Einar Frogner holdt appell på aksjonsdagen for politisk styrte strømpriser 16. mars 2023.

Stor aksjonsdag for politisk styrte strømpriser

Flere steder over hele landet samlet fagforeningstillitsvalgte og andre aktivister seg til aksjon torsdag 16. mars for nasjonal kontroll over krafta og politisk styrte strømpriser.

I Oslo var det markering på Eidsvolls plass utenfor Stortinget i regi av LO i Oslo og Industriaksjonen. De krever at vannet i norske kraftmagasiner skal forvaltes slik at det sikres forsyningssikkerhet og gunstige priser for strømkunder i Norge. Norske strømpriser skal frikobles fra det europeiske strømprissystemet og Norge skal ha full kontroll over kraftflyten i utenlandsforbindelsene. Staten styrer utveksling av strøm og salg av overskudd. Nei til EU-leder Einar Frogner var en av appellantene. 

(Artikkelen fortsetter under bildet)

2023-03-16 Aksjonsdag Oslo Merethe Solberg1
Merethe Solberg, leder Fellesforbundets avdeling 10, hotell og restaurant, holdt appell i Oslo.

Det ble også avholdt et godt besøkt seminar der de samme temaene ble tatt opp, med innledninger fra Energikommisjonen, Alternativ Energikommisjon, professor Finn Arnesen, Natur og Ungdom og mange flere. 

Markering i flere byer

Markeringen i Trondheim samlet 150 deltakere og 14 fagforeningsfaner. Nei til EU deltok med fane, Ut av ACER-plakater og løpesedler. Appellantene viste bredden i arrangementet.  Rigmor Bjerche fra LO i Trondheim, Anders Skohoft fra Alternativ Energikommisjon, Magne Vågsland, leder av Naturvernforbundet i Sør-trøndelag, Jan Haugen, forbundsstyremdlem i Industri Energi og Tarjei Leistad, leder av Fagforbundet i Trøndelag. 

(Artikkelen fortsetter under bildet)

2023-03-16 Aksjonsdag Trondheim2
Markeringen i Trondheim samlet 150 deltakere og 14 fagforeningsfaner.

Tarjei Leistad var klar på at politikerne måtte få Norge ut av et marked der det er den siste og dyreste kilowattimen som bestemmer prisen på all strøm og fryktet at strømprisen både rammet Fagforbundets medlemmer og kommuneøkonomien.

2023-03-16 Aksjonsdag Tromsø Sofie Axelsen Osland4
I Tromsø holdt AU-medlem i Nei til EU Sofie Axelsen Osland appell under markeringen.

Stort bilde i toppen: Einar Frogner holdt appell på aksjonsdagen for politisk styrte strømpriser 16. mars 2023. (Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Den nye Hansaregionen

17. sep. 2023

Effektiv strømutveksling i EU-markedet er ikke det samme sett fra Stavanger og Hamburg.

Nei, NRK. Nei til EUs ACER-søksmål handler ikke om å «sabotere EØS-avtalen»

14. sep. 2023

Når NRK omsider nevner søksmålet Nei til EU har reist mot staten, velger Nyhetsmorgen å gi en forvrengt og feilaktig framstilling av hva saken dreier seg om.

Kommuner, vannkraftverk og strømutgifter

11. sep. 2023

Ny rapport: Noen sammenhenger og konsekvenser av en liberalisert kraftbransje.

– Staten unnviker realitetene

08. sep. 2023

Fjerde dag i Høyesterett: – Skal man vurdere realitetene i konsekvensene av de beslutninger det avstås myndighet til? Selvsagt skal man det, uttalte Nei til EUs advokat i sluttreplikken for Høyesterett.

Runddans om RME

08. sep. 2023

Tredje dag i Høyesterett: Reguleringsmyndigheten for energi (RME) skal være uavhengig av norske myndigheter og gjennomføre vedtakene som kommer fra ESA og ACER. Er RME da et norsk organ?

RME korker igjen for utbetaling av flaskehalsinntekter

07. sep. 2023

Statnett ville bruke flaskehalsinntekter til å bremse nettleieøkning. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sa nei. RME fungerer som EU-byrået ACERs forvaltningsorgan i Norge.

Når alarmen går i Høyesterett

06. sep. 2023

Hvem vet: Kanskje lå det symbolikk i at alarmen uforvarende ble utløst under rettsforhandlingene i Høyesterett onsdag.

- En historisk og rettshistorisk sak

05. sep. 2023

Første dag i Høyesterett: ACER utøver en myndighet som er mer omfattende enn det som ble lagt til grunn da Stortinget gjorde sitt ACER-vedtak. - Utviklingen i EU slår også inn i det regelverket som ble innført med tredje energimarkedspakke, påpeker Nei til EUs advokat Kjell Brygfjeld.

Når én pluss én blir én

04. sep. 2023

Vil Høyesterett sette strek for Stortingets praksis med å avstå suverenitet stykkevis og delt uten å gjøre opp samlet regnskap?

ACER-saken i Høyesterett 5. september 

29. aug. 2023

Høyesterett starter tirsdag 5. september behandlingen av ACER-søksmålet. Saken vil bli behandlet av Høyesterett i plenum.  

ACER-saken på 1-2-3

28. aug. 2023

Hva handler ACER-søksmålet om – og hva vil skje hvis Nei til EU får medhold i Høyesterett?

Finpusser argumentene i ACER-søksmålet

22. aug. 2023

Om to uker starter ACER-saken i Høyesterett. De siste forberedelsene gjøres nå av Nei til EU og våre advokater.