjei Leistad, leder av Fagforbundet i Trøndelag. 

(Artikkelen fortsetter under bildet)

2023-03-16 Aksjonsdag Trondheim2
Markeringen i Trondheim samlet 150 deltakere og 14 fagforeningsfaner.

Tarjei Leistad var klar på at politikerne måtte få Norge ut av et marked der det er den siste og dyreste kilowattimen som bestemmer prisen på all strøm og fryktet at strømprisen både rammet Fagforbundets medlemmer og kommuneøkonomien.

2023-03-16 Aksjonsdag Tromsø Sofie Axelsen Osland4
I Tromsø holdt AU-medlem i Nei til EU Sofie Axelsen Osland appell under markeringen.

Stort bilde i toppen: Einar Frogner holdt appell på aksjonsdagen for politisk styrte strømpriser 16. mars 2023. (Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Taxifrislipp truer organisert næring

28. mai 2024

– Under forrige regjering ble det påstått at frislipp av taxinæringen kom til å føre til billige priser. Det har ikke skjedd.

30 år med EØS-avtalen kort fortalt

26. mai 2024

Folkestyrerapporten: I mars utga Nei til EUs folkestyreutvalg rapporten «30 år med EØS-avtalen». Dette kapitlet gir et sammendrag av rapporten. Hele rapporten er tilgjengelig på neitileu.no, og kan kjøpes i papirutgave i Nei til EUs nettbutikk.

Oslo Nei til EUs høringsinnspill til Fornybardirektivet

21. mai 2024

Oslo Nei til EU støtter ikke forslaget om at Fornybardirektivet skal gjøres gjeldende for Norge.

Kraft og tvang mot folkestyre

29. april 2024

Fornybardirektivet går løs på selve grunnlaget for lokaldemokratiet.

Veto mot fornybardirektivet 

29. april 2024

EUs energikomissær Kadri Simson truer Norge med konsekvenser dersom ikke Fornybardirektivet innføres innen august 2024. EU kommer med direkte trusler mot Norge.  

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

18. april 2024

Nord-Trøndelag Nei til EU krever at regjeringa utnytter handlingsrommet i EØS avtalen til å legge ned veto mot fornybardirektivet. Fristen for høringssvar går ut 19. april. Høringsuttalelsen er gjengitt i artikkelen

EØS-storm i spørretimen

17. april 2024

EUs fjerde energipakke, konsekvenser av veto i EØS og unntak fra EUs anbudstvang på jernbanen var noen av mange EØS-tema i Stortingets spørretime.

EU presser Norge til å vedta Energimarkedspakke 4.

12. april 2024

Da Regjeringa og Stortinget godtok EØS-avtalen i 1992, var det ei forutsetning at avtalen ikke skulle ha overnasjonal styring fra EU, og at Norge skulle ha sjølbestemmelse på vitale områder for oss. Avtalen skulle bare sikre adgang til det «indre markedet».

–Uakseptabel EU-innblanding

08. april 2024

– Det er totalt uakseptabelt at EUs energikommissær forsøker å blande seg inn i norske politiske beslutningsprosesser, sier Einar Frogner, leder i Nei til EU.

Turbin-demokratiet

08. april 2024

Den økonomiske liberalismen viser autoritært ansikt i EUs fornybardirektiv.

Nei til EUs innspill til partienes valgprogram

05. april 2024

Nei til EUs innspill til partiprogrammene frem mot stortingsvalget i 2025

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

05. april 2024

Høringsuttalelse fra Nei til EU angående det reviderte fornybardirektivet.