Suvereniteten skal sikres

Den stadige avståelsen av norsk suverenitet til EU er i strid med folkeviljen og Grunnloven (§§ 1 og 115) . Nei til EU vurderer søksmål for å sikre suvereniteten. Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 8. april 2018.

Stortingets vedtak av EUs tredje energimarkedspakke 22. mars, der Norge blir underlagt energibyrået ACER, viser hvordan Norge gjennom EØS-avtalen avstår suverenitet selv på helt sentrale samfunnsområder som energi. Acer-saken handler ikke, slik stortingsflertallet synes å mene, om noe rent teknisk men om råderett over verdier. Nei til EU mener vedtaket blir enda mer uholdbart ved at Stortinget ikke fulgte Grunnlovens § 115 som setter vilkår for suverenitetsavståelse.

Et sentralt prinsipp ved EØS-avtalen var at den skulle være mellomstatlig, og ikke overnasjonal som et EU-medlemskap. Det såkalte topilar-systemet betyr at Norge ikke skulle underlegges EU, men stå fritt til å avvise og gjennomføre nye EU-lover og vedtak. I en rekke saker de siste årene har vi imidlertid sett at EU-byråer og overvåkingsorganet ESA får myndighet til å fatte beslutninger som er bindende for myndigheter, foretak eller personer i Norge.

EUs kjemikaliebyrå i Helsinki (ECHA) avgjør hvilke kjemikalier som kan brukes i Norge. Det europeiske flysikkerhetsbyrået i Köln (EASA) kan bestemme typesertifisering for nye fly og gi påbud om reparasjon og kontroll overfor norske flyselskap. Overvåkingsorganet ESA i Brussel kan bøtelegge norske flyselskap som bryter lisensen eller regelverket. ESA har også fått myndighet til å bøtelegge firma i Norge som ikke følger EU-regelverket for legemidler.

Via kopivedtak i ESA kan EUs finanstilsyn gjøre vedtak overfor norske banker, pensjonskasser og andre finansinstitusjoner samt overstyre det norske finanstilsynet.

Stortingsflertallets avståelse av suverenitet går på tvers av ønskene til befolkningen de skal representere. Meningsmålinger om Acer viser svært liten støtte for å overføre nasjonal myndighet.

Med tilslutningen til ACER får vi en kjede av kopivedtak fra EU til Norge: Formelt skal ESA gjøre vedtak på vegne av ACER, men vedtakene skrives av EU-byrået. ESAs vedtak går deretter via Reguleringsmyndighet for energi i Norge (RME), som ifølge EU-regelverket må være uavhengig av nasjonale myndigheter. RME skal kopiere og gjennomføre vedtakene fra ESA, og kan ikke instrueres verken av regjering eller storting.

Nye saker om suverenitetsavståelse står i kø i EØS, på områder som personvern, statsstøtte, jernbane og elektronisk kommunikasjon. Senest har EU-kommisjonen foreslått å opprette et EU-byrå for arbeidslivet med overnasjonal myndighet. I Sverige og Danmark advares det mot at dette vil true den nordiske modellen.

Stortingsflertallets avståelse av suverenitet går på tvers av ønskene til befolkningen de skal representere. Meningsmålinger om Acer viser svært liten støtte for å overføre nasjonal myndighet. Mindre enn én av ti ønsket å knytte Norge til EUs energibyrå. Vedtaket i Acer-saken er i strid med Grunnloven. Saken ble ikke behandlet etter Grunnlovens § 115 om suverenitetsavståelse, med krav om tre fjerdedels flertall.

Derimot ble saken behandlet etter Grunnloven § 26 annet ledd med kun alminnelig flertall, ut fra begrunnelsen om at suverenitetsavståelsen var «lite inngripende» og ut fra påstand om at det var «sikker konstitusjonell  sedvanerett for en slik behandlingsmåte». Nei til EU mener det ikke kan aksepteres ny konstitusjonell sedvanerett som ikke har sterk støtte i den alminnelige rettsoppfatning og som i tillegg strider mot Grunnlovens ånd og prinsipper.

Nei til EU mener dette er en uakseptabel omgåelse av både folkeviljen og Grunnloven. Nei til EU vurderer derfor søksmål med krav om at Stortingets vedtak i ACER-saken er ugyldig.

  • For spørsmål og kommentarer, kontakt Kathrine Kleveland, på 928 25 162.
  • Foto: Pressebilde til fri bruk kan lastes ned fra vår Flickr-side her.

reLATERT

Se alle arrangementer

Standpunkt 2-2018

26. april 2018

Standpunkt 2-2018, publisert 26. april 2018.

Uka som gikk: Spleiselag mot kabelkamerater

20. april 2018

Arbeiderpartiet hadde denne uka sjansen til å stoppe konsesjonssøknaden fra NorthConnect. Men igjen valgte Ap å stå sammen med kabelkameratene i regjeringspartiene. Vi tipper at det vil sette enda mer fart i spleiselaget til ACER-søksmål. To hundre tusen er snart i sikte!

Erna Solberg må vise Island respekt

16. april 2018

Flertallet i Islands regjering sier nei til å avstå energisuverenitet til EU. Hvis Island avviser ACER, kan ikke EU-regelverket innføres i EØS-avtalen.

Uka som gikk: Bla opp for suvereniteten

13. april 2018

ACER-saken ruller videre også etter Stortingets vedtak. Nei til EU har denne uken startet innsamling til søksmål om brudd på Grunnloven. I LO er misnøyen og frustrasjonen mot ACER-vedtaket stor.

Stopp suverenitetsavståelse til EU. Innsamling til ACER-søksmål

13. april 2018

Nei til EU starter i dag innsamling til ACER-søksmål: Stopp suverenitetsavståelse til EU.

ACER ble ikke vedtatt med gyldig 3/4-flertall

10. april 2018

Stortinget fulgte ikke kravene i Grunnlovens § 115 om suverenitetsavståelse da ACER-saken ble behandlet.

Nei til EUs rådsmøte feiret 2000 nye medlemmer

09. april 2018

På Nei til EUs rådsmøte på Tøyen helgen 7. og 8. april ble den fantastiske tilstrømningen av nye medlemmer under Acer-kampanjen feiret med kakefest.

Erna Solberg må vise Island respekt!

09. april 2018

Energipakken skal ikke innføres i EØS dersom Island sier nei. Det må den norske regjeringen respektere. Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 8. april 2018.

Et arbeidsliv under EU-tilsyn?

06. april 2018

For Norges del kan et EU-byrå for arbeidslivet komme til å bety et tilbakeskritt i kampen mot sosial dumping – og en mulig rasering av den norske modellen.

ACER – en trussel mot Norges suverenitet og norske arbeidsplasser

06. april 2018

Uttalelse på årsmøte for Østfold Nei til EU, 10. mars 2018 i Råde

Island kan gi Acer-omkamp i Norge

06. april 2018

Senterpartiet vil ha Acer-omkamp dersom Island legger ned veto, mens tidligere ESA-topp vil bryte EØS-avtalen med en spesialordning for å likevel legge Norge under Acer.

Stortinget sluttet Norge til Acer, men kampen fortsetter

24. mars 2018

Ikke siden 1994 har vi sett et slikt engasjement. Det er et stort flertall mot i befolkningen, ja selv i Arbeiderpartiet er et flertall av deres fylkeslag og ordførere i mot.