Vett 2 2023 Dyrtid for demokratiet

Kan EU utvide unionen både i dybden og bredden?

Koronapandemien førte Europa inn i 2020-tallet, og flere kriser og dramatiske hendelser tårner seg opp. Hvordan preger Russlands angrep på Ukraina, dyrtiden og energikrisen den politiske situasjonen i EU?

Ukrainakrigen har igjen satt spørsmålet om utvidelse av EU med nye medlemsland høyt på dagsorden.

Samtidig øker levekostnadene mer enn inntektene for svært mange i EU. Husholdningenes levestandard har gått nedover i omtrent halvparten av EU-landene, og unionsvalutaen euro skaper uro.

I kjølvannet av pandemien utvikler EU helseunionen, men er dette helse for fellesskapet eller markedet?

 

Innhold

Studiespørsmål

Et Vett-hefte er et godt utgangspunkt for skolering og diskusjoner i lag og styrer. Nei til EU er medlem av Studieforbundet natur og miljø, som gir støtte til kursaktiviteter (www.naturogmiljo.no).

Her er noen problemstillinger for å diskutere flere av temaene i dette Vett-heftet om EUs utvikling.

Spørsmål til kapitlet om EUs helseunion

1) Hva er hovedelementene i EUs helseunion?
2) Hva kan være fordeler og ulemper ved å knytte Norge til EUs helseunion? 
3) Hva sier EU/EØS-reglene om pasientbehandling i utlandet, og hvilke utfordringer reiser dette for norsk helsevesen?

Kapitlet om utvidelse av EU

4) Hvilke land er på EUs liste over kandidater til EU-medlemskap?
5) Hva er de største utfordringene for en utvidelse av EU med nye medlemsland?

Kapitlet om masseovervåking

8) Hva går kritikken mot EUs regulering kalt Chat Control 2.0 ut på?

Kapitlet om klima og kritiske råvarer

9) Hvordan kan EUs forordning om kritiske råvarer få særlig store konsekvenser for Norge?

Kapitlet om euro og dyrtid

10) Hva er de viktigste argumentene mot å erstatte den norske krona med EU-valutaen euro?

reLATERT

Se alle arrangementer

Euro skaper uro

09. nov. 2023

Dyrtida slår kraftig inn i europeiske husstander. Dette merkes også i Norge. I tillegg til høye priser på energi og mat kommer hyppige renteøkninger. Mye av prisveksten er importert. Ville det hjelpe å bytte ut krona med euroen?

Uvisst om utvidelse av unionen

08. nov. 2023

Sverige og Finland brukte fem år på prosessen med å bli EU-medlem, og ingen har gjort det raskere. Tyrkia har vært kandidatland i snart 25 år. Hva er utsiktene for et snarlig EU-medlemskap for Ukraina?

Europeisering uten union

30. okt. 2023

Utvidelse av EU med nye medlemsland åpner en følsom debatt om EUs institusjoner, finansiering og politikk.

Sertifisert skuebrød

26. juni 2023

Ti år etter at klesfabrikkene i Rana Plaza raste sammen, skal vi ikke glemme at det som er fleksibelt for noen, kan være skjebnesvangert for andre.

Næringsministeren vil stille Norge bak EU i den nye handelskrigen

22. juni 2023

USA og Kina har gitt gigantiske subsidiepakker til sine egne mer eller mindre grønne industriprosjekter. EU vil gjøre det samme. Hvor klokt er det av næringsministeren å stille Norge «hundre prosent» bak EU og det indre markedet?

Ny runde med nedskjæringspolitikk i EU

31. mai 2023

EU vil stramme inn budsjettreglene. Det vil bety dramatiske kutt i velferden, også i velstående Tyskland.

Etikken i teknikken

15. mai 2023

Hvor smart er det å gi kommersielle selskapers kunstige intelligens tilgang til helseopplysninger?

Fritt vilt

27. mars 2023

De omstridte gruveprosjektene ved Repparfjorden i Finnmark og Førdefjorden er trolig bare begynnelsen når EU ser nordover etter nye råvarer.

EU-domstolen bekrefter ACERs brede myndighet

13. mars 2023

ACER kan overprøve og treffe vedtak om alle sider ved en sak, også der de nasjonale reguleringsmyndighetene er enige seg imellom. EU-domstolen stadfester at energibyråets myndighet strekker seg mye lengre enn å avgjøre tvistepunkter mellom land. De ferske dommene styrker Nei til EUs anførsler i ACER-søksmålet.

Løven i Ljubljana

13. mars 2023

Flere kraftavgjørelser de siste årene viser at EUs energibyrå Acer er langt fra noen papirtiger.

Prisen for politikk

27. feb. 2023

Korrupte politikere kan finnes i ulike forsamlinger, men Qatargate avdekker alvorlige mangler ved EU-parlamentets reisverk.

Forsyningssikkerhet i kraftbørsens vold

14. feb. 2023

Vår beredskap og forsyningssikkerhet blir overlatt til markedet og kraftbørsen. Hvor smart er det?