Til EØS-avtalens forsvar

«Det er velkjent at Nei til EU ønsker en handelsavtale i stedet for dagens EØS, men vi vil også stå sammen med EØS-tilhengerne for å forsvare forskjellene mellom EØS og et EU-medlemskap», skriver Kathrine Kleveland i Nationen i dag.

Svein Roald Hansen insisterer på at EØS er den best tenkelige handelsavtalen med EU (Nationen 6. sept.). Uklarhetene omkring brexit skal angivelig være bevis på dette, mener Hansen. Noen bedre avtale med EU kan Norge altså bare glemme.

Vi får neppe overbevist en tidligere leder av Europabevegelsen verken når det gjelder EU eller EØS.

Det pussige er at lederen av Stortingets EFTA-parlamentariske komite har argumentert sterkt imot at britene skal få ta del i denne optimale handelsavtalen når de forlater EU neste år. Et Storbritannia i EFTA og eventuelt også i EØS kunne føre til økt bruk av reservasjonsretten blant EFTA/EØS-statene, fryktet Hansen i et innlegg i Nationen 6. august. Det er noe av en selvmotsigelse å skulle nekte vår største handelspartner å bli med i en avtale som Hansen åpenbart mener de ville være tjent med.

Vi får neppe overbevist en tidligere leder av Europabevegelsen verken når det gjelder EU eller EØS. Derimot utfordrer vi gjerne Hansen til nå å slå et slag for det unike ved EØS-avtalen, nemlig det såkalte topilarsystemet (der EU-pilaren og EFTA-pilaren skal være uavhengig). Dette systemet, som skulle sikre norsk suverenitet i forhold til EU, blir nå utfordret hvis Jernbanepakke IV innføres i EØS.

Lovforslaget ble lagt ut til høring i sommer. Stortingsgruppa til Arbeiderpartiet, som Svein Roald Hansen er del av, har bestemt seg for å gå imot Jernbanepakke IV. Nei til EU hilser vedtaket velkommen.

Jernbanepakka er imidlertid problematisk på flere plan hva EU og EØS angår.

En høyst inngripende og direkte myndighetsoverføring til jernbanebyrået ERA er for det første direkte i strid med Grunnloven. Etter Grunnloven er det forbudt å avstå suverenitet til overnasjonale organer der Norge ikke er medlem. I EUs jernbanebyrå ERA får Norge observatørplass, men ikke medlemskap med stemmerett.

For det andre, og dette burde interessere Hansen spesielt, så bryter en slik direkte myndighetsoverføring til EUs jernbanebyrå helt med det institusjonelle rammeverket i EØS-samarbeidet. Regjeringen legger opp til å bryte med EØS-avtalen som den sier at den vil hegne om. Den såkalte topilarstrukturen forutsetter at Norge forholder seg til EFTA-organene i EØS, det vil si til overvåkingsorganet ESA og EFTA-domstolen.

Med jernbanepakke IV legger regjeringen opp til at suverenitetsavståelsen skjer direkte til EUs organer.

Det er velkjent at Nei til EU ønsker en handelsavtale i stedet for dagens EØS, men vi vil også stå sammen med EØS-tilhengerne for å forsvare forskjellene mellom EØS og et EU-medlemskap. Vi vil avvise alle forsøk på å undergrave avtalens bærende prinsipp, nemlig at Norges plass i EØS-systemet er i EFTA-pilaren og at vi ikke under noen omstendigheter skal avgi suverenitet direkte til EUs organer.

Har også stått på trykk i Nationen 19. september 2018. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Standpunkt 2-2022

22. juni 2022

I dette nummeret kan du lese om utsiktene til ny EU-debatt i Norge, og om ny meningsmåling som viser at bare 1 av 4 støtter EØS.

Hold EUs sikkerhetspolitikk unna EØS-avtalen!

21. juni 2022

Den utenrikspolitiske situasjonen og krigen i Ukraina blir forsøkt utnyttet til å innrullere Norge i EUs militærunion.

Togstreik mot oppsplitting og EU-diktat

14. juni 2022

«Støre hold nå ord, du er ved Kongens bord. Hold Jernbane-Norge samlet!» Slik lød refrenget fra allsangen på Jernbanetorget da togene sto i to timer den 14. juni.

EU-regler for dyr og mat: EØS-avtalen plager oss

09. juni 2022

Mer bruk av antibiotika og kasting av gode egg kan bli resultatet av nye mat- og dyreregler på veg fra EU.

Bare 1 av 4 støtter EØS

03. juni 2022

En fersk meningsmåling viser at det er flere som støtter en handelsavtale med EU enn EØS-avtalen.

Nye hull i veipakka

03. juni 2022

Et endringsdirektiv legger opp til at en transportør skal kunne leie kjøretøy innen hele EØS, og ikke bare i egen medlemsstat som i dag. Det gir transportører nye muligheter til å omgå de sosiale bestemmelsene i Veipakka.

LO-sekretariatet: «Tiltres ikke»

25. mai 2022

LO-kongressen kan i verste fall ende opp med å stille enda vagere krav enn dem som regjeringspartiene har forplikta seg til i Hurdalsplattformen.

EØS-unntak på en, to, tre

23. mai 2022

På visse områder har styresmaktene ingen problemer med å anbefale at Norge benytter seg av unntaksmulighetene i EØS-avtalen.

Tommel opp for toget

23. mai 2022

Det er opp til LO-kongressen å parkere konkurranseutsettingen av jernbanen.

Krafttak på kongressen 

18. mai 2022

LO-kongressen kan brukes til å berge strømprisene – og regjeringsprosjektet. 

Nær 600 nye medlemmer hittil i år

05. mai 2022

Siden nyttår har Nei til EU fått nær 600 nye medlemmer, og bare de to siste ukene har vi registrert så mye som 200 nye medlemmer.

1. mai er vår kamp- og festdag 

01. mai 2022

Russlands angrep på Ukraina kaster mørker skygger innover den internasjonale kamp- og festdagen 1. mai. Europa har nok krigsminnesmerker. Krigen må derfor stoppes og russiske styrker trekkes ut.