Til EØS-avtalens forsvar

«Det er velkjent at Nei til EU ønsker en handelsavtale i stedet for dagens EØS, men vi vil også stå sammen med EØS-tilhengerne for å forsvare forskjellene mellom EØS og et EU-medlemskap», skriver Kathrine Kleveland i Nationen i dag.

Svein Roald Hansen insisterer på at EØS er den best tenkelige handelsavtalen med EU (Nationen 6. sept.). Uklarhetene omkring brexit skal angivelig være bevis på dette, mener Hansen. Noen bedre avtale med EU kan Norge altså bare glemme.

Vi får neppe overbevist en tidligere leder av Europabevegelsen verken når det gjelder EU eller EØS.

Det pussige er at lederen av Stortingets EFTA-parlamentariske komite har argumentert sterkt imot at britene skal få ta del i denne optimale handelsavtalen når de forlater EU neste år. Et Storbritannia i EFTA og eventuelt også i EØS kunne føre til økt bruk av reservasjonsretten blant EFTA/EØS-statene, fryktet Hansen i et innlegg i Nationen 6. august. Det er noe av en selvmotsigelse å skulle nekte vår største handelspartner å bli med i en avtale som Hansen åpenbart mener de ville være tjent med.

Vi får neppe overbevist en tidligere leder av Europabevegelsen verken når det gjelder EU eller EØS. Derimot utfordrer vi gjerne Hansen til nå å slå et slag for det unike ved EØS-avtalen, nemlig det såkalte topilarsystemet (der EU-pilaren og EFTA-pilaren skal være uavhengig). Dette systemet, som skulle sikre norsk suverenitet i forhold til EU, blir nå utfordret hvis Jernbanepakke IV innføres i EØS.

Lovforslaget ble lagt ut til høring i sommer. Stortingsgruppa til Arbeiderpartiet, som Svein Roald Hansen er del av, har bestemt seg for å gå imot Jernbanepakke IV. Nei til EU hilser vedtaket velkommen.

Jernbanepakka er imidlertid problematisk på flere plan hva EU og EØS angår.

En høyst inngripende og direkte myndighetsoverføring til jernbanebyrået ERA er for det første direkte i strid med Grunnloven. Etter Grunnloven er det forbudt å avstå suverenitet til overnasjonale organer der Norge ikke er medlem. I EUs jernbanebyrå ERA får Norge observatørplass, men ikke medlemskap med stemmerett.

For det andre, og dette burde interessere Hansen spesielt, så bryter en slik direkte myndighetsoverføring til EUs jernbanebyrå helt med det institusjonelle rammeverket i EØS-samarbeidet. Regjeringen legger opp til å bryte med EØS-avtalen som den sier at den vil hegne om. Den såkalte topilarstrukturen forutsetter at Norge forholder seg til EFTA-organene i EØS, det vil si til overvåkingsorganet ESA og EFTA-domstolen.

Med jernbanepakke IV legger regjeringen opp til at suverenitetsavståelsen skjer direkte til EUs organer.

Det er velkjent at Nei til EU ønsker en handelsavtale i stedet for dagens EØS, men vi vil også stå sammen med EØS-tilhengerne for å forsvare forskjellene mellom EØS og et EU-medlemskap. Vi vil avvise alle forsøk på å undergrave avtalens bærende prinsipp, nemlig at Norges plass i EØS-systemet er i EFTA-pilaren og at vi ikke under noen omstendigheter skal avgi suverenitet direkte til EUs organer.

Har også stått på trykk i Nationen 19. september 2018. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommer strømprisen til å øke ytterligere?

06. jan. 2022

Ja, det skal vi ikke se bort fra. Vi har så vidt begynt på januar, og erfaring tilsier at det blir en kald bolk hver eneste vinter. Magasinene våre er nedtappa og eksporten foregår for fullt. Etter mitt syn så er det jeg vil kalle «galskapens politikk».

Medlemstilbud som varmer

05. jan. 2022

Bli med i kampen mot høye strømpriser. Vest-Agder Nei til EU har et tilbud til deg som vil bli medlem, en velkomstgave som varmer.

Frost i taklampa

05. jan. 2022

Etter snart hundre dager med ny regjering er drosjenæringa fremdeles like kaotisk og uregulert. Er det nå sånn at velgergarantier er ugyldige hvis de ikke faller i smak hos ESA?

Konsekvenser for det norske samfunnet må komme mer tydelig frem

04. jan. 2022

Vi etterlyser nærmere vurderinger av konsekvenser i Norge av EØS-relevante regler, både når de er under utarbeidelse i EU og etter vedtak i EU.

Protokollerte jernbaneløfter

27. des. 2021

Stortinget behandlet 20. desember et representantforslag fra Rødt om å oppheve vedtaket om innlemmelse av rettsaktene som inngår i EUs jernbanepakke IV i EØS-avtalen. Forslaget ble nedstemt, men «legges ved protokollen».

ACER-anken er levert lagmannsretten  

22. des. 2021

Nei til EU mener at Oslo tingrett har vurdert bevisene i ACER-saken uriktig når det gjelder realitetene i suverenitetsavståelsen. Dommen i sin helhet ankes.

– Favorisering av eget næringsliv er forbudt, sier ESA

20. des. 2021

Island kan bli dratt inn for EFTA-domstolen for brudd på EØS-avtalen. «Forbrytelsen» består i at landets regjering har støttet en kampanje for å få islendinger til å velge varer og tjenester fra hjemlandet, for å få fart på økonomien under pandemien.

Medlemsavis desember 2021

17. des. 2021

Solsnu – en julehilsen fra sjefsnissen!

Fiskerikonferansen i Tromsø.

17. des. 2021

Fiskeripolitisk utvalg i Nei til EU arrangerte sin andre konferanse 30. -31. oktober 2021. Som ved den første konferansen, høsten 2019, var det faglig gode innledere og debattdeltakerne.

Elevene fryser uten økonomisk hjelp!

17. des. 2021

Det å fryse i Norge, og ikke ha råd til å betale strøm er ikke noe som hører hjemme i verdens rikeste land. Dessverre er det mange som gjør det, uten å ha krav på hjelp fra Nav.

Etter EUs definisjon har vi ingen strømkrise

16. des. 2021

Olje og energiminister Marte Mjøs Persen sier at vi ikke kan begrense eksporten over utenlandskablene fordi det er i strid ned våre internasjonale forpliktelser.

RME: Det blir rushtidsavgift fra nyttår, uansett hva politikerne vil

15. des. 2021

Den politisk fristilte Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) mener det ikke spiller noen rolle hvis politikerne bestemmer seg for å utsette den nye nettleieforskriften. RME vil la nettselskapene gjøre som de sjøl vil.