Under ACERs administrasjon

Debatten om EUs energipakke 4 og ACER fortsetter. Den nye energipakken gir blant annet EUs energibyrå rett til å opprette lokalkontor i enkeltland for ekstra tilsyn.

Forsker Torbjørg Jevnaker tegner et eiendommelig bilde av EUs energipakke 3 og 4 i Klassekampen 8. august.

Det er ikke riktig at Reguleringsmyndighet for energi er helt uavhengig av EUs energibyrå ACER. Elmarkedsdirektivet fastsetter at RME skal gjennomføre vedtak fra ACER og EU-kommisjonen. Konstruksjonen i EØS er at overvåkingsorganet ESA formelt gjør vedtak på vegne av ACER, men vedtaksteksten er skrevet av ACER. Vedtaket går deretter via RME, som skal kopiere og gjennomføre det i Norge. RME er en forlengelse av EUs forvaltningsapparat.

Jevnaker hevder at Norge står helt fritt til å avvise nye utenlandskabler, også når de er på EUs liste for prioriterte prosjekter (PCI). Er det bare ord når EUs elektrisitetsdirektiv forplikter Norge til å følge EUs nettutviklingsplan og gi PCI-prosjekt høyeste prioritet? Når direktivet krever oppnevnt en egen representant som kan delta i alle møter i Statnett som omhandler utvikling av nettplanen, så er det uten betydning? Når EU kan oppnevne en representant som skal forhandle med norske myndigheter dersom PCI-prosjekt møter hindringer, så er det bare en formalitet?  

EUs prioriterte liste klareres av ACER og EU-kommisjonen, og vedtas i regionale grupper. Forordningen setter ikke krav om at prosjektet må være foreslått av norske myndigheter og det ligger ikke noen vetorett for Norge. Som kjent er NorthConnect fra Norge til Skottland et PCI-prosjekt.

Energipakke 4 gir ACER rett til å opprette lokalkontor i enkeltland. Jevnaker fremstiller det som et tiltak for å avdekke kriminalitet i engroshandelen med strøm og gass. ACERs nye lokalkontor er imidlertid ikke knyttet til et bestemt saksfelt, slike kontorer kan ACER opprette der EU-byrået mener det er nødvendig for å nå sine mål, også uten aksept fra det berørte landet. For eksempel hvis et lands RME ikke følger opp ACERs vedtak i tilstrekkelig grad. Dette er et regime for å frasi seg nasjonal kontroll.

Innlegget ble trykt i Klassekampen 19.08.19 med tittelen "Bare formaliteteter, Jevnaker?

Bildet øverst: Kart over deler av EUs prioriterte nettprosjekter for energi (PCI). 

reLATERT

Se alle arrangementer

EØS-dressen er for trang for stortingsvedtak

30. juni 2020

Dressen som noen mener tjente oss godt på 1990-tallet, er blitt en tvangstrøye. Da er det eneste fornuftige å skifte ut hele dressen med en ny.

Høyesterett skal prøve ACER-saken

23. juni 2020

Høyesteretts ankeutvalg har bestemt at Høyesterett skal behandle ACER-søksmålet. Dermed vil vår høyeste domstol ta stilling til Statens påstand om å avvise saken.

EFTA-parlamentarikere kritiserer EU og vil styrke EFTA

19. juni 2020

EU-kommisjonen får skarp kritikk av EFTA-parlamentarikerne fordi EU på vårparten ila eksportforbud på smittevernutstyr til EFTA-statene.

Utfordrer partiene før valgkampen

16. juni 2020

Nei til EU har nå sendt brev til alle stortingspartiene der de blir utfordret på viktige EU- og EØS-spørsmål fram mot Stortingsvalgkampen i 2021.

Se nettlanseringen av Vett 2-2020

11. juni 2020

Nå kan du se video av nettlanseringen av Vettheftet "Helt krise. EU og EØS i koronaens tid".

Kastanjetreet, kriseberedskap og korona 

10. juni 2020

Krisesituasjonen har vist viktigheten av nasjonal råderett og sjølforsyning, skriver Kathrine Kleveland i lederartikkelen i Standpunkt.

Hareide er ensporet

08. juni 2020

Det er et stort paradoks hvis KrF skal lede an i suverenitetsavståelse til EU-organer og føre norsk jernbane inn i EU.

Vett 2 2020: Helt krise

03. juni 2020

EU og EØS i koronaens tid.

Fortsatt fri bevegelse

29. mai 2020

EUs frie arbeidsmarked og koronakrisa.

EØS verner subsidier til kryptovaluta

27. mai 2020

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. I to år har de forhandlet med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringen seg. Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere.

ESA holder PIN-koden til den norske statskassa

26. mai 2020

Det måtte en pandemi til før EØS-tilsynet ESA lot oss få delvis tilgang til vårt eget pengeskrin.

Ingunn Foss og EØS

25. mai 2020

Med bakgrunn i corona-krisen har Ingunn Foss et innlegg 12. mai med klar adresse til oss EU-motstandere. Ønsket om mer normale tilstander er noe alle er enig i.