Vi har samlet inn en halv million. Gi et bidrag du også!

– Jeg utfordrer alle mer eller mindre gode venner og allierte i denne kampen til å bidra, sier Boye Ullmann. Denne uken har innsamlingen til Acer-søksmål passert en halv million kroner!

– Acer-saken og Acer-kampanjen resulterte i et voldsomt engasjement. En samlet arbeiderbevegelse gikk enten for utsettelse eller de gikk mot Acer, sier Boye Ullmann, faglig leder i Nei til EU.

Han vil nå utfordre alle som støttet kampen mot Acer til å også støtte pengeinnsamlingen Nei til EU har startet for å få et økonomisk grunnlag for å prøve suverenitetsavståelsen i rettsystemet.


– Denne saken illustrerer at Grunnlovens paragraf 115 om tre firedels flertall absolutt skulle vært brukt.

(Artikkelen fortsetter under video-intervjuet med Boye)

– Derfor vil Nei til EU og alle gode krefter teste dette juridisk. Vi vil at politikken skal styre jussen, og ikke omvendt, så her må det samles inn penger. Flere av oss har sagt at om tusen personer gir tusen kroner, så gir det en million. Det vil være et viktig bidrag til en kostnadskrevende rettssak.

Både små og store bidrag blir mottatt med stor takk.

– Jeg har begynt og har fått engasjert en del venner til å støtte innsamlingen, sier Ullmann, og viser til det enorme engasjementet som ble vist før vedtaket.

– Det var 120 000 som var innom Facebooksiden «Stopp Acer» og det er fortsatt engasjement på den siden.  

reLATERT

Se alle arrangementer

Uholdbar myndighetsoverføring til EU

16. mai 2018

– Frp har stått i spissen for suverenitetsavståelse på finanstilsyn, energibyrået ACER og nå personvern. Nei til EU forstår ikke hva slags nei-parti FrP er som blir med Høyre på norgesrekord i EU-tilpasning?

Fingrene av pappafatet, EU

15. mai 2018

Diskriminering av fedre kan vi ordne opp i uten hjelp fra EU. I alle fall når EU selv ikke praktiserer likebehandling av kvinner og menn.

Overnasjonal kontroll?

14. mai 2018

Den eneste garantien for anstendige forhold i arbeidslivet er en sterk fagbevegelse.

Uka som gikk: Presser gjennom ny EU-tilpasning i hastemodus

09. mai 2018

Stortinget haster gjennom EUs personvernregler og utenriksministeren til ha enda tettere forsvarssamarbeid med EU.

Unødvendig hasteinnføring av EUs personvernregler

09. mai 2018

Stortinget forhåndsgodkjenner EU-regler om personvern for å rekke EUs frist, men mange EU-land somler derimot med å innføre GDPR.

EU-regler overstyrer Widerøe

08. mai 2018

Det danske selskapet Danish Air vant anbudet på flyruten mellom Bodø og Vesterålen i 2012. Men det danske selskapet kunne ikke oppfylle anbudsvilkårene som krevde utstyr for satellittbasert innflyging og anbudet ble overført til Widerøe.

Gatekunstverk mot Acer

08. mai 2018

Den anonyme gatekunstneren AFK har enda en gang pyntet Bergen med veggmalerier. Denne gangen er temaet EU, EØS og Acer-saken.

Vett 1 2018: EØS setter suvereniteten i spill

04. mai 2018

Energibyrået ACER, jernbanebyrået ERA, EUs finanstilsyn og andre konstitusjonelle krumspring.

Uka som gikk: Personvern underlagt EU

04. mai 2018

Regjeringen har hastverk med å knytte Norge til nok et EU-byrå, men advarer mot at EU skal gi finanstilsynet enda mer myndighet - etter å ha knyttet Norge til finansbyråene med like stort hastverk.

Anbud på jernbanen?

04. mai 2018

Vil vi ha full konkurranse om all jernbanedrift og fri etablering av utenlandske jernbaneselskap?

Ap har ikke sikret nasjonal styring av energien

04. mai 2018

Arbeiderpartiets Acer-avtale med regjeringen: – Acer-avtalen oppfyller ikke Aps forutsetninger og begrenser ikke EU-makt i Norge, sier Kathrine Kleveland.

– EUs personvernforordning medfører overføring av myndighet til EU

03. mai 2018

Ole Kvadsheim og Hilde Loftesnes Nylén representerte Nei til EU på den åpne høringen i Stortingets justiskomité 3. mai.