Ut av Acer «kor tid som helst», Eriksen?

Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen prøver å bagatellisere konsekvensene av at Norge er blitt innlemmet i EUs energiunion, og hevder at «vi har full kontroll over norsk kraftpolitikk» (Klassekampen 30. september).

Siden Stortinget gjorde Acer-vedtaket i mars 2018, har det derimot blitt mer og mer tydelig at energiunionen påvirker strømprisen i Norge og at energibyrået Acer treffer inngripende beslutninger.

Sørlandet og Sørvestlandet (budområde NO2) ble nylig del av samme kapasitetsregion som Tyskland, Polen og Nederland. Dette har betydning for strømflyten i overføringsforbindelsene til kontinentet, og målet er mest mulig lik strømpris i hele denne Hansaregionen, som den er kalt. Det må strømkunder i Arendal og Stavanger betale for. Vedtaket ble for Norges del formelt gjort av EØS-tilsynet Esa, etter en vedtakstekst skrevet av Acer. Beslutningen er effektuert i Norge av Reguleringsmyndigheten for energi (RME), som er uavhengig av Bjelland Eriksens departement og skal gjennomføre EØS-reglene.

Vi ser en utvikling der flere av Acers vedtak er omstridt og griper inn i nasjonal råderett over krafta. I oktober i fjor bestemte Acer at Svenska kraftnät (tilsvarende Statnett) ikke kunne begrense krafteksporten til Finland og Danmark. Det hjalp ikke at svenskene kunne vise til store prisvariasjoner mellom nord og sør, og problemer med overbelastning i strømnettet. Acer fastslo at hensynet til den frie strømflyten i EUs indre marked kommer først.

Svenska kraftnät og systemoperatørene i flere andre EU-land var så oppgitt over tidligere Acer-vedtak (i 2020) om kapasitetsfastsettelse for balansekraft, at de tok sakene til EU-domstolen. I februar ga domstolen Acer medhold, og fastslo samtidig at energibyrået har kompetanse til å treffe vedtak i grenseoverskridende spørsmål uavhengig av ønskene til de nasjonale systemoperatørene (tilsvarende Statnett i Norge) og reguleringsmyndighetene (tilsvarende RME i Norge). Acers kompetanse er ikke begrenset til tilfeller der det er uenighet mellom to eller flere land, slik det ble fremstilt da Stortinget i 2018 overførte myndighet til byrået. Når reguleringsmyndighetene oversender en sak til Acer, kan energibyrået også omgjøre punkter som reguleringsmyndighetene var enige om, slås det fast.

Eriksen modererer seg selv noe videre i intervjuet: «Det er sant at desse reglane avgrensar noko av handlingsrommet vårt, men vi han kor tid som helst trekkje oss ut av dette samarbeidet dersom vi vil det». Noe av handlingsrommet er likevel en underdrivelse, som eksemplene ovenfor viser. Når regjeringen i fjor høst skulle vurdere tiltak for å regulere krafteksporten, var det RME som vurderte handlingsrommet. Svaret fra RME er at krafteksporten ikke kan reguleres av hensyn til strømprisen, kun når det er nødvendig for å ha strøm i nettet.

Det er likevel interessant at regjeringen sin representant er tydelig på at Norge kan trekke seg ut av Acer og energiunionen «kor tid som helst». Er det da egentlig bare et spørsmål om politisk vilje?

 

Innlegget er opprinnelig trykt i Klassekampen 7. oktober 2023. 

Stort bilde i toppen: (Illustrasjon: EU)

reLATERT

Se alle arrangementer

Forutsigbarheten som forsvant

19. juni 2024

Line Eldring og Olav Slettebø fra EØS-utredningen avfeier empiri som motsier eller nyanserer deres egne konklusjoner som «anekdotisk».

Einar Frogner hilset Bondetinget

13. juni 2024

– Vi skal kjempe sammen med dere for folkestyret. Derfor sier vi ja til folkestyre og nei til EU, sa Einar Frogner i hilsenen til Bondelagets årsmøte.

– Vi er tøffe

08. juni 2024

Tone Berg og resten av gjengen i Sør-Trøndelag Nei til EU står på stand og tar kampen for folkestyre og rettferdighet.  

EØS-utredningens slagside

05. juni 2024

De sentrale studiene EØS-utredningen viser til, omhandler ikke de siste ti-tolv årene, der EU har sakket akterut i økonomisk utvikling i forhold til flere andre deler av verden.

Vett 1 2024 30 år med EØS

28. mai 2024

Konsekvenser for folkestyre, arbeidsliv, klima og næringsliv. Alternativer til EØS-avtalen.

Taxifrislipp truer organisert næring

28. mai 2024

– Under forrige regjering ble det påstått at frislipp av taxinæringen kom til å føre til billige priser. Det har ikke skjedd.

Økonomi og næringsliv

26. mai 2024

EØS-avtalen begrenser verktøykassen for at myndighetene kan drive en aktiv næringspolitikk. Gir avtalen forutsigbarhet for norsk næringsliv?

Handel og samarbeid med EU uten EØS

26. mai 2024

Hva skjer dersom EØS-avtalen sies opp?

Har EØS gitt gevinst?

26. mai 2024

Eldring-utvalget overser at norsk fastlandsindustri har fått et økende underskudd mot EU gjennom tiårene med EØS-avtalen.

Flere ønsker en handelsavtale enn EØS

26. mai 2024

Det er flere som er for en handelsavtale med EU enn EØS-avtalen. Et klart flertall mener EU har for mye makt i Norge.

Folkestyre og suverenitet under press

26. mai 2024

Makt er overført til markedet, multinasjonale konserner, uavhengige forvaltningsorganer og rettslige institusjoner – i Norge og i utlandet. EØS-avtalen står sentralt i denne utviklingen.

Norge i EUs klimapolitikk

26. mai 2024

Frem til 2030 er Norge full deltager i EUs klimapolitikk.