Under ACERs administrasjon

Debatten om EUs energipakke 4 og ACER fortsetter. Den nye energipakken gir blant annet EUs energibyrå rett til å opprette lokalkontor i enkeltland for ekstra tilsyn.

Forsker Torbjørg Jevnaker tegner et eiendommelig bilde av EUs energipakke 3 og 4 i Klassekampen 8. august.

Det er ikke riktig at Reguleringsmyndighet for energi er helt uavhengig av EUs energibyrå ACER. Elmarkedsdirektivet fastsetter at RME skal gjennomføre vedtak fra ACER og EU-kommisjonen. Konstruksjonen i EØS er at overvåkingsorganet ESA formelt gjør vedtak på vegne av ACER, men vedtaksteksten er skrevet av ACER. Vedtaket går deretter via RME, som skal kopiere og gjennomføre det i Norge. RME er en forlengelse av EUs forvaltningsapparat.

Jevnaker hevder at Norge står helt fritt til å avvise nye utenlandskabler, også når de er på EUs liste for prioriterte prosjekter (PCI). Er det bare ord når EUs elektrisitetsdirektiv forplikter Norge til å følge EUs nettutviklingsplan og gi PCI-prosjekt høyeste prioritet? Når direktivet krever oppnevnt en egen representant som kan delta i alle møter i Statnett som omhandler utvikling av nettplanen, så er det uten betydning? Når EU kan oppnevne en representant som skal forhandle med norske myndigheter dersom PCI-prosjekt møter hindringer, så er det bare en formalitet?  

EUs prioriterte liste klareres av ACER og EU-kommisjonen, og vedtas i regionale grupper. Forordningen setter ikke krav om at prosjektet må være foreslått av norske myndigheter og det ligger ikke noen vetorett for Norge. Som kjent er NorthConnect fra Norge til Skottland et PCI-prosjekt.

Energipakke 4 gir ACER rett til å opprette lokalkontor i enkeltland. Jevnaker fremstiller det som et tiltak for å avdekke kriminalitet i engroshandelen med strøm og gass. ACERs nye lokalkontor er imidlertid ikke knyttet til et bestemt saksfelt, slike kontorer kan ACER opprette der EU-byrået mener det er nødvendig for å nå sine mål, også uten aksept fra det berørte landet. For eksempel hvis et lands RME ikke følger opp ACERs vedtak i tilstrekkelig grad. Dette er et regime for å frasi seg nasjonal kontroll.

Innlegget ble trykt i Klassekampen 19.08.19 med tittelen "Bare formaliteteter, Jevnaker?

Bildet øverst: Kart over deler av EUs prioriterte nettprosjekter for energi (PCI). 

reLATERT

Se alle arrangementer

ACER-anken er levert

08. nov. 2019

- NAV-skandalen viser behovet for rettslig prøving av hvordan EØS-regler gjennomføres i Norge, påpekes det i Nei til EUs anke i ACER-søksmålet. Nei til EU mener Oslo tingrett har tatt feil på en rekke punkter da søksmålet ble avvist.

Krogstad ville ikke ta stilling

08. nov. 2019

Etter et landsmøte der EØS-avtalen dominerte fra begynnelse til slutt, så gir det ikke mening å vise til tidligere vedtak.

NAV-skandalen utfordrer EØS-lojaliteten

07. nov. 2019

NAV-skandalen handler mer om arbeidslinja enn om trygdeeksport. Mest av alt handler den om at læren om nasjonalt manøvreringsrom innenfor EØS-regelverket, har fått et alvorlig skudd for baugen.

ACER-søksmålet er nødvendig

04. nov. 2019

Det er overraskende at Aftenposten ikke ser noe «klanderverdig» ved at den ene statlige myndigheten ukritisk kopierer den andre. Oslo tingrett har hentet sin begrunnelse fra regjeringsadvokatens disposisjon uten at rettens egne vurderinger kommer tilstrekkelig til syne.

Med euro og RME i stikkontakten

01. nov. 2019

Til tross for normal magasinfylling, fyker strømprisen i været. Velkommen til energiunionen.

LO-kongressens alternativ til EØS

29. okt. 2019

«Norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU-regler.» Dette ble vedtatt enstemmig på de to siste LO-kongressene, den i 2013 og den i 2017.

EØS-debatt? – Skal bli!

28. okt. 2019

Fellesforbundet vil få utreda om det fins alternativ til EØS. Det blir det EØS-debatt av.

Lar EU innrede handlingsrommet

24. okt. 2019

For utenriksminister Ine Eriksen Søreide handler norsk europapolitikk om å anmode kokkene i Brussel om å bruke litt mindre krydder i maten, men høflig sluke hele retten når den først står på bordet.

Fellesforbundet er ikke lenger et Ja til EØS-forbund

24. okt. 2019

Det er ikke uventet at EØS-motstandere og EØS-tilhengere har forskjellig syn på vedtakene på Fellesforbundets landsmøte.

Brexit på biblioteket

24. okt. 2019

Brexit – Hva vil Storbritannias veivalg si for EU, Norge og EØS-avtalen? Det var spørsmålet på et godt besøkt møte i Kristiansand.

Domstolen kopierer staten

21. okt. 2019

Nei til EU ble nektet å saksøke staten for å avgi suverenitet til Acer. Domstolens kjennelse er avskrift fra regjeringsadvokatens notater, mener Nei til EUs advokater.

– Derfor anker vi

18. okt. 2019

Oslo tingrett har avvist Nei til EUs ACER-søksmål, men Nei til EU anker avgjørelsen til lagmannsretten. Vi trenger fortsatt økonomiske bidrag for føre saken videre.