Under ACERs administrasjon

Debatten om EUs energipakke 4 og ACER fortsetter. Den nye energipakken gir blant annet EUs energibyrå rett til å opprette lokalkontor i enkeltland for ekstra tilsyn.

Forsker Torbjørg Jevnaker tegner et eiendommelig bilde av EUs energipakke 3 og 4 i Klassekampen 8. august.

Det er ikke riktig at Reguleringsmyndighet for energi er helt uavhengig av EUs energibyrå ACER. Elmarkedsdirektivet fastsetter at RME skal gjennomføre vedtak fra ACER og EU-kommisjonen. Konstruksjonen i EØS er at overvåkingsorganet ESA formelt gjør vedtak på vegne av ACER, men vedtaksteksten er skrevet av ACER. Vedtaket går deretter via RME, som skal kopiere og gjennomføre det i Norge. RME er en forlengelse av EUs forvaltningsapparat.

Jevnaker hevder at Norge står helt fritt til å avvise nye utenlandskabler, også når de er på EUs liste for prioriterte prosjekter (PCI). Er det bare ord når EUs elektrisitetsdirektiv forplikter Norge til å følge EUs nettutviklingsplan og gi PCI-prosjekt høyeste prioritet? Når direktivet krever oppnevnt en egen representant som kan delta i alle møter i Statnett som omhandler utvikling av nettplanen, så er det uten betydning? Når EU kan oppnevne en representant som skal forhandle med norske myndigheter dersom PCI-prosjekt møter hindringer, så er det bare en formalitet?  

EUs prioriterte liste klareres av ACER og EU-kommisjonen, og vedtas i regionale grupper. Forordningen setter ikke krav om at prosjektet må være foreslått av norske myndigheter og det ligger ikke noen vetorett for Norge. Som kjent er NorthConnect fra Norge til Skottland et PCI-prosjekt.

Energipakke 4 gir ACER rett til å opprette lokalkontor i enkeltland. Jevnaker fremstiller det som et tiltak for å avdekke kriminalitet i engroshandelen med strøm og gass. ACERs nye lokalkontor er imidlertid ikke knyttet til et bestemt saksfelt, slike kontorer kan ACER opprette der EU-byrået mener det er nødvendig for å nå sine mål, også uten aksept fra det berørte landet. For eksempel hvis et lands RME ikke følger opp ACERs vedtak i tilstrekkelig grad. Dette er et regime for å frasi seg nasjonal kontroll.

Innlegget ble trykt i Klassekampen 19.08.19 med tittelen "Bare formaliteteter, Jevnaker?

Bildet øverst: Kart over deler av EUs prioriterte nettprosjekter for energi (PCI). 

reLATERT

Se alle arrangementer

Nyanser av EØS

22. april 2024

EØS-utredningen gjør rett i å avdramatisere konsekvensene ved å bruke vetoretten mot EU-regler.

Rådsmøtet: – Vi sier ja til folkestyre!

20. april 2024

– For mange i Oslo er det veldig langt til makta i regjering og Storting. Men det er enda mye lenger til Brussel, sa Einar Frogner i åpningstalen på Nei til EUs rådsmøte.

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

18. april 2024

Nord-Trøndelag Nei til EU krever at regjeringa utnytter handlingsrommet i EØS avtalen til å legge ned veto mot fornybardirektivet. Fristen for høringssvar går ut 19. april. Høringsuttalelsen er gjengitt i artikkelen

Om NOU 2024:7 Norge og EØS: utvikling og erfaringer

18. april 2024

Hva sier dissensene og mindretallsmerknadene i den nye EØS-utredningen?

Folkestyret er sterkt truet av EØS-avtalen  

18. april 2024

Det viktigste for Nei til EU er folkestyret. Avgjørelsene skal tas av folkevalgte organ. Etter to EØS-utredninger denne våren er det demokratiske underskuddet i EØS for oss tydeligere og tydeligere.  

EØS-storm i spørretimen

17. april 2024

EUs fjerde energipakke, konsekvenser av veto i EØS og unntak fra EUs anbudstvang på jernbanen var noen av mange EØS-tema i Stortingets spørretime.

Fornyet debatt om EØS

17. april 2024

Se webinaret med Nei til EUs leder Einar Frogner og utredningsleder Morten Harper direkte onsdag 24. april kl. 14:00-14:20 eller i opptak her.

EU presser Norge til å vedta Energimarkedspakke 4.

12. april 2024

Da Regjeringa og Stortinget godtok EØS-avtalen i 1992, var det ei forutsetning at avtalen ikke skulle ha overnasjonal styring fra EU, og at Norge skulle ha sjølbestemmelse på vitale områder for oss. Avtalen skulle bare sikre adgang til det «indre markedet».

Alternativet til EØS ligger foran oss 

11. april 2024

Vårt alternativ til EØS-avtalen vil styrke folkestyret og kontrollen over kraftmarkedet, arbeidsliv, næringspolitikk, helse og miljø. 

EØS-rapporten fra Eldring-utvalget er virkelighetsfjern 

11. april 2024

Mens stadig færre støtter EØS-avtalen, og flere heller vil ha en handelsavtale, svarer ikke utredningen fra det regjeringsoppnevnte Eldring-utvalget på de viktige spørsmålene i EØS-debatten.

–Uakseptabel EU-innblanding

08. april 2024

– Det er totalt uakseptabelt at EUs energikommissær forsøker å blande seg inn i norske politiske beslutningsprosesser, sier Einar Frogner, leder i Nei til EU.

Turbin-demokratiet

08. april 2024

Den økonomiske liberalismen viser autoritært ansikt i EUs fornybardirektiv.