Vett 2 2023 Dyrtid for demokratiet

Kan EU utvide unionen både i dybden og bredden?

Koronapandemien førte Europa inn i 2020-tallet, og flere kriser og dramatiske hendelser tårner seg opp. Hvordan preger Russlands angrep på Ukraina, dyrtiden og energikrisen den politiske situasjonen i EU?

Ukrainakrigen har igjen satt spørsmålet om utvidelse av EU med nye medlemsland høyt på dagsorden.

Samtidig øker levekostnadene mer enn inntektene for svært mange i EU. Husholdningenes levestandard har gått nedover i omtrent halvparten av EU-landene, og unionsvalutaen euro skaper uro.

I kjølvannet av pandemien utvikler EU helseunionen, men er dette helse for fellesskapet eller markedet?

 

Innhold

Studiespørsmål

Et Vett-hefte er et godt utgangspunkt for skolering og diskusjoner i lag og styrer. Nei til EU er medlem av Studieforbundet natur og miljø, som gir støtte til kursaktiviteter (www.naturogmiljo.no).

Her er noen problemstillinger for å diskutere flere av temaene i dette Vett-heftet om EUs utvikling.

Spørsmål til kapitlet om EUs helseunion

1) Hva er hovedelementene i EUs helseunion?
2) Hva kan være fordeler og ulemper ved å knytte Norge til EUs helseunion? 
3) Hva sier EU/EØS-reglene om pasientbehandling i utlandet, og hvilke utfordringer reiser dette for norsk helsevesen?

Kapitlet om utvidelse av EU

4) Hvilke land er på EUs liste over kandidater til EU-medlemskap?
5) Hva er de største utfordringene for en utvidelse av EU med nye medlemsland?

Kapitlet om masseovervåking

8) Hva går kritikken mot EUs regulering kalt Chat Control 2.0 ut på?

Kapitlet om klima og kritiske råvarer

9) Hvordan kan EUs forordning om kritiske råvarer få særlig store konsekvenser for Norge?

Kapitlet om euro og dyrtid

10) Hva er de viktigste argumentene mot å erstatte den norske krona med EU-valutaen euro?

reLATERT

Se alle arrangementer

Byrået for demokrati

21. mai 2024

Tanken om å styrke folkestyret i Europa gjennom enda et byråkratisk organ har mange motsetninger.

Farvel, Paris

07. mai 2024

EUs nye kuttpolitikk stanser klimatiltak og baner vei for Marine Le Pen.

EUs usolidariske asyl- og migrasjonspakt

03. mai 2024

I en tid med menneskerettighetsbrudd, krig og klimakrise. Er dette virkelig tidspunktet hvor EU skal gjøre det enda vanskeligere å søke asyl?

Kan EU erstatte Nato?

03. april 2024

En europeisk forsvarsgaranti er lite annet enn en ønskedrøm på ja-sida.

Grønn pakt i fare

14. mars 2024

Det er ikke klimamålene, men metodene bak dem som gjør at EUs grønne skifte kjører seg fast.

EU-politikere vil ha tilgang til folkets sparepenger

28. feb. 2024

Pengebingen tømmes fort i EU. Sentrale franske og tyske politikere vil derfor ha lettere tilgang til pensjonsmidler og sparepenger som tilhører vanlige europeere.

Union og utopia

28. feb. 2024

Hva kunne vært mulig med et ganske annet politisk flertall i EU?

Informasjonskampanje om EU og EØS

21. des. 2023

Fylkeslaget i Møre og Romsdal starter informasjonskampanje.

Brussel skviser hardere

18. des. 2023

Hvem vil høste politisk gevinst om EU finner fram igjen skjemaene sine for økonomisk innstramming?

​​​​​​​Tatt av Wilders

12. des. 2023

EUs Green Deal blåser over ende av hard høyre-vind og dramatiske feilvurderinger.

Krone eller euro?

07. des. 2023

Webinar med Christian Anton Smedshaug og Morten Harper 7.12.2023

Euro skaper uro

09. nov. 2023

Dyrtida slår kraftig inn i europeiske husstander. Dette merkes også i Norge. I tillegg til høye priser på energi og mat kommer hyppige renteøkninger. Mye av prisveksten er importert. Ville det hjelpe å bytte ut krona med euroen?