Uka som gikk: Kampen for energisuvereniteten

2018 er i gang, og starter med en ny omgang i debatten om norsk tilknytning til EUs energibyrå.

Kathrine Kleveland svarer Svein Roald Hansen fra Ap om tilknytning til EUs energibyrå: – Hvorfor gi EU styring over energipolitikken vår? Land der elektrisitet er hovedform for oppvarming, kraftkrevende og distriktsbasert industri blir taperne.

En måling på avisens nettsider i tilknytning til innlegget viste også entydig motstand mot å avgi myndighet over kraftmarkedet vårt til EU.

– For meg og Senterpartiet minner dette mest om norske folkevalgte som har gitt opp å styre Norge, med de alvorlige følgene det kan få for norske interesser, skriver Ole André Myhrvold (Sp). Han er fra Østfold og medlem i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. – Regjeringen vil gi EU kontroll over norsk energi. For oss er dette uhyre problematisk, for det etter vår mening er suverenitetsavståelse når andre enn norske myndigheter får makt til å bestemme i Norge, skriver Myhrvold.

Debatten om EUs energiunion tiltar, med debattmøter rundt om kring i landet. Svenssonstiftelsen og Industri Energi arrangerer et debattmøte om forvaltningen av norske kraftressurser i Stavanger 31. januar. Utredningsleder Morten Harper i Nei til EU er en av paneldeltakerne.

May lover vellykket brexit

Den britiske miljøministeren Michael Gove meiner at EU sitt subsidieregime, som gjev støtte etter areal, vil verte erstatta med eit system som fokuserer på å støtte miljøet.

Storbritannias statsminister Theresa May brukte sin nyttårstale til å love en vellykket brexit og å styrke britisk økonomi. – 2017 var et år med framgang for Storbritannia, sa statsminister Theresa May med henvisning til brexitforhandlingene. I mars 2019 skal britene formelt gå ut av EU, og forhandlingene har ikke vært enkle så langt.

Britiske konservative krev at statsminister Theresa May ikkje skal bøye seg for EU sine krav i forhandlingane om brexit.

Britiske bønder vil fortsatt ut av EU. En ny undersøkelse viser at flertallet av britiske bønder fremdeles støtter en utmeldelse av EU. Like mange bønder som stemte for å forlate EU i fjor, mener det samme i ny måling, skriver Nationen.

De siste årene har Storbritannia vært den flittigste av EU- og EØS-landene når det gjelder utredninger knyttet til legemidler som markedsføres på det europeiske markedet. Ettersom at de gjenværende landene må forberede seg på en hard Brexit må denne arbeidsbyrden fordeles på de andre landene innen britene forlater EU i mars 2019.

ESA fortsetter å utfordre den norske samfunnsmodellen

Frifagbevegelse.no tror at ESAs overstyring av Høyesterett i Verftsdommen vil bli en av de store sakene i 2018.

Hvis det offentlige leverer tjenester som private også leverer, som renovasjonstjenester, så kan det bli krav om at disse må skilles ut i egne selskaper. Etter press fra ESA vurderer regjeringen å lage regler om at offentlige tjenester må skilles ut i egne selskap, skriver Klassekampen.

EØS-avtalen gir finansforetak og betalingsforetak som har konsesjon i ett land mulighet til å drive på kryss av landegrensene uten særskilt konsesjon i hvert land. Det norske Finanstilsynet kan ikke føre tilsyn med utenlandske betalingsforetak og deres agenter, men må nøye seg med å varsle tilsynet i hjemlandet hvis det likevel skulle fatte mistanke.

Schengen og EUs skatteparadis

Frp-leder Siv Jensen varsler at norsk grensekontroll blir tema i regjeringsforhandlingene som startet tirsdag. Det har justisminister Per Willy Amundsen, også Frp, blankt avvist tidligere.

EU-fiendtlige ytre høyre forblir en kraft og skaper uro selv i rike og tradisjonelt stabile land som Tyskland. Verst er den negative utviklingen i Sentral- og Øst-Europa, der noen land ledes av illiberale regimer som ikke respekterer EUs grunnleggende verdier, skriver kommentator Frank Rossavik.

I kampen mot skatteparadiser får EU problemer med å rydde opp i egne rekker. Ingen EU-medlemsland er på den svartelisten EUs ministerråd vedtok 5. desember. Derfor gikk bølgene høyt i debatten om skatteparadiser og skatteunndragelse i Europaparlamentet i Strasbourg tidligere i desember, da parlamentet vedtok en etterlengtet rapport om dette feltet, skriver Klassekampen.

Tegning: Jørgen Bitsch

reLATERT

Se alle arrangementer

Dagen retter baker for smed

23. juli 2019

I sin lederartikkel 19. juli velger Dagen overskriften «Nei til EU splitter nei-bevegelsen». Det er en drøy påstand som ikke kan få stå uimotsagt.

Nei til EU hilste Bygdeungdomslaget

16. juli 2019

Norges Bygdeungdomslag arrangerer årsmøte og landsstevne i Hof i Vestfold uka 15. – 21. juli. Leder i Nei til EU, Kathrine Kleveland hadde kort vei denne gangen og hilste årsmøtet i hjemkommunen Holmestrand.

Mye mer ACER

13. juli 2019

Sommerens skumleste oppfølger er EUs Energipakke 4.

I kjølvannet av Acer

04. juli 2019

Forutsetningene og forpliktelsene som Arbeiderpartiet påtok seg i fjor, står seg ikke i møtet med virkeligheten. Nå kommer sakskomplekset tilbake som en boomerang for Espen Barth Eide og Jonas Gahr Støre.

Wiedswang på vidvanke

01. juli 2019

EØS-tilhengerne spekulerer i skremsler om toll på norsk eksport.

Nye oppgaver for ACER

28. juni 2019

Den nye ACER-forordningen gir EUs energibyrå rett til å etablere egne lokalkontor for oppfølging av EUs planer og regler i medlemslandene.

Siv Jensen tar feil om toll

28. juni 2019

«Du risikerer at vi mister den tollfriheten som vi nå har til hele det europeiske markedet», hevdet Siv Jensen i NRKs partilederdebatt om situasjonen uten EØS. Det er ikke riktig. Norge har uansett en frihandelsavtale med EU som gir tollfrihet for industrivarer.

Varer eller tjenester?

25. juni 2019

Må bygging og drift av vannkraftverk følge reglene til EUs tjenestedirektiv?

Strømmen styres av EU

25. juni 2019

Det reviderte elektrisitetsdirektivet, som er del av EUs nye energipakke 4, fjerner all tvil: strømmen styres av EU.

Flyktningkrisen krever globale løsninger

20. juni 2019

I dag er det den internasjonale flyktningdagen. Da er det helt på sin plass å snakke om flyktningers situasjon i EU i dag. Flyktninger blir holdt igjen i Tyrkia og Libya, og EU gjør alt de kan for å få sendt dem tilbske til de krigsherjede landene de har flytte fra.

Islandsk utvalg utreder EØS

20. juni 2019

Nei til EU møtte denne uken et islandsk regjeringsoppnevnt utvalg som utreder deltakelsen i EØS-avtalen. Rapporten skal komme til høsten.

En sosial pilar i EU?

19. juni 2019

Halvannet år er gått siden EU lanserte den europeiske pilaren for sosiale rettigheter på toppmøtet i Gøteborg. Har forventningene blitt innfridd? Eller kommer det sosiale spørsmålet til å forbli en verkebyll for unionen, seks tiår etter at det første gang ble satt på dagsorden?