Uka som gikk: Kampen for energisuvereniteten

2018 er i gang, og starter med en ny omgang i debatten om norsk tilknytning til EUs energibyrå.

Kathrine Kleveland svarer Svein Roald Hansen fra Ap om tilknytning til EUs energibyrå: – Hvorfor gi EU styring over energipolitikken vår? Land der elektrisitet er hovedform for oppvarming, kraftkrevende og distriktsbasert industri blir taperne.

En måling på avisens nettsider i tilknytning til innlegget viste også entydig motstand mot å avgi myndighet over kraftmarkedet vårt til EU.

– For meg og Senterpartiet minner dette mest om norske folkevalgte som har gitt opp å styre Norge, med de alvorlige følgene det kan få for norske interesser, skriver Ole André Myhrvold (Sp). Han er fra Østfold og medlem i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. – Regjeringen vil gi EU kontroll over norsk energi. For oss er dette uhyre problematisk, for det etter vår mening er suverenitetsavståelse når andre enn norske myndigheter får makt til å bestemme i Norge, skriver Myhrvold.

Debatten om EUs energiunion tiltar, med debattmøter rundt om kring i landet. Svenssonstiftelsen og Industri Energi arrangerer et debattmøte om forvaltningen av norske kraftressurser i Stavanger 31. januar. Utredningsleder Morten Harper i Nei til EU er en av paneldeltakerne.

May lover vellykket brexit

Den britiske miljøministeren Michael Gove meiner at EU sitt subsidieregime, som gjev støtte etter areal, vil verte erstatta med eit system som fokuserer på å støtte miljøet.

Storbritannias statsminister Theresa May brukte sin nyttårstale til å love en vellykket brexit og å styrke britisk økonomi. – 2017 var et år med framgang for Storbritannia, sa statsminister Theresa May med henvisning til brexitforhandlingene. I mars 2019 skal britene formelt gå ut av EU, og forhandlingene har ikke vært enkle så langt.

Britiske konservative krev at statsminister Theresa May ikkje skal bøye seg for EU sine krav i forhandlingane om brexit.

Britiske bønder vil fortsatt ut av EU. En ny undersøkelse viser at flertallet av britiske bønder fremdeles støtter en utmeldelse av EU. Like mange bønder som stemte for å forlate EU i fjor, mener det samme i ny måling, skriver Nationen.

De siste årene har Storbritannia vært den flittigste av EU- og EØS-landene når det gjelder utredninger knyttet til legemidler som markedsføres på det europeiske markedet. Ettersom at de gjenværende landene må forberede seg på en hard Brexit må denne arbeidsbyrden fordeles på de andre landene innen britene forlater EU i mars 2019.

ESA fortsetter å utfordre den norske samfunnsmodellen

Frifagbevegelse.no tror at ESAs overstyring av Høyesterett i Verftsdommen vil bli en av de store sakene i 2018.

Hvis det offentlige leverer tjenester som private også leverer, som renovasjonstjenester, så kan det bli krav om at disse må skilles ut i egne selskaper. Etter press fra ESA vurderer regjeringen å lage regler om at offentlige tjenester må skilles ut i egne selskap, skriver Klassekampen.

EØS-avtalen gir finansforetak og betalingsforetak som har konsesjon i ett land mulighet til å drive på kryss av landegrensene uten særskilt konsesjon i hvert land. Det norske Finanstilsynet kan ikke føre tilsyn med utenlandske betalingsforetak og deres agenter, men må nøye seg med å varsle tilsynet i hjemlandet hvis det likevel skulle fatte mistanke.

Schengen og EUs skatteparadis

Frp-leder Siv Jensen varsler at norsk grensekontroll blir tema i regjeringsforhandlingene som startet tirsdag. Det har justisminister Per Willy Amundsen, også Frp, blankt avvist tidligere.

EU-fiendtlige ytre høyre forblir en kraft og skaper uro selv i rike og tradisjonelt stabile land som Tyskland. Verst er den negative utviklingen i Sentral- og Øst-Europa, der noen land ledes av illiberale regimer som ikke respekterer EUs grunnleggende verdier, skriver kommentator Frank Rossavik.

I kampen mot skatteparadiser får EU problemer med å rydde opp i egne rekker. Ingen EU-medlemsland er på den svartelisten EUs ministerråd vedtok 5. desember. Derfor gikk bølgene høyt i debatten om skatteparadiser og skatteunndragelse i Europaparlamentet i Strasbourg tidligere i desember, da parlamentet vedtok en etterlengtet rapport om dette feltet, skriver Klassekampen.

Tegning: Jørgen Bitsch

reLATERT

Se alle arrangementer

Et EØS-mesterskap i feiltolkninger

12. des. 2019

Ledelsens framstilling av Fellesforbundet som et «ja til EØS»-forbund er drøy kost i et demokratisk perspektiv.

Kabelkonsesjon nå betyr brudd på Stortingets forutsetninger

11. des. 2019

Det ville ikke blitt flertall for ACER i Stortinget dersom Ap ikke garanterte at NorthConnect ikke ville få konsesjon nå.

EØS-avtalen skaper usikkerhet om velferdsstaten

04. des. 2019

NAV-skandalen om trygd for nordmenn med korttidsopphold i utlandet er også en EØS-skandale. Uretten som er begått mot de som er blitt uskyldig dømt og fratatt trygderettigheter, opprører mange. At det må gjøres en fullstendig opprydding og granskning bør være selvsagt.

Klimakrisa er større enn EU

02. des. 2019

Kan EU sin rådande politikk om fri flyt og med auka vekst gjennom meir transport foreinast med effektive tiltak mot klimakrisa? Nei til EU meiner nei.

Perspektiver på EU 25 år etter folkets nei

29. nov. 2019

Jubileumsseminaret på DogA i Oslo samlet mange tilhørere som ville høre om erfaringene fra den store nei-kampen i 1994 – og hva lærdommene bør være for oss i dag.

Nei-allianse med toleranse

26. nov. 2019

28. november 1994 sa det norske folk nei til EU for andre gang. 25 år senere trengs det fortsatt et sterkt Nei til EU.

Freiberg i flaskehalsen

26. nov. 2019

Energidepartementet holder fast ved at flaskehalsinntektene kan brukes i sin helhet til å redusere nettleia. Elektrisitetsforordningen til EU/EØS sier det motsatte.

Mat og miljø hos Tante Gerda

18. nov. 2019

Kreativiteten svekkes i miljøpolitikken og forbildene forsvinner nå regler og politikk skal harmoniseres i EUs indre marked.

Ti tusen fjernpoliti i Schengens grenseland

15. nov. 2019

Snart kan et stort antall norske politifolk bli utkommandert til tjeneste for EUs fjernpoliti – en styrke som skal vokse til hele ti tusen mann innen 2027.

Nei til EU hilste landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbukarlag

11. nov. 2019

– Norsk Bonde- og Småbrukarlag er sammen med resten av norsk landbruk, viktig for Nei til EU, sa Nei til EUs generalsekretær Thomas Haug i sin hilsen til landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 9. november.

ACER-anken er levert

08. nov. 2019

- NAV-skandalen viser behovet for rettslig prøving av hvordan EØS-regler gjennomføres i Norge, påpekes det i Nei til EUs anke i ACER-søksmålet. Nei til EU mener Oslo tingrett har tatt feil på en rekke punkter da søksmålet ble avvist.

Krogstad ville ikke ta stilling

08. nov. 2019

Etter et landsmøte der EØS-avtalen dominerte fra begynnelse til slutt, så gir det ikke mening å vise til tidligere vedtak.