Einar Frogner holdt appell på aksjonsdagen for politisk styrte strømpriser 16. mars 2023.

Stor aksjonsdag for politisk styrte strømpriser

Flere steder over hele landet samlet fagforeningstillitsvalgte og andre aktivister seg til aksjon torsdag 16. mars for nasjonal kontroll over krafta og politisk styrte strømpriser.

I Oslo var det markering på Eidsvolls plass utenfor Stortinget i regi av LO i Oslo og Industriaksjonen. De krever at vannet i norske kraftmagasiner skal forvaltes slik at det sikres forsyningssikkerhet og gunstige priser for strømkunder i Norge. Norske strømpriser skal frikobles fra det europeiske strømprissystemet og Norge skal ha full kontroll over kraftflyten i utenlandsforbindelsene. Staten styrer utveksling av strøm og salg av overskudd. Nei til EU-leder Einar Frogner var en av appellantene. 

(Artikkelen fortsetter under bildet)

2023-03-16 Aksjonsdag Oslo Merethe Solberg1
Merethe Solberg, leder Fellesforbundets avdeling 10, hotell og restaurant, holdt appell i Oslo.

Det ble også avholdt et godt besøkt seminar der de samme temaene ble tatt opp, med innledninger fra Energikommisjonen, Alternativ Energikommisjon, professor Finn Arnesen, Natur og Ungdom og mange flere. 

Markering i flere byer

Markeringen i Trondheim samlet 150 deltakere og 14 fagforeningsfaner. Nei til EU deltok med fane, Ut av ACER-plakater og løpesedler. Appellantene viste bredden i arrangementet.  Rigmor Bjerche fra LO i Trondheim, Anders Skohoft fra Alternativ Energikommisjon, Magne Vågsland, leder av Naturvernforbundet i Sør-trøndelag, Jan Haugen, forbundsstyremdlem i Industri Energi og Tarjei Leistad, leder av Fagforbundet i Trøndelag. 

(Artikkelen fortsetter under bildet)

2023-03-16 Aksjonsdag Trondheim2
Markeringen i Trondheim samlet 150 deltakere og 14 fagforeningsfaner.

Tarjei Leistad var klar på at politikerne måtte få Norge ut av et marked der det er den siste og dyreste kilowattimen som bestemmer prisen på all strøm og fryktet at strømprisen både rammet Fagforbundets medlemmer og kommuneøkonomien.

2023-03-16 Aksjonsdag Tromsø Sofie Axelsen Osland4
I Tromsø holdt AU-medlem i Nei til EU Sofie Axelsen Osland appell under markeringen.

Stort bilde i toppen: Einar Frogner holdt appell på aksjonsdagen for politisk styrte strømpriser 16. mars 2023. (Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Aksjonsdagens strømbudskap: Vis ryggrad og handlekraft!

21. mars 2023

Det å få kontroll over strømprisen handler i første rekke om politisk ryggrad og vilje. Herom rådde det stor enighet mellom innlederne på strømpriskonferansen i regi av Industriaksjonen, LO i Oslo og Nei til EU torsdag 16. mars.

Strømprisappell i Stavanger

21. mars 2023

Nestleder i Rogaland Nei til EU, Espen Watne, skulle holdt appell under en demonstrasjon mot de høye strømprisene i Stavanger torsdag kveld. På grunn av vind er den blitt avlyst. Appellen publiseres i stedet her.

EU-domstolen bekrefter ACERs brede myndighet

13. mars 2023

ACER kan overprøve og treffe vedtak om alle sider ved en sak, også der de nasjonale reguleringsmyndighetene er enige seg imellom. EU-domstolen stadfester at energibyråets myndighet strekker seg mye lengre enn å avgjøre tvistepunkter mellom land. De ferske dommene styrker Nei til EUs anførsler i ACER-søksmålet.

Løven i Ljubljana

13. mars 2023

Flere kraftavgjørelser de siste årene viser at EUs energibyrå Acer er langt fra noen papirtiger.

RME-pålegg: Strømselskaper må bytte navn og logo for millioner

10. mars 2023

På grunnlag av regelverk i EUs tredje energimarkedspakke krever ACERs forlengede arm, reguleringsmyndigheten RME, at en rekke nettselskaper må endre navn eller logo, selv om de nettopp har gjort akkurat det.

Ikke slik vi vil Norge skal framstå

07. mars 2023

Det har over lang tid utviklet seg en maktarroganse på Stortinget og blant skiftende regjeringer. En arroganse som har smittet over på både kommuner og statlige foretak med sine utallige direktører.

Respekter Grunnloven og samiske interesser

01. mars 2023

Nei til EU forventer at regjeringa tar umiddelbare skritt for å effektuere høyesterettsdommen i Fosen-saken.

Energiduell på Grünerløkka

01. mars 2023

I overkant av 20 interesserte hadde møtt opp for å følge debatten om EUs energiunion –  dyrere strøm eller grønnere Europa. 

Omstridte boligkrav

22. feb. 2023

EU har kommet med nok et endringsforslag til bygningsenergidirektivet. Nå kommer det advarsler om dramatisk økte bokostnader. Vil direktivet redusere energiforbruket og kutte klimautslipp – og hvor godt passer reglene for norske hjem?

Strøm og samfunnsbygging

16. feb. 2023

For over 100 år sia ble det fattet kloke beslutninger i det som den gangen var en ung nasjon. En nasjon som på mange områder lå langt etter sine naboland.

Forsyningssikkerhet i kraftbørsens vold

14. feb. 2023

Vår beredskap og forsyningssikkerhet blir overlatt til markedet og kraftbørsen. Hvor smart er det?

Hva gjør EU i Arktis? 

07. feb. 2023

– Beslutningstakere må være forberedt på periodisk press mot sentrale norske interesser i nordområdene, skriver Jens Isak Hultgren Nielsen ut fra sin ferske masteroppgave om EU i Arktis.