Kontroll over vannkrafta. Bilde fra Industriaksjonens demonstrasjon utenfor Stortinget 19. september.

Strømpriskampen handler om folkesjela

EU har vedtatt energimarkedspakke fire som gjør det enda mer dramatisk for oss. Nå skal 70 prosent av kapasiteten i mellomlandskablene settes av til markedet og eksport, skriver Roy Pedersen.

«Ta kontroll over vannkrafta» og «Ut av ACER» var paroler foran Stortinget 19. september. Budskapet synliggjør en over hundreårig kamp for nasjonal kontroll med en ressurs som har vært og er avgjørende for lys og varme i heimen og for industrireising og arbeidsplasser.

Standpunkt 3-2022

Nytter det at vi bryr oss og aksjonerer? Ja, kanskje er noe på gang? Nesten alle forståsegpåere har lenge sagt at pålegg om å fylle opp vannmagasinene og begrense krafteksporten vil gjøre vondt verre. Nå sier olje- og energiminister Aasland at dette gjør vi. Det som for et par måneder siden var «feil» er nå både mulig og riktig.

Begrensning av strømeksporten er kraftnasjonalisme mener toneangivende media og mange politikere. Nå sier Aasland at dette er fornuftig av hensyn til egen forsyningssikkerhet slik at Norge ikke går i svart. Bra.

Pekefingeren fra Brussel har alt kommet. ESA, overvåkingsorganet for at vi følger EØS-avtalen, har advart og sagt at de følger nøye med. ESA godtar forsyningssikkerhet, men ikke pris som begrunnelse. Klarere kan det ikke sies at de som har minst skal få slite mest – i hele Europa.

EU har vedtatt energimarkedspakke fire som gjør det enda mer dramatisk for oss. Nå skal 70 prosent av kapasiteten i mellomlandskablene settes av til markedet og eksport. Energibyrået ACER kan etablere eget kontor i landet for å komme tettere på selv om vi ikke vil. Foretak som ikke følger regler og pålegg fra ACER, reguleringsmyndigheten RME og ESA kan bli bøtelagt så det holder. Bruk av flaskehalsinntekter til å redusere nettleia innskrenkes ytterligere.

Kort sagt: Markedstvangen forsterkes. Pakka må godkjennes av Stortinget. Men Senterpartiet sier klart nei. Hva da? Regjeringa må gi beskjed i EØS-komiteen der alle EØS-land og EU møtes, at den fjerde energimarkedspakka ikke blir innført. Det betyr å bruke veto-/ reservasjonsretten. Hvis regjeringa nøler, kan Stortinget med vanlig flertall kreve at vetoretten tas i bruk.

Ved en eventuell realitetsbehandling i Stortinget må prosedyren i Grunnlovens paragraf 115 benyttes.

Den nye energipakka er en inngripende suverenitetsavståelse og krever derfor tre fjerdedels flertall for å kunne vedtas. EU har også lagt inn i pakka tiltak for økt satsing på energieffektivisering og fornybar energi. Dette kan Stortinget på selvstendig grunnlag gjennomføre for å nå klimamål, med tilsvarende norsk regelverk.

Hva skjer om presset blir stort nok og Stortinget sier nei? Et norsk veto kan i teorien kreve at energivedlegget i EØS-avtalen midlertidig settes ut av kraft, mens løsninger drøftes i EØS-komiteen. Dette betyr ikke at selve avtalen sies opp. Reglene for handel med varer og tjenester gjelder som før.

Energikrisa i Europa der Norge er en nødvendig leverandør av gass, gjør det svært usannsynlig at energisamarbeidet settes på spill. Her har EU alt å tape og ingenting å vinne. Deler av dette innlegget blei litt teknisk, men vi skjønner alle at kampen for nasjonal kontroll med vannkrafta må fortsette!

Stort bilde i toppen: Kontroll over vannkrafta. Bilde fra Industriaksjonens demonstrasjon utenfor Stortinget 19. september. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

«Engelsk konfekt» fra RME hindrer ikke nytt hopp i nettleia

17. nov. 2022

En midlertidig forskrift omfordeler noen av flaskehalsinntektene fra kabelen til Storbritannia tilbake til strømabonnentene. Men det gjelder ikke inntektene fra eksport og import til EU-land, fordi det kunne kollidere med energiregelverket som Stortinget har innlemmet i EØS-avtalen.

Strømprisen skal avgjøres i Norge og ikke av EU  

16. nov. 2022

Nei til EU vil umiddelbart foreslå å forby utbygging av Bitcoin datasenter, som ESA påtvinger Norge å likebehandle med annen datasentervirksomhet. Bitcoin er en virksomhet som fremmer økonomisk kriminalitet. 

EUs energipakke 4 må avvises i denne stortingsperioden 

15. nov. 2022

Nei til EU kan ikke godta at EUs energipakke 4 innføres bit for bit. Tilpasningen til EUs energiunion må stoppe. 

Energiparadokset

15. nov. 2022

Vil det indre markedet bli skjøvet til side for å sørge for mer pålitelig energiforsyning i EU og i Norge?

Gerd-Liv Valla hilset Nei til EUs landsmøte

12. nov. 2022

– Jeg var en av mange som så på EØS-avtalen som en redning i 1994, sa tidligere LO-leder og medlem av Alternativ Energikommisjon, Gerd-Liv Valla, da hun hilste landsmøtet i Nei til EU. 

ACER-saken dag 4 og 5

09. nov. 2022

Borgarting lagmannsrett, dag 4 og 5:  Fra prosedyrene – noen refleksjoner, med særlig vekt på grunnlovens skranker.

Færre enn to av ti støtter ACER

07. nov. 2022

Bare 17,6 prosent av de spurte er mot at Norge melder seg ut av EUs energibyrå ACER, viser en ny meningsmåling.

Siste skritt for Acer

07. nov. 2022

Hvor ble det av realitetene i at suverenitetsavståelsen på energi i EØS skulle være «lite inngripende»?

ACER-saken dag 3. Vitner i Borgarting lagmannsrett, 2. november 2022

03. nov. 2022

På dag 3 var tiden kommet for partsrepresentantenes forklaringer, samt partenes vitner. Forklaringene viste en sprikende virkelighetsforståelse.

– Det er en dramatisk situasjon

01. nov. 2022

– Etter vår mening er vi langt forbi begrepet «lite inngripende». Vi snakker om særdeles inngripende virkninger for det norske samfunn og næringsliv, anfører Nei til EUs advokater i ACER-saken som nå går for lagmannsretten.

ACER-saken er i gang i lagmannsretten

31. okt. 2022

– Saken gjelder dypest sett samfunnets funksjonsdyktighet – energiforsyning, uttalte Nei til EUs advokat Kjell Brygfjeld i sitt innledningsforedrag for retten.

ACER-saken i Borgarting lagmannsrett 31. oktober 

26. okt. 2022

Borgarting lagmannsrett starter mandag 31. oktober behandlingen av ACER-søksmålet. Nye vitner i saken er blant annet statsråd Marte Mjøs Persen (Ap) samt to andre tidligere olje- og energiministre.