Dato

TEMA

Artikkeltype

VETT
Landbruk

Matberedskap? Det var før, det!

05. juni 2020

Hvorfor kommer Norge så dårlig ut på områdene sjølforsyning og matberedskap?

VETT
EUs utvikling

Vett 2 2020: Helt krise

03. juni 2020

EU og EØS i koronaens tid.

VETT
Helse og velferd

Korona – hvorfor skjedde det?

02. juni 2020

Det er ingen økologisk overraskelse at nye varianter av farlige virus oppstår.

VETT
Arbeidsliv og faglig politikk

Fortsatt fri bevegelse

29. mai 2020

EUs frie arbeidsmarked og koronakrisa.

VETT
EUs utvikling

Fra eurokrise til koronakrise

28. mai 2020

Felles gjeld eller ikke felles gjeld? Det er EUs eksistensielle spørsmål. Djevelen ligger i detaljene.

VETT
EØS

ESA holder PIN-koden til den norske statskassa

26. mai 2020

Det måtte en pandemi til før EØS-tilsynet ESA lot oss få delvis tilgang til vårt eget pengeskrin.

VETT
EØS

Vett 1 2020: ABC om EØS og handel

07. jan. 2020

Det du trenger å vite om handel med EU og markedsadgang uten EØS på 48 sider.

VETT
EUs utvikling

VETT 3-2019: EUs utvikling

01. okt. 2019

Nei til EUs skriftserie VETT nr. 3 2019 gir aktuelle perspektiver på energiunionen, euroen, EU-hæren, klima og brexit.

KUNNSKAPSBANK
EUs utvikling

Vett 2-2019: EU-guiden

14. mai 2019

Ny utgave av Nei til EUs innføringshefte om EU og Norges forhold til EU. Det du må vite på 48 sider.

VETT
EUs utvikling

Vett 1-2019: EUs finansregler – en tikkende bombe?

17. des. 2018

Bankunion, finanstilsyn og kapitalmarkedsunion. Det er hovedstolpene i EUs finansielle union. Store deler av regelverket kommer også til Norge gjennom EØS-avtalen.

VETT
Likestilling og mangfold

Vett 2-2018: Arbeidsliv for kvinner i Norge og EU

10. sep. 2018

Norges deltakelse i EUs indre marked påvirker kvinners muligheter på arbeidsmarkedet og kvinners inntektsutvikling.

VETT
EØS

Vett 1-2018: EØS setter suvereniteten i spill

04. mai 2018

Energibyrået ACER, jernbanebyrået ERA, EUs finanstilsyn og andre konstitusjonelle krumspring.